Sponsorstøtte fra OK !

Klubben har lige modtaget sponsorstøtte fra OK, som grundet Corona krisen har forhøjet sponsorstøtten med 30%., så vi har fået kr. 9.499.93.

Alle som har valgt at benytte et bensinkort fra OK bensin og tilmeldt det til sponsorstøtte hjælper klubben med lidt ekstra hvergang man tanker, så vi opfordrer alle til at få et bensinkort til OK.

Klubhusets drift og vedligehold. 

Der mangler frivillige hjælpere til drift og vedligehold af klubhuset og dets udearealer.

Hvis du vil give en hånd med vil jeg bede dig om at skrive dig på den ophængte liste, sende en sms til 30351585 eller en mail til gostaknudsen@icloud.com

 

Der er behov for 3 til 4 hjælpere til slåning af klubhusets græsarealer. Har du lyst, så skriv dig på listen, hvor der allerede er tilsagn om hjælp fra Michael Rasmussen.

________________________________________________________________

Der er behov for 2 hjælpere til at luge ukrudt på P. pladsen. Har du lyst er må du meget gerne skrive dig på listen.

________________________________________________________________

Hjælp til lugning af ukrudt ved klubhusets terrasse mod øst og vest samt under hækken, der omkranser terrassen. Her er der på glædelig vis booket op med tilsagn om hjælp fra Gitte Sejersen, Marit og Inge Marie

Der er behov for 2 hjælpere til lugning og rengøring af klubhusets ter- rasse mod øst. Her vil det være godt med en, der kan supplere Gøsta, som har givet tilsagn om hjælp.

________________________________________________________________

Udskiftning af planter til urtepotterne på terrasserne. Her har Vinnie Berg på fornem vis har givet tilsagn om hjælp.

Vask og finpudsning af buggies. Her vil Poul Erik forsat gerne forsætte med at holde buggierne i tip top stand.

Levering af benzin og tankning af buggies. Her forsætter Kresten sin fine indsats.

Der er behov for 2 til 3 hjælpere til at afløse i pro shoppen når Gitte Shouboe har fri søndag og mandafg. Har du flair for god service og lyst til at give en hånd med i pro shoppen, så skriv dig på listen, hvor Rita Sax har givet tilsagn om hjælp .

________________________________________________________________

Der er behov for tilsyn med køkkenet. Jacob holder et vågent øje med opvaskemaskinen.

________________________________________________________________

Fadølsanlæg, rengøring og udskiftning af fustager. Her har Gitte Shouboe givet tilsagn om hjælp.

Der er behov for 1 til 2 hjælpere til at udarbejde planer for velfungeren- de, smukke møbleringer, som klæder klubhuset samt bud på opmaga- sinering af overskydende møbler. Har du lyst til at være med er du vel- kommen på listen, hvor Gøsta har givet tilsagn om assistance.

________________________________________________________________

Opslagstavler og digitale skærme. Her er der fuldt booket med trekløve- ret Jette, Gitte Sejersen og Gøsta.

Sponsorskilte, montering og nedtagning. Opgaven varetages af Gøsta.

Der mangler 1 hjælper til tilsyn med trykluftsanlæg og kompressor ved bagskuret. Har du teknisk snilde og lyst til at hjælpe er du velkommen til at skrive dig på listen.

________________________________________________________________

Der mangler 2 hjælpere med kendskab til den langsigtede ind- og ud- vendig vedligeholdelse af klubhusets bygningsdele. Har du blik for ved- ligeholdelse med rettidig omhu er du meget velkommen til at skrive dig på listen.

________________________________________________________________

Der mangler 2 hjælpere med kendskab til drift og vedligeholdelse af klubhusets VVS. Vandforsyning, pakninger til vandhaner, sanitet og af- løb. Kan du skifte en pakning i en vandhane og har lyst til at hjælpe er du meget velkommen til at skrive dig på listen.

________________________________________________________________

Der mangler 2 hjælpere med kendskab til drift og vedligeholdelse af klubhusets El. Eltavler/sikringer, belysning og elektriske apparater i form af computere og digitale skærme. Kan du skifte et lysstofrør, en sikring og har du lyst til at hjælpe er du velkommen til at skrive dig på listen.

_______________________________________________________________

Der mangler 2 hjælpere med kendskab til drift og vedligehold af klubhusets varmesystem. Oliefyrets drift, leverancer af olie og sæson bestemt regulering af klubhusets temperaturer. Har du erfaringer med oliefyr og lyst til at hjælpe vil dit navn på listen blive modtaget med kyshånd.

_______________________________________________________________

Der mangler 7 til 10 hjælpere til at male klubhusets og bagskurets syd- facader samt borde/bænksættene på terrasserne.

________________________________________________________________

Arbejdet organiseres som en arbejdsweekend i dagene den 27. Og 28. Juni 2020 med morgenkaffe kl. 9 og frokost kl 13. Har du kreative evner og lyst til at slibe og svinge en pensel er du mere end velkommen til at skrive dig på listen i klubhuset eller sende en sms på tlf nr. 30358515 eller en mail til mig på adressen gostaknudsen@icloud.com. Deadline for tilmelding er fredag den 26. Juni klokken 12.00

Gøsta Knudsen

13. juni 2020 – Kære Klubmedlemmer

Kære Klubmedlemmer

I dag den 8. juni er DGU, efter at have afventet ministerielle udmeldinger, kommet med følgende information: ’Med udmeldingen fra Kulturministeriet kan vi nu genåbne vores klubhuse, omklædningsfaciliteter samt øvrige faciliteter, dog under forudsætning af, at de generelle retningslinjer følges og vi holder os under forsamlingsforbuddet på maximalt 50 personer.’

Hos os her i Ebeltoft Golf Club betyder den udmelding, at alt både på banen og i klubhuset fra tirsdag morgen, den 9. juni er tilbage ved det normale som før Coronakrisen med undtagelse af følgende begrænsninger:


1
Max en forsamling på 50 personer i klubhuset og på terrassen. Det vil i praksis betyde at alle matcher med mere end 50 deltagere vil blive afviklet med løbende start og uden fælles præmieoverrækkelse. Metoden for registrering og indberetning af scores vil fremgå af matchens propositioner. Der vil kun være 50 siddepladser i klublokalet.


2 Omklædningsrum og køkken kan først bruges fra torsdag den 11. juni efter rengøring.


3 Fysisk kontakt skal undgås, afstand på mindst 1 m skal holdes og god håndhygiejne skal fortsat iagttages.


Tak for jeres tålmodighed og forståelse.
Bestyrelsen Jette Glargaard

18. maj 2020 – Kære klubmedlemmer

I begejstringen over færre begrænsninger var vi i bestyrelsen for optimistiske i vor udmelding til Jer i går.   Klubhuset er åbent fra i morgen og toilettet til højre for indgangsdøren og handicaptoilettet kan bruges fremover. Omklædningsrummene må fortsat ikke bruges. I kan bekræfte tid og udskrive scorekort.   I lokalet på første salg må […]

17. maj 2020 – Kære klubmedlemmer

Bestyrelsen har efter DGUs seneste udmelding d. 17. maj besluttet følgende lempelser i corona-restriktionerne med virkning fra tirsdag morgen, den 19. maj:

Klubhuset
1. Klubhuset åbnes, så scorekort kan udskrives, tider kan bekræftes, buggier kan bestilles via golfbox, bugginøgler kan tages i nøgleboksen, og opslagstavler og toiletter kan benyttes.
2. Omklædningsrummene må fortsat ikke benyttes
3. Øl-, vand- og vinautomaten og fadølsanlægget trænger til klingende mønt og åbnes derfor!
4. Der må ikke være mere end 10 personer samlet i en gruppe i klublokalet på 1. sal – HUSK 1 meters afstand mellem personer og 2 meters afstand mellem grupper
5. Terrassemøblerne må bruges
6. Der må være 2 personer i en buggy

Banen
7. Træningsbanen kan benyttes fra alle udslagssteder
8. Affaldsspande kan benyttes. Løft låget med handskehånden
9. Flaget skal blive i hullet, og der vil fortsat ikke være river i bunkers. Vi har ikke mulighed for jævnlig afspritning af flag og river.
10. Boldvaskere og luftpistol kan fortsat ikke benyttes

Disse forandringerne vil blive fastholdt hvis ovenstående adfærdsbegrænsninger efterleves af klubbens medlemmer indtil nye ændringer/lempelser bliver udmeldt fra DGU.
Bestyrelsen Jette Glargaard

Baneinformation
Onsdag d. 20. maj er store rulledag, hvor vi ruller rullegræs ud på 1. gule teested, 4. green, 11. nye gule teested og 12. gule teested.
Arbejdet på hul 1, hul 11 og hul 12 udføres fra kl. 14.00 – 17.00 og berører ikke brugen af teestederne på disse huller.
Arbejdet på green 4 begynder om morgenen og varer hele dagen. Greenen kan således ikke bruges denne dag, så der vil være et provisorisk hul ca. 30 m før green.
Disse arbejder udføres af greenkeeperne og 10 frivillige, som kaldes tørvetrillere, men absolut ikke er det; det ved vi fra tidligere tilsvarende arbejder, der er udført med stor energi og akkuratesse.
Formålet med teesteds arbejderne er dels at gøre teestederne større, dels at ændre udslags-vinklen, så den er mere mod og mindre med fairways hældning. Samme ide som det nye 8. gul tee.
Formålet med arbejdet på og ved 4. green er at hæve den yderste venstre del af green, som falder kraftigt mod stien, og derfor reducerer den brugbare del af green. Volden mellem green og stien bidrager til, at bolden ikke triller ud på stien eller helt over på 11.

Baneformanden

11. maj 2020 – Kære klubmedlemmer

30. april 2020 – Kære klubmedlemmer

DGU har i dag meddelt justerede anbefalinger der betyder:

 • At vi går tilbage til almindelige tidsintervaller så snart det er muligt, uden at mange allerede bookede tider annulleres.
 • At det er muligt at lukke igennem, når der holdes behørig afstand
 • At man må være mere en 1 person i bagrummet, når der holdes behørig afstand

Bestyrelsen anbefaler at man bruger et jern til at ringe med klokken på hul 2, 5 og 6 og at man husker at slette en booket tid, hvis man ikke går ud, så andre har mulighed for at booke tiden.

Banetoilettet er lukket, da rengøringen er sendt hjem under lukningen af klubhuset for at spare penge og åbning af banetoilettet kræver grundig rengøring flere gange om dagen.

Ibrugtagning af bænkene ude på banen tillades, begrundet i de kortere tidsintervaller og at vinken igennem vil give venten. Forudsat at der holdes behørig afstand

 

Vedrørende sponsormatcher

Vi gennemfører de planlagte matcher, hvis sponsoren accepterer at det kan være med begrænsninger, – begrænsninger vi håber lempes efter den 10. maj.

 1. maj afholdes Hos Walter match – enten med enkeltstart eller med gunstart, så I opfordres til at tilmelde Jer matchen, hvor vinderne efterfølgende selv skal afhente præmierne hos Christian / Hos Walter, Stockflethsvej 13, 8400 Ebeltoft., hvis klubhuset er lukket. Der vil være baneservice under matchen.

Mere information om Hos Walter matchen kommer efter næste udmelding fra DGU, der forventes 10. maj.

Den 17. maj er også planlagt Pokaldag. Pokaldagen flyttes til en senere match, så pokalerne kan blive overrakt til vinderne i klublokalet.

 

Husk

Alle bestyrelsesreferater ligger på hjemmesiden under Klubben

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

 

 

Baneinformation

 

Midlertidig lokal regel for urevne bunkers
Da der pt. ikke er river i bunkers, og det kræver lidt omhu at glatte efter sig med skoene eller jernet har DGU tilladt følgende midlertidige lokal regel:

Hvis bolden ligger i en bunker i et urevet område, må spilleren enten droppe fri af det urevne område uden straf indenfor 1 køllelængde i bunkeren, ikke nærmere flaget, eller droppe ud af bunkeren på flaglinien med 1 straffeslag.
Lempelse er ikke tilladt, hvis det kun er spillerens stance, der er generet af det urevne område.

Denne midlertidige lokal regel træder i kraft fra fredag morgen d.1.maj og gælder indtil den ophæves.

 

Halv-røde pæle på hul 14.
Som tidligere meddelt er et område i højre side af fairway på første halvdel af hul 14 markeret af nogle grå-røde pæle. Området har dårlig græsvækst, da vejen tidligere gik der. Hvis bolden ligger indenfor det markerede område skal den spilles, men lejeforbedring (placering af bolden) er tilladt inden for en køllelængde, men ikke nærmere hullet.

 

Nyslåede områder
Vi er nu begyndt at tilså nogle af de områder, hvor der er lavet anlægsarbejder i vinter.
Der er/bliver sået på skråningerne bag green 18, på skrænten efter teestederne på hul 1 og bag den nye fairwaybunker på hul 1. Der i øvrigt også sået på skrænten i højre side af træningsbanen.
Disse nytilsåede områder er markeret med een blå pæl med sort top. Det betyder som sædvanlig, at bolden ikke må spilles fra området, men skal droppes fri uden straf. Gå så lidt som muligt i det nysåede, rag bolden ud med et jern.

Inden så længe (medmindre der igen kommer nattefrost!) vil der blive lagt rullegræs på 1. gul tee, 4. green-side, 11. nyt gul tee og 12. gul tee.

 

Trafik skilte
Forskellige steder på banen f.eks. ved 8. green og 18. green er der sat nogle små skilte, der viser hvilken vej spillerne skal gå. Disse trafikskilte er ikke sat for at genere greenkeepernes klipning, men for at forhindre at spillertrafik slider græsset ned, så der opstår dårlige lejer på steder, hvor bolden skal spilles med delikatesse.
Det er måske vigtigt for nogle, at negligere anvisningerne for at spare 20 skridt af de 8.803 skridt, man bruger på en runde, men det kunne jo også være vigtigt at spare et slag eller to.
Når pegefingeren nu er løftet: man tager ikke prøvesving på de hårdt prøvede teesteder, og man trækker ikke sin vogn igennem det sårbare område mellem bunker og green. Formålet er selvfølgelig dels at gøre livet besværligt for golfspillerne, dels at sikre nogle gode spilleflader.

 

Baneformanden

Henrik Jacobsen

22. april 2020 – Kære klubmedlemmer

DGU kom i dag med nye muligheder for klubaktiviteter – gældende indtil den 10. maj, hvor DGU kommer med ny udmelding.

 

De nye muligheder er, at der kan afvikles klubber i klubben matcher og sponsormatcher.

Vi vender snarest tilbage vedr. de planlagte sponsormatcher, hvoraf den, der var planlagt til den 26. april tidligere er meddelt aflyst.

 

DGU skriver i dag, den 22.april:

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

 1. Deltagerne bør ankomme til golfbanen umiddelbart før aktivitetens påbegyndelse og køre hjem umiddelbart efter afsluttet aktivitet. For turneringer betyder det bl.a. at velkomst, præmieoverrækkelse og andre sociale samlinger ikke bør finde sted.
 2. Indtjekning, betaling, fælles informationer og resultatformidling bør foregå online.
 3. Registrering af scores bør foregå online, så fysiske scorekort ikke cirkulerer mellem spiller/markør og turneringsledelsen.
 4. Turneringsledelsen skal i turneringsbetingelserne definere hvorledes resultater kan indberettes så fysiske scorekort undgås. Det kunne fx være:
  1. Bruge GolfBox’ Spiller-scoreindtastning**
  2. SMS’e sit resultat til turneringsledelsen
  3. Tage billede af sit scorekort (som spiller selv har ført og markør mundtligt godkendt) og sende til turneringsledelsen
  4. Andre kreative løsninger
 5. Turneringer bør afvikles med løbende start så forsamling og ophold i klubben minimeres. Gunstart kan øge risikoen for brud på forsamlingsforbudet, både i forbindelse med ankomst, opvarmning og afslutning af en turnering.
 6. Træningsfaciliteter anpasses i forbindelse med aktiviteten, så de generelle anbefalinger fortsat overholdes.

Brug evt. dette link som forklarer om spiller-scoreindtastning: ** https://golfbox.zendesk.com/hc/da/articles/115011386868-Spiller-scoreindtastning-indtastn ing-af-scores-

Torsdagsheldagsherrene har deres første match i denne uge og Allan Steen vil gerne dele sin viden med andre vedr. brugen af golfbox og scoreindtastning.

 

Kontaktoplysninger til klubberne i klubben ligger på vor hjemmeside.

 

Bestyrelsen glæder sig over de nye muligheder og opfordre klubberne i klubben til at komme i gang og sætte egne turneringsbetingelser op i forhold til de muligheder der er skitseret af DGU.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

Nyhedsbrev – Status

De overordnede mål – bestyrelsen er enige om de overordnede mål, der skal navigeres efter, når arbejdsopgaverne udmøntes i praksis. Målene er:

At fastholde de eksisterende medlemmer
At rekruttere nye medlemmer
At øge antallet af sponsorer
At sikre en bæredygtig økonomi.
På bestyrelsesmødet den 11. Marts 2020 blev banens udvikling føjet til klubbens overordnede mål. I Henrik Jacobsens ideoplæg argumenteres overbevisende for en kompakt, bynær, naturskøn, afvekslende, klassisk golfbane for den voksne motionsspiller. Vejen mod målet indebærer små, mellem store og større forbedringer. Som prikken over i-et, skal der på sigt arbejdes med etableringen af et nyt hul 2 i skoven. Det vil gøre afstanden mellem de eksisterende huller 1 og hul 2 kortere, give mulighed for et nyt par 5 hul og fremme værdifuld fleksibilitet i banens brug. Vi støtter i bestyrelsen, at arbejdet med at få de nødvendige tilladelser fra Syddjurs Kommune, Naturstyrelsen samt ansøgninger om økonomiske støtte fra fonde bliver indledt.

Corona epidemien – nedlukningen af Danmark i marts ændrede vores dagsorden radikalt. Med 98 medlemmer i aldersgruppen fra 60 til 69 år og 160 medlemmer i gruppen 70+ valgte vi, for at minimere smittespredning mest mulig, at følge Dansk Golf Unions anbefalinger. Resultatet af vores beslutning førte til en aflysning af DanSommer turneringen, ingen træning, lukning af banen og klubhuset. Nogle klager viste at beslutningen ikke var populær. En måned senere, i april sollys, er der efter lempelser i flere tempi, i tråd med DGUs anbefalinger, åbnet for spil på banen med færre restriktioner. Det er vi på medlemmernes vegne mega glade for.

Økonomien – vinterhalvåret har været en udfordring. Som ventet er antallet af medlemmer skrumpet, og sponsorindtægterne er markant lavere. Læg hertil færre indtægter fra greenfee spillere som følge af Corona epidemien. Det giver på indtægtssiden et minus på 209.907,49 kr. pr. 30. marts 2020. Mindre udgifter til maskiner, lønninger, administration, klubhus og ryttergård trækker den anden vej, og minimerer efter afskrivninger underskuddet pr. 30. marts 2020 til et minus på 10.784,95 kr. Det er ikke tilfredsstillende, men et acceptabelt resultat omstændighederne taget i betragtning.

Bestyrelsens to do liste – det vil kræve benhårdt arbejde at holde budgettet i 2020. Vi vil arbejde for at holde fast på de eksisterende medlemmer ved at være synlige og gå i dialog. Der skal findes nye veje til at få yderligere gang i Gittes og Henriks rekruttering af nye medlemmer, og med en særlig prioritering af virksomhedsbesøg vil vi forsøge at vinde tabte sponsorer tilbage og øge antallet af nye sponsorer. Arbejdet med at realisere banens langsigtede udviklingsmål skal forsætte. Sidst men ikke mindst er det et MUST, at holde budgetmålene for 2020 ved en stram styring af økonomien. Udfordringerne er store og vi modtager med kyshånd gode råd og ideer fra medlemmerne.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Gøsta Knudsen