20.12.2021 Kære Klubmedlemmer

DGU skriver i meddelelse i dag den 20.12.2021 til golfklubberne:

 

”Kære formænd og klubledelser

Smitten med corona stiger og derfor er der igen indført flere restriktioner. Restriktionerne løber p.t. frem til d. 17. januar.

 

For golfklubberne og især restauranten/cafeen betyder det:

  • Besøgende i klubhuse, foreningslokaler og restauranter skal bruge mundbind indtil man sidder ned. 
  • Kunder og ansatte med kundekontakt i proshopper skal bruge mundbind.
  • Der skal forevises coronapas ved besøg i restauranter, cafeer mv. (take away undtaget)
  • Personale i restauranter med kundekontakt skal bære mundbind.
  • Restauranter, cafeer mv. skal være lukkede i tidsrummet 23.00 til 05.00 og der er forbud mod salg af alkohol i perioden 22.00 til 05.00.
  • For indendørs serveringssteder gælder der et arealkrav på 2 m2 pr. siddende gæster og 4 m2 for stående gæster. Derudover er der krav om at opsætte skilte, som viser, hvor mange gæster, der er tilladt på serveringsstedet.
  • Kulturministeriet, DIF og DGI opfordrer til at alle indendørs idrætsaktiviteter (ikke udendørs) aflyses indtil d. 5. januar, hvor grundskolerne starter igen. Hvis golfklubberne vælger at have fx golfsimulatorer åbne, så sørg for at indføre smittereducerende foranstaltninger som håndsprit, mundbind ved ankomst og afgang, afspritning af kontaktpunkter, god udluftning mv. Der skal ikke fremvises coronapas ved indendørs idrætsaktiviteter.”

 

 

Da vor klub ikke har en restaurant eller servering i øvrigt, skal vi udelukkende bruge mundbind i klubhuset, som må tages af når vi sidder ned.

Bestyrelsen anbefaler, at vi alle passer godt på hinanden, viser hensyn og holder afstand – også når vi sidder ned i klublokalet.

 

Hole-in-one 

Søndag, den 19. december under vintergolf turneringen fik Carsten Høy Gemal Hole- in-one på hul 9. Stort tillykke til Carsten med det flotte slag – der venter en flaske whisky sponseret af Kvickly.

 

Arbejder på hul 3 og 6
Ombygningen af green 3 er nu færdig i formen og der er lagt vækstjord på. Samtidig er teestederne hævet og flyttet til højre, så vejen mellem hul 3 og 14 kan forskydes lidt og give mere fairway at lande på på hul 14, især når dette hul forlænges i begge ender for at blive et par 5 hul.

Vi mangler nu ”bare” at få genetableret vandingsanlægget på hul 3’s green og teesteder; det sker i marts måned og i april bliver der sået græs. Hvis alt går vel, kan vi igen spille hullet i august næste år.

Det har været et stort arbejde som har involveret mange gode kræfter: Palle Lumbye har skaffet gravemaskine fra Arkil. Morten IC har fældet træer.  Ejvind Frandsen, Ib Andreasen, Bent Jørgensen, Erik Pedersen og Peter Kongsbak har kørt maskiner. Ervin Pedersen, Jørn Kjeldsen, Olav Thomsen, Jørn Dahl Madsen, Jens Brendorp, Anders Kristensen, Åge Bisgård, Jørgen Haldbo, Leo Dam og Flemming Schütt har spredt vækstjord; og selv i sne og slud kom jorden ud.

Tak for jeres indsats; uden jer kom vi ingen vegne.

Vi har også sænket bakketoppen lidt på hul 6 og lagt an til et nyt gul tee til højre for nuværende, så man ikke længere driver durk ind i bakken. Desuden får man en bedre slagvinkel ind på fairway, som det er tilfældet fra det nye røde og blå tee. Arbejdet her er udført af Thomas Jensen med en seriøs ”skovl” foran sig.
Sluttelig har vi også lagt an til et nyt gul tee på hul 4, så hullet bliver 25 m længere og nuværende gul bliver blå. Vi arbejder lige så stille på, at der skal være 3 teesteder og dermed 3 hullængder på de fleste huller, så folk kan vælge den bane(længde) de får størst golfmæssig fornøjelse af at spille.

 

Droppereglerne på hul 15

Golfspillere har en tilbøjelighed til at formålsfortolke reglerne (de kommer dog ikke for Rigsretten), og formålet er mærkeligt nok altid at få det lettere. Derfor har nogen med kyshånd grebet en omkring-svævende fejlagtig tolkning af den lokale regel om dropning omkring green 15.
Reglen er ikke ændret. Hvis man havner i Blåt Område skal man droppe i Blå Dropzone; hvis man havner i Sort Område skal man droppe i Sort Dropzone.”Jammen, det er da ikke retfæ………… ” Jo, det er både ret og rimeligt. Og i øvrigt er golf ikke retfærdig. Men golf er karakterdannende; man lærer at tage sin skæbne på sig, og kun ved ydmyghed og flid kan man forbedre sit lod.

 

Fremtidige arbejder
Næste projekt er jo efter planen til efteråret at ændre hul 14 til et par 5 ved at trække gul tee 40-50 m bagud og lægge en ny green op på bakketoppen, hvor gul tee 15 i dag ligger. Men vi tøver, indtil vi kender resultatet af kommunens overvejelser om den i Mobilitetsplanen foreslåede aflastningsvej fra Foldboholm til Boeslumvej. Hvis den kommer, mister vi driving range, par 3 bane, indspilsgreen og en del af hul 18. Det vil selvsagt kræve nogle alvorlige og bekostelige omlægninger af banen, og da kommunen allerede ejer de nødvendige arealer, er det usikkert hvilken erstatning vi kan få. Vi regner med at vejens (og vores) skæbne er afklaret hen på sommeren næste år. Indtil da holder vi altså hestene og vejret.

Vi håber at vejen ikke bliver til noget, så vi kan fortsætte med at forbedre banen med små skridt ad gangen.

 

Reception
Som bekendt forlader Jacob Fredberg os og greenkeeperfaget med årets udgang, plus noget afspadsering.
Jacob har tjent klubben godt og dygtigt i 7 år, men vil gerne prøve kræfter med et andet arbejde, mens han stadig er ung og ambitiøs.

Vi holder afskedsreception for Jacob Fredberg den 18. januar kl 18-18.45 i Fregatten Jyllands Auditorium – umiddelbart inden generalforsamlingen.

Bliver generalforsamlingen udsat grundet Corona udsættes også afskedsreceptionen for Jacob Fredberg.

 

Ny greenkeeper

Ralph Siddons, som blev ansat sidste år under Jacob Fredberg og som på alle måder har vist sin duelighed bliver nu chefgreenkeeper.
Som ny mand har vi ansat Troels Bjarup Nielsen. Troels har for år tilbage arbejdet her på vores bane og har i de mellemliggende år arbejdet med forskellige ting, men har hele tiden bevaret lysten og forbindelsen til greenkeeperhvervet, senest i Løgstør og Århus Ådal. Troels er ansat på en 10 måneders kontrakt og begynder 15. marts 2022.

Vi ser frem til det nye greenkeeper pars indsats for en velplejet bane, trods de økonomiske begrænsninger vi som en lille klub altid vil være undergivet.

 

Banehjælpere søges

Vi har heldigvis et godt hold af energiske frivillige hjælpere på banen, som gør et stort og uundværligt stykke arbejde, uge efter uge og år efter år.

Det er dog kun naturligt, at disse folk en dag, hvor de undtagelsesvist er kommet hjem fra golfbanen mens det endnu er lyst, kommer til at kigge på deres have, deres handicap, deres børnebørn eller deres kone og ser, at de har forsømt noget, mens de arbejdede for os andre ude på banen. De synes så, og med god ret, at tiden er inde til at blive afløst på vagten.

Dette er desværre tilfældet med Christian Mouritsen, Morten IC og Frode Højen, som har været med lige siden vi oprettede holdet af frivillige banehjælpere. I ved det måske ikke, men når teesteds kanter, bunker-kanter og semirough står skarpt og velplejet, og når træerne er trimmede og studsede, så jeres slag ikke bliver slået endnu skævere, så er det disse herrers og deres kollegers fortjeneste.

Deres arbejde kan ikke undværes, så derfor skal vi finde nogle afløsere til følgende opgaver:

Klipning af semirough på vestdelen af banen.
Arbejdstid:          1 gang a 3 timer om ugen i vækstsæsonen maj-oktober.
Kvalifikationer:   Kørekort og immunitet overfor ønsker fra spillevenner om mere nedklipning af rough.
Oplæring:             Instruktion i kørsel med selvkørende rotorklipper (den orange maskine)

Trimning af teesteder på 6 huller.
Arbejdstid:          1 gang a 2 timer om ugen for et makkerpar i vækstsæsonen maj-oktober.
Kvalifikationer:   Omhu og sans for at græsset er veltrimmet omkring teesteder, bunkers, skilte, bænke mm.
Oplæring:            Instruktion i håndtering af manuel rotorklipper og græstrimmer.

Honorering
Tilfredsstillelsen ved veludført arbejde til gavn for fællesskabet og dine med-medlemmers ros og respekt. Derudover en øl i ny og næ, et særligt hjælperarrangement, som dog er tilbøjelig til at få karakter af ekstraarbejde, to greenfeebilletter og deltagelse i den årlige sponsor- og hjælpermatch.

”Ansøgning” til, og nærmere oplysninger om opgaverne
Baneformand Henrik Jacobsen.  Tlf.  21261265   Mail.  jacobsen.proark@gmail.com

 

Planen for prøvemedlemmer og begyndermedlemmer i 2022

Vi afholder Golfens Dag i april og afholder en Spil med dag i maj/juni.

Der tilbydes et prøvemedlemsskab for 200 kr. og et begyndermedlemsskab når man har fået banetilladelse. Begyndermedlemsskabet koster ekstra 750 kr. og giver tilladelse til at spille på vor store bane frem til 1.11.2022.

Der tilbydes fællestræning på hold en gang om ugen hele sæsonen.

  1. og 3. års spillere tilbydes også træning på hold en gang om ugen hele sæsonen.

Når prøvemedlemmerne er blevet begyndermedlemmer tilbydes de medlemskab i Klub 37+ som starter op sidst i marts først i april.

I 2022 er vi et begynderteam på 12 erfarne spillere, der vil gå med ud, når der spilles i Klub 37+ mandage sidst på dagen. Således at der er to nybegyndere og en erfaren spiller i hver bold.

Sidst på sæsonen, når de fleste nye er klar til at spille på den store bane og er blevet begyndermedlemmer, afholder vi en begynderspisematch kun for herrer, og en begynderspisematch kun for kvinder.

Sidst i september har vi “Svendeprøve” for alle begyndermedlemmer, hvor der sluttes med spisning og hygge i klubhuset.

Sæsonen sluttes af med Par 3 banemesterskaberne.

Vil du vide mere, så kontakt Gitte Sejersen Begynder ansvarlig på 2084 3399 / gittesejersen@hotmail.com

 

Sekretariatet 2022

Der har været afholdt statusmøde med deltagelse af alle de frivillige hjælpere i sekretariatet vedr. sommerens afløsning i sekretariatet og alle er enige om, for sæsonen 2022, at bemandingen i sekretariatet skal være hver dag i spidsbelastningsperioder.

Den eksisterende Manual for hjælp i sekretariatet vil blive ajourført.

For at koordinere samarbejdet med baneservice/sekretariatet, vil der næste år blive lavet en samlet liste, således at vi alle kan se, hvem der har vagten i henholdsvis sekretariatet og i baneservice, så vi kan hjælpe hinanden om nødvendigt.

Affløserne i sekretariatet vil gå lidt videre end blot at sidde ved skanken. Der vil blive lavet kaffe, som alle kan nyde godt af, ligesom der vil blive gået en runde i huset og tjekket op på, at der er pænt og ryddeligt, at automaten med drikkevarer er fyldt op, at der er toiletpapir og papir til hænder på toiletterne, at indgangspartiet til klubhuset er pænt og at der er rimeligt fejet ved trykluftpistolen. Sekretariatet vil sørge for, at vores gæster føler sig velkomne, ved at møde dem med et smil og være behjælpelig med at få dem sendt ud på en god golftur.

De frivillige hjælpere i sekretariatet deltager meget gerne i SÆRLIG UGE som foreslået af Tirsdagsformiddagsdamerne, en uge hvor der måske er billigere greenfee, særlige events/matcher og hvor spillerne kan købe mad m.m.

Der holdes møde i sekretariatsgruppen igen i februar og er du interesseret i at hjælpe med som frivillig i sekretariatet, så kom gerne til mødet i klubhuset den 16. februar 2022 kl. 11.

 

Baneservice fortsætter 2022

Baneservice har i 2021 gjort en stor forskel for klubben. Vore gæster er ofte blevet mødt af Baneservice der har tilbudt gratis kaffe og muligheden for køb af kolde drikke og lidt sødt sammen med en god snak om vor spændende bane og gæsternes oplevelse heraf.

At blive serviceret på banen under matcher har været en succes og dette vil også fortsætte i 2022.

Baneservicegruppen har brug for flere medlemmer, så har du lyst til at høre nærmere, så kontakt endelig Lars P. Jørgensen for mere info på 2812 7686.

 

Generalforsamling tirsdag, den 18. januar 2022

Afholdes igen i år i Fregatten Jyllands Auditorium, som giver mulighed for, at alle der har lyst til at deltage i generalforsamlingen får mulighed for det i et rum, hvor der kan holdes behørig afstand. Hvis smitten med Corona gør, at det ikke vil være forsvarligt at holde generalforsamling på den fastsatte dato, vil den blive aflyst. På valg er Gøsta Knudsen, Gitte Sejersen og Jette Glargaard. Gøsta Knudsen ønsker ikke genvalg.

Indkaldelse til generalforsamlingen fremsendes i starten af 2022.

 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

TAK til klubbens medlemmer der har ydet en stor frivillige indsats i 2021 – uden jeres ihærdige indsats på banen, i klubberne i klubben, i klubhuset, omkring klubhuset, overfor vore sponsorer, med turneringsopsætninger, under turneringer, på Ryttergården, på træningsbanen, på driving range – overalt – kunne vor klub ikke eksistere.

TAK til vore dygtige og stabile medarbejdere og ihærdige baneformand – I gør et stort ansvarligt, fleksibelt og engageret arbejde.

TAK til vore uundværlige Sponsorer der på trods af Corona stadig støtter op om vor klub.

TAK til alle klubbens medlemmer fordi I har valgt at vor dejlige golfbane skal være jeres hjemmebane.

TAK til bestyrelsen for et konstruktivt og rummeligt samarbejde.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard