25.11.2021 Kære Klubmedlemmer

Siden sidst – og efter den sidste måneds informationer om baneændringer m.v. får I her en update på de sidste 3 klubmatcher, der er afholdt i 2021 og info om Mer’Golf i 2022.

 

3.10.2021 – den årlige Føtex Match – årets sidste sponsormatch

Vejrudsigten sagde kuling og masser af regn, da Ebeltoft Golf Club søndag, den 3. oktober skulle sende alle tilmeldte til årets 7. og sidste sponsormatch afsted kl. 9.30 – en match der blev spillet som holdspild – Texas Schramble.

Regnen udeblev heldigvis, og alle deltagerne var ikke uvante med at spille golf i blæsevejr, så det blev 4 gode timer på banen, hvor golfklubbens Baneservice mødte spillerne med bl.a. kaffe på termokanden.

Efter matchen mødtes alle deltagerne i klubhuset for socialt samvær, lidt at spise og præmieoverrækkelse til vinderholdet der bestod af Helle Sunke, Ilse Nygaard, Jørgen Jørgensen og Morten Jensen.

Føtex præmierede de 3 bedste hold med gavekort til hver spiller samt præmier til de spillere der i 1. slag var nærmest flaget på par 3 hullerne.

Præmierne blev overrakt af matchlederne Christian Mouritzen og Ole Olesen.

Alle deltagerne takkede Føtex v/ Heine Juul Pedersen og matchledelsen for en veltilrettelagt match og Ebeltoft Golf Club ser frem til næste års Føtex Match.

 

22.10.2021 – Ebelgolf – de udenbys løb med sejren – igen!

I mange år har der været afholdt Ebelgolf Match i Ebeltoft Golf Club fredag i efterårsferien, det blev der også i år i kraftigt blæsevejr.

Der kan deltage 28 hold – i alt 112 spillere i turneringen, der er en holdturnering og den er altid fuldtegnet med venteliste.

En årlig turnering i Ebeltoft Golf Club der trækker deltagere til fra mange golfklubber – i år fra Lyngbygaard Golf Klub, Sebber Kloster Golf Klub, Norddjurs Golfklub, Kalø Golf Klub, Randers Golf Klub, Djurs Golfklub, Struer Golfklub, Samsø Golfklub og Lübker Golf Klub.

Dagen startede med en overdådig morgenbuffet kl. 9 efterfulgt af velkomst og briefing fra matchledelsen der bestod af Susanne Bødker Jensen, Ilse Nygaard, Kresten Riis Jensen, Johannes Sørensen og Henrik Krogh.

Kl. 10.30 var der gunstart til Am/Am turneringen – en turnering hvor der blev spillet stableford og hvor holdets 3 bedste scores var tællende.

Under turneringen blev spillerne mødt af Ebeltoft Golf Clubs Baneservice der tilbød kaffe, varm kakao m.m.

Da alle var tilbage i Ebeltoft Golf Clubs klubhus var der ’Aftergolf’ hvor der kunne købes grillpølser, vand, vin og øl.

Fredag aften kl. 18.30 mødtes alle deltagerne i dagens turnering omklædte på Karens Køkken til dejlig 3retters menu, musikalsk underholdning v/ Jesper Grandt på guitar, Amerikansk Lotteri og præmieoverrækkelse.

En del af underholdningen stod vinderholdet Jesper Madsen fra Kalø Golf Klub, Peter Vesterdal fra Samsø Golfklub, Lasse Hasselstrøm fra Lyngbygaard Golf Klub og Lars Bisgaard fra Lyngbygaard Golf Klub for, da de rejste sig op ved præmieoverrækkelsen og sang lettere øvede: ’We Are the Champions’ – hvilket de fik stort bifald for. Vinderne fik 116 point.

  1. præmien gik til Kirsten Berg Pagers, Niels Korsgaard, Ejvind Frandsen og Finn Pedersen fra Ebeltoft Golf Club der fik 105 point.

Derudover var der også præmier til de af spillerne, der var nærmest flaget på alle Par 3 hullerne.

Slutteligt takkede matchledelsen for en dejlig dag og gav stor tak til alle sponsorerne af præmier til Amerikansk Lotteri og af de flotte præmier til de 6 bedst spillende hold.

 

31.10.2021 – Invitationsmatch for sponsorer og frivillige – med Hole-in-one!

Hvert år afholdes, som den sidste klubmatch i året, en match hvor alle vore sponsorer og de af klubbens medlemmer der i løbet af året har ydet en ekstra stor frivillig indsat vedr. vedligehold af banen, oprydning på banen, service på banen, vedligehold af og omkring klubhuset, i vort sekretariat og som hjælpere overfor vore begyndere. Glædeligt at der i år var 70 sponsorer og frivillige i klubben der havde tilmeldt sig denne Am/Am turnering.

Dagen startede med dejlig morgenbuffet ved veldækkede borde, udlevering af scorekort og briefing omkring dagens match.

Under matchen blev der ydet en super baneservice af baneformand Henrik Jacobsen der servicerede med varm kakao, kaffe, kolde drikke og chokolade.

Efter matchen var der i klubhuset dækket op til at deltagerne kunne indtage en velfortjent dejlig frokost mens matchledelsen ved Annette Kambeck og Gitte Sejersen gennemgik holdscorekortene.

På dagen lavede Rene Toldbod, OK sponsor fra Aarhus Golf Club, Hole-In-One på hul 7, så det flotte slag blev præmieret med en flaske Whisky sponseret af Kvickly og store klapsalver fra de øvrige deltagere i matchen.

Herefter var der overrækkelse af præmier til dagens vindere og til dem der var nærmest flaget på par 3 hullerne og nærmest i 2 slag på hul 6 – præmier der blev overrakt af Steen Kok som igen i år havde sponseret præmierne.

Vinderholdet bestod af Orla Andreasen, Jørgen Jørgensen, Jacob Rosendahl og Ronald Breindahl. Holdet fik 112 point.

Vinder i A rækken blev Morten Jensen med 38 point og vinder i B rækken blev Ilse Nygård med 36 point.

De fine præmiere blev suppleret med klappepræmier med greenfee billetter sponseret af vor egen klub.

Tillykke til vinderne og stor tak til præmiesponsor Steen Kok.

Tak til alle de frivillige der valgte at deltage – tak for jeres store frivillige hjælp i klubben – den er vi alle afhængige af.

 

Mer’Golf 2022 er ændret, da Grenaa Golfklub har valgt at udtræde af samarbejdet

Mer’Golf er en fritspilsaftale mellem følgende golfklubber i 2022

  • Ebeltoft Golf Club
  • Mollerup Golf Club
  • Norddjurs Golfklub
  • Søhøjlandet Golf

For et tillæg på 700 kr til dit fuldtidskontingent i din egen golfklub, kan du være med i Mer’Golf.

Som medlem af Mer’Golf kan du spille på de nævnte baner i perioden 1.4. – 31.10. (Sommersæson) – i Mollerup dog max. 5 gange.

I perioden 1.11. – 31.3. (Vintersæson) kan du spille mod en merbetaling på 100 kr pr. runde til den enkelte klub. Den enkelte klub afgør selv, om merbetaling skal opkræves – afhængig af banens stand og kvalitet.

Mer’Golf medlemskabet skal købes i din hjemmeklub. Medlemskabet er personligt og kan ikke lånes af eller til andre. Misbrug vil betyde øjeblikkelig eksklusion efter karensreglerne – for begge parter.

Du kan tilmelde dig Mer’Golf ved at sende en mail til din golfklubs mailadresse med angivelse af dit DGU-nummer. Medlemskabet er først gyldigt, når din betaling er registeret i sekretariatet, og du efterfølgende har modtaget en mail som bekræftelse – med mindre andet er aftalt med klubben.

Vilkår for ordningen

Kun fuldtidsmedlemmer i klubberne kan blive omfattet af ordningen.

Du spiller på de deltagende golfklubbers golfbaner som greenfeespiller med de rettigheder og pligter en greenfeespiller har.

Du skal bestille din tid på GolfBox.

Du skal bekræfte din tid på Golfbox/touchskærmen/Golfbox app inden du spiller – i klubber med Probox skal bekræftelsen ske på denne.

Det er vigtigt at tiden både bestilles og bekræftes, da økonomisk fordeling mellem klubberne sker på grundlag af bekræftede tider. Husk derfor at slette din tid, hvis du alligevel ikke skal bruge den.

Ikke bekræftede tider vil medføre en advarsel og ved gentagelsestilfælde eksklusion af Mer’Golf.

Der udleveres ikke noget bagmærke da alle Mer’Golf-medlemmer er registreret i hjemmeklubben via GolfBox.

Arrangementer

Som medlem af Mer’Golf har du mulighed for at deltage i klubbernes åbne turneringer. Der deltages på lige fod med den arrangerende klubs medlemmer.

Deltagelse i klubturneringer, -matcher, klub i klub turneringer/-matcher, kan kun finde sted efter den enkelte golfklubs retningslinier herfor.

Karenstid

For at modvirke at et medlem, ud fra økonomiske overvejelser omkring kontingent, skifter fra en golfklub til en anden golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under fritspils-ordningen, indføres en karenstid på 24 måneder fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive tilmeldt fritspils-ordningen i den nye klub. Karenstiden kan dog bortfalde, hvis der på medlemmet samtidig sker en adresseændring til nærområdet for den nye klub, og medlemmet derved flytter betydeligt nærmere den nye klub.

Karenstiden gælder også for begyndermedlemmer, der efter begynderforløb i én af Mer’Golfklubberne flytter til en af de andre klubber.

Den fraflyttende klub har afgørelsesretten.

Medlemmer, som ikke indenfor de seneste 24 måneder har tilkøbt fritspilsordningen og skifter klub, er ikke omfattet af karenstiden.

Eksisterende rabataftaler mellem klubberne

De eksisterende rabataftaler på 250 kr greenfee mellem klubberne fortsætter uændret for de af klubbernes fuldtidsmedlemmer, som ikke vælger at tilkøbe et Mer’Golf medlemskab.

Aftalen er gældende fra 1.1.2022.

Bestyrelsen

Jette Glargaard