29.12.2021 Kære klubmedlemmer

Generalforsamling

Grundet den nuværende smittesituation i Danmark aflyses den påtænkte generalforsamling den 18. januar i Fregatten Jyllands Auditorium. En ny dato for generalforsamling vil blive fastsat når en afholdelse af generalforsamling kan ske under betryggende forhold.

 

Baneformanden

Vores Baneformand Henrik Jacobsen har i efteråret meddelt bestyrelsen, at han vil stoppe som baneformand med dette års udgang – alting har sin tid – og bestyrelsen har ikke kunnet formå Henrik til at ændre denne beslutning.

Bestyrelsen har overvejet forskellige modeller for dækning af de funktioner, som Henrik har varetaget, og vi er nået frem til, at den bedst opnåelige løsning p.t. er at nedsætte et traditionelt Baneudvalg.

Bestyrelsen har derfor med virkning fra 1. januar 2022 nedsat et Baneudvalg med et bestyrelsesmedlem som formand, Chefgreenkeeperen som fagkyndigt medlem og 2 menige medlemmer som er John Brændgaard og Ejvind Frandsen. Indtil vi kender den nyvalgte bestyrelse efter generalforsamlingen er Allan Bante formand for udvalget.

Henrik vil forestå færdiggørelsen af de igangværende banearbejder på hul 3 og 6, og vil selvfølgelig også bistå udvalget med råd og dåd, ligesom han fortsætter som frivillig banehjælper.

Bestyrelsen vil her gerne takke Henrik for det stædige arbejde, som han har ydet i en række år, hvor banen er blevet stadig bedre og mere regulær.


Vejen fra hul 2 til 3                   

Til foråret, når der er mere trafik på banen, skal turen fra green 2 til tee 3(4) ikke gå skråt op over 14. fairway, men ad de vante stier ned forbi teestederne på det rigtige hul 3 og op højre om greenen, hvor der er lagt an til en sti. Denne sti må gerne benyttes allerede nu – den har bare godt af at blive trampet til inden den endelige afretning. Buggies skal køre op ad grusvejen og venstre om green. Da vi tænker at bruge græstørven på den urørte del af 3. green andre steder på banen, må man ikke gå eller køre over greenen.

 

Med ønsket om et godt nytår

 

Bestyrelsen                                                                                                      

Jette Glargaard