Udvidelse af green 15
Vore greens er gennemgående ret små og også lidt skæve. Det forbedrer vi løbende, dels ved at klippe dem større hvor det er muligt, dels ved at bygge dem større og mere modtagelige, som f.eks. 4. green.
Green på hul 15 er en af de mindste og mere skrå, hvilket ikke er specielt godt, når slaget til netop denne green normalt er langt eller blindt.
Derfor udvider vi nu greenen bagud og til højre, så den bliver ca. 50% større og mere modtagelig. Den jord, der afgraves, bruges til at udjævne det stejle uklippede område på skråningen op til greenen.
Anlægsarbejdet skal laves nu, så vi kan nå at så, inden det bliver for koldt. Vi tjener derved mindst en månedstid til foråret, så greenudvidelsen kan tages i brug først på sommeren næste år.
Den nuværende green kan spilles hele tiden; men hvis bolden kommer ind på anlægsområdet, skal den tages forsigtigt ud med den rive eller fiskestang, der vil ligge på stedet. Bolden droppes så (uden straf) i den Dropzone, der markeres til venstre for green.
Når der arbejdes på stedet i uge 40, skal man tage hensyn til dem, der arbejder ved greenen.
Det er i øvrigt tanken, at lade det nuværende blå teested blive gult teested. Hullet bevarer sin særlige karakter, men når længden ændres fra 185 m til 165 m bliver det et mere overkommeligt, men stadig langt par 3 hul for langt størsteparten af klubbens herrespillere, især når man tager i betragtning, at der reelt ingen fairway er at lande på; bolden skal flyve hele vejen til green. Blå teested vil så blive fælles med rød.
Banen mangler par 5 huller, men hul 14 kan med lidt held blive et par 5 hul ved at lægge en ny green der, hvor det gule teested på hul 15 i dag ligger, og anlægge et nyt gult teested ca. 50 m bag det nuværende. Hullet kan derved blive 420 m; men kravet er 430 m, så DGU skal give en dispensation begrundet i den betragtelige højdeforskel mellem tee og green.

Ibrugtagning af nye teesteder
Det nye blå/røde teested på hul 6 og det nye røde teested på hul 7 tages nu i brug fra og med lørdag d. 2. oktober.
Det nye teested på hul 6 giver en bedre drivevinkel ind på fairway, og det nye teested på hul 7 gør green lidt mere opnåelig i teeslaget for de fleste. Det nuværende røde teested på hul 6 bevares som vinterteested, og det nuværende røde teested på hul 7 bliver blå teested.

Propper
Nogle spillere får en prop, når der arbejdes på banen, så deres cirkler forstyrres. Propper var der mange af i sidste uge, da greens blev til akustikplader, men med en ihærdig indsats fra et hold frivillige blev greens hurtigt -om ikke lydefrie- så dog spilbare. Propperne blev skovlet sammen og brugt til at udjævne første del af fairway 14.
Tak til Anders, Bent, Bente, Ejvind, Erwin, Jørgen, Leo, Morten, Steen og Åge, som endnu engang beredvilligt stillede op.

Årets sidste sponsormatch – Føtex Match
På søndag, den 3. oktober holder vi den traditionsrige Føtex Match hvor der spilles holdspil med 3 – 4 deltagere på hvert hold, og der spilles Texas Scramble.
Kom og vær med, – det er et hyggeligt holdspil og Føtex stiller altid op med meget flotte præmier til de bedste hold.
Tilmelding slutter på fredag, den 1.10. kl 17.
Matchledere er Christian Mouritzen og Ole Olsen

Svendegilde
I søndags, den 26.9 afhold vi “svendeprøve” for dette års begyndere.
Vi har 35 begyndermedlemmer og de 15 deltog i ’prøven’, som blev spillet som en Greensome. Der blev spillet 15 huller, – et enkelt hold spillede 9 huller.
Efter spil var der hyggelig samvær, spisning og præmier til de to bedste hold der havde spillet 15 huller.
1. pladsen gik til Alexander Sunke og Kenneth Lillelund og Henrik Veggerby og Rene Møller fik en flot 2. plads.
Der var også præmie til Ellen Nielsen og Lisa-Lotte Nielsen, der gik 9 huller.
Mens vi drak kaffe og spise lagkage, blev der fortalt om Klubberne i klubben, klubmatcher, træning og meget mere.
Kl. 20 sluttede en dejlig golfdag.

Regionsgolf
Hvis du er interesseret i Regionsgolf ligger der nu info på vor hjemmeside under Regionsgolf.

Bestyrelsen
Jette Glargaard