Arbejde på banen i vinter.

4. green
På de store mesterskabsbaner har man nu mange steder run off områder, så bolden løber langt væk fra green, hvis den bare lige kommer ud på kanten. Her i Ebeltoft har vi i mange år været med på noderne, vi har nemlig deciderede run off greens. Det har vi gjort noget ved med stopvoldene på 3.,10. og 12. green og det fungerer godt og får også disse greens til at se mere imødekommende og flade ud.

Vi fortsætter nu med 4. green i venstre side, hvor bolden triller af green og ned på stien eller helt over på 11, så snart man er lidt til venstre for midten af green. Terrænet mellem stien og green bliver hævet op til vandret og de yderste 3 m af selve green bliver også hævet til kun et svagt fald mod venstre.

I første omgang opbygger vi ”volden” i råjord og lader den sætte sig i vinter. Til foråret ruller vi græsset af green i venstre side, hæver området med vækstjord og ruller green tilbage igen. Samtidig bliver volden planeret med vækstjord og beklædt med rullegræs.

Arbejdsområdet er markeret med blå pæle med sort top (nogle af dem i hvert fald), så der er spilleforbud og frit drop ikke nærmere hullet.

11. gult teested
Når en fairway, der skråner mod højre rammes af et slicet drive fra et teested, der er placeret i venstre side af hullet, vil bolden uvilkårligt ende ude i højre rough. Det kan afhjælpes ved at spillerne lærer at sætte et kontrolleret draw på drivet, eller ved at flytte teestedet over i højre side af hullet og rette det mod venstre, så der drives ind i skråningen. Det sidste er det nemmeste. Det er gjort på 8. med det nye gule teested, som tages i brug til foråret.

Nu gør vi det samme ved 11. gult tee, som flyttes til højre over til picnicpladsen, som så flyttes op til skoven på den anden side af stien. Det er godt nok 9 skridt længere væk, og det er jo selvfølgelig træls, især hvis man glemte at få øllen med fra baggen i første omgang. Til gengæld er der læ for vestenvinden, et flot kig ned ad hullet og fin udsigt til efterfølgernes fumlerier på 10 green.
Det nuværende gule tee bevares som vintertee.

12. gult teested
Hvis vi har tid og kapacitet til det, vil vi udvide 12. gul tee i højre side for at få samme effekt som på 11., så vidt det er muligt.

(Hvis nu nogle damer måtte føle sig forfordelt, så vil jeg lige erindre om, at de røde teesteder på hul 11, 12 og 13 allerede ligger i den rigtige side af hullet, og ydermere er blevet udvidet og rettet ind mod midten af fairway).

Greenvanding
Lige nu er det ikke til at forstå at flere af vore greens var ved at forsvinde i tørken sidste år. De har stadig tørre pletter med dårlig græsvækst. Tørken viste at vandingen på nogle greens ikke er dækkende; sprink-lerne skal overlappe hinanden og det gør de ikke, dels fordi der for få sprinklere, dels fordi de er placeret uhensigtsmæssigt.

Vi effektiviserer nu vandingen på green 2,6,7 og 10 ved at sætte en ekstra sprinkler og flytte de nuværende.
Arbejdet bliver udført af vandingsfirmaet Agrometer i denne måned. Det vil betyde, at de nævnte greens er ude af spil i 2 dage. Der vil blive lavet provisoriske ”greens”, og datoerne for arbejdet vil blive meldt ud, når vi kender dem.
Green 16 trænger også, men den kommende cykelsti langs Boeslumvej vil sandsynligvis kræve en omlægning/flytning af greenen og i den forbindelse vil vandingen selvfølgelig blive lavet korrekt.

Baneformanden                                                                                                                                          13.11.19.

Forbedring af Par 3 banen

Vores lille Par 3 bane har hidtil ikke været meget brugt, og derfor er der heller ikke gjort meget ud af den. Men med de mange prøvemedlemmer i år har der været et stort behov for en god be-gynderbane, og det bliver der forhåbentlig også i de kommende år.

De eksisterende huller er for korte, nogenlunde lige lange, har kun et teested og greens er meget små, skæve og har dårlig græsvækst.

Det gør vi nu noget alvorligt ved.

På skitsen kan man se, hvad forbedringerne af Par 3 banen går ud på. Der etableres 3 nye, større og mere plane greens og tre nye teesteder(måtter), som bliver gule teesteder, mens de nuvær-ende bliver røde tees. Banen bliver ca. 50 m eller ca. 20% længere.

Med Jacob i gravemaskinen og Henrik støttet til en skovl begynder arbejdet nu, med opbygning af de nye greens i råjord, og rydning til de nye teesteder. Opbygningerne skal sætte sig i vinterens løb, og til marts/april næste år pålægges vækstjord og der tilsås. Medio juni skulle de nye greens kunne tages i brug, og indtil da kan der spilles til de nuværende greens på hul 1 og hul 2 og til en provisorisk green på hul 3.

Samtidig fortsætter Carsten Stig med at lave træningsbanen skålformet, så boldopsamlingen lettes. Under arbejdet har vi i øvrigt fundet over 100 begravede bolde, nogle mindst 20 år gamle.

 

Baneformanden                                                                                                                                     2.11.19

Boldopsamling

Boldopsamleren kan ikke længere trække op ad de våde skråninger på træningsbanen, så den service ophører nu og genoptages først til foråret.

Men, der vil stadig være masser af bolde på træningsbanen, bare ikke i kasserne, men ude på marken.
Man tager en spand i hånden, vandrer 100 m ud og bøjer sig ned 25 gange, så har man en spand med bolde, er varmet op og klar til at træne. Hvis man er meget bæredygtig, tager man to spande.

Tilmed har man gjort noget for klimaet, da boldmaskinen så ikke dieseloser 1 time om dagen i 5 måneder. Det kompenserer for 4 minutters CO2 udledning fra et polsk skibsværft.

Når man så går derude med bøjet ryg, vil man bemærke, at vi graver i skrænten i højre side. Det går ud på at fase skrænten af, så den kan klippes. Boldene vil så trille ned på feltet, eller de kan i hvert fald samles op med boldmaskinen. Det vil se pænt grønt ud, og være til glæde for boldop-samlerne; hverken mænd eller maskine bliver jo yngre!

 

Baneformanden                                                                                                                          28.10.2019

Golftræning om vinteren.

Selvom den egentlige golfsæson er ved at være forbi, er der jo mange, der spiller det meste af vinteren, når vejret er tåleligt og banen ikke er lukket af sne. Med 3 sweatre, 4 røde bolde, ditto næse, bælgvanter og lommelærke banker man sig selv og bolden gennem vinden og tænker kun på, at det snart er overstået, mens man forsøger at overbevise sig selv om, at det trods alt er sundt og sjovt.

Så er det ikke oplagt at tænke på træning, det begynder vi med til foråret. Og dog, netop om vinteren, hvor der ikke er noget at spille for, er det oplagt at arbejde lidt med sin teknik, så den er forbedret, når foråret eller golfferien sydpå kommer. Der er som regel læ og lunt på træningsbanen, og når man slår mange slag lige efter hinanden får man varmen. De kiksere man uundgåeligt laver, når man indøver noget nyt, varmer også, både indvendig og udvendig.

Man kan også tørtræne, d.v.s. lave svingøvelser derhjemme foran spejlet, så man kan kombinere synet af den rigtige bevægelse med følelsen af den rigtige bevægelse.

Derfor kan man stadig få undervisning hos træneren i november måned, så man har noget rigtigt at træne på, i stedet for at træne på sine fejl.

De faste træningsdage er nu suspenderet, så man kan få træning, når vejret og ens tid tillader det. Man ringer bare til mig på tlf. 21 26 12 65 og aftaler en tid.

Begyndertræningen om onsdagen er stoppet af mangel på lyse timer, men træningen om søndagen fortsætter indtil videre. Søndag d. 27.10. træner vi kl. 13-14, men de følgende søndage er det kl. 12-13, så der kan spilles 9 huller bagefter i Kaninklubben.

Med venlig hilsen

Henrik Jacobsen
Protræner                                                                                                                                        25.10.2019

Takke-match for sponsorer, frivillige medhjælpere og udvalgsformænd..

Ebeltoft Golf Club afholdt søndag den 13/10 sin årlige takke-match for sponsorer, frivillige medhjælpere og udvalgsformænd

Efter en god gang morgenmad – spil og en god gang frokost leveret af dagens matchsponsor Steen Borregaard (Kok) kunne Steen overrække præmier til de heldige vindere

Vinder  stableford fra  venstre A:rækken Morten Jensen og B-rækken Aage Bisgaard

Holdturnering blev vundet af følgende spillere

Fra venstre: Erik Larsen, Aage Bisgaard, Anne-Mette Madsen og Ole Olsen

Ny greenkeeperassistent

Vores greenkeeperlærling, Lars søger andre græsgange, når han er udlært i slutningen af denne måned, og vi har derfor søgt efter en greenkeeperassistent, gerne med mekanikerbaggrund.

Vi har haft flere relevante ansøgere, og blandt dem især en, Frank Frosch, som opfylder stort set alle vores ønsker.
Frank Frosch er 51 år og uddannet som mekaniker og tagdækker. Han har arbejdet som automekaniker, tagdækker, sælger og senest som servicemand på Åbenrå Stadion. Her har han passet de grønne områder, vedligeholdt maskinparken og ført opsyn med bygningerne.

Frank spiller golf, er frivillig i Åbenrå Golfklub og har en søn, der er pro, og en der er greenkeeper. Så der er næppe meget, der vil kunne overraske ham på en golfbane, selv ikke på vores.
Vi glæder os til samarbejdet med Frank, som tiltræder medio februar.

Indtil da er Jacob alene på banen, ”kun” hjulpet af de frivillige, så tænk lige på det, hvis et enkelt græsstrå måtte genere øjet eller bolden.

 

Baneformanden

Hovedrengøring på banen til ProAm

Vi har en naturlig interesse i at banen præsenterer sig så flot som muligt til Pro-Amen fredag d. 13. september.

Derfor skal greenkeepernes og de frivillige banearbejderes indsats suppleres med en ekstra-ordinær håndsrækning for at få gjort rent helt ud i krogene.

Det skal vi bruge 15 energiske og renlige folk til onsdag d. 11. september fra kl. 17.00 til kl. 18.30, hvor hovedopgaven er at luge ukrudt og samle sten i bunkers, fjerne kogler og kviste og afklippet græs, rengøre bænke og lign.

Den faste stok af frivillige banearbejdere skal udføre deres sædvanlige arbejder i ugen op til Pro- Amen, dog således at fredagsarbejderne skal udføres om torsdagen.

Man melder sig på mail til jacobsen@golfbanearkitekt.dk eller med en sms til 21 26 12 65 senest onsdag d. 4.9 kl. 18.00. Derefter får man besked om sin opgave og evt. medbringelse af redskaber.

På forhånd tak for hjælpen til endnu en gang at gøre Pro-Amen til en ren fornøjelse.

Baneformanden

Ændring på trænerposten

Vi har i en hel del år haft Arild Townhill fra Grenå Golfklub som træner til stor gavn for klubben og medlemmerne.

Vi har været særdeles tilfredse med samarbejdet, men klubbens økonomiske situation er så stram, at vi skal finde væsentlige besparelser på et i forvejen skrabet budget; bl.a. mister vi næste år et større lærlingetilskud.

Derfor er vi med beklagelse nødt til at sige tak og farvel til Arild efter denne sæson ved udgangen af september måned.

Men vi kan jo ikke undvære en træner, især ikke med de mange nye spillere vi har fået i år og forhåbentlig også får næste år.

Derfor har vi lavet en aftale med Henrik Jacobsen, som uden vederlag vil varetage klubtræningen, d.v.s. undervise prøvemedlemmer, 1. og 2. års begyndere og juniorer, og desuden instruere ved Åbent Hus arrangementer, Fyraftensgolf og hvad vi ellers måtte lave af hverveaktiviteter.

Derudover vil alle medlemmer kunne få undervisning hos Henrik Jacobsen mod betaling på samme måde, som det har været tilfældet under Arild.

Henrik har 15 års erfaring som protræner i bl.a. Holstebro, Søhøjlandet og de to seneste år i Norddjurs. Henrik har faktisk også tidligere, i forrige århundrede, været træner i Ebeltoft.

Aftalen med Henrik gælder i første omgang for 3 år, og Henrik vil senere orientere nærmere om, hvorledes han vil organisere sin undervisning og træning, som starter i oktober.

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at Henrik, som ikke genopstiller til bestyrelsen, fortsat vil varetage sin opgave som baneformand uændret.

Bestyrelsen
Niels Korsgaard.

Sæsonafslutningsmatch for vores prøvemedlemmer (sammen med nogle ”gamle”)

Vores mange prøvemedlemmer har været igennem et komprimeret uddannelsesforløb, og mange er allerede i fuld gang med spillet ude på banen, samtidig med at der stadig arbejdes ihærdigt med teknikken på træningsbanen.

Nogle af de nye spiller i Kaninklubben, nogle spiller med ”gamle” medlemmer, og andre spiller med hinanden. Det er fint, men nu vil vi koge det hele sammen i en Sæsonafslutningsmatch (en ”svendeprøve”, selv om man aldrig bliver udlært i golf, og derfor heller ikke kan dumpe)

Søndag d. 22. september afholder vi derfor en 18 hullers foursome-greensome match, hvor et gammelt medlem danner par med et nyt medlem. Efter matchen, som begynder kl. 9.30 med start på alle huller er der svendegilde med præmieuddeling, spisning og lidt snak om golf i almindelig-hed og næste sæson i særdeleshed.
Alle prøvemedlemmer med gult kort kan deltage i denne match.

For de prøvemedlemmer, som endnu ikke har fået det gule kort, men dog er udlært på Par 3 banen, er der en tilsvarende 6 hullers match på den store bane. Denne match begynder kl. 12.00.

Vi vurderer, at der vil være ca. 25 nye spillere, der stiller op, og det betyder, at vi skal have et tilsvarende antal gamle medlemmer til at deltage og være hjælpsomme.

Matchfeen er kr. 100 incl. spisning, men excl. drikkevarer.

Tilmelding for både nye og gamle og betaling af matchfee på Golfbox eller hos Gitte i Sekretariatet senest torsdag d. 19. september kl. 18.00.

Evt. spørgsmål rettes til Henrik på mail:  jacobsen@golfbanearkitekt.dk.

Begynderteamet

Ebeltoft Golf Club søger en greenkeeperassistent til pasning af vores 18 huller golfbane.

Assistenten behøver ikke at være greenkeeperuddannet, men til gengæld ser vi meget gerne, at vedkommende er mekaniker eller har erfaring med vedligeholdelse og reparation af maskiner til pleje af golfbaner, parkanlæg, sportspladser eller tilsvarende.

Den rette ansøger

–  har erfaring med kørsel med maskiner

–  kan lide at arbejde udendørs

–  kan arbejde omhyggeligt og selvstændigt i et lille team

–  vil arbejde flere timer i sommerhalvåret og færre i vinterhalvåret

–  vil begynde arbejdsdagen tidligt om sommeren

–  er tålmodig og venlig, da vi arbejder, mens der er spillere på banen

Hvis ansøgeren har mekaniker baggrund vil der være tale om et helårsjob, ellers vil det være et 9 måneders job fra marts til december.

Løn ifølge overenskomst. Tiltræden jan-marts 2020.

Nærmere oplysninger om jobbet kan fås hos Greenkeeper Jacob Fredberg tlf. 52 17 45 70 eller 29 89 78 56

Ansøgning inden 15. oktober 2019 til: Ebeltoft Golf Club, Galgebakken 14, 8400 Ebeltoft. Eller mail: post@ebeltoft-golfclub.dk