17. februar 2021 Kære klubmedlemmer

Mens vi venter………

I slutningen af 2020 bad bestyrelsen, i forbindelse med den snarlige generalforsamling, udvalg og Klubber i klubben om en status.

Her får I de tilbagemeldinger vi nåede at få, inden generalforsamlingen i januar blev aflyst.

 

Tirsdag Eftermiddagsdamer v/ Lis Petersen

Eftermiddagsdamerne er organiseret med et udvalg på 4 personer, som står for opsætningen og afviklingen af turneringerne tirsdag eftermiddag samt spisninger ca. en gang om måneden. Desuden arrangeres årlige venskabsturneringer med Kalø og Grenå, invitationsturnering med torsdagsheldagsherrerne og en årlig 2 dages udflugt – Venusturen.

Turneringer og spisninger er tilrettelagt så folk på arbejdsmarkedet kan deltage, selv om de fleste medlemmer er i pensionsalderen.

Vi har i 2020 haft 31 medlemmer og stor opbakning til turneringerne og spisningerne, da vi først kom i gang.

Der var planlagt start på sæsonen den 31. marts, men pga. corona blev det udsat til 5. maj og første spiseturnering blev først afviklet 16. juni.

Venskabsturneringerne med Kalø og Grenå blev aflyst, men herreinvitations- turneringen, venustur og afslutning den 6. oktober med spisning på Mellem Jyder blev gennemført. Spilperiode er ca. fra 1. april til 1. oktober hvert år.

2020 har været præget af coronavirus, men vi har i udvalget oplevet en stor opbakning til aktiviteterne, ligesom folk i højere grad end tidligere år har spillet med andre end dem de plejer at spille med. Her virker golfbox efter hensigten.

Vi har gode sponsorer til nærmest flag præmier, støtte til Venustur og herrematch, samt tilskud til afslutningsspisning.

 

Tirsdag Formiddagsdamer v/ Bente Jørgensen

Organisering:

Klubben er organiseret med en bestyrelse bestående af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen

Derudover er der 5 matchledelser, hvoraf en fra hver gruppe er repræsenteret i bestyrelsen

Ligeledes har klubben en kasserer, som udarbejder regnskab og er kontaktperson til banken

Der afholdes møder efter behov. Der afholdes årsmøde inden udgangen af oktober, med rettidig indkaldelse, forslag og afvikling med til dagen valgt dirigent og referent.

Fremlæggelse af regnskab

Regnskabsåret er 1/11-31/10

Medlem af bestyrelsen er website ansvarlig

Antal:

Vi er 36 medlemmer

Aktiviteter:

Der spilles match hver uge, som et af matchholdene er ansvarlige for afvikling af efter fastlagt program (dato, spilleform)

Registrering af medlemmer i golfbox, både før og efter matchen. Ligeledes er de ansvarlig for kaffebrygning til efter matchen og præmieuddeling

Der afholdes match med spisning, og her er det den pågældende matchledelse, der er ansvarlig for spilleform og bespisning.

Ture til andre baner, en 2 -dages tur og ligeledes her er de pågældende matchledelser, der beslutter disse aktiviteter.

Der spilles vintergolf med lodtrækning blandt fremmødte, og der er præmieuddeling efter hver match.

Ellis Højgaard leder vintergolfen.

Periode:

Der spilles efter turneringsplan fra sidst i marts til 1. nov.

Fra 1. nov. til opstart af tuneringsplan i marts spilles vintergolf

 

Onsdagsklubben – senior v/Dagmar Jensen

Mærkeligt og uforudsigeligt år.

Vi nåede at arrangerer både åbning, afslutnings og julematch, med tilmeldinger, bestilling af mad m.m. og måtte aflyse alt.

Midt på sommeren var vi en lille flok i Randers og vi holdt også vores pokalmatch i sensommeren mod Randers.

Vi havde en hyggedag her i klubben med sandwich m.m.

Den planlagte tur til Farsø blev aflyst, manglende tilslutning og mit brækkede lårben, men 4 gæve piger tog afsted og havde en fin tur. Herligt!

I den periode vi måtte mødes på sædvanlig vis gjorde vi det, men ellers har folk selv booket og lavet aftaler, og sådan fungerer det stadig.

Vi er ca. 45 medlemmer i klubben.

Glæder os til gamle normale tider.

 

 

Klub 37+ – 2020 v/ Gitte Sejersen

Vi begyndte at spille sammen i maj, med et forsamlingsforbud på 10. Vi mødtes hver søndag kl. 14.15.

Vores 1. første klubturnering var d. 7. juni.

Vi har haft to fællesspisninger med match og præmier i år, det var d. 9. august og 5. september.

  1. 27. september deltog vi i “svendeprøven” for nye medlemmer.

Vores sidste match d. 1. november blev aflyst pga. forsamlingsforbuddet, men præmierne blev delt ud individuelt.

18 prøvemedlemmer har været med i klub 37+ samt 5 “gamle” medlemmer. I alt 23.

Vinter i klub 37+: Vi spiller stadig hver søndag kl. 10.45. Men flere er begyndt at deltage i Vintergolf, det er super godt og dejligt. Desuden er der flere der går ud på andre tidspunkter, fordi det passer bedre.

Men vi er der stadig.

 

Update modtaget oktober vedr. Baneservice 2020/v Lars P. Jørgensen
Efter en sæsonstart med en del turbulens; Corona restriktioner; ny Formand/ quinde, ved roret – opstod ideen om en Baneservice ordning, som virkelig skulle være primært funderet i service, specielt overfor vores dejlige banes gæster. Men selvfølgelig også mhp at servicere og møde klubbens egne medlemmer ude hvor spillet virkelig sker.

Vi er alle af den overbevisning, at tidligere tiders “ammestue historier” omkring vores bane, for hvert år der går, bliver gjort mere og mere til skamme. Vi har en helt fantastisk bane, der bare bliver bedre og bedre. Yes, den er rå, den er hård, den afspejler årstiden – lidt ligesom en rigtig Skotsk linksbane – blot med lidt større buler.

I denne ånd har vi forsøgt at møde såvel gæster, som egne medlemmer.

Der er total enighed om hos alle 6; inkl Chefen; at ordningen har været en kæmpe succes. Vi har mødt golfspillere der har rost banen til skyerne; har haft en unik naturoplevelse; og spillet golf i spillet grundlæggende ånd. Enkelte og dette primært klubbens egne medlemmer har haft et par brokker – for hurtige Greens ! – Baneservice holder i vejen og forstyrrer! Ja; sådanne småting kan vi nok ikke komme helt af med. Og for en god ordens skyld – så er det bagatelagtige oplevelser med manglende/ forkert betaling vi har oplevet i denne sæson – golfspillere er simpelthen, også gode folk; )

 

Nye medlemmer, sæson 2020 v/Gitte Sejersen

Henrik Jakobsen startede med træningen af nye medlemmer sidst i april. Der blev trænet tirsdage – torsdage og søndage i små hold på 8-10 personer.

72 prøvemedlemmer blev det til, 36 af dem har gennemgået hele introduktionsforløbet og fået banetilladelse.

21 har meldt sig ind som fuldtidsmedlemmer og 3 som flex.

Der blev afholdt Åbenbane d. 13. juni.

Spil med dag d. 21. juni. Begge dage med pæn deltagelse.

Vi har haft to aftener med orientering af golfregler, golfetik, udstyr mm. En’ aften i juni og en’ aften i september med i alt 22 deltagere.

  1. september holdt vi “svendeprøve” med match, præmier og spisning. Det var en meget vellykket dag hvor 14 prøvemedlemmer deltog.

Sidste træning var d. 29. oktober.

Par 3 bane mesterskabet blev afhold med finale søndag d. 1. november, med deltagelse af både nye og gamle medlemmer, men det var de nye medlemmer der løb med sejren.

Henrik Jakobsen sluttede sæsonen af med et opsamlingshead d. 21. november, hvor prøvemedlemmer kunne få tjekket op på både de korte og de lange sving.

I år har mange af vores prøvemedlemmer selv henvendt sig, og der kommer stadig henvendelser om at blive prøvemedlem, det er dejligt og vi glæder os til sæson 2021.

 

Ordensudvalget v/ Lars. P. Jørgensen

Mht. Ordensudvalget er alt i EGC forløbet i skønneste orden – ingen “sager” i denne sæson. Et par enkelte rådgivningsopgaver iht. COVID 19 – som bestyrelsen har løst til absolut topkarakter.

Hvordan er vi som medlemmer forsikrede

Den kollektive ansvarsforsikring for golfspillere via DGU

Forsikringen dækker de skader, som golfspil forvolder på andre personer eller andre personers ting. Forsikringen omfatter opvarmning/træning på de dertil indrettede områder såvel som spil på selve banen.

Forsikringen dækker ikke skader på golfklubbens egne ting (klubhus, materiel eller lignende).

Forsikringen dækker dog sekundært ift. enhver anden tegnet ansvarsforsikring, fx spillerens private ansvarsforsikring samt klubben og ejerens erhvervsansvarsforsikring.

Kollektive forsikringer via DIF (Idrættens forsikringer) er følgende:

Arbejdsskadeforsikring, Ansvarsforsikring, Idrætsforsikringer vedrørende udrejser, Retshjælpsforsikring, Krisehjælpsforsikring.

Disse forsikringer dækker kun fuldgyldige foreningsmedlemmer. Især arbejdsskadeforsikringen og ansvarsforsikringen er relevante for golfklubber og brugen af frivillige medhjælpere. Nedenfor følger overordnet information om disses dækning af frivillige medhjælpere.

Arbejdsskadeforsikringens dækning af frivillige medhjælpere:

Frivillige medhjælpere, der efter aftale med klubben, udfører arbejder med løsningen af ad hoc opgaver af forskellig art, er omfattet af den fælles arbejdsskadeforsikring. Dette gælder også, når de benytter motoriserede arbejdsredskaber – uanset disses størrelse. Eneste begrænsning for dækning er, hvis de motordrevne arbejdsredskaber kræver en særlig certificering for at kunne betjene dem. Gør de det, dækker forsikringen ikke, hvis en frivillig kommer til skade under brug, og ikke har den fornødne uddannelse/certificering.

Ansvarsforsikringens dækning af skader forvoldt af frivillige medhjælpere:

Frivilliges skader forvoldt under arbejde for klubben er omfattet af ansvarsforsikringen, dog kun for arbejdsmaskiner på under 20 hk. Dette betyder, at hvis klubbens frivillige skal anvende redskaber på normal landbrugstraktor, skal landbrugstraktoren være under 20 hk for at være dækket af den fælles ansvarsforsikring.

Hvis større motoriserede arbejdsredskaber benyttes af de frivillige, skal der tegnes en tillægsmotorforsikring og det har Ebeltoft Golf Club tegnet.

 

Seneste nyt fra baneformanden

Jacob greenkeeper og Johnny har serviceret og repareret alle maskinerne og ombygget en af vores tidligere greenklippere til en fin boldopsamler.

 

Tyverier/hærværk

Vor klub har siden efteråret været udsat for hærværk på buggier og senest tyveri af vor John Deere Gator og et batteri fra traktor på Ryttergården. Alt hærværk og tyveri er anmeldt til politiet, og få af hærværksdrengene har fået en bøde m.m. Politiet har opgivet at gøre mere vedr. den stjålne John Deere Gator. Vi håber vor forsikring kan dække lidt af udgifterne til en afløser.

 

Generalforsamling 2021

Vi afventer lempelser i de nuværende restriktioner før ny dato fastlægges – måske skal vi hen i marts/april måned, før det lader sig gøre.

På generalforsamlingen skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Allan Bante modtager genvalg og Jacob Rosendahl modtager ikke genvalg, men vil gerne fortsat være behjælpelig omkring turneringer.

Bestyrelsen anbefaler genvalg af Allan Bante, da Allan har ydet et stort arbejde som klubbens ’kassemester’ og har fået overblik over klubbens økonomi og styr på alle koder, tilladelser m.m. som skulle afmeldes/opdateres efter tidligere kasserer, så nu er vi ’herrer i eget hus’.

Set fra bestyrelsens synspunkt, får vi brug for ansvar for og indsats omkring ideer til og nyudvikling omkring klubturneringer, fokus på regionsgolf, Danmarksturneringen samt høj aktivitet på klubbens Facebook.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard