Baneinfo – Når banen nu åbnes for spil >>>

Baneinfo
Når banen nu åbnes for spil, vil man finde den nyklippet og i pæn stand, selvom den seneste tids nattefrost og kolde tørre vind har fjernet noget af det flotte grønne skær, banen havde i vinter.
Man kan tydeligt se på fairways, at brug af måtter har været obligatorisk, men nu åbner vi for den vanlige vandalisme og tillader spil uden brug af måtte. Husk nu at banen er blevet 2 cm lavere!
Det vil da selvfølgelig glæde os, hvis man lægger tørv på plads, og det er jo egentligt ikke mere besværligt, end det var, at hente den fremskudte måtte.
Der skal stadig spilles fra de hidtidige vinterteesteder, så længe der ikke er mere vækst i græsset. Vi håber, at kunne åbne alle teesteder til Påske; i øjeblikket bliver de dresset og så skal de have lidt gødning for at få gang i væksten.

På grund af den fortsatte risiko for nattefrost, der giver rimfrost om morgenen, må der ikke spilles på banen før kl. 10.00 indtil mandag d. 6. Der er nu saftspænding i græsset, og det giver skadelige sår hvis græsstråene knækkes. Selvom vejrudsigten ikke siger nattefrost, kan der godt være en time eller to sidst på natten, hvor temperaturen bliver så lav i græshøjde, at der dannes rim.

Når greens ser lidt sortsmuskede ud, skyldes det, at de har fået en omgang jern. Nu har de fået gødning og vand og så grønnes de igen.

I øvrigt er den nye fairwaybunker på hul 1 i spil, dog er den nøgne bakke bagved areal under reparation med spilleforbud. Hvis man lander i bunkeren skal man glæde sig over at have slået et pænt lang drive!

Baneformanden

27. marts 2020 – Kære medlemmer

Dansk Golf Union anbefaler, at golfbaner holdes lukket til og med den 31. marts, hvor Folketinget skal behandle en ny hastelov, der blandt andet giver myndighederne hjemmel til at lukke golfbaner.

Ebeltoft Golf Clubs bestyrelse følger denne anbefaling fra DGU og vurderer situationen igen den 1. april når DGU kommer med en ny udmelding. Vi håber, at den udmelding og myndighedernes holdning til golfspil, vil gøre det forsvarligt for klubberne at åbne banerne igen for spil med nogle rimelige og håndterlige restriktioner.

DGU skriver den 26. marts  i en meddelelse til klubberne:

”På tirsdag den 31. marts skal Folketinget stemme om en ny lov, der gør det muligt at udstede forbud mod at forsamles mere end to personer. Forslaget gør det også muligt at lukke legepladser, campingpladser og golfbaner.

Dansk Golf Unions bestyrelse anbefaler, at de danske golfklubber fortsat holder baner, træningsfaciliteter og klubhuse lukket, indtil lovforslaget er behandlet.

– Vi henstiller til, at golfdanmark fortsat udviser samfundssind og står sammen om ikke at spille golf, mens vi venter på tirsdagens lovbehandling. Hvis Folketinget vedtager loven, gives der hjemmel til at lukke golfbaner. Det er p.t. uvist om myndighederne vil bruge den hjemmel, men DGU vil tage bestik af situationen og efterfølgende tage stilling til en fælles, hensynsfuld åbning af golfbanerne efter myndighedernes anvisninger, hvis det er muligt, siger Lars Broch Christensen, der er formand for Dansk Golf Union.

– Det er en utrolig svær problemstilling at navigere i, fordi der er så forskelligartede holdninger og interesser. Det er ikke, og har ikke været, vores ønske at fastholde en flere måneder lang anbefaling om at lukke landets baner. Det ligger os stærkt på sinde at komme videre hurtigst muligt og som et samlet golfdanmark. Vi ønsker alle at komme ud og spille golf under sikre og betryggende forhold, lyder det fra Lars Broch Christensen.

Dansk Golf Union vil løbende holde spillere og klubber informeret som sine overvejelser og beslutninger. Vi kommer med en ny udmelding senest den 1. april.”

Kære medlemmer.

Bestyrelsen har som forventet fået en række henvendelser fra medlemmer, som ikke finder det nødvendigt eller rimeligt at lukke banen, fordi de anser smitterisikoen ved at spille golf for minimal, især på vores bane, hvor vi er så få spillere. Der henvises selvfølgelig også til, at ikke alle baner i landet er lukket.
Bestyrelsen forstår naturligvis frustrationen hos medlemmerne, men nogle medlemmer tilkendegiver dog også, at de forstår og accepterer lukningen.
Bestyrelsen besluttede den 18. marts at lukke banen efter anbefaling fra DGU. En anbefaling vi valgte at følge, dels fordi vi finder det vigtigt, at golfdanmark agerer så ensartet som muligt, dels fordi vi er enige i, at der er en smitterisiko ved at spille golf. Uanset om smittespredningsrisikoen ved at spille golf er stor eller lille, så har vi et medansvar for at begrænse risikoen mest muligt både af hensyn til vores medlemmer, især de ældre og svage, og af hensyn til vores medborgere.
Vi var og er bevidste om, at en del af klubbens medlemmer vil være uenig i beslutningen, men bestyrelsen er fortsat af den opfattelse, at beslutningen i den givne situation var og er rigtig.
Vi afventer nu en udmelding fra DGU i næste uge. Umiddelbart derefter vil bestyrelsen drøfte udmeldingen og forholdene i øvrigt, og orientere medlemmerne om der er anledning til at ændre den gældende beslutning om banelukning.

Bestyrelsen
Jette Glargaard

22. marts 2020

Dansk Golf Union anbefaler at golfklubberne lukker klubhuse, golfbaner og træningsfaciliteter.

Ebeltoft Golf Club følger anbefalingen fra DGU hvorfor banen, klubhuset og træningsfaciliteterne lukkes med virkning fra torsdag, den 19.3. kl. 7.00.

Greenkeeperne og baneformanden er enige om at fortsætter arbejdet på banen, og sørger for at holde behørig afstand, sørger for håndhygiejne og jævnlig afspritning af arbejdsredskaber og betjeningsgreb på maskinerne.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Ebeltoft Golf Club

 

Dansk Golf Union skrev i går:

 

Statsministeren har i dag meddelt, at restauranter og cafeer skal lukkes og det skal indendørs idrætsfaciliteter også. Ligeledes opfordres der til, at danskere ikke forsamles mere end 10 personer, både inde og ude. Statsministeren opfordrer folk til at blive hjemme og sundhedsstyrelsen siger, at “nu er det alvor”.

Dansk Golf Union anbefaler derfor, at golfklubberne lukker deres klubhuse, indstiller spillet på golfbanerne og brugen af træningsfaciliteter, foreløbigt frem til 30. marts. Golfsporten må tage et samfundsansvar, og gøre alt hvad vi kan i denne svære situation og vi må alle huske på, at golf ikke er en nødvendighed. 

Nogle vil argumentere for, at der fortsat kan spilles golf, da vi ikke nødvendigvis forsamles mere end 10 personer og golf spilles udendørs. I DGU mener vi, at vi i videst mulig omfang bør bidrage til at mindske smittespredningen i det danske samfund. Selvom det er fristende at holde åbent for spil med en række restriktioner for at mindske smittespredningen, så mener vi ikke, at tiden er inde til at løbe denne risiko. Er vi i tvivl, bør vi lade være – og vi er i tvivl – og derfor denne anbefaling. Dansk golf vil stå i en ugunstig situation, hvis vi potentielt har bidraget til smittespredning, når nu vi har en anden mulighed. Samtidig har vi rigtig mange ældre golfspillere blandt vores primære målgruppe, hvorfor vi bør tage et yderligere hensyn i forhold til andre områder i samfundet.

Det vil igen blive tid til golf, når situationen er under kontrol, men for nu anbefaler DGU, at vi indstiller vores fantastiske idræt til fordel for at støtte op om og tage et fælles ansvar for, at mindske spredning af coronavirus i Danmark.

DGU og DGA anbefaler, at der i klubberne findes et setup, som plejer banerne i det omfang det er forsvarligt for klubbens greenkeepere og som samtidig sikrer, at vores golfbaner er bedst muligt klar til sæsonen for alvor går i gang.

I DGU kommer vi naturligvis til at følge situationen tæt og vi melder ud, så snart vi mener, at tiden er den rette til igen at spille golf i Danmark

Gruppeundervisning er suspenderet

Bestyrelsen har for at begrænse risikoen for coronasmitte besluttet, at gruppeundervisning indtil videre er suspenderet.

D.v.s at der indtil videre ikke er Holdundervisning, Efterskole, Begynderskole og Kurser.
Eleverne til Efterskole og Begynderskole tilbydes i stedet individuel undervisning i det omfang kapaciteten rækker.

Individuel undervisning, Baneundervisning og Sæsontræning opretholdes. Disse lektionsformer er er beregnet for en eller to spillere.

Golfundervisningen starter i øvrigt torsdag d. 19. marts og lektioner bookes under PRO på klubbens hjemmeside.

Henrik Jacobsen

Bestyrelsens anbefalinger og foranstaltninger vedr. Coronavirus er gældende indtil videre

Statsminister Mette Frederiksen varslede fredag den 13. marts 2020 en række nye anbefalinger, for at dæmpe udbredelsen af coronavirus.

 

Ebeltoft Golf Clubs bestyrelses retningslinier følger Dansk Golf Unions anbefalinger og bygger endvidere på kommentarer og input fra klubbens ansatte og medlemmer.

 

Spil på banen – Kan foregå i privat regi. Spillet i klubber i klubben og turneringer aflyses.

 

Klubhuset – Bestyrelsen anbefaler i overensstemmelse med Dansk Golf Union at alle indendørs aktiviteter indstilles.

 

Pro shoppen – Gitte forsætter i sekretariatet hvor døren til sekretariatet vil være lukket.

 

Ansatte – I lighed med Dansk Golf Union anbefaler bestyrelsen at greenkeeperne og baneformanden forsætter arbejdet.

 

Gruppetræning indstilles for nuværende og den individuelle træning planlægges med henblik på at begrænse smittespredning mest muligt.

 

Rengøringen forsætter for nuværende under forudsætning af, at kontakten til andre personer minimeres mest muligt.

For klubbens medlemmer anbefales, på det personlige plan, god håndhygiejne i forbindelse med toiletbesøg, brugen af dørhåndtag, køb af læskedrikke i automaten og erhvervelse af scorekort.

 

Kommunikation – Informationen fra bestyrelsen vil foregå via klubbens hjemmeside, nyhedsbreve, sociale medier og med opslag på relevante steder.

 

PAS GODT PÅ HINANDEN

Ebeltoft Golf Clubs Bestyrelse

Foråret så sagte kommer

Og dermed begynder klargøringen af banen til sæsonens strabasser. Banen er kommet pænt igennem den våde vinter, selv om den ikke har fået megen hvile. Brugen af måtter har skånet fairways markant, så de er klar til at blive hakket op gennem hele sommeren. (At nogen så også har skånet roughen ved at bruge måtter derude, skyldes nok mere hensynet til stavrefordpointene end hensynet til græsset)

Klargøringen af banen vil bla.a. bestå i prikning og dressning af greens, som gør dem jævnere og fastere i overfladen. Det bliver gjort i næste uge med prikning tirsdag d. 17. og dressning onsdag d. 18. marts

Prikning af en green tager 20-25 minutter, og i den tid må der selvfølgelig ikke spilles ind på greenen. Man må gerne spille hullet, men kun op til ca. 50 m før green. Så samler man bolden op og glæder sig over kun at have brugt 4 slag på det hul.

Dressning af en green sker i to omgange: først spredes sandet, det tager ca. 10 min. pr green, dernæst måttes sandet ned i prikhullerne, det tager også ca. 10 min. pr green. Der vil være en pause mellem de to operationer for at sandet kan tørre lidt (Vorherre se til os i nåde, at greens ikke stander i våde) inden der måttes ned.
Man spiller selvfølgelig ikke ind på en green, når den dresses og måttes. Man venter pænt og utålmodigt ude på fairway og træner sin skulderdrejning imens. Umiddelbart efter en sandspredning eller en ned-måtning kan og må man spille på greenen.

Fairways vil blive klippet, når de ikke længere er så bløde at maskinen sætter dybe spor. Teestederne og boldopsamlingen kommer derefter, og vi håber at kunne åbne hele banen i sommerkonditioner i uge 15, Påskeugen.

PS: Husk, når I taler sammen derude, at holde 2 køllelængders afstand, så der er frit drop for dråberne!

Baneformanden                                                                                                                                13.3.20

 

 

Teoriaftenen ”Tænk bedre-Spil bedre” onsdag d. 18. marts er udsat.

Indtil videre har 30 medlemmer tilmeldt sig teoriaftenen, hvilket er glædeligt; vi når dog næppe op på 100 deltagere, som er det pt. anbefalede maximum for indendørs forsamlinger for at begrænse udbredelsen af Covid – 19.

Men selv om teorividen er nødvendig for god golf, kan man ikke hævde, at en teoriaften lige nu er samfundsmæssig nødvendig, og da flere har udtrykt betænkelighed ved at deltage, har jeg beslut-tet, at udsætte teoriaftenen til senere. Der vil komme en ny invitation ud til alle.

Med venlig hilsen
Henrik Jacobsen

Nu starter Golfundervisningen 2020 … med … ”Tænk bedre – spil bedre” – teoriaften onsdag d. 18. marts.

Mange har spillet hele vinteren, og har måske konstateret, at bolden ikke er fløjet helt så langt og lige som man kunne ønske. Det vil selvfølgelig hjælpe lidt på svinget, når man bliver fri for de tre sweatre, vinterfrakken, halstørklædet og bælgvanterne. Men hvis det ikke er nok, skulle man måske få træneren til at se lidt på maskineriet. Der er sikkert lidt rust der skal bankes af, og et par kuglelejer der skal smøres.

Den nye sæson kunne også være anledningen til at få hele teknikken opgraderet, få lidt fut i drivet, luft under indspillet og bedre rul på puttet. Det kunne også være at slagene fra bunker, rough og skråninger trænger til forbedring. Og hvad med hovedet, tænker du rigtigt, eller håber du bare?

Golfundervisningen starter nu, og foregår hver tirsdag, torsdag og søndag, første gang torsdag d. 19. marts.
Tirsdag og torsdag er der undervisning fra kl. 10.00 til kl. 19.00 og søndag fra kl. 9.00 til kl. 16.00.

Der er forskellige typer af undervisning:

Individuel undervisning (1-2 spillere).
En lektion er på 25 min, men det er mest effektivt at tage en serie på 3 eller 5 lektioner

Hold undervisning (3-5 spillere).
Undervisning på et hold sammen med 3-4 andre af nogenlunde samme kaliber er effektivt og hyggeligt. Undervisningen består af 10 lektioner a 55 min. over 10 uger. Man kan selv danne et hold, eller meddele træneren, at man er interesseret i at komme på et hold, som træneren så forsøger at danne.

Baneundervisning (1-2 spillere)
Mange spillere oplever, at de gode slag på træningsbanen ikke altid følger med ud på banen, eller at scoret trods gode slag ikke bliver imponerende. Det kan en tur på banen med træneren hjælpe på. På to timer kan 1 eller 2 spillere nå 6-9 huller, hvor teknik og scoretricks bliver gennemgået.

Sæsontræning (1-2 spillere)
Hvis man gerne vil have en jævn udvikling af sin teknik og undgå at den skrider ud, så det bliver besværligt at komme tilbage på sporet, er det en god ide at blive trænet og kontrolleret gennem hele sæsonen.
I Sæsontræning får man 1 lektion a 25 min i 20 uger fordelt over hele sæsonen og 2 x 6 hullers baneundervisning, i starten og i midten af forløbet.

Begynderskole
De (forhåbentlig) mange nye spillere, der begynder i år som Prøvemedlemmer, kommer på Begynderskole. Undervisningen foregår hver tirsdag og torsdag kl. 17.00-18.00 og søndag kl. 11.00-12.00 gennem hele sæsonen.

Efterskole
Man bliver jo aldrig helt udlært i golf, og de første 2-3 år kan være afgørende for at få et sundt grundlag at udvikle sit spil på. Derfor tilbydes de nye spillere at komme på Efterskole i år 2 og 3 efter begynderåret.
Det er gratis holdundervisning hver tirsdag kl. 18.00-19.00 og hver søndag kl. 12.00-13.00 gennem hele sæsonen. De spillere, det drejer sig om, får direkte besked.

Kurser
Undervejs i sæsonen vil der blive afholdt forskellige kurser af en eller flere dages varighed. F.eks. er der planlagt et kursus i Indspil og Puttning på Store Bededag, som i den anledning bliver til Store Træningsdag. Endvidere planlægges et sommerkursus i uge 28.
Nærmere om disse kurser senere.

Priser og booking af undervisning
Se på klubbens Hjemmeside under PRO

Vi ses
Henrik Jacobsen

 

”Tænk bedre – spil bedre”                                        Teoriaften onsdag d. 18. marts.

Kroppen gør, hvad hjernen siger, den skal gøre; derfor er det ret vigtigt, at hjernen ved, hvad den snakker om.

Når man ser, hvad golfspillere foretager sig, kan man undertiden tvivle på, at det er en fornuftig samtale hovedet fører med kroppen. Hjernen vil nok påstå, at kroppen ikke hører efter, mens kroppen vil hævde, at den ikke får ordentlig besked.

Det behøver ikke være sådan, derfor denne invitation til en teoriaften under devisen:

”Tænk bedre – spil bedre”

Du får noget at vide om udstyret:
hvorfor er slagfladen på en kølle buet, hvor tykt skal gribbet være, etc

Du får noget at vide om svingteknikken:
hvorfor slicer mine drives, hvordan får jeg backspinn på mine indspil, etc

Du får noget at vide om banestrategi:
hvordan læser jeg banen, hvordan scorer jeg bedre uden at slå bedre slag, etc.

Altså:  Onsdag d. 18. marts kl. 19.00-21.00 i klubhuset. Kr. 25,00 incl. kaffe og kage.
Tilmelding senest mandag d.16. kl.24 på: jacobsen@golfbanearkitekt.dk eller sms: 21 26 12 65

Med venlig hilsen
Henrik Jacobsen

Kære gæstespiller!

Hvis din hjemmebane er lukket på grund af vand, og du hellere vil spille golf end vinterbade,
så kom til Ebeltoft.
Vores bane er tør og spilbar overalt, både på greens og i roughen!