15.10.2022 – Måske den hyggeligste bane i hele Danmark

Kære klubmedlemmer

Par 3 Banemesterskabet 2022
I det meget smukke efterårsvejr afviklede vi lørdag den 8. oktober det årlige Par 3 Bane Mesterskab for tredje gang.
Da der ikke var så mange tilmeldte, blev mesterskabet afviklet lørdag.
Vi mødtes kl. 15 ved Par 3 Banen. Alle spillede 9 hullers slagspil med 1/2 handicap. Derefter blev der spillet hulspil over 3 huller med 1/6 handicap.
De 3 bedste spillede slagspil i finalen over 3 huller.
Finalen blev meget tæt og vinderen blev Tine Vestergaard, Eric Frank blev nr. 2 og Jacob Rosendahl blev nr. 3.

Det gode naboskab
Vi har de sidste år været i tæt dialog med naboerne til Hul 16, da der har været mange ødelagte tagsten m.m. de seneste år.
Vort seneste tiltag for at forbedre sikkerheden for beboerne og husene, har været at plante træer til venstre på toppen af bakken efter Rød Tee og beskære bevoksningen på højre side af bakken og længere fremme.
Vi har, den 22. september modtaget denne mail:

”Kære Jette,
Håber, alt er vel i golfklubben.
Det lader nu til, at golfsæsonen er godt aftagende, så I får lige en statusopdatering fra Rugvangen 6.
Siden vores møde i de tidlige måneder i år og frem til nu har vi blot haft en håndfuld bolde på vores grund – alle på nær en har ligget perifært. Der ses heller ikke samme antal bortkomne bolde i det høje græs ud for vores grund.
Det er for os et meget acceptabelt niveau.
På samme tid sidste år talte vi over 35 bolde på vores grund, hvor flere af dem lå på bagsiden og nogle af dem ramte husmur, tagsten på huset samt vores bil, der holdt i vores carport.
Jeg har talt med vores naboer, der ligeledes oplever en klar nedgang i bolde på og omkring deres grunde.
Vi er meget glade for den imødekommenhed, I har vist, og at de justeringer, der blev foranstaltet på banen ud for vores grund har vist sig effektive.
Vi har også bemærket det fine og tydelige advarselsskilt, der er opsat ved banens start.
Du er velkommen til at bringe denne hilsen videre til den øvrige bestyrelse.
vh,
William og resten af familien på Rugvangen 6.”

Danmarksserien
I 2023 har Ebeltoft Golf Club tilmeldt et Seniorhold – skal vi også have et herrehold?
Flere af herrespillerne har ønsket at få et Herrehold i Danmarksserien, og derfor bedes alle der har lyst til at deltage give dette til kende.
Danmarksserien spilles over 3 weekender med to spilledage hver af weekenderne, og der stilles med et rent herrehold.
I 2023 spilles 1 runde i weekenden den 6. og 7. maj, 2. runde spilles i weekenden 17. juni og 18. juni og sidste runde spilles 12. august og 13. august.
For deltagende hold er der gratis prøvespil, kun en runde pr. spiller + en holdkaptajn.
Det er tilladt alle at stille op, der er ingen handicapgrænse hverken op eller ned. Der er heller ingen aldersgrænse, – alle herrer kan stille op.
Hvis du kunne tænke dig, at blive en del af et hold der repræsenterer Ebeltoft Golf Club, så giv besked til Kennett Sørensen, vores nye Pro i 2023, da han vil stå for holdet – du kan kontakte Kennett på kennetttine@gmail.com.
Det kræver mindst 5 spillere for at stille et hold, og tilmeldingsfristen til Kennett er den 25. oktober – så besked til Kennett så hurtigt som muligt.

Måske den hyggeligste bane i hele Danmark!
I august måned havde vi besøg af Morten Buckhøj fra Golfbladet og han har skrevet en meget begejstret artikel om Ebeltoft Golf Club i denne måneds avis.
Du kan læse artiklen, ved at trykke her:

Fællesmøde med Klubberne i klubben/udvalgsformandsmøde
Vi havde et godt fællesmøde, onsdag, den 12. oktober, hvor der blev orienteret lidt omkring klubbens økonomi, status på medlemstallet samt status på greenfee.
Alle klubberne i klubben kom med gode informationer omkring antal medlemmer, afholdte turneringer og oplyste at alle spillede runder reguleres i de enkelte klubber.
Vi var alle enige om, at baneblokeringerne fungerer for de enkelte klubber, og der var enighed om, at greenfee gæster skal mødes positivt og nogen gange tålmodigt af alle klubbens medlemmer på banen.
John Brændgaard orienterede kort fra Baneudvalget omkring planlagte vinterprojekter – bl.a. opretning af veje/stier og pointerede, at der spilles med oplæg på fairway og områder klippet kortere end fairway, – dette gælder også på par 3 huller, og der må ikke bruges måtter.
Formændene for klubberne i klubben, opfordredes til at slå et slag for, at medlemmerne retter nedslagsmærker op på green og at man ikke kører mellem bunkers og green med trolleys.
John Brændgaard opfordrede alle til at komme med gode idéer til baneudvalget.

Advarsel til alle
Alle gående og specielt buggykørende skal være meget agtpågivende – banen er ekstremt fedtet/glat – så vær meget opmærksom og HUSK at skåne banen.

Bestyrelsen
Jette Glargaard