21.5.2021 Kære klubmedlemmer

Anbefalinger til golfklubberne pr. 21. maj modtaget fra DGU i dag:

 

”Det er klubbens ansvar at sikre et set-up, der overholder myndighedernes retningslinjer og det er herefter spillernes ansvar at overholde disse.

 • Forsamlingsloftet hæves til 50 personer indendørs og 100 personer udendørs
 • Lempelse af coronapas-kontrollen i det frivillige foreningsliv, så der fra fredag den 21. maj kun skal udføres stikprøvekontroller én gang i døgnet.

 

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

 1. Da golfbanen er et stort areal, kan der afvikles turneringer (med både løbende start og gunstart) med mere end 100 deltagere, såfremt der på intet tidspunkt forsamles mere end 100 personer på et afgrænset geografisk område; f.eks. ved ankomst og afslutning omkring klubhuset og parkeringsplads.

 

Anbefalinger vedr. klubhuset

Som reglerne er nu kan forenings-/medlemslokaler og proshopper/butikker holde åbent for både medlemmer og offentligheden med blandt andet de krav, som er beskrevet herunder.

 1. Forenings-/medlemslokaler og omklædningsfaciliteter kan åbnes for alle, dog skal voksne have et gyldigt coronapas.
 2. Kortvarigt ophold i klubhuset og bagrum i forbindelse med toiletbesøg, registrering og lignende kan dog fortsat foregå uden coronapas.
 3. Der må maksimalt tillades adgang for 1 person per 4 m2 gulvareal.
 4. Alle skal ved færden i klubhuset bruge mundbind. Undtaget er børn under 12 år og administrativt personale, der ikke har kundekontakt.
 5. Klubben skal kontrollere coronapas ved stikprøvekontrol minimum én gang i døgnet.
 1. Der åbnes for generalforsamlinger (møder med faglige formål) for op til 1.000 siddende gæster i sektioner á 500. Her er der krav om coronapas, 2 m² pr. siddende gæst, 1 meter mellem stole, brug af værnemidler mm.
 2. Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler.”

 

 

HURRA / HURRA – Nu er vort klublokale på 1. sal åbent!

Kravet til ophold i klublokalet er:

 • at der bæres mundbind
 • at man har et Coronapas (herunder gyldig PCR eller kviktest)
 • at der maksimalt må opholdes sig 50 personer i lokalet på samme tid.

Vi fortolker afstandskravene således:

Lokalet er ca. 120 m2 – arealkravet til siddende er 2m2 og til stående 4m2 – der er i alt 49 siddepladser i lokalet incl. møblementer bagest i lokalet og 2 barstole – så vi mener det er fuldt forsvarligt at være max. 50 personer i lokalet, når en overvejende del af de tilstedeværende sidder ned.

Kravet om stikprøver, for kontrol af om de tilstedeværende har et Coronpas, tager Ordensudvalget V/Lars P. Jørgensen sig af.

 

I stueetagen i klubhuset må der stadig kun være 5 personer af gangen for at betjene Golfbox standeren eller ved køb af drikkevarer i automaten – her er Coronapas ikke et krav, men der skal bæres mundbind – også i bagrummet og på toiletterne i klubhuset.

Bemærk at brug af omklædningsfaciliteterne med toiletter og badefaciliteter kræver brug af mundbind og Coronapas.

 

Lad os stadig vise hensyn og passe på hinanden – HURRA for sommerens snarlige kommen og de mange dejlige golfoplevelser der venter på os.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

17.5.2021 Kære Klubmedlemmer

Hos Walter turneringen v/ Kristian Busk.

Denne traditionsrige turnering, der spilles i 3 rækker, hvor række A spiller slagspil og række B og C spiller Stableford blev afviklet i går, søndag den 16. maj.

Vi var 49 tilmeldte og vejret var skønt, – tørvejr uden blæst og klubbens Baneservice forkælede os med kaffe og mulighed for at købe lidt sødt og læskende.

Vinderen i A rækken – Asger Schnoor med 65

Vinderen af B rækken – Lone Vesterdal med 38 point

Vinderen af C rækken – Carsten Moth med 37 point

Tillykke til vinderne der fik overrakt meget fine præmier fra Hos Walter af turneringsleder Jacob Rosendahl Jensen.

 

Nybolig Match

Husk tilmelding til årets Nybolig match.

 1. pinsedag, på mandag den 24. maj 2020 med gunstart kl. 09.30, afvikles årets Nybolig Match v. Claus Jeppesen og Mikael Lykke Sørensen.

Lone Vesterdals traditionsrige hjemmebag serveres fra kl 8.00.

Turneringen er både en holdturnering AM/AM og individuelt, hvor A-rækken spiller slagspil og B-/C-rækken stableford.

A og B-rækkens herrer spiller fra gul tee. C-rækkens herrer spiller fra blå tee. Damer spiller fra rød tee.

Tilmelding skal ske på Golfbox senest på lørdag den 22. maj kl. 17.00.

 

Hvervning af nye nedlemmer

Spil med Dag – på lørdag, den 22. maj kl. 14-18
KOM NU – Tag din ven, din nabo eller en veninde med på lørdag og spil en hyggelig 9 hullers Greensome. Der startes med lidt instruktion om puttning og slag fra træningsbanen sammen med vor pro.

I spiller med dit golfsæt og ud fra dit handicap.

Efterfølgende er der lidt forplejning, præmieoverrækkelse og orientering om klubben og muligheden for prøvemedlemsskab.

Tilmeldingsfristen er på torsdag, den 20.5 kl. 18.00 til Gitte Sejersen på mail: gittesejersen@hotmail.com

 

Åben Golfbane søndag, den 6. juni kl. 14-17

Vi gentager arrangementet fra søndag, den 17. april og i det nævnte tidsrum må man forvente, at vi optager puttinggreen og driving range.

Vi bruger også Par 3 banen, og hvis der er mange deltagere, kan vi blive nødt til også at bruge hul 18. Det vil så være omkring kl. 15.00.

 

Ebeltoft Golf Clubs bestyrelse

Har du ovevejet at bidrage til klubbens fortsatte gode udvikling, så er her en opfordring til at stille op til bestyrelsen på den kommende generalforsamling mandag, den 21. juni kl. 19 i Fregatten Jyllands Auditorium.

På generalforsamlingen skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Allan Bante modtager genvalg og Jacob Rosendahl modtager ikke genvalg, men vil gerne fortsat være behjælpelig omkring turneringer og Facebook.

Bestyrelsen anbefaler genvalg af Allan Bante, da Allan bl.a. har ydet et stort arbejde som klubbens ’kassemester’ og har fået overblik over klubbens økonomi.

Set fra bestyrelsens synspunkt, får vi brug for et bestyrelsesmedlem der evt. sammen med en suppleant, vil tage ansvar for og lave indsats omkring ideer til og nyudvikling omkring klubturneringer, fokus på regionsgolf, Danmarksturneringen samt sørge for god information på klubbens Facebook.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

10.5.2021 Kære klubmedlemmer

Seneste udmelding fra DGU 6.5.2021:
”Det er klubbens ansvar at sikre et set-up, der overholder myndighedernes retningslinjer og det er herefter spillernes ansvar at overholde disse.
• Det indendørs forsamlingsloft hæves som ventet til 25 personer og det udendørs forsamlingsloft til 75 personer
• Det betyder, at den indendørs selskabsstørrelse på cafeér og restauranter samtidig hæves til 25 personer
• Kravet om bordreservation 30 min. før man skal på café, bar eller restaurant ophæves
• Restauranter/selskabslokaler kan holde åbent efter kl. 23 for private arrangementer, dog inden for rammerne af forsamlingsforbuddet og med en række restriktioner.
• Indendørsidræt kan åbne for de resterende aldersgrupper (18-69 år), dog åbnes alene for ikke-kontaktsport for personer over 18 år og under 70 år.
• Ved afholdelse af aktiviteter, møder mv. i klublokaler skal klub/selskab tjekke coronapas ved aktivitetens opstart
• Ved alm. benyttelse af klubhuset, hvor det er ubemandet, skal klub/selskab kontrollere coronapas ved stikprøvekontrol minimum 1 gang i døgnet.
• Der åbnes for generalforsamlinger (møder med faglige formål) for op til 1.000 siddende gæster i sektioner på á 500. Her er der krav om coronapas, 2 m² pr. siddende gæst, 1 m. mellem stole, værnemidler mm.”

Da en yderligere benyttelse af klubhuset vil kræve Coronapas og kontrol heraf, har bestyrelsen besluttet, at de nuværende restriktioner omkring brugen af klubhuset fastholdes indtil videre.
Der skal stadig bæres mundbind i klubhuset og i bagrummet – og der må ikke tages ophold i klubhuset – max 5 personer der på samme tid køber drikkevarer og udskriver scorekort – vis respekt for dine klubkammerater og vort personale.
Efter spil må der samles 75 personer udenfor klubhuset.

Generalforsamling mandag, den 21.6.2021 kl. 19 i Fregatten Jyllands Auditorium
Vi har fastsat ovenstående dato og valgt at holde generalforsamlingen et sted, hvor der er god plads, så alle der har lyst til at deltage kan gøre det sikkert og trygt – dog er der også her p.t. krav om Coronapas.
I vil modtage en indkaldelse i starten af juni måned.

Bankskifte
Bestyrelsen har besluttet bankskifte fra Danske Bank til Sparekassen Kronjylland. Dette vil blive effektueret indenfor den næste måneds tid. Vi har i forvejen en konto i Sparekassen Kronjylland for ekspedition af kontantbeløb. Efter skiftet, kan vi nøjes med 1 konto og glæder os til at have bankkontakten i Ebeltoft i stedet for at skulle til Aarhus for at holde fysisk møde med Ebeltoft Golf Clubs bank.

Sponsorturneringer

Djurslands Golfturnering & Hole in One
De indledende kvalifikationsmatcher blev afviklet i Grenå Golfklub, Norddjurs Golfklub og Ebeltofts Golf Club som selvstændige klubmatcher i de 3 klubber søndag, den 2. maj. Djurslands Golfturnering er sponseret af Sparekassen Kronjylland, NEM Forsikring og Sparinvest.
Mange af Ebeltoft Golf Clubs medlemmer havde tilmeldt sig turneringen, der foregik i dejligt vejr med masser af forkælelse og forplejning til golfspillerne. Undervejs under turneringen mødte golfspillerne Kjøbstadens Madvogn ved hul 11 der serverede lækker mad og både før, under og efter turneringen blev alle deltagerne serviceret af alle fra Sparekassen Kronjyllands team i Ebeltoft.
De 10 bedste i række A, B og C kvalificerede sig til den store finaledag den 8. august, der i år afvikles i Grenå Golfklub.
Vinder i A rækken blev Brigitte Kambeck Andersen, vinder af B rækken blev Hans Verdoes og vinder af C rækken blev Kaj Jensen.
Der var fine præmier til de bedste 3 i hver række.
Ebeltoft Golf Club’s 30 kvalificerede spillere ser frem til Djurslands Turneringens finaledag 8. august i Grenå Golfklub.

Sjældent opleves, at en spiller laver Hole in One under en klubturnering – det skete på hul 3, hvor Allan Pedersen lavede et flot slag mod hullets højtbeliggende green, som jo ikke kan ses før man er ved greenen. Bolden var ikke at se, så den var nok løbet af greenen – men for en sikkerheds skyld blev der lige kigget i flaghulet, og der lå bolden.

Hos Walter turneringen v/ Kristian Busk på søndag den 16. maj – husk tilmelding senest på fredag
Denne traditionsrige turnering, der spilles i 3 rækker, hvor række A spiller slagspil og række B og C spiller Stableford er året første turnering, hvor A rækken spiller slagspil.
Der er gunstart kl. 9 og information om starthul mv. vil blive fremsendt pr. mail senest på lørdag med link til scoreindtastning – der afleveres også scorekort efter turneringen til turneringslederne.
Turneringsfee er 75 kr., som betales på dagen kontant eller på MobilePay 273281.
Præmieoverrækkelse finder sted efter turneringen udenfor på klubhusets terrasse.
Der vil under turneringen være baneservice med gratis kaffe og mulighed for køb af drikkevarer og lidt sødt.
Fristen for tilmelding til turneringen er på fredag, den 14. maj kl 17.
Meld dig til turneringen og støt vor sponsor!

Nybolig Match
Husk tilmelding til årets Nybolig match.
2. pinsedag, mandag d. 24. maj 2020 med gunstart kl. 09:30, afvikles årets Nybolig Match v. Claus Jeppesen og Mikael Lykke Sørensen.
Turneringen er både en holdturnering AM/AM og individuelt, hvor A-rækken spiller slagspil og B-/C-rækken stableford.
A og B-rækkens herrer spiller fra gul tee. C-rækkens herrer spiller fra blå tee. Damer spiller fra rød tee.
Tilmelding skal ske på Golfbox senest lørdag d. 22. maj kl. 17:00.

I skal naturligvis ikke snydes for Lones traditionsrige hjemmebag, der serveres med respekt for restriktioner fra kl. 08.00. Derudover vil der være baneservice under matchen.
Information om starthul mv. vil blive fremsendt pr. mail senest søndag den 23. maj sammen med link til scoreindtastning.
Matchfee er 75 kr., som betales kontant eller på mobilepay til matchledelsen.
Præmieoverrækkelse finder sted efter matchen udenfor klubhuset og i god afstand.
Dagens toptrimmede og højt engagerede turneringsledere er:
Kent Haumann og Henrik Krogh
Mød op og støt vores sponsor.

Spil med dag
Vi har behov for ca. 30 nye medlemmer hvert år for bare for at holde status quo i medlemstal.
Indtil nu har vi fået 20 prøvemedlemmer, men erfaringsmæssigt er det kun ca. en tredjedel, der fortsætter som fulde medlemmer, så der er et stykke vej endnu, og Corona-effekten er nok ikke så stor i år, som den var sidste år.
Derfor holder vi Spil med Dag lørdag, den 22. maj kl. 14-18.
Senere, den 6. juni holder vi desuden Åben Golfbane igen.
På Spil med Dagen skal du tage din ven, din nabo, din kollega, din svoger, din bror, din ægtefælle, din søster, din bridgepartner, din cylelven, din tennismakker eller lignende i hånden/kraven og trække ham/hende ud på golfbanen og spille 9 hullers Greensome med det stakkels menneske, som endnu ikke har set lyset. Inden spillet får vedkommende et lynkursus i golf hos vores træner.
Hvis vedkommende derefter vil smage mere på spillet, har vi jo et godt tilbud, et Prøvemedlem-skab til kr. 200 med et fint introduktionsprogram.
Du behøver ikke gøre mere, du er ikke forpligtet til at spille med vedkommende hver anden søndag resten af livet. Du er dog forpligtet til at lytte velvilligt, når han senere med begejstring vil fortælle dig, hvordan han fik bolden op at flyve forleden dag ovre på træningsbanen.
Spil med Dagen forløber således:
– Senest torsdag, den 20.5 kl. 18.00 tilmelder du dig og din ven til Gitte Sejersen på mail: gittesejersen@hotmail.com
– Lørdag, den 22.5 kl. 14 møder du og din ven op ved klubhuset i fuld ornat og får en orientering om dagens forløb.
– Kl. 14.15 får din ven en kort instruktion i puttning, mens du bedrevidende ser på eller putter med
– kl. 14.30 går I over på træningsbanen, hvor dit føl instrueres i de korte og lange slag, mens du nonchalant banker nogle drives ud i horisonten.
– Kl. 15.00 starter du og dit føl ud i en greensome sammen med 2 andre på hul 1 eller 16/17/18 og spiller 9 huller ud fra dit handicap og med dine køller.
– Kl. 17.00 er der præmieoverrækkelse, nogle fødemidler og lidt drikkelse, orientering om klubben, prøvemedlemskab m.m. og alm. løs snak.
– Kl. 18.00 er det slut for en forhåbentlig fornøjelig eftermiddag for dig og din ven og en vigtig dag for golfklubben.
Begynderteamet.
Gitte Sejersen og Henrik Jacobsen

Lejeforbedring
Fra og med lørdag d. 15. maj kan der ikke længere spilles med lejeforbedring i tællende runder.

Frivilligheden blomstrer
Nu er baneplejen, boldopsamlingen, renholdelsen, hjælpen i og omkring klubhuset ved at tage fart og det er dejligt at se så mange både nye og gamle frivillige gøre en stor stor indsats for klubbens ve og vel – ja faktisk klubbens overlevelse – uden Jer ingen Ebeltoft Golf Club.

Bestyrelsen
Jette Glargaard

28. april 2021 Kære klubmedlemmer

Dansommer sponsorturneringen i søndags
For 26 år siden afholdt Dansommer v/Poul Svendsen sin første sponsorturnering i Ebeltoft Golf Club – Dansommer og Poul Svendsen har været en stor støtte for Ebeltoft Golf Club i alle årene – STOR TAK til Dansommer og Poul Svendsen.

68 friske golfspillere mødte op søndag den 25. april til gunstart kl 9.30. Vejret var smukt med masser af solskin men også koldt med en del vind på nogle af hullerne.
Efter turneringen, der blev spillet i 3 rækker stableford, mødtes alle deltagerne for offentliggørelse af dagens vindere og uddeling af de flotte præmier til de 3 bedste i hver række.
Vinderne i A rækken: Lars Rasmussen med 39 point, Svend Petersen med 38 point og Niels Korsgaard med 37 point.
Vinderne i B rækken: Lis Petersen med 39 point, Finn True Jensen med 37 point og Gurli Markussen med 37 point.
Vinderne i C rækken: Carsten Moth med 40 point, Elisabeth Broe Parkin med 36 point og Gitte Sejersen med 36 point.
Dagen sluttede med at Poul Svendsen takkede turneringslederne Claus Hougaard og Jacob Rosendahl Jensen for medvirken til turneringens gennemførsel og fortalte, at Dansommer også næste år for 27. gang vil sponsere en Dansommer turnering i Ebeltoft Golf Club.

Djurslands Turneringen – på søndag den 2. maj kl. 9.00.
Sparekassen Kronjylland afholder og arrangerer sammen med Ebeltoft Golfklub, Norddjurs Golfklub og Grenaa Golfklub “DJURSLANDS GOLFTURNERING”
De 3 golfklubber har længe ønsket at afholde en større fælles golfturnering på Djursland. Det er nu en realitet.
En helt ny turneringsform skal gøre JYLLANDS NÆSE endnu mere kendt som golfdestination via en attraktiv stor årlig golfturnering.

Søndag den 2. maj 2021 afholdes indledende kvalifikationsmatcher til DJURSLANDS GOLFTURNERING som selvstændige klubmatcher i de 3 klubber på samme dag.
Spillerne vil være inddelt i rækkerne A, B og C med præmier til de 3 bedste pr række.
Den specielle turneringsform betyder, at de 10 bedst kvalificerede pr. række fra klubmatcherne – kvalificerer sig til FINALEN.
Denne afvikles i 2021 søndag, den 8. august i Grenaa Golfklub, hvor der vil være attraktive præmier til de 3 bedste pr. række.
I første omgang er der kun adgang for medlemmerne i de 3 klubber til turneringen. Men ambitionen i de kommende år bliver, at åbne for golfspillere fra andre klubber og derved øge kendskabet til Jyllands Næse som en attraktiv golfdestination.

Støt op om vor sponsor og meld dig til turneringen i vor klub på søndag på Golfbox – tilmeldingsfristen er på fredag, den 30. april kl 17.00.
BREAKING NEWS!!!!!!
Sparekassen Kronjylland har arrangeret at restaurant KJØBSTADEN har madbod ved gul tee hul 11 og der vil også være Baneservice under turneringen.

Rygeforbuddet
Vi har desværre konstateret, at nogle spillere Ikke har været opmærksomme på rygeforbuddet og har røget adskillige cigaretter ude på banen og tilmed trådt skodderne ud i græsset.
Øjensynligt er ovennævnte rygere fortsat på trods af høflig orientering af medspillere. Dette er selvfølgelig ikke i orden – i henhold til “Golfens Sande Værdier”, samt almindelig sund fornuft henstilles endnu engang til at overholde nuværende rygeforbud; som jo på ingen måde er iværksat for at genere rygerne i golfklubben.
Alle golfspillere, også i Ebeltoft Golf Club spiller efter de nuværende regler og etikette hensyn. Vi er vores egen og hinandens dommere; selvfølgelig med en god sportsmansship attitude in mente. Hvis man ser en medspiller overtræde rygeforbuddet bør dette selvfølgelig påtales.
Rygeforbuddet gælder overalt ude på banen. Det er tilladt at ryge på terrasserne udenfor klubhuset og så snart forholdene tillader det, vil rygeforbuddet blive ophævet.
Ovennævnte er drøftet med Ordens/Etikette udvalget; og alle håber, at der ikke er gentagelsestilfælde.
Rigtig god golf derude – banen står flot, omend tør – men sådan er den jo; den afspejler vejret her og nu; )

Bestyrelsen
Jette Glargaard

20.4.2021 Kære klubmedlemmer

Anbefalinger fra DGU til golfklubberne pr. 21. april 2021.
Det er klubbens ansvar at sikre et set-up, der holder myndighedernes retningslinjer og det er herefter spillernes ansvar at overholde disse.

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

Da golfbanen er et stort areal, kan der afvikles turneringer (med både løbende start og gunstart) med mere end 50 deltagere, såfremt der på intet tidspunkt forsamles mere end 50 personer på et afgrænset geografisk område; f.eks. ved ankomst og afslutning omkring klubhuset og parkeringsplads.

Anbefalinger vedr. klubhuset
Som reglerne er nu kan lokaler med servering og proshopper/butikker holde åbent for både medlemmer og offentligheden med de gældende krav som er beskrevet i dette dokument. Forenings-/medlemslokaler kan som udgangspunkt ikke være åbne for medlemmer eller offentligheden.
Der er lempelser/krav som beskrives i det nedenstående.
1. Bagrum og toiletter kan benyttes af alle.
2. Forenings-/medlemslokaler og omklædningsfaciliteter kan åbnes for børn og unge under 18 uden coronapas, dog med et forsamlingsloft på 25 personer.
3. Forenings-/medlemslokaler og omklædningsfaciliteter kan åbnes for voksne over 70 år med coronapas og forsamlingsloft på 10 personer.
4. Proshoppen kan være åben med min. 4 m2 per kunde
5. Alle skal ved færden i klubhuset bruge mundbind. Undtaget er børn under 12 år og administrativt personale, der ikke har kundekontakt.
6. Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler.

Disse ovenstående anbefalinger har bestyrelsen forholdt sig til og besluttet:

Der må stadig ikke tages ophold i klubhuset – max 5 personer iført mundbind kan på samme tid købe drikkevarer fra automaten og udskrive scorekort.

I forhold til klubbens begrænsede personale, vil det ikke være muligt at kontrollere det krævede Coronapas for +70 – derfor fortsætter de eksisterende begrænsninger for ophold i klubhuset.

Hole in One
Torsdag den 15. april spillede Hanne Nielsen sammen med Hanne Verdoes. Hanne Verdoes slog på green på hul 9, det gjorde Hanne Nielsen også. De var enige om, at Hanne Nielsens bold var tættes på og på vejen djokede de med, at bolden nok var i hul. Hanne Nielsen sagde, at hvis bolden var i hul, ville hun slå en vejrmølle. Det gjorde hun så, for bolden var i hul. Stort tillykke til Hanne Nielsen.

Åben golfbane
Søndag d. 18. april havde vi Åben Golfbane i Ebeltoft Golf Club fra kl. 14-17.
Vi havde vejret med os, og det blev en hyggelig og lærerig dag for de 21 børn og voksne, der mødte op og brugte eftermiddagen til at øve putting og udslag.
Dagen sluttede med en lille match på vores nyåbnede Par 3 bane samt lidt information omkring det at være medlem af golfklubben.
Vi fik 11 nye prøvemedlemmer på dagen.

Dansommer turnering v/Poul Svendsen
På søndag, den 25 april har vi årets første sponsorturnering, hvor der er gunstart kl 9.30. Vi håber at se rigtig mange af klubbens medlemmer tilmelde sig turneringen og spille med om de mange fine præmier.

Bestyrelsen
Jette Glargaard

15. april 2021 Kære klubmedlemmer

Hole in One

Vi er mange vinteraktive golfspillere som ser frem til forårs- og sommervarme med golfspil i lettere påklædning og dermed bedre bevægelsesfrihed.

Orla Andreasen have dog fuld bevægelighed mandag, den 22. marts, da han sendte bolden afsted på golfbanens hul 17 og fik Hole in One – stort tillykke til Orla, der har modtaget en flaske whisky sponseret af Kvickly.

 

Åben golfbane

På søndag den 18. april holder vi Åben Golfbane fra kl. 14-17 for at hverve nye medlemmer.

Vi ved ikke, hvor mange der kommer, men i det nævnte tidsrum må man forvente, at vi optager puttinggreen og driving range.

Vi bruger også Par 3 banen, og hvis der er mange deltagere, kan vi blive nødt til også at bruge hul 18. Det vil i så fald være omkring kl. 15.00.
Medmindre man er ved at sætte banerekord, kan det altså blive nødvendigt at springe hul 18 over, men vi vil forsøge at lempe i hvert fald greenfee spillere igennem.

 

Regnskab 2020 og buget 2021

I forbindelse med indkaldelse til generalforsamling plejer seneste regnskab og budget at blive offentliggjort.

Vi afventer stadig at kunne fastsætte en dato for afholdelse af generalforsamling 2021, men I skal ikke vente længere på at se regnskab og budget, så disse vil blive lagt på hjemmesiden inden weekenden. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen besvare spørgsmål til regnskab og budget – ikke før.

Vor medlemsstatus ser i øvrigt sådan ud d.d.:

Seniorer – 293

Ungseniorer – 10

Juniorer – 1

Long distance – 10

Flexmedlemmer – 36

Passive – 7

 

 

 

Deltag i vores turneringer og støt vore sponsorer

Alle årets turneringer ligger i Golfbox og de fleste er åbne for tilmelding.

Hele turneringsplanen kan ses på klubbens hjemmeside og ligger i klubhuset, så den kan tages med hjem

Årets første 2 turneringer:

Søndag, den 25. april  –  Stableford turnering v/ Dansommer v/ Poul Svendsen

Søndag, den 2. maj      –  Djursland Golfturnering – Norddjurs, Grenaa og Ebeltoft klubberne i samarbejde med Sparekassen Kronjylland

– kun for klubbernes medlemmer og spilles i 3 rækker med løbende start

– den bedste tredjedel / 10 bedste i hver række i hver klub kvalificerer sig til finale i Grenå Golf Klub den 8. august.

 

Baneservice

Baneservice starter op fra næste uge og der er selvfølgelig også formidabel Baneservice under sponsorturneringerne.

 

Ungseniorer

Vi skrev i sidste nyhedsmail, at ungseniorer under uddannelse kunne søge legat til halvt årskontingent.

Dette har vi ændret til, at alle ungseniorer, indtil videre, kan få 50% kontingent rabat, så vi kan få flere unge medlemmer i klubben.

Initiativet har allerede flerdoblet medlemsantallet af ungseniorer.

 

Hul 16 

Vi har et problem med, at lange og venstreskæve drives på hul 16 rammer husene på venstre side af hullet.
Naboerne er ikke modstandere af golfbanen, nogle af dem spiller selv golf, men de føler sig utrygge. Problemet er tiltagende, fordi golfspillerne slår længere og længere og tilsvarende skævere. Især er det brune hus tættest på banen udsat; flere gange er taget blevet ramt, så tagsten har måttet udskiftes. Det er en bekostning for golfklubben, da skadevolderne desværre ikke melder sig. Men meget værre er, at der er en alvorlig risiko for at beboerne, herunder børnene bliver ramt af vildfarne golfbolde. Det har nogle gange været særdeles tæt på. Vi kan på grund af terrænet ikke flytte fairway længere mod højre og ejheller out of bounds grænsen, hvis hullet stadig skal være spilbart. Vi skal derfor opfordre de længereslående og venstreorienterede spillere til at være meget opmærksom på risikoen og sigte højre om retningspælen og evt. skifte den ustyrlige driver ud med en mere kontrollerbar 3-wood eller et langt jern.

 

Regionsgolf & Danmarksserien

Regionsgolf:

Her er der mulighed for at stille hold i a-b-c og d rækken. I disse rækker er det handicap der er afgørende, og man skal være mindst 21 år for at kunne deltage. Så snart det er de aldersbestemte rækker der spilles i, så er det som navnet antyder, alderen der er afgørende. I de aldersbestemte rækker er man Senior fra det år man fylder 50. Veteran er man det år man fylder 60 og man kan også deltage i senior. Superveteran er det år man fylder 70 og man kan deltage i de to andre rækker.

Det er kun amatører der kan deltage i regionsgolfen, men i de aldersbestemte rækker er det ok med et + handicap.

I a-b-c og d rækkerne er der handicapgrænser, men her er alderen underordnet, når bare man er over 21. A rækken må man ikke have et handicap under 4,5, B rækken er grænsen 11,5, i C rækken er grænsen 18,5 og D rækken må man ikke være under 26,5.

Danmarksserien:

Der kan stilles hold i herrer, dame og mix rækker. Hvis det er herre eller damerækken, så skal der være mindst 5 men gerne 7 herrer/damer for at stille hold. Der kan også stilles mix-hold, men så er de aldersbestemte og her gælder samme aldersinddeling som ved regionsholdene. Man må gerne være professionel, og der skal mindst være 2 damer og 5 herrer for at kunne stille hold.

Begge turneringer er hyggelige, og der er mulighed for, at vi kan stille med flere hold, hvis der er spillere nok til et hold, og hvis I har lyst.

Det kræver at der er en holdkaptajn, som af og til kan have svært ved at finde spillere, specielt når det regner, men man kan sagtens dele rollen, så det ikke kun hænger på en person. Når der ikke er Corona, er der normalt fællesspisning med spillerne fra den besøgende klub. Man lærer en masse andre spillere at kende, og man prøver/spiller andre baner gratis, og så har vi også mulighed for at vise dem vores bane.

I er altid velkommen til at kontakte Annette Kambeck, hvis I har lyst til at høre mere om disse holdturneringer akambeck@hotmail.com.

Ebeltoft Golf Clubs hold:

I Ebeltoft Golf Club har vi hold i Regionsgolf i C-Rækken, – det er Hanne Andersen der er holdkaptajn for dette hold og Hanne kan kontaktes på habiliandersen@gmail.com. Der mangler ofte spillere til denne række. C-rækken spiller mod: Kalø, Lübker og Mollerup.

Desuden har vi hold i Veteranrækken, hvor Birgit Engsig er holdkaptajn og Birgit kan kontaktes på birgit@engsig.be, her mangler der også af og til spillere. Veteranrækken spiller mod: Norddjurs, Aarhus og Skanderborg.

I Danmarksserien har vi et hold i Seniorrækken, hvor Brigitte Kambeck er holdkaptajn, og kan kontaktes på bkambeck@gmail.com,  her mangler der også spillere, specielt herrer, med handicap under 14-15 og gerne lavere. Seniorrækken spiller mod: Aarhus, Lyngbygaard og Horsens.

Den største forskel mellem de to turneringer er, at Regionsgolf spilles i hverdagene og først i finalerunderne spilles der i weekenderne. Her må professionelle ikke deltage, det må de godt i Danmarksserien. Danmarksserien spilles i weekender og her kan man spille om oprykning til divisionerne og prøverunderne er gratis.

Der spilles hulspil i begge turneringer.

Der spilles en Foursome, i begge turneringer, og resten singler. Der spilles i handicaporden, så de laveste handicaps går ud sidst. Holdkaptajnen må frit vælge spillere uanset hcp. til Foursome.

 

Sekretariatet

Vor klubsekretær Gitte er nu i klubben hver tirsdag til lørdag.

Har du tid og lyst, til at give en hjælpende hånd i sekretariatet, når Gitte holder fri, så kig forbi sekretariatet og lav en aftale med Gitte, så du kan blive introduceret til arbejdsopgaverne – vi har brug for din hjælp.

 

Hærværk & brugstyveri

Da vi flere gange har oplevet hærværk på og brugstyveri af buggier, skal det her indskærpes, at alle der lejer en buggy – eller har en buggy stående på buggy p-pladsen – skal låse kæden efter sig – både når man henter en buggy og når man sætter den på plads – uanset tidspunktet på dagen.

 

Baneinformation

Banetoilettet er nu åbent igen, efter at pumpen er blevet repareret og ledningen renset. Så nu skulle vi være fri for forstoppelser.

På hul 13 er vi ved at lave nogle høje bag green, dels for at få en visuel baggrund for greenen, dels for at forhindre (nogle) bolde i at løbe ud på vejen (eller længere). Højene er Areal under Reparation med Spilleforbud.
Hvis bolden ligger på en høj så rag den forsigtigt ud med et jern. Undgå den traditionelle lokale metode: at tre mand bærer den fjerde ind i det sårbare område!!

Par 3 Banen vil blive åbnet i uge 16, hvis det ikke er snevejr.

Vores greens er ikke verdens største (så 3-putts burde være en sjældenhed), derfor arbejder vi løbende på at gøre dem lidt større og lidt mindre kuplede. Dels ved egentlige anlægsarbejder, som på green 4, dels ved at udvide i klipningen.
Når vi udvider greens ved klipning er udvidelserne, som ses som lysere grønne randområder, ikke så jævne i begyndelsen. Men efterhånden som der bliver klippet og dresset, vil de blive lige så gode som resten af greenen.
Enkelte steder udvider vi greenen i forkanten, ikke så meget for at udvide det brugbare område, men mere for at gøre forkanten, starten af green mere synlig på afstand; en såkaldt ”falsk front”.
Nogle steder vil udvidelsen også muliggøre, at green forskydes lidt, så en meget skrå del i den ene side erstattes af en mere plan del i den anden side. F.eks. 13. green, som forskydes et par meter til højre.
Det kan forekomme, at en udvidelse går hen over en sprinkler, indtil vi får den flyttet. Hvis bolden er på green og sprinkleren er i stancen eller på puttelinien, må der droppes fri uden straf i.h.t. Regel 16, som alle jo kender.

Bunkers på 8. er nu i spil. Den første vil hen ad vejen blive en del af roughen, når den gror til. Den er i spil allerede nu, og så kan man kalde den rough, græsbunker, waste eller træls, alt efter temperament.
Den anden er en normal bunker. Skrænten fra bunkeren og ned i skoven er Areal under Reparation med Spilleforbud markeret med blå prikker (og resterne af et birketræ).

De nye teesteder under anlæggelse på hul 6, 7 og 8 er Areal under Reparation med Spilleforbud.

Danmark i Bevægelse. Vi har tilsluttet os motionskampagnen: Danmark i Bevægelse. Vores bidrag er, at alle klubbens spillere påtager sig den ekstra fysiske anstrengelse det vil være, at gå 7,5 m længere omkring hver green, for at undgå at køre buggies og trolleyer på greenkanten og mellem green og bunker. Udover kon-ditions forbedringen har dette den selviske fordel, at ens bold ikke kommer til at ligge på et bart og nedslidt område til det delikate indspil. Et typisk eksempel er, at folk ved green 4 balancerer på toppen af skråningen i venstre side, i stedet for at gå/køre 4 m til venstre nede på stien. Prøv at se, hvor slidt, gul og kedelig den bakkekam allerede er. Vi kan ikke sætte spærringer op allevegne, det ser grimt ud, generer greenkeepernes arbejde, og erfaringen viser, at det alligevel lykkes folk at forcere spærringerne for at spare nogle skridt, samtidig med at de påstår, at de spiller golf for motionens skyld.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

HUSK

Der skal stadig bæres mundbind i klubhuset og i bagrummet – og der må ikke tages ophold i klubhuset – max 5 personer der på samme tid køber drikkevarer og udskriver scorekort – vis respekt for dine klubkammerater og vort personale.

Efter spil må der max udenfor samles 10 personer i behørig afstand.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

24. marts 2021 Kære klubmedlemmer

Dette skrev DGU i går:

”Generelt om situationen frem til d. 21. april

Vi ved, at der i de kommende uger bliver rigtig stor aktivitet i golfklubberne og det er naturligvis dejligt, men det er også frustrerende, at både klubhuse og restauranter er lukkede. I forhold til klubhuse er der mulighed for take away fra restaurant/cafe og det er muligt har holde toiletter, bagrum og check-in faciliteter åbne for ganske få medlemmer ad gangen. Kontorfaciliteter kan fortsat holdes åbne for ansatte og proshops/golfbutikker kan holdes åbne med gældende kvadratmeterkrav.

I forhold til take away, så vær opmærksom på, at når man får udleveret take away mad, så skal man efterfølgende fjerne sig fra udleveringsstedet. Hvis maden udleveres i eller omkring klubhuset, så må maden ikke indtages der, herunder på terrassen mv. Der kan fint udleveres mad/goodiebags til indtagelse på golfrunden eller i forbindelse med træningsaktiviteter.

Der kan ikke nydes medbragt mad på klubhusets terrasse, hvis dette område normalt bruges til servering. Medbragt mad kan fx nydes på bænke ude på banen i forbindelse med golfrunden. Det kan overvejes at fjerne udendørsmøbler eller evt. at afspærre terrassen, så klubben ikke opfordrer spillere til at tage unødigt ophold ved klubhuset.

Hvis man har faciliteter ude på banen, hvor der sælges sandwich, pølser mv. så skal man umiddelbart efter udlevering fortsætte sin golfrunde, så take away ikke bærer præg af servering.

Slutteligt en opfordring til, at vi alle overholder de gældende restriktioner. Vi er som branche kommet rigtig godt gennem corona krisen, grundet de mange lempelser for udendørsidrætten og vi ser frem til også at lykkes med den sidste del af genåbningen på en corona-sikker måde.”

 

Info fra klubben:

Fra mandag d. 22. marts blev det muligt at forsamles op til 50 personer i forbindelse med organiseret udendørsidræt. Herudover hæves det generelle forsamlingsforbud udendørs til 10 personer.

Det betyder for golfsporten, at stort set alle aktiviteter udendørs nu kan gennemføres – dog skal vi være opmærksomme ved planlægning af turneringer, der med mere end 50 tilmeldte skal foregå med løbende start og uden forsamling før og efter turneringens afslutning.

Der skal stadig bæres mundbind i klubhuset og i bagrummet – og der må ikke tages ophold i klubhuset.

 

For at præcisere seneste udmelding omkring Corona restriktioner, så betyder det, at man ikke må forsamles mere en max 10 personer før og efter spil og at der ikke må være fælles samling efter en turnering på terrassen og ikke med evt. indtagelse af serveret eller medbragt mad.

 

Det er først fra 21. april at spisning på terrassen måske kan foregå, og her er der endnu ikke sendt forholdsregler ud omkring hvordan.

 

I er velkomne til ved turnering, at bruge klubbens gasgrill og sætte den ex. bag hul 11 teested og servere grillpølser/franske hotdog/etc. til spillerne, der så kan tage det med sig videre under runden.

 

 

Rettigheder i GolfBox

Vi har ryddet op i klubbens medlemmers rettigheder i GolfBox.

Nu kan man, med givet rettighed, ved planlægning af en turnering, uden at tage ophold i klubben for at se login oplysninger m.m., opsætte en turnering i GolfBox.

Er du en af dem der sætter turneringer op, og endnu ikke har fået rettighed til det, så skriv til mig, så får du rettighed.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

21. marts 2021 Kære klubmedlemmer

Lempelser i Corona restriktionerne

Fra mandag d. 22. marts bliver det muligt at forsamles op til 50 personer i forbindelse med organiseret udendørsidræt. Herudover hæves det generelle forsamlingsforbud udendørs til 10 personer.

Det betyder for golfsporten, at stort set alle aktiviteter udendørs nu kan gennemføres – dog skal vi være opmærksomme ved planlægning af turneringer, der med mere end 50 tilmeldte skal foregå med løbende start og uden forsamling før og efter turneringens afslutning.

Der skal stadig bæres mundbind i klubhuset og i bagrummet – og der må ikke tages ophold i klubhuset.

 

Medlemsskaber

Vi har haft information om medlemskaberne flere steder på vores hjemmeside og teksterne har varierer lidt, så nu har vi gennemskrevet det hele og samlet det et sted, under menupunktet: Bliv Medlem.

Det er således også her potentielle medlemmer kan se hvilke muligheder, de har for at blive medlem, og hvilke rettigheder der følger med hver type medlemskab.

 

Ungseniorer

Vi har besluttet at give ungseniorer, der er under uddannelse, mulighed for at søge et legat på halvt årskontingent. De endelige betingelser og vilkår herfor arbejder vi stadig på.

Initiativet er godt hjulpet på vej af, at Nybolig har forhøjet sin betaling til golfklubben pr. henvist boligsalg fra kr. 2.000 til kr. 3.000 – TAK til Nybolig.

 

Vedr. Sæsonstart v/ Handicapudvalgsformand John Brændgaard

Så står sæsonstarten lige for døren, og som alle forhåbentligt ved, så kom der nye handicapregler ved årsskiftet.

Intentionen med dette tiltag worldwide var, at alle spilleres handicap skulle være så sammenlignelige og regulære som muligt.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at alle klubber i klubben – også de uofficielle – hver gang de spiller

– på GolfBox skal registrere scores, ud fra scorekort underskrevet/godkendt af spiller og markør som sendes til markør for godkendelse

– alternativt indtastet af turneringsledelse ud fra afleveret scorekort underskrevet/godkendt af spiller og markør

– indtastet via scoreindtastningskode ud fra scorekort underskrevet/godkendt af spiller og markør.

Corona undtagelse pt. gør, at scorekort kan gennemgås og bekræftes af markør uden underskrift på scorekortet.

 

Såfremt der måtte være tvivl om, hvordan man opsætter en turnering med scoreindtastningskode, er man velkommen til at kontakte Allan Steen tlf. 4267 0477, så vil Allan komme forbi og give et lille kursus i GolfBox og om hvordan man opretter en turnering, som kan udsende link til indtastning af scores.

Ligeledes vil klubben opfordre til, at der i alle private runder ud fra scorekort underskrevet/godkendt af spiller og markør registreres scores på GolfBox med godkendelse fra markør. Det er væsentligt, at alle scores afleveres/tastes og godkendes samme dag, som spillet er foregået grundet PCC beregningen, som køres ved midnat.

Dgu oplyser, at der i løbet af sæsonen 2021 i GolfBox vil blive tilbudt egentlige elektroniske scorekort i turneringer, der kan sikre/erstatte manuelle underskrifter fra spiller og markør. Disse elektroniske scorekort vil overholde kravene iht. Handicap- og Golfreglerne, således at de fuldt og helt kan erstatte papir scorekort i de turneringer hvor turneringsledelsen måtte ønske det.

 

Sommerbane fra og med lørdag d. 27. marts v/baneformanden

Vi går fra Vinterbane til Sommerbane fra lørdag morgen d. 27. marts, fordi sommertiden da begynder, selvom det dårligt nok er blevet forår endnu.

Sommerbane betyder:

– at der spilles fra de ordinære teesteder

– at der ikke spilles med lejeforbedring

– at konverteringstabellerne er i sommerudgave

– at der må køres med buggies

– at der er river i bunkers

– at flagene må tages op

– at der skal betales fuld greenfee

Du må gerne fortsat spille med lejeforbedring/lægge op i private runder, men så tæller scoret ikke til handicapregulering.

Greens vil være klippede, og måske også fairways, hvis der er kommet varme og vand.
Men så længe det er så koldt og vi mangler nedbør, er der ikke rigtig vækst i græsset, så jævnhed og tæthed på teesteder, fairways og greens vil ikke være i top før hen i slutningen af april.

Par 3 Banen åbner først senere, når der er kommet god vækst i græsset.

Sommerbane betyder mærkeligt nok også:

– at græstørv …………………………………..

– at nedslagsmærker ……………………….

– at bunkers ……………………………………

– at kørsel tæt på greens ………………..

Hvis du ikke kan gætte, hvad der skal stå på prikkerne, så fortjener du ikke noget påskeæg.

 

Banetoilet

Da pumpen ved banetoilettet er frostsprængt, åbnes banetoilettet ikke før en ny pumpe er etableret.

 

Program for hvervning af nye medlemmer v/ Gitte Sejersen & Henrik Jacobsen

Det program for hvervning, som vi har kørt de sidste par år med det billige Prøvemedlemskab som hovedhjørnesten, har været effektivt, selvom det har været lidt hæmmet af Corona restriktionerne. På den anden side har netop Coronaen givet mange nye golfspillere over hele landet. Den tendens til tilbagegang i antallet af golfspillere i Danmark, som var begyndt før Coronaens indtog, er nu vendt til det største antal golfspillere nogensinde.

Til nogle af aktiviteterne i hverveprogrammet skal vi bruge din medvirken, kære medlem.

Åben Golfbane:  søndag, d. 18. april kl. 14-17.
Du skal tvinge din bedste ven, nabo eller arbejdskammerat til at deltage i dette arrangement, som er vores udgave af Golfens Dag.

Spil med Dag:  søndag d. 22. maj kl. 14-18.
Den dag skal du spille en 9 hullers greensome med den ven, nabo eller arbejdskammerat, som du ikke fik til at deltage i Åben Golfbane. Hvis han/hun da ikke er træt af at høre om golf. Og bare rolig, du er ikke forpligtet til at spille med vedkommende hver søndag resten af livet.

Prøvemedlemskab for kr. 200
Hvis du stadig har nogle venner tilbage, skal du overbevise dem om, at livet bliver lyst og muntert, når de begynder at spille golf, og at den livsændring kun koster kr. 200. Du behøver ikke fortælle dem, at spillet senere bliver dyrt og deprimerende.

Fyraftensgolf
Hvis det kniber med at imponere i madklubben, på cykelholdet, i bridgeklubben, i bådlauget, i kunstgruppen eller billardklubben, så kan vi arrangere en fyraften med golf, konkurrence og mad, hvor du kan brillere med din golfkunnen. Kontakt formandinden.

Hjælpere
Udover dine evner som agitator, kan vi bruge dine evner som venlig og opmuntrende guide til indføring af de mange nybegyndere i spillet, fortrinsvis på Par 3 Banen. Kontakt Gitte Sejersen.

Hvad får jeg som medlem ud af alt det arbejde? Jah…….
– du får nye venner, fordi de gamle bliver fjerne i blikket, når du begynder at tale om golf
– du holder golfbanen i live (i hvert fald din tid ud)
– du undgår store kontingentstigninger (måske)
– du bliver lukket endnu mindre igennem ude på banen
– dine venner vil betragte dig som enten frelser eller fordærver
– din gode samvittighed vil kompensere for dit stigende handicap
– du vil blive en af de få udvalgte, der i The Eden Garden Golf Club må spille med bolde, mens alle de  andre må nøjes med luftslag.

Begynderteamet siger på forhånd tak for hjælpen.

 

Sponsorer

Samarbejdet med klubbens sponsorer er blevet fastholdt og udbygget med stor indsats fra Flemming Schütt.

 

Sekretariatet

Vi har brug for hjælp i sekretariatet fra april måned – har du tid og lyst, så kig forbi sekretariatet og lav en aftale med Gitte, så du kan blive introduceret til arbejdsopgaverne.

 

Baneservice

Også i 2021 vil der være baneservice – med vægt på service og gode oplevelser. Teamet mødes på onsdag, den 24. marts kl. 17.30 på terrassen ved klubhuset – har du lyst til at blive en del af baneservice teamet, så er du meget velkommen på onsdag kl. 17.30.

 

Turneringsprogram 2021

Programmet er klart og ligger i papir i klubhuset til at tage med hjem.

Turneringerne vil efter 1. april blive lagt i GolfBox med yderligere oplysninger.

Årets første 2 turneringer:

Søndag, den 25. april – Stableford turnering v/ Dansommer v/ Poul Svendsen

Søndag, den 2. maj  – Stableford/slagspil turnering v/ Sparekassen Kronjylland

Djursland Golfturnering:  – Norddjurs, Grenaa og Ebeltoft klubberne i samarbejde med Sparekassen Kronjylland

– kun for klubbernes medlemmer og spilles i 3 rækker med løbende start

– de 10 bedste fra hver række i hver klub kvalificerer sig til finale i Grenå Golf Klub den 8. august.

 

Golfundervisningen begynder tirsdag d. 30. marts v/Pro Henrik Jacobsen

Som udgangspunkt ser træningstiderne således ud, men det kan ændre sig lidt, afhængig af hvor mange begyndere der kommer i år.
Ledig betyder fri til booking for alle.

 

Tirsdage     Torsdage     Søndage    
10.00 Ledig   10.00 Ledig   10.00 Ledig  
10.30     –   10.30    –   10.30    –  
11.00     –   11.00    –   11.00-12.00 Begyndere
11.30     –   12.00    –   12.00-13.00 Pause  
12.00-13.00 Pause   12.00-13.00 Pause   13.00-14.00 Eft.skole  
13.00 Ledig   13.00 Ledig   14.00 Ledig  
13.30     –   13.30     –   14.30    –  
14.00-15.00 Eft.skole   14.00-15.00 Begynder        
15.00-15.30 Pause   15.00-15.30 Pause        
15.30-16.30 Begyndere 15.30 Ledig        
16.30 Ledig   16.00     –        
17.00    –   16.30 -17.30 Juniorer        
17.30-18.00 Pause   17.30-18.00 Pause        
18.00-19.00 Begyndere 18.00-19.00 Eft.skole  

 

 

     

Undervisning bookes på klubbens hjemmesiden under PRO – Booking.

Efterskoleeleverne får direkte besked.

 

Genstartkursus v/Pro Henrik Jacobsen

Hvad enten man har ligget på den lade golfside i vinter eller har kæmpet sig rundt på banen gennem sne og slud trænger svinget sikkert til en genstart i safe mode.

Om vinteren bliver svinget typisk kort og anspændt på grund af for meget tøj og kolde muskler, og det korte spil bliver ufølsomt på grund af tykke handsker og kolde tæer, eller det springes helt over når stableford-pointene udløber inden man kan se flaget.

Så det er vigtigt at få de gode gamle svingninger på plads igen fra starten af sæsonen, og hvis de er knap så gode, er det et fint tidspunkt at få rettet lidt på teknikken inden den vilde jagt på point starter. Derfor kan du komme på Genstartkursus nu, hvor sommertiden begynder:

Kurset varer 3 timer: 1 time puttning, 1 time indspil og 1 time fulde sving. Der er 10 min. pause mellem hver disciplin.

Kurset afholdes 3 gange:

A  Søndag d. 28. marts kl. 10-13
B  Onsdag d. 31. marts kl. 15-18
C  Fredag  d.    2. april   kl. 10-13

Der er 6 spillere på hvert kursus, og deltagelse koster kr. 300.00, at betale på Mobile Pay 21 44 34 25 (Birgit)

Tilmelding på mail: jacobsen.proark@gmail.com eller SMS: 21 26 12 65 senest fredag d. 26. marts kl. 18.00.

Angiv navn, handicap og mailadresse og hvilket kursustidspunkt:  A, B eller C, der er bedst for dig, og angiv også hvilket tidspunkt, der er næstbedst.
Fredag aften får du besked om, hvilket kursus du er kommet på.

 

Boldopsamler

Den ”gode” gamle boldopsamler mistede jo gnisten sidste efterår. Efter nogen tids forgæves søgning efter en passende (læs: billig) erstatning trådte tre fingernemme folk sammen: Johnny, en mekanisk kollega til Jacob, en pibemager, Åge Bisgård og en civilingeniør, Anders Kristensen. Kombinationen af deres talenter resulterede i ombygning af en fordums greenklipper til en særdeles fin boldopsamler maskine med beskyttelsesbur, soltag, øljern, og det hele. Tak for godt arbejde. Det forlyder i øvrigt at Elon Musk har en føler ude efter en månebil.
Boldopsamleren har sin jomfrutur tirsdag d. 23.3. og hvis den kan klare boldopsamler teamets individuelle kørselsmønstre vil boldopsamlingen fungere fra denne dag.

Men, den kan altså ikke udkonkurrere en menneskelig boldopsamler, Søren Jacobsen, som udover at renholde pladsen med udslagsmåtterne har kravlet rundt i buskadset omkring Driving Range i vinter og der fundet 2.103 træningsbolde, skriver totusindeethundredeogtre!!!!!!!! –  de er selvfølgelig blevet skuret, vasket og klassificeret:
88 helt nye gule Zea Golf ”80”
90 nyere hvide Zea Golf ”80”
255 nyere gule Zea Golf ”90”
441 pænere gule med rød tekst ”OK range”
972 andre i orden/slidte/gamle.
Hvis man vil vide, hvor hver enkelt bold er fundet kan Søren også oplyse det.
Tak til Søren, for en imponerende flid.

Generalforsamling 2021

Vi afventer lempelser i de nuværende restriktioner før ny dato fastlægges – måske skal vi hen i maj/juni måned, før det lader sig gøre.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

17. februar 2021 Kære klubmedlemmer

Mens vi venter………

I slutningen af 2020 bad bestyrelsen, i forbindelse med den snarlige generalforsamling, udvalg og Klubber i klubben om en status.

Her får I de tilbagemeldinger vi nåede at få, inden generalforsamlingen i januar blev aflyst.

 

Tirsdag Eftermiddagsdamer v/ Lis Petersen

Eftermiddagsdamerne er organiseret med et udvalg på 4 personer, som står for opsætningen og afviklingen af turneringerne tirsdag eftermiddag samt spisninger ca. en gang om måneden. Desuden arrangeres årlige venskabsturneringer med Kalø og Grenå, invitationsturnering med torsdagsheldagsherrerne og en årlig 2 dages udflugt – Venusturen.

Turneringer og spisninger er tilrettelagt så folk på arbejdsmarkedet kan deltage, selv om de fleste medlemmer er i pensionsalderen.

Vi har i 2020 haft 31 medlemmer og stor opbakning til turneringerne og spisningerne, da vi først kom i gang.

Der var planlagt start på sæsonen den 31. marts, men pga. corona blev det udsat til 5. maj og første spiseturnering blev først afviklet 16. juni.

Venskabsturneringerne med Kalø og Grenå blev aflyst, men herreinvitations- turneringen, venustur og afslutning den 6. oktober med spisning på Mellem Jyder blev gennemført. Spilperiode er ca. fra 1. april til 1. oktober hvert år.

2020 har været præget af coronavirus, men vi har i udvalget oplevet en stor opbakning til aktiviteterne, ligesom folk i højere grad end tidligere år har spillet med andre end dem de plejer at spille med. Her virker golfbox efter hensigten.

Vi har gode sponsorer til nærmest flag præmier, støtte til Venustur og herrematch, samt tilskud til afslutningsspisning.

 

Tirsdag Formiddagsdamer v/ Bente Jørgensen

Organisering:

Klubben er organiseret med en bestyrelse bestående af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen

Derudover er der 5 matchledelser, hvoraf en fra hver gruppe er repræsenteret i bestyrelsen

Ligeledes har klubben en kasserer, som udarbejder regnskab og er kontaktperson til banken

Der afholdes møder efter behov. Der afholdes årsmøde inden udgangen af oktober, med rettidig indkaldelse, forslag og afvikling med til dagen valgt dirigent og referent.

Fremlæggelse af regnskab

Regnskabsåret er 1/11-31/10

Medlem af bestyrelsen er website ansvarlig

Antal:

Vi er 36 medlemmer

Aktiviteter:

Der spilles match hver uge, som et af matchholdene er ansvarlige for afvikling af efter fastlagt program (dato, spilleform)

Registrering af medlemmer i golfbox, både før og efter matchen. Ligeledes er de ansvarlig for kaffebrygning til efter matchen og præmieuddeling

Der afholdes match med spisning, og her er det den pågældende matchledelse, der er ansvarlig for spilleform og bespisning.

Ture til andre baner, en 2 -dages tur og ligeledes her er de pågældende matchledelser, der beslutter disse aktiviteter.

Der spilles vintergolf med lodtrækning blandt fremmødte, og der er præmieuddeling efter hver match.

Ellis Højgaard leder vintergolfen.

Periode:

Der spilles efter turneringsplan fra sidst i marts til 1. nov.

Fra 1. nov. til opstart af tuneringsplan i marts spilles vintergolf

 

Onsdagsklubben – senior v/Dagmar Jensen

Mærkeligt og uforudsigeligt år.

Vi nåede at arrangerer både åbning, afslutnings og julematch, med tilmeldinger, bestilling af mad m.m. og måtte aflyse alt.

Midt på sommeren var vi en lille flok i Randers og vi holdt også vores pokalmatch i sensommeren mod Randers.

Vi havde en hyggedag her i klubben med sandwich m.m.

Den planlagte tur til Farsø blev aflyst, manglende tilslutning og mit brækkede lårben, men 4 gæve piger tog afsted og havde en fin tur. Herligt!

I den periode vi måtte mødes på sædvanlig vis gjorde vi det, men ellers har folk selv booket og lavet aftaler, og sådan fungerer det stadig.

Vi er ca. 45 medlemmer i klubben.

Glæder os til gamle normale tider.

 

 

Klub 37+ – 2020 v/ Gitte Sejersen

Vi begyndte at spille sammen i maj, med et forsamlingsforbud på 10. Vi mødtes hver søndag kl. 14.15.

Vores 1. første klubturnering var d. 7. juni.

Vi har haft to fællesspisninger med match og præmier i år, det var d. 9. august og 5. september.

 1. 27. september deltog vi i “svendeprøven” for nye medlemmer.

Vores sidste match d. 1. november blev aflyst pga. forsamlingsforbuddet, men præmierne blev delt ud individuelt.

18 prøvemedlemmer har været med i klub 37+ samt 5 “gamle” medlemmer. I alt 23.

Vinter i klub 37+: Vi spiller stadig hver søndag kl. 10.45. Men flere er begyndt at deltage i Vintergolf, det er super godt og dejligt. Desuden er der flere der går ud på andre tidspunkter, fordi det passer bedre.

Men vi er der stadig.

 

Update modtaget oktober vedr. Baneservice 2020/v Lars P. Jørgensen
Efter en sæsonstart med en del turbulens; Corona restriktioner; ny Formand/ quinde, ved roret – opstod ideen om en Baneservice ordning, som virkelig skulle være primært funderet i service, specielt overfor vores dejlige banes gæster. Men selvfølgelig også mhp at servicere og møde klubbens egne medlemmer ude hvor spillet virkelig sker.

Vi er alle af den overbevisning, at tidligere tiders “ammestue historier” omkring vores bane, for hvert år der går, bliver gjort mere og mere til skamme. Vi har en helt fantastisk bane, der bare bliver bedre og bedre. Yes, den er rå, den er hård, den afspejler årstiden – lidt ligesom en rigtig Skotsk linksbane – blot med lidt større buler.

I denne ånd har vi forsøgt at møde såvel gæster, som egne medlemmer.

Der er total enighed om hos alle 6; inkl Chefen; at ordningen har været en kæmpe succes. Vi har mødt golfspillere der har rost banen til skyerne; har haft en unik naturoplevelse; og spillet golf i spillet grundlæggende ånd. Enkelte og dette primært klubbens egne medlemmer har haft et par brokker – for hurtige Greens ! – Baneservice holder i vejen og forstyrrer! Ja; sådanne småting kan vi nok ikke komme helt af med. Og for en god ordens skyld – så er det bagatelagtige oplevelser med manglende/ forkert betaling vi har oplevet i denne sæson – golfspillere er simpelthen, også gode folk; )

 

Nye medlemmer, sæson 2020 v/Gitte Sejersen

Henrik Jakobsen startede med træningen af nye medlemmer sidst i april. Der blev trænet tirsdage – torsdage og søndage i små hold på 8-10 personer.

72 prøvemedlemmer blev det til, 36 af dem har gennemgået hele introduktionsforløbet og fået banetilladelse.

21 har meldt sig ind som fuldtidsmedlemmer og 3 som flex.

Der blev afholdt Åbenbane d. 13. juni.

Spil med dag d. 21. juni. Begge dage med pæn deltagelse.

Vi har haft to aftener med orientering af golfregler, golfetik, udstyr mm. En’ aften i juni og en’ aften i september med i alt 22 deltagere.

 1. september holdt vi “svendeprøve” med match, præmier og spisning. Det var en meget vellykket dag hvor 14 prøvemedlemmer deltog.

Sidste træning var d. 29. oktober.

Par 3 bane mesterskabet blev afhold med finale søndag d. 1. november, med deltagelse af både nye og gamle medlemmer, men det var de nye medlemmer der løb med sejren.

Henrik Jakobsen sluttede sæsonen af med et opsamlingshead d. 21. november, hvor prøvemedlemmer kunne få tjekket op på både de korte og de lange sving.

I år har mange af vores prøvemedlemmer selv henvendt sig, og der kommer stadig henvendelser om at blive prøvemedlem, det er dejligt og vi glæder os til sæson 2021.

 

Ordensudvalget v/ Lars. P. Jørgensen

Mht. Ordensudvalget er alt i EGC forløbet i skønneste orden – ingen “sager” i denne sæson. Et par enkelte rådgivningsopgaver iht. COVID 19 – som bestyrelsen har løst til absolut topkarakter.

Hvordan er vi som medlemmer forsikrede

Den kollektive ansvarsforsikring for golfspillere via DGU

Forsikringen dækker de skader, som golfspil forvolder på andre personer eller andre personers ting. Forsikringen omfatter opvarmning/træning på de dertil indrettede områder såvel som spil på selve banen.

Forsikringen dækker ikke skader på golfklubbens egne ting (klubhus, materiel eller lignende).

Forsikringen dækker dog sekundært ift. enhver anden tegnet ansvarsforsikring, fx spillerens private ansvarsforsikring samt klubben og ejerens erhvervsansvarsforsikring.

Kollektive forsikringer via DIF (Idrættens forsikringer) er følgende:

Arbejdsskadeforsikring, Ansvarsforsikring, Idrætsforsikringer vedrørende udrejser, Retshjælpsforsikring, Krisehjælpsforsikring.

Disse forsikringer dækker kun fuldgyldige foreningsmedlemmer. Især arbejdsskadeforsikringen og ansvarsforsikringen er relevante for golfklubber og brugen af frivillige medhjælpere. Nedenfor følger overordnet information om disses dækning af frivillige medhjælpere.

Arbejdsskadeforsikringens dækning af frivillige medhjælpere:

Frivillige medhjælpere, der efter aftale med klubben, udfører arbejder med løsningen af ad hoc opgaver af forskellig art, er omfattet af den fælles arbejdsskadeforsikring. Dette gælder også, når de benytter motoriserede arbejdsredskaber – uanset disses størrelse. Eneste begrænsning for dækning er, hvis de motordrevne arbejdsredskaber kræver en særlig certificering for at kunne betjene dem. Gør de det, dækker forsikringen ikke, hvis en frivillig kommer til skade under brug, og ikke har den fornødne uddannelse/certificering.

Ansvarsforsikringens dækning af skader forvoldt af frivillige medhjælpere:

Frivilliges skader forvoldt under arbejde for klubben er omfattet af ansvarsforsikringen, dog kun for arbejdsmaskiner på under 20 hk. Dette betyder, at hvis klubbens frivillige skal anvende redskaber på normal landbrugstraktor, skal landbrugstraktoren være under 20 hk for at være dækket af den fælles ansvarsforsikring.

Hvis større motoriserede arbejdsredskaber benyttes af de frivillige, skal der tegnes en tillægsmotorforsikring og det har Ebeltoft Golf Club tegnet.

 

Seneste nyt fra baneformanden

Jacob greenkeeper og Johnny har serviceret og repareret alle maskinerne og ombygget en af vores tidligere greenklippere til en fin boldopsamler.

 

Tyverier/hærværk

Vor klub har siden efteråret været udsat for hærværk på buggier og senest tyveri af vor John Deere Gator og et batteri fra traktor på Ryttergården. Alt hærværk og tyveri er anmeldt til politiet, og få af hærværksdrengene har fået en bøde m.m. Politiet har opgivet at gøre mere vedr. den stjålne John Deere Gator. Vi håber vor forsikring kan dække lidt af udgifterne til en afløser.

 

Generalforsamling 2021

Vi afventer lempelser i de nuværende restriktioner før ny dato fastlægges – måske skal vi hen i marts/april måned, før det lader sig gøre.

På generalforsamlingen skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Allan Bante modtager genvalg og Jacob Rosendahl modtager ikke genvalg, men vil gerne fortsat være behjælpelig omkring turneringer.

Bestyrelsen anbefaler genvalg af Allan Bante, da Allan har ydet et stort arbejde som klubbens ’kassemester’ og har fået overblik over klubbens økonomi og styr på alle koder, tilladelser m.m. som skulle afmeldes/opdateres efter tidligere kasserer, så nu er vi ’herrer i eget hus’.

Set fra bestyrelsens synspunkt, får vi brug for ansvar for og indsats omkring ideer til og nyudvikling omkring klubturneringer, fokus på regionsgolf, Danmarksturneringen samt høj aktivitet på klubbens Facebook.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard