Reparation af stier

Den kraftige regn i sidste uge var hård ved vore bunkers og stier. Vi har fået bunkers nogenlunde repareret, så de nu er i spil igen (ja, det er bare ærgerligt), men reparation af skylrenderne i stierne  kræver en større indsats af materialer og håndkraft.

I den kommende uge er Lars alene på banen, da Jacob er på en velfortjent og længe planlagt ferie, så der er ikke kræfter til at gøre ret meget ved stierne før end i uge 33. Vi forsøger med diverse primitive midlertidige afbødende foranstaltninger.

I mellemtiden vil vi spekulere over, om der findes en billig og effektiv foranstaltning, der kan forhindre disse gentagne skader, men effektive løsninger er sjældent billige, for så ville vi bare asfaltere alle stierne.

Hvis nogen måtte ligge inde med den billige og effektive løsning, så kan vedkommende forvente en stor belønning: fritagelse for at lægge tørv på plads og rette nedslagsmærker op i et helt år!

Baneformanden