Kære klubmedlemmer – Anlægsarbejde på banen i vinter

Vi har nu afsluttet udvidelsen af 15. green; der er sået og nu er det så op til vorherre at få den grønne farve frem, forhåbentlig om en fjortens dages tid. Udvidelserne af det røde og det blå teested er allerede grønne.

Når det blå teested bliver til det gule teested, får vi ikke alene et bedre hul for majoriteten af spillerne, vi får også muligheden for at forlænge hul 14 til et par 5 hul, som vi jo mangler nogle af.

Hul 14 skal så forlænges i begge ender; det gule teested rykkes 50m tilbage og en ny green anlægges på bakketoppen, der hvor gul tee 15 i dag ligger.

Hul 14 er ikke noget specielt godt hul; de flestes drive lander på bakkeskråningen og løber mere til højre end fremad. 2. slaget er som regel blindt og greenen er ikke nem at holde bolden på. Ved at forlænge hullet vil stort set alle drives ende på bakkeskråningen og give et blindt 2. slag, som dog vil være mindre krævende, fordi det ikke skal ramme den uholdbare green. Den nye green skal først rammes i tredje-eller fjerdeslaget fra en position, hvor greenen vil være synlig.

Vi kan forbedre hullets forløb ved at forskyde fairway til højre, så hullet mere naturligt og venligt forløber midt i slugten, der hvor vejen tidligere gik.

 

For at det skal blive så godt som muligt skal vejen flyttes endnu en tak til højre, faktisk helt op til bunkeren ved 3. green. Det kræver så at green 3 flyttes til højre. Det vil bare være godt, da green 3 er håbløs.

For at tage tingene i den logiske rækkefølge, og fordi en ny green 3 vil opleves som en større forbedring end et par 5 hul 14, som ikke har det endelige optimale forløb, vil omlægningen af green 3 blive iværksat først.

 

Den nye green skal ligge fra midten af den nuværende green og til højre og lidt kortere, ca. 10 m. For at greenen ikke skal hælde bagud som den nuværende og for at den skal blive mere synlig skal forkanten ligge væsentlig lavere end forkanten på den nuværende green. Det kræver et større jordarbejde, som umuliggør at der spilles til den lille uberørte del af den nuværende green. Se principskitse: tryk på https://www.ebeltoft-golfclub.dk/wp-content/uploads/2021/10/hul-3-rotated.jpg

 

 

Der kan ikke laves en provisorisk green på hullet, men indtil den nye green kan tages i brug hen på sommeren 2022 vil der være en provisorisk green på hul 5 i højre side ca. 50 m før greenbunkeren; hullet vil stadig være et ret langt par 4 hul.

Desuden vil der blive et par midlertidige teesteder i roughen i venstre side af hullet ca. 100 m fra green 5, så der bliver et par 3 hul til green 5. Banen bevare sin par og formentlig også sin Course Rating og Slope. Se principskitse: tryk på

https://www.ebeltoft-golfclub.dk/wp-content/uploads/2021/10/hul3.1.jpg

 

Jordarbejdet ved anlæggelsen af den nye green 3 er så omfattende, at vi ikke kan klare det med vores eget grej, som vi plejer. Vi skal have en fremmed entreprenør ind, eller i hvert fald hans maskine, da vi har nogle dygtige ”gravere”, som kan køre sådan et dyr. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i november måned og anslås at koste kr. 50-60.000, afhængigt af hvordan det skrues sammen. Når arbejdet påbegyndes tages de provisoriske huller i brug.

Det betyder, at man skal gå fra green 2 til tee 4, som så bliver hul 3 etc. Det er den samme vandring som ellers, men man slipper for at spille et dårligt hul undervejs!

 

I øvrigt benytter vi måske lejligheden til at anlægge et nyt gult teested på hul 4 ca. 25 m bag det nuværende og til højre for stien. Angrebsvinklen bliver mere væk fra hul 12 og landingsområdet for drivet vil typisk ligge før fairwaybunkeren og bringe 10. tee. ud af farezonen. Nuværende gul tee bliver så blå.

 

Bestyrelsen og Baneformanden