Teoriaftenen ”Tænk bedre-Spil bedre” onsdag d. 18. marts er udsat.

Indtil videre har 30 medlemmer tilmeldt sig teoriaftenen, hvilket er glædeligt; vi når dog næppe op på 100 deltagere, som er det pt. anbefalede maximum for indendørs forsamlinger for at begrænse udbredelsen af Covid – 19.

Men selv om teorividen er nødvendig for god golf, kan man ikke hævde, at en teoriaften lige nu er samfundsmæssig nødvendig, og da flere har udtrykt betænkelighed ved at deltage, har jeg beslut-tet, at udsætte teoriaftenen til senere. Der vil komme en ny invitation ud til alle.

Med venlig hilsen
Henrik Jacobsen