21.5.2021 Kære klubmedlemmer

Anbefalinger til golfklubberne pr. 21. maj modtaget fra DGU i dag:

 

”Det er klubbens ansvar at sikre et set-up, der overholder myndighedernes retningslinjer og det er herefter spillernes ansvar at overholde disse.

 • Forsamlingsloftet hæves til 50 personer indendørs og 100 personer udendørs
 • Lempelse af coronapas-kontrollen i det frivillige foreningsliv, så der fra fredag den 21. maj kun skal udføres stikprøvekontroller én gang i døgnet.

 

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

 1. Da golfbanen er et stort areal, kan der afvikles turneringer (med både løbende start og gunstart) med mere end 100 deltagere, såfremt der på intet tidspunkt forsamles mere end 100 personer på et afgrænset geografisk område; f.eks. ved ankomst og afslutning omkring klubhuset og parkeringsplads.

 

Anbefalinger vedr. klubhuset

Som reglerne er nu kan forenings-/medlemslokaler og proshopper/butikker holde åbent for både medlemmer og offentligheden med blandt andet de krav, som er beskrevet herunder.

 1. Forenings-/medlemslokaler og omklædningsfaciliteter kan åbnes for alle, dog skal voksne have et gyldigt coronapas.
 2. Kortvarigt ophold i klubhuset og bagrum i forbindelse med toiletbesøg, registrering og lignende kan dog fortsat foregå uden coronapas.
 3. Der må maksimalt tillades adgang for 1 person per 4 m2 gulvareal.
 4. Alle skal ved færden i klubhuset bruge mundbind. Undtaget er børn under 12 år og administrativt personale, der ikke har kundekontakt.
 5. Klubben skal kontrollere coronapas ved stikprøvekontrol minimum én gang i døgnet.
 1. Der åbnes for generalforsamlinger (møder med faglige formål) for op til 1.000 siddende gæster i sektioner á 500. Her er der krav om coronapas, 2 m² pr. siddende gæst, 1 meter mellem stole, brug af værnemidler mm.
 2. Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler.”

 

 

HURRA / HURRA – Nu er vort klublokale på 1. sal åbent!

Kravet til ophold i klublokalet er:

 • at der bæres mundbind
 • at man har et Coronapas (herunder gyldig PCR eller kviktest)
 • at der maksimalt må opholdes sig 50 personer i lokalet på samme tid.

Vi fortolker afstandskravene således:

Lokalet er ca. 120 m2 – arealkravet til siddende er 2m2 og til stående 4m2 – der er i alt 49 siddepladser i lokalet incl. møblementer bagest i lokalet og 2 barstole – så vi mener det er fuldt forsvarligt at være max. 50 personer i lokalet, når en overvejende del af de tilstedeværende sidder ned.

Kravet om stikprøver, for kontrol af om de tilstedeværende har et Coronpas, tager Ordensudvalget V/Lars P. Jørgensen sig af.

 

I stueetagen i klubhuset må der stadig kun være 5 personer af gangen for at betjene Golfbox standeren eller ved køb af drikkevarer i automaten – her er Coronapas ikke et krav, men der skal bæres mundbind – også i bagrummet og på toiletterne i klubhuset.

Bemærk at brug af omklædningsfaciliteterne med toiletter og badefaciliteter kræver brug af mundbind og Coronapas.

 

Lad os stadig vise hensyn og passe på hinanden – HURRA for sommerens snarlige kommen og de mange dejlige golfoplevelser der venter på os.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard