Nyhedsbrev maj 2018

Persondataforordningen – Privatlivspolitik

Reglerne for indsamling, behandling og opbevaring af persondata er blevet strammet op i.h.t. en EU-forordning.

Forordningen gælder også for foreninger, herunder golfklubber, som Dansk Golf Union anbefaler at lave en Privatlivspolitik, hvori medlemmerne kan se hvorledes klubben håndterer persondata.

Privatlivspolitikken, som er vedtaget af Bestyrelsen d. 8.maj 2018, er herefter et vilkår for at være medlem af Ebeltoft Golf Club.

Privatlivspolitikken indebærer at medlemmernes personlige data bliver bedre beskyttet end de hidtil har været.

Den vedtagne Privatlivspolitik udsendes hermed til alle medlemmer og vil også findes på klubbens hjemmeside. Privatlivspolitik

Da der endnu ikke er nogen erfaringer med anvendelsen af forordningen, vil der kunne ske ændringer i privatlivspolitikken. Væsentlige ændringer vil blive udsendt til medlemmerne.

 

 

Tilbud fra pro’en

2 timers kursus tilbydes i det korte spil, putting, chipping (korte indspil) og bunkerslag.
Har erfaret at langt de fleste medlemmer, med relativ lille indsats, vil kunne spare mange slag på banen, ved mere viden om den enkleste måde at udføre slagene på.
En god mulighed til at blive bedre til at spare slag på og omkring Greens, i fællesskab med andre

Nedenstående kurser er fastlagt, men evt andre kan tilføjes efter ønske

Et kursus af 2 timers varighed til pris 300 kr.
25 maj kl 10-12
2 juni kl 14-16
9 juni kl 14-16
For evt. interesserede kan kurserne op følges med 5 lektioner til 450 kr. ( spar 250kr )
Tilmelding til
E-mail. arild.james@hotmail.com
Eller
Tlf. 28740224
Vh
Arild

 

Arbejdsformiddag ved Klubhuset lørdag den 9.juni – start 09.30

I lighed med sidste år, har vi forskellige små arbejdsopgaver i og omkring vores klubhus, bl.a.

  • Rengøring af Køkken.
  • Bænkene skal males – kun overfladen.
  • Ny sponsorskilte skal sættes op på Parkeringsplads samt ved husmur.
  • Hvis gavle rengøres for algerens.
  • Hvide stolper males.
  • Beton mur ved skrænt males sort.
  • Ukrudt fjernes bag ved Parkeringsplads, og specielt omkring skråningen ved vores velkomstskilt.

Grillpølser og drikkevarer ca. kl.1230

Tilmelding på liste ved opslagstavlen i Klubhuset.

På forhånd tak for jeres hjælp.

Med venlig hilsen

Klubhusansvarlig.
mvh/Stephen

 

Baneinformation

Grå teesteder
I den kommende tid vil nogle teesteder se lidt gråskimlede ud. Det skyldes et kraftigt lag sand-muld, som nogle steder reparerer vinterslitagen og andre steder er en fortsættelse af arbejdet med at rette de skæve teesteder op.
Men uanset reparationerne vil der altid være en grøn plet, hvorfra man fortsat kan slice, hooke, toppe eller pløje.

1. Gul og blå tee
Det nye gule teested og det nye blå teested på hul 1 tages i brug til Pinsematchen d. 21. maj.
(Og så er det slut med 3 og 4 point for herrernes vedkommende)

9. Hul
Arbejdet med at grave af skrænten i venstre side, og anlæggelsen af et nyt rød tee bliver nu færdiggjort.
Der bliver lagt rullegræs på teestedet, så det kan tages i brug om et par måneder. Det hidtidige røde teested bliver så blå tee.
”Såret” i skrænten og ved foden bliver tilsået, men da vi ikke kan vande vil det afhængig af Vorherres med- eller modvilje vare et godt stykke tid inden der er grønt. Indtil da vil det være areal under reparation med spilleforbud, markeret med blå pæle med sort top.

Asfaltstier
Stien ved 4. og 10. og 11 hul som sidste år var ”asfalteret” og fin at gå på, blev jo gravet op i vinter for at lægge ny hovedvandledning. Stien vil blive asfalteret igen, men det er der i øjeblikket ikke kapacitet til.