Glatte fairways

I denne tid, hvor græsset stadig gror og er fugtigt hele tiden, er der risiko for at skride på fairways, både når man går, og når man kører i buggy.
Det gælder bla. på hul 5 i højre side lige før hjørnet og især på hul 2, hvor det er decideret farligt at forsøge at køre op ad bakken i buggy. Her skal man bruge asfaltstien fælles med hul 15.

Baneformanden

Boldopsamleren har opgivet ånden

Efter længere tids skranten og trods hurtig og professionel hjælp udåndede vores gamle og trofaste medarbejder på driving rangen i tirsdags. Det skete midt i arbejdet og lignede først et ildebefindende som følge af overanstrengelse; det er sket før, men denne gang var det alvor, motoren bankede voldsomt, pulsen faldt drastisk og svære rystelser gik gennem boldopsamlermaskinen. Fulgt af sit bedrøvede mandskab vaklede maskinen tungt stønnende op til sin plads og drog her sit sidste suk. Trods flere genoplivningsforsøg måtte fagfolkene konstatere, at det var slut, end ikke en organtransplantation ville have reddet vores arbejdskammerat.

Vi havde håbet, at den gamle slider havde holdt sig i live sæsonen ud, men sådan skulle det altså ikke gå. Det er ikke nemt lige at finde en afløser, medmindre vi køber en helt ny, og det har vi ikke råd til. Vi forsøger derfor at finde en udtjent, men dog brugbar bil, som opsamleraggregatet kan svejses på. Men der vil gå noget tid inden det er klaret, så indtil da må spillerne selv ud med spanden og samle bolde op. Boldene er så til gengæld gratis for alle.

Hvis nogen har eller kender til en mindre, solid, men overordentlig billig bil, som måske kan bruges til formålet, hører vi gerne fra vedkommende. Diesel er bedst, og den behøver ikke have bakkamera, Apple-CarPlay, metallak og alufælge, men fire hjul og mindst to brugbare gear er nødvendigt.

Baneformanden

Indvielse af Udslagshuset

I lørdags d. 26.september blev Udslagshuset på træningsbanen indviet. Det skete ved synkron klipning af båndet omkring huset foretaget af sponsoren Rene Rasmussen fra Jakob Tømrer og Jette Glargaard fra Bestyrelsen.

Efter skåler og tak til sponsoren og tillykke til golfklubben slog Rene Rasmussen det første slag ud af huset med appel og applaus.

Alle materialerne til huset, samt arbejdet med fundament, pålægning af tagpap og montering af tagrende er sponseret af Jakob Tømrer. Uden det var vi ikke kommet i hus med projektet.
Tegning og byggeri er udført med professionelt håndelag af Erik Pedersen, Ejvind Frandsen og Ib Helle, som jo også opførte et maskinskur på greenkeepergården sidste vinter.
Ellis Højgaard, Rita Sax, Bente Torp, Birgit Engsig og Leo Dam har grundet og malet det hele sort og giver det endda en gang mere senere, når træet har sat sig.

Huset indeholder 2 udslagspladser til frit brug; den største har træneren dog fortrinsret til, især i regnvejr. Der bliver opsat spejle, så man kan se sin egen særlige udgave af golfsvinget, endda fra flere vinkler.

Baneformanden

Klubhusets drift og vedligehold

Klubhusets drift og vedligehold

 

Listen over frivillige hjælpere til klubhusets drift og vedligehold er lang.

Ros til medlemmerne for værdifuld hjælp. For at gøre korpset af frivillige hjælpere endnu mere komplet håber jeg, at du vil skrive dig på den udbyggede opgave liste så vi får endnu fire felter med.

 • Drift og vedligehold af pakninger til vandhaner, afløb og sanitet
 • Tilsyn med trykluftsanlæg og kompressor
 • Opstilling og fjernelse af borde og stole i klubhuset i forbindelse med Corona restriktioner, større møder og spisning
 • Udbedring af hullerne på vejen. der fører til parkeringspladsen

Den 3. Oktober 2020 skal bag – skurets gavl mod syd, klubhusets gavl mod syd samt klubhusets vindskeder mod syd og nord males hvis vejret tillader det.

Har du lyst til at spise fælles morgenmad kl 9.00, frokost kl. 13.00, give facaderne grundrens og svinge en pensel er du meget velkommen. Deadline for tilmelding er fredag den 2. Oktober 2020 klokken 12.00.

Skriv dig på listen med dit navn og telefonnummer.

  

Gøsta Knudsen

21. september 2020 – Kære klubmedlemmer.

Skærpede Corona restriktioner
Vi må nu max. være 50 personer forsamlet gældende indtil videre til den 18.oktober, dette gælder
ude som inde, hvorfor der max. må opholde sig 50 personer i klublokalet.
Vi alle må fortsat tage vare på os selv og hinanden, spritte-/vaske hænder, holde høj hygiejne,
hoste i ærmet og holde afstand, så vi forhåbentlig kan spille golf og dyrke det sociale i tiden
fremover.

Sæsonafslutningsmatch for vores prøvemedlemmer søndag, den 27. september
Vi har 60 prøvemedlemmer i år. De har trænet flittigt, mange har opnået banetilladelse og nogle
har sågar allerede meldt sig helt ind. Det er imponerende og glædeligt for fremtiden i vores klub.
Læretiden afsluttes selvfølgelig med en ”svendeprøve” og et ”svendegilde”. Det finder sted søndag
den 27. september fra kl. 13, hvor 30-40 nye spillere vil befolke banen. Banen er ikke lukket,
bortset fra 12 starttider, men det kan godt være, at der ikke spilles lige så hurtigt, som de gamle
spillere (tror) de spiller.

Den årlige Føtex sponsorturnering afholdes søndag, den 4. oktober.
Turneringen spilles som en holdturnering.
Texas Scramble: Alle slår ud hvorefter stedet for bedste slag vælges. Stedet markeres og herfra
slår alle deres andet slag – sådan fortsætter spillet til sidste hul er spillet. Der føres kun 1
scorekort
Husk at melde dig til turneringen – tilmelding slutter den 2. oktober kl. 17.00

Ebelgolf turneringen finder sted som altid fredag i uge 42 – i år fredag, den 16. oktober
Turneringen er fuldt tegnet og turneringsledelsen afventer myndighedernes Corona udmelding
efter den 4. oktober.

Klubbens økonomi har det bedre end forventet
Likviditetsmæssigt kan vi formentlig for 1. gang i en årrække undgå, at vi skal have et bevilget
overtræk i løbet af oktober måned.
Bestyrelsen er i gang med at udarbejde budget for 2021, hvor vore indtægter, grundet fuld
implementering af den vedtagne kontingentstigning, vil være fornuftige.
Når næste år er gået og med udgangspunkt i et uændret omkostningsbudget, vil vi få et markant
bedre likviditetsbudget, da vi så er fri af et Eurolån.

MerGolf
Der har været afholdt MerGolf fællesmøde mellem de involverede klubber (Ebeltoft, Søhøjlandet,
Grenaa, Norddjurs og Mollerup) og det er besluttet, at aftalen om MerGolf fortsætter i 2021 og til
samme pris – kr. 800.
Betalingsperioden er kalenderåret 1.1. til 31.12.
I vinterperioden 01.11-31.03 skal der, hvis man har MerGolf aftale, betales kr. 100,- i greenfee,

Husk altid at bekræfte din tid og også slette den, hvis den alligevel ikke benyttes, så andre kan få
glæde af tiden.

Klubhuset – arbejdsdag den 3. oktober
Klubhuset er kommet fint igennem en travl sommer. Ros og tak for det til klubhusets korps af
hjælpere.
Her ved efterårets begyndelse, er der brug for en lørdag, hvor vi skal have malet gavle og
vindskeder.
Derudover har vi brug for hjælp fra medlemmer med viden om VVS og medlemmer som vil hjælpe
med afretning af huller i vejen til parkeringspladsen.
Har du lyst til at hjælpe, så skriv dig på listen der bliver hængt op i klubhuset eller meld tilbage til
Gøsta på 3035 8515.

Sekretariatet
Sekretariatet har haft stor hjælp fra klubmedlemmer igennem det seneste halve år, når vor
klubsekretær Gitte Skouboe har holdt sine ugentlige fridage – tusind tak for hjælpen.
Gitte holder en velfortjent ferie fra torsdag, den 24. september og er tilbage igen torsdag, den 1.
oktober. I Gittes fravær vil det være dejligt, hvis I vil være greenfee spillere behjælpelige ved
behov.

Nybolig donation
Under planlægningen af ProAm blev det klart, at vi ikke alle kunne være i klublokalet grundet
Corona restriktioner og Nybolig kom os til hjælp, ved at købe det store rød/hvide telt, som var
opsat i forlængelse af klubhuset under ProAm arrangementet.
Et telt golfklubben kan få glæde af fremover ved større pladskrævende arrangementer.
STOR TAK til Nybolig.

Bestyrelsen
Jette Glargaard

Ebeltoft Golf Clubs bane vandt over Pro’erne.

Resultatet af den traditionsrige 19. Pro Am turnering i Ebeltoft Golf Club fredag den 11.9.2020.

 

Det var en forrygende dag, hvor Ebeltoft Golf Clubs bane stod med flotte og hurtige greens og drilske flagplaceringer, så scorerne var ikke høje, – hverken blandt Pro’erne eller blandt Amatørerne.

Ebeltoft Golf Club er en af Djurslands sværeste baner.

 

I 2021 holder klubben 20 års Pro Am jubilæum hvor op til 24 hold kan dyste på den smukke og svære bane. 16 hold har allerede tilmeldt sig jubilæums turneringen, der afholdes 17.9.2021.

 

Turneringsresultat:

Pro:

 1. Martin Ovesen 66 slag

T2.  Thomas Nørret 69 slag

T2.  Knud Storgaard 69 slag

 1. Mads Malmmose 70 slag

T5.  Mikkel Hjorth 71 slag

T5.  Casper Bruun 71 slag

T5.  Alexander Herringe 71 slag

 

AM:

 1. Klaus Sunesen 33 point
 2. Brigitte Andersen 32 point
 3. Jacob Fredberg 32 point
 4. Henning Andersen 32 point

 

Hold:

 1. OK 110 point
 2. Dream Team 109 point
 3. PNC Montage 1 107 point
 4. Paradis Is-Ebeltoft 105 point

 

Fra venstre er det vindende Pro Martin Ovesen, Klaus Støving Kjær (OK), Pro Mads Malmmose (OK), Niels Korsgaard (OK), Lars Therkelsen (OK) og vindende Am Klaus Sunesen.

Læs om det nye handicapsystem!

Læs nedenstående tekst omkring det nye handicapsystem og klik evt. på billedet for at få alle detaljer med 🙂

 

WHS
World Handicap System

1. januar 2021 overgår alle danske amatør golfere til det nye World Handicap System, i dansk tale Handicapsystemet!.

Idéen med det nye handicapsystem er, at alle golfspillere dermed får et handicap, som viser den aktuelle spillestyrke og samtidig sikrer, at alle møder hinanden med et retfærdigt handicap.

Alle golfspillere er blevet opfordret til at aflevere så mange scorekort, som muligt. Årsagen til det er at spillehandicappet pr. 1 januar udregnes som et gennemsnit af de 8 bedste scores ud af de sidste 20 afleverede scores.
Det kan måske bekymre mange, men der er heldigvis indbygget nogle stopklodser, som sikrer, at handicappet ikke eksploderer. Stopklodserne er hhv. Caps og 365 dages reglen.

Caps er delt op i 2. Low caps og High caps. Når gennemsnitsscoren beregnes og det nye handicap skal beregnes så sikrer Low cap at hvis handicappet skal reguleres med imellem 0 og op til 5, så reguleres handicappet med 3 samt halvdelen af reguleringen mellem 3 og 5. High cap sikrer, at handicappet ikke kan stige med mere end 5 slag.

Den anden sikkerhedsventil er 365 dages reglen. Low og High caps reguleres altid ud fra det lavest spillede handicap de sidste 365 dage. Dermed sikres, at handicappet aldrig kan stige mere end det laveste spillede handicap i de sidste 365 dage + 5 slag.

Mange golfspillere kan måske være bekymret over at skulle aflevere 20 scorekort. Når det nye handicap beregnes pr. 1 januar 2021, så kigger systemet tilbage til 2018 for at samle scorekort nok til regulering. Har man i den periode ikke afleveret scorekort nok, så beregnes handicappet udfra nedenstående tabel.

D. 14 september kan alle medlemmer logge ind i Golfbox og se en simulering af, hvad ens handicap ville være, hvis vi gik over til det nye handicapsystem lige nu.

I løbet af foråret vil klubben afholde en medlemsaften, hvor vi vil gennemgå elementerne i det nye handicapsystem.

John Brændgaard

 

Det nye handicapsystem.pdf

’Toppen af Golf’ i Ebeltoft fredag den 11. september

Bil på spil i Ebeltoft Golf Club ’s traditionsrige Pro Am turnering.

Pro Am er en turnering med hold a’ 4, hvor den ene er professionel golfspiller og de 3 andre er amatører. Ebeltoft Golf Club har afholdt Pro Am i mere end 12 år.

Nogle af Danmarks bedste golfspillere er med i Ebeltoft på fredag og dyster om flotte præmier og om at være på vinderholdet og om titlen som dagens bedste professionelle golfspiller.

En del af de 17 hold der deltager er sponseret af lokale virksomheder, som stiller op med deres golfspillende medarbejdere sammen med en pro. Turneringen er meget attraktiv og tiltrækker altid golfspillere fra andre golfklubber bl.a. i år fra Skive, Hobro, Bjerringbro m.fl. og af deltagende professionelle golfspillere kan i år nævnes Martin Ovesen, Thomas Nørret, Knud Storgaard og Mikkel Hjorth.

Det bliver en festlig dag, hvor alle er meget velkomne til at komme og se nogle af Danmarks bedste golfspillere dyste og hvor der på hul 15 er sponseret en bil til den af spillerne der kan lave hole-in-one.

Kom og deltag i festlighederne og se om bilen, der er sponseret af Volkswagen i Grenå, bliver vundet.  Der er mulighed for køb af grillede pølser og øl/vand ved hul 11 og hos Ebeltoft Golf Clubs baneservice.

Der er lagt op til en spændende og festlig Pro Am dag med fri entre, hvor alle er velkomne som tilskuere i Ebeltoft Golf Club, Galgebakken 14, 8400 Ebeltoft, hvor 1. hold slår ud fra hul 1 kl. 10

Greenen på Hul 15 hvor hole-in-one præmieres med en bil fra Volkswagen i Grenå.

Ebeltoft Golf Clubs KLUBMESTERSKAB weekenden den 29. – 30. august 2020.

Ebeltoft Golf Clubs vigtigste turnering – Klubmesterskabet 2020 – løb af stablen i regnvejr lørdag og det smukkest vindstille lune sommervejr søndag.

I klubmesterskabet blev der spillet slagspil fra Scratch (uden handicap).

 

Klubmester herre blev vundet af Jacob Fredberg efter omspil på hul 18 mellem Jacob Fredberg og Mikael Lykke Sørensen, som efter de 2 dages spil begge lå i +18.

Klubmester damer blev vundet af Brigitte Kambeck Andersen med resultat +13 og Kirsten Pagers blev nr. 2 med +26.

Klubmester veteran/herre blev vundet af Kresten Riis-Jensen med resultatet +29 og Asger Schnoor blev nr. 2 med +36.

 

Søndag den 30.august afholdtes der også Stableford Klubmesterskab 2020 sponseret af Nybolig – uanset alder og køn – i denne turnering deltog automatisk deltagerne i Klubmesterskabet i slagspil.

Henning Møller blev Stableford klubmester med 37 point.

 

Der blev begge dage serveret morgenbrød og kaffe til deltagerne og søndag eftermiddag, da alle spillere var tilbage i klubhuset, blev der i solskin og i højt humør overrakt præmier og fejring af vinderne.

Golfturnering i regn og blæst blev afsluttet i dejligt solskin.

 1. august holdt Ebeltoft Golf Club turnering sponseret af Kvadrat v/ Jesper Grandt.

Mange golfspillere havde tilmeldt sig den traditionsrige Kvadrat turnering, hvor der blev spillet stableford i 3 rækker.

Spillerne blev under turneringen mødt af Ebeltoft Golf Clubs orange baneservice buggy, så spillerne kunne forsyne sig med kaffe, kolde drikke og chokolade.

Efter turneringen mødtes alle golfspillerne i strålende solskin på golfklubbens hyggelige terrasse afventende resultatet af turneringen, mens der var mulighed for køb af smørrebrød.

Turneringens vindere blev annonceret af matchledelsen Susanne Bødker Rasmussen & Kresten Riis-Jensen og de meget flotte præmier sponseret af Kvadrat blev overrakt af Jesper Grandt.

Efter præmieoverrækkelsen meddelte Jesper Grandt, at Kvadrat er klar til at sponsere turnering igen i 2021.

Vinderne var: A rækken – Asger Schnoor med 35 point, B rækken – Flemming Schütt med 39 point og C rækken – Rene Rasmussen med 45 point.