Ebeltoft Golf Club Logo

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 8.5.2018

Ebeltoft Golf Club Logo

Referat fra Bestyrelsesmøde  d. 8.5.2018       Møde nr. 6/18

Tid og sted: Kl.18.30 i Klubhuset  Deltagere: Bestyrelsen og suppleant  Afbud: Allan Bante

_______________________________________________________

1.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 5/18 af 11.4
Godkendt

_______________________________________________________

2.   Formanden orienterer

OK aftalen har givet kr. 5.000 + en masse træningsbolde.

_______________________________________________________________________________

3.   Retningslinier for tidsbestilling.

Retningslinierne ændres således, at der kun kan reserveres 8 starttider 30 dage frem for at give greenfeespillere
flere bookingmuligheder.
___________________________________________________________________

4.  Økonomi og Administration

4.1  Økonomioversigt pr. 30.4 2018 (6 mdr. Regnskab)                


Halvårs regnskabsmeddelelse:

Vi er bagud på indtægtssiden med ca. 40.0 Tus.kr. men følger budgettet på andre områder. Der vil fortsat
være en stram omkostningsstyring, hvilket vil medføre at nogle planlagte tiltag på banen udskydes lidt.

Vi prioriterer absolut banens normale vedligeholdelse.

4.2  Medlemsstatus

Når tilgang og afgang sammenholdes er medlemsbeholdningen uændret i forhold til sidste års slutresultat.

4.3  Privatlivspolitik DGU s forslag til privatlivspolitik er indarbejdet i vores egen udgave.
Det fremlagte forslag blev godkendt. Udsendes til medlemmerne, sættes på hjemmesiden og bilægges indmeldelsesformularen

_______________________________________________________________________________

5.   Greenfee

5.1   Status for Golfringen
81 spillere er tilmeldt fra EGC. Stort set det samme som sidste år.
182 runder er spillet på vores bane, især i vintermånederne.

5.2   Øvrige greenfeeaftaler
Vores andre greenfeeaftaler tages op til vurdering sidst på året.
________________________________________________________________________________   

6.   Nye medlemmer   

Golfens Dag  22.4
Dagen gav 10 gæster, hvoraf 6 meldte sig som prøvemedlemmer og 3 som fulde medlemmer. En flot succesrate,
men deltagelsen var for ringe på trods af et godt forberedt og gennemført arrangement. Men billedet er det samme over hele landet.
________________________________________________________________________________

7.   Hjemmesiden

Udspil fra Arbejdsgruppen
Søren Morsing fremlagde arbejdsgruppens udspil, som er lavet med bistand fra VID i Grenå.
Website strukturen er stort set identisk med vores nuværende, men platformen er mere fleksibel,
nemmere at arbejde på med tekster, billeder og videosekvenser, og nemmere at håndtere for flere ”redaktører”.
Det afgørende for brugervenligheden er selvfølgelig stadig teksternes udformning, opsætning og ikke
mindst vedligeholdelse.

Det blev godkendt, at VID som en elevopgave opbygger strukturen som skitseret, hvorefter vi selv
skal lave/indsætte teksterne og vælge illustrationerne.
Den nye hjemmeside er næppe klar før til vinter.

________________________________________________________________________________

8.    Områdebeskrivelser og Aktivitetsplaner

Der er nu udarbejdet og godkendt Opgavebeskrivelser/Aktivitetsplaner for alle områder:
– Ledelse, Repræsentation, Økonomi, Administration og Personale. Klubber i klubben.
– Budget, Regnskab og IT
– Nye medlemmer
– Markedsføring
– Sponsorer
– Medlemsinformation
– Banen
– Turneringer
– Gæsteservice
– Klubhus

Områdebeskrivelserne sættes på hjemmesiden til orientering.

________________________________________________________________________________

9.   Orientering og spørgsmål fra Områderne

Klubhus
Der opsættes plankeværk med låge hele vejen rundt om containerne ved køkkendøren til klubhuset,
for at skjule containerne når man kommer ind fra 18.
Arbejdsdag d. 9.6, primært med maling og oprydning.

Nye Medlemmer
Træningen er godt i gang for både nye og gamle begyndere.
Kaninklubben er også godt i gang.

Banen
Hjælperne er i gang med arbejdet. Fairwayklipningen er justeret, så der netto er mere fairway, og mindre
semirough. Banen står fint, men begynder snart at mangle regn.
Asfalt på de opgravede stier kommer først til efteråret.
Der arbejdes med reparation af teesteder eftervinterslitagen.

Sponsorer
Hotellerne har lovet at reklamere for golfbanen på deres hjemmesider
Afgang og tilgang af sponsorer balancerer.

Turneringer
Der er informeret om de 2 næste turneringer
Holdturneringsresultater går til Allan

Sekretariat
Det er ikke økonomisk muligt at koble en kortlæser på drikkeautomaten.
Der er indgået en renovationsaftale med Martin Pedersen. De gamle containere forsvinder snart.

_____________________________________________________________________

10.  Næste møde
Mandag d. 11. juni kl. 18.00.