Holder de da aldrig op med at rode !

På 4. hul har der indtil for nylig været høj rough mellem teestederne og fairway, og fra gul tee har man ikke kunnet se, hvor bolden endte sine aktive dage, hvis den ikke nåede ud på fairway (undertiden er der jo kraftig modvind).

Nu bliver det høje græs holdt i ave på en del af skråningen ned mod fairway, men lige inden fairway begynder er der en stejl skrænt, som vi ikke kan klippe. Hvis den bliver faset af i samme profil som grusstien får vi en jævn overgang til fairway, som vi kan klippe, og så kan de vildfarne bolde findes.

Da vi har nogle blå markeringspæle i overskud, fordi en del g.u.r. nu er ophævet, og da vi har Carsten Stig, som kan tumle en gravemaskine, er vi gået i gang med at fase skrænten af, som man kan se derude.

Der går nogle dage med gravearbejdet, så skal jorden rettes af og tilsås, og med den hast græsset gror i disse tørre tider, vil der gå et par måneder før området er bæredygtigt. Indtil da vil det være ground under repair med spilleforbud. Man henter altså med forsigtighed sin bold ud af det markerede område og dropper straffrit uden for området, men ikke nærmere hullet.

Det kommer muligvis som en overraskelse, men spilleforbuddet betyder også, at man ikke går, eller træk-ker sin vogn eller kører sin buggy ned over det jomfruelige område. Hidtil har man jo måttet transportere sig ad stien, så det må man fortsat kunne gøre uden at lide afsavn. Kørespor i området vil være meget synlige og for at afsløre de formastelige, vil der desuden blive opsat et webcamera forbundet til Infoskærmen i klubhuset og til baneformandens fjernsyn.

Nej, vi holder da aldrig op med at forbedre banen!