Golfspillerens nytårsforsætter

I 2020 vil jeg :

Slå græsset, støvsuge og rydde op i garagen før jeg tager på golfbanen,
  medmindre det ser ud til regn, så jeg skal skynde mig afsted

booke en starttid,
  medmindre jeg ikke kan nå det

varme op på træningsbanen,
   medmindre jeg kan nøjes med 3 prøvesving på teestedet

undlade prøvesving på teestedet,
medmindre mine medspillere alligevel hakker teestedet op

tie stille og stå stille mens der slås,
  medmindre de andre også snadrer og roder i baggen

sigte lidt til venstre fordi jeg som regel slicer,
medmindre slicet forsvandt nytårsaften

se efter de andres drive,
  medmindre det er håbløst skævt

lede efter de andres bolde i roughen,
medmindre det er klart for enhver, at bolden er tabt

lede efter de andres bolde i roughen,
medmindre de er ved at vinde matchen

lede efter de andres bolde i roughen,
medmindre den vist ligger godt

gå rask afsted,
medmindre jeg alligevel skal vente på de andre

undlade at måle afstanden med kikkert,
medmindre jeg ikke har ligget her hver uge de sidste 8 år

være hurtig til at vælge kølle,
  medmindre afstanden siger 5 jern og jeg slår bedst med 7 jernet

vente med at slå hvis der er risiko for at ramme dem foran,
medmindre de er for langsomme

vente med at slå til greenkeeperen er væk,
medmindre vi har travlt

vente med at slå til greenkeeperen er væk,
medmindre risikoen for at ramme ham er forholdsvis lille

nøjes med eet prøvesving,
medmindre det er dårligt, så jeg behøver 2 mere

råbe fore hvis bolden er på vej mod andre spillere,
  medmindre de burde have vinket igennem for længst

lægge græstørven på plads,
 medmindre den er mere end een meter væk

lægge græstørven på plads,
  medmindre den er mindre end en skosål

lægge græstørven på plads,
  medmindre jeg skal skynde mig frem for at se, hvor kikseren ender

lægge græstørven på plads,
  medmindre jeg må koncentrere mig om at finde køllen

lægge græstørven på plads,
medmindre de andre heller ikke gør det

gå uden om ground under repair,
  medmindre det er hurtigere at gå lige igennem

vinke igennem,
  medmindre vi endnu ikke har ledt i mere end 7 minutter

vinke igennem,
medmindre der kun er eet ledigt hul foran

vinke igennem
  medmindre dem bagved kun har ventet på de tre sidste huller

rive ordentligt i bunker,
  medmindre riven ligger for langt væk

rive ordentligt i bunker
  medmindre det er de andres fodspor

gå uden om greenbunkeren,
   medmindre det er hurtigere at gå mellem green og bunkeren

rette mit nedslagsmærke på green op,
   medmindre jeg ikke lige kan se det

rette mit nedslagsmærke på green op
   medmindre det ikke er særligt stort

rette mit nedslagsmærke på green op
   medmindre der er så mange andre mærker

undgå at beskadige hulkanten, når jeg tager bolden op med pinden i
  medmindre det er for akavet

gå frem til næste teested inden jeg skriver scoret
  medmindre jeg ikke kan huske tallet så længe

holde det raske tempo også på de sidste huller
  medmindre jeg trænger til en pause

sige pænt tak for matchen
  medmindre jeg tabte til en svineheldig birdie på 18.

undlade at kritisere banen
  medmindre det var dens skyld, at jeg scorede dårlig

undlade at kritisere bestyrelsen
medmindre dens beslutninger ikke lige passer mig

overtale mine venner til at spille golf
  medmindre jeg så hænger på dem hver weekend

hjælpe de nye medlemmer til rette
medmindre de sinker mit spil

tage nogle træningslektioner
  medmindre træneren vil ændre på mit sving

 

Alt det vil jeg love mig selv at gøre i 2020, så jeg bliver en ordentlig golfspiller
  i hvert fald indtil jeg skal ud at spille, når vejret bliver til det.

Nyt ring-samarbejde “ Mer’golf”

Mer’Golf er en fritspilsaftale mellem følgende golfklubber:

• Ebeltoft Golf Club

• Grenaa Golfklub

• Mollerup Golfklub

• Norddjurs Golfklub

• Søhøjlandet Golf

For et tillæg på 800 kr til dit fuldtidskontingent i din egen golfklub, kan du være med i Mer’Golf.

Som medlem af Mer’Golf kan du spille på de nævnte baner i perioden 15.3. – 14.11. (Sommersæson)

I perioden 15.11. – 14.3. (Vintersæson) kan du spille mod merbetaling på 100 kr pr. runde til den enkelte klub.

Mer’Golf medlemskabet skal købes i din hjemmeklub. Medlemskabet er personligt og kan ikke lånes af eller til andre. Misbrug vil betyde øjeblikkelig eksklusion efter karensreglerne – for begge parter.

Du kan tilmelde dig Mer’Golf ved at sende en mail til din golfklubs mailadresse med angivelse af dit DGU-nummer.

Medlemskabet er først gyldigt, når din betaling er registeret i sekretariatet, og du efterfølgende har modtaget en mail som bekræftelse.

Vilkår for ordningen

Kun fuldtidsmedlemmer i klubberne kan blive omfattet af ordningen.

Du spiller på de deltagende golfklubbers golfbaner som greenfeespiller med de rettigheder og pligter en greenfeespiller har.

Du skal bestille din tid på GolfBox.

Du skal bekræfte din tid på Golfbox/touchskærmen inden du spiller – i klubber med Probox skal bekræftelsen ske på denne.

Det er vigtigt at tiden både bestilles og bekræftes, da økonomisk fordeling mellem klubberne sker på grundlag af bekræftede tider. Husk derfor at slette din tid, hvis du alligevel ikke skal bruge den.

Ikke bekræftede tider vil medføre en advarsel og ved gentagelsestilfælde eksklusion af Mer’Golf.

Der udleveres ikke noget bagmærke da alle Mer’Golf-medlemmer er registreret i hjemmeklubben via GolfBox.

Arrangementer

Som medlem af Mer’Golf har du mulighed for at deltage i klubbernes åbne turneringer. Der deltages på lige fod med den arrangerende klubs medlemmer.

Deltagelse i klubturneringer, -matcher, klub i klub turneringer/-matcher, kan kun finde sted efter den enkelte golfklubs retningslinier herfor.

Karenstid

For at modvirke at et medlem, ud fra økonomiske overvejelser omkring kontingent, skifter fra en golfklub til en anden golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under fritspils-ordningen, indføres en karenstid på 36 måneder fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive tilmeldt fritspils-ordningen i den nye klub – med mindre der på medlemmet samtidig sker en adresseændring til nærområdet for den nye klub, og medlemmet derved flytter betydeligt nærmere den nye klub. Den fraflyttende klub har afgørelsesretten.

Medlemmer, som ikke indenfor de seneste 36 måneder har tilkøbt fritspilsordningen og skifter klub, er ikke omfattet af karenstiden.

Eksisterende rabataftaler mellem klubberne

De eksisterende rabataftaler mellem klubberne fortsætter uændret for de af klubbernes fuldtidsmedlemmer, som ikke vælger at tilkøbe et Mer’Golf medlemskabet.

Kære banehjælpere

I har endnu en gang leveret et årsværk til klubben ved jeres frivillige arbejdsindsats på banen. Det er sammen med greenkeepernes store arbejde årsagen til, at vi, trods vores begrænsede midler, år efter år kan fremvise en stadig mere velplejet og velordnet golfbane.

I møder op uge efter uge og laver rutinemæssigt og ufortrødent jeres arbejde. I brokker jer ikke over at det regner for meget eller for lidt, så græsset er svært at klippe. I klager ikke over at buggien for 117. gang sætter ud, eller at flymoen, eller boldopsamleren ikke vil starte, eller at der ikke er mere benzin. Hvis I alligevel en enkelt gang mumler lidt om de forp….. maskiner, så er det med god ret.

I kommer også beredvilligt, når der indimellem skal rulles græs ud, bygges skure, fældes træer, repareres stier, graves i skrænter, fjernes terrasseværn, samles sten i bunkers og flyttes huller, og mange andre ting, som måske kan synes små, men som ofte er mere arbejdskrævende og mere betydningsfulde for helheden, end de lyder.

Kære banehjælpere, tak for jeres indsats. Den aftvinger ros og respekt, og den bliver ikke mindre vigtig i de kommende år med en stram økonomi i klubben.

Sjakbajsen

PS:  Fristen for at melde fra til arbejdet i 2020 udløb lillejuleaften!

Brug af måtte er nu obligatorisk.

Da fairways for årstiden er usædvanlig bløde på grund af den megen regn, slås der nemt store og dybe tørv op, når bolden spilles direkte fra fairway. Disse tørv falder fra hinanden, gror ikke fast igen og har også svært ved at blive liggende til beskyttelse af såret.

Derfor har bestyrelsen efter anbefaling fra greenkeeper og baneformand besluttet, at det er obligatorisk at bruge måtte ved slag fra fairway med virkning fra lørdag d. 14. december og indtil videre.

Brug af måtte medfører, at handicaps ikke kan reguleres, men man kan udmærket i interne matcher aftale at deltagernes handicaps midlertidigt og internt reguleres efter de resultater, der opnås i disse matcher. Når der så igen spilles uden måtte, vender man tilbage til det officielle handicap, som man havde før måttetvangen.

Bestyrelsen                                                                                                                                    12.12.19

Golfundervisningen slutter for i år.

Dagene er for korte og vejret for det meste for dårligt, så undervisningen er løjet af og slutter endeligt med udgangen af denne uge, fredag d. 13.12.

Det betyder ikke, at man som spiller skal holde op med at træne, snarere tværtimod: Vinteren, hvor man ikke er presset af at skulle præstere i de store matcher ude på banen, er en god periode at arbejde lidt med sin svingteknik.

Golfundervisningen både for begynderne og erfarne begynder igen, når vejret bliver anstændigt, formentlig en gang i slutningen af marts.

Hvis nogen skulle blive ramt af en dyb og ubærlig svingdepression inden da, så giv mig et kald, så børster vi sneen af en måtte og prøver at få svinghjulet i gang igen.

Begynderne får direkte besked på mail om sæsonstarten, mens andre kan se på hjemmesiden under Pro, hvornår man kan blive radbrækket igen.

Det har været en fornøjelse at undervise både nye og gamle, og så vidt jeg har kunnet se, er ingen gået grædende bort, så jeg håber vi ses igen til foråret.

Med venlig hilsen
Henrik Jacobsen
Protræner

Tre golfklubber har meldt sig ud af Golfringen pr. 31.12.2019.

Kære Golfring medlemmer i Ebeltoft Golf Club.

Tre golfklubber har meldt sig ud af Golfringen pr. 31.12.2019. Det drejer sig om Hobro, MariagerFjord og Randers Fjord golfklubber.

På et møde, der blev holdt i aftes den 3.12.2019 i Mollerup Golf Club – mellem de resterende golfklubber i Golfringen – Grenaa, Ebeltoft, Mollerup, Markusminde og Norddjurs golfklubber – blev Golfringen opløst pr. 31.12.2019.

Vi pointerer, at vi er i gang med at etablere et nyt golfssamarbejde, og i den anledning afsøger vi for tiden markedet for nye samarbejdspartnere. Vi forventer, at en aftale om et nyt samarbejde er på plads inden nytår. Der er aftalt et nyt møde i Norddjurs Golfklub i næste uge.

Vi orienterer igen, så snart vi ved mere.

Som følge af ovenstående slettes alle Golfring-medlemskaber pr. 31.12.2019.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Sparekassen fejrer sine rødder

Sparekassen Kronjylland markerer sit 190 års jubilæum ved at tilbyde medarbejdernes arbejdskraft for en dag til et almennyttigt formål. Derfor havde vi tirsdag eftermiddag besøg af et hold på 4 medarbejdere fra Ebeltoftafdelingen med Sus i spidsen.

De flyttede nogle af de træer mellem 1. og 18. fairway, som har fungeret som ammetræer for de ege, vi plantede for nogle år siden. De er nu placeret bag ved den nye fairwaybunker på hul 1, så de er med til at definere højre kant af 18. fairway, som nogle har svært ved at stedfæste.

Som det fremgår af billederne sparede holdet ikke på kræfterne, men lagde sig i selen for at skabe ny vækst.

Vi takker for indsatsen og ser frem til vores beskedne udgaver af det kendte Sparekassetræ.

 

Regionsgolf 2020

Der er snart tilmelding til regionsgolf for 2020.Vi har et hold i C Rækken og et Veteranhold. I danmarksserien er der et seniorhold tilmeldt. Er er andre der kunne tænke sig at stå for et Regions hold,eller et Danmarksserie hold, så giv besked så jeg kan melde til.

A Rækken må hcp. ikke være lavere end 4,5.

B rækken må hcp ikke være under 11,5

C Rækken ikke under 18,5

D rækken ikke 26,5

Der skal være 2 damespillere og 4 herrespillere for at have et hold, der er ikke prøvespil inden matcherne, og alle spillere skal være fyldt 21 år inden 31 december 2020 for at kunne deltage på hold.

På de aldersbestemte hold er seniorholdet min. 50 år inden 31 dec 2020

Veteran, min 60 år inden 31 dec. 2020

Superveteran, min. 70 år inden 31 dec 2020

Der er ingen hcp. grænser for de aldersbestemte grupper, der skal være 2 damespillere og 4 herrer.

Alle matcher spilles på hverdage, og det er super hyggeligt. Der er fælles spisning.

Igen i år vil der være et Senior hold i Danmarksserien, her er der brug for 5 herrer og 2 damespillere. Disse matcher spilles i weekender og der er samme aldersbegrænsning som i regionsgolfen. Der er ingen hcp. begrænsning for at spille på holdet. Der er også mulighed for et veteranhold i Danmarksserien, hvis der skulle være stemning for dette.

Når alle hold er tilmeldt, vil der blive ophængt en seddel i klubhuset hvor alle der har lyst, kan tilmelde sig. Jeg sender en reminder igen sidst i november.

Arbejde på banen i vinter.

4. green
På de store mesterskabsbaner har man nu mange steder run off områder, så bolden løber langt væk fra green, hvis den bare lige kommer ud på kanten. Her i Ebeltoft har vi i mange år været med på noderne, vi har nemlig deciderede run off greens. Det har vi gjort noget ved med stopvoldene på 3.,10. og 12. green og det fungerer godt og får også disse greens til at se mere imødekommende og flade ud.

Vi fortsætter nu med 4. green i venstre side, hvor bolden triller af green og ned på stien eller helt over på 11, så snart man er lidt til venstre for midten af green. Terrænet mellem stien og green bliver hævet op til vandret og de yderste 3 m af selve green bliver også hævet til kun et svagt fald mod venstre.

I første omgang opbygger vi ”volden” i råjord og lader den sætte sig i vinter. Til foråret ruller vi græsset af green i venstre side, hæver området med vækstjord og ruller green tilbage igen. Samtidig bliver volden planeret med vækstjord og beklædt med rullegræs.

Arbejdsområdet er markeret med blå pæle med sort top (nogle af dem i hvert fald), så der er spilleforbud og frit drop ikke nærmere hullet.

11. gult teested
Når en fairway, der skråner mod højre rammes af et slicet drive fra et teested, der er placeret i venstre side af hullet, vil bolden uvilkårligt ende ude i højre rough. Det kan afhjælpes ved at spillerne lærer at sætte et kontrolleret draw på drivet, eller ved at flytte teestedet over i højre side af hullet og rette det mod venstre, så der drives ind i skråningen. Det sidste er det nemmeste. Det er gjort på 8. med det nye gule teested, som tages i brug til foråret.

Nu gør vi det samme ved 11. gult tee, som flyttes til højre over til picnicpladsen, som så flyttes op til skoven på den anden side af stien. Det er godt nok 9 skridt længere væk, og det er jo selvfølgelig træls, især hvis man glemte at få øllen med fra baggen i første omgang. Til gengæld er der læ for vestenvinden, et flot kig ned ad hullet og fin udsigt til efterfølgernes fumlerier på 10 green.
Det nuværende gule tee bevares som vintertee.

12. gult teested
Hvis vi har tid og kapacitet til det, vil vi udvide 12. gul tee i højre side for at få samme effekt som på 11., så vidt det er muligt.

(Hvis nu nogle damer måtte føle sig forfordelt, så vil jeg lige erindre om, at de røde teesteder på hul 11, 12 og 13 allerede ligger i den rigtige side af hullet, og ydermere er blevet udvidet og rettet ind mod midten af fairway).

Greenvanding
Lige nu er det ikke til at forstå at flere af vore greens var ved at forsvinde i tørken sidste år. De har stadig tørre pletter med dårlig græsvækst. Tørken viste at vandingen på nogle greens ikke er dækkende; sprink-lerne skal overlappe hinanden og det gør de ikke, dels fordi der for få sprinklere, dels fordi de er placeret uhensigtsmæssigt.

Vi effektiviserer nu vandingen på green 2,6,7 og 10 ved at sætte en ekstra sprinkler og flytte de nuværende.
Arbejdet bliver udført af vandingsfirmaet Agrometer i denne måned. Det vil betyde, at de nævnte greens er ude af spil i 2 dage. Der vil blive lavet provisoriske ”greens”, og datoerne for arbejdet vil blive meldt ud, når vi kender dem.
Green 16 trænger også, men den kommende cykelsti langs Boeslumvej vil sandsynligvis kræve en omlægning/flytning af greenen og i den forbindelse vil vandingen selvfølgelig blive lavet korrekt.

Baneformanden                                                                                                                                          13.11.19.

Forbedring af Par 3 banen

Vores lille Par 3 bane har hidtil ikke været meget brugt, og derfor er der heller ikke gjort meget ud af den. Men med de mange prøvemedlemmer i år har der været et stort behov for en god be-gynderbane, og det bliver der forhåbentlig også i de kommende år.

De eksisterende huller er for korte, nogenlunde lige lange, har kun et teested og greens er meget små, skæve og har dårlig græsvækst.

Det gør vi nu noget alvorligt ved.

På skitsen kan man se, hvad forbedringerne af Par 3 banen går ud på. Der etableres 3 nye, større og mere plane greens og tre nye teesteder(måtter), som bliver gule teesteder, mens de nuvær-ende bliver røde tees. Banen bliver ca. 50 m eller ca. 20% længere.

Med Jacob i gravemaskinen og Henrik støttet til en skovl begynder arbejdet nu, med opbygning af de nye greens i råjord, og rydning til de nye teesteder. Opbygningerne skal sætte sig i vinterens løb, og til marts/april næste år pålægges vækstjord og der tilsås. Medio juni skulle de nye greens kunne tages i brug, og indtil da kan der spilles til de nuværende greens på hul 1 og hul 2 og til en provisorisk green på hul 3.

Samtidig fortsætter Carsten Stig med at lave træningsbanen skålformet, så boldopsamlingen lettes. Under arbejdet har vi i øvrigt fundet over 100 begravede bolde, nogle mindst 20 år gamle.

 

Baneformanden                                                                                                                                     2.11.19