15.1.2022 Kære klubmedlemmer

Vor vinterbane
Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde i dag drøftet spil på vor bane om vinteren og den evige diskussion om, hvorvidt man må spille når der er rimfrost og om man må betræde/spille greens når de er hvide.
For at passe på bane så den ikke bliver skadet, har bestyrelsen besluttet, med virkning fra i morgen, den 16.1.2022, at banen aldrig må spilles i rimfrost og at greens ikke må betrædes/spilles når de er hvide.
Efterleves dette ikke, vil banen blive lukket frem til kl. 10 hver dag indtil vi går over til sommerbane.

Bestyrelsen
Jette Glargaard

29.12.2021 Kære klubmedlemmer

Generalforsamling

Grundet den nuværende smittesituation i Danmark aflyses den påtænkte generalforsamling den 18. januar i Fregatten Jyllands Auditorium. En ny dato for generalforsamling vil blive fastsat når en afholdelse af generalforsamling kan ske under betryggende forhold.

 

Baneformanden

Vores Baneformand Henrik Jacobsen har i efteråret meddelt bestyrelsen, at han vil stoppe som baneformand med dette års udgang – alting har sin tid – og bestyrelsen har ikke kunnet formå Henrik til at ændre denne beslutning.

Bestyrelsen har overvejet forskellige modeller for dækning af de funktioner, som Henrik har varetaget, og vi er nået frem til, at den bedst opnåelige løsning p.t. er at nedsætte et traditionelt Baneudvalg.

Bestyrelsen har derfor med virkning fra 1. januar 2022 nedsat et Baneudvalg med et bestyrelsesmedlem som formand, Chefgreenkeeperen som fagkyndigt medlem og 2 menige medlemmer som er John Brændgaard og Ejvind Frandsen. Indtil vi kender den nyvalgte bestyrelse efter generalforsamlingen er Allan Bante formand for udvalget.

Henrik vil forestå færdiggørelsen af de igangværende banearbejder på hul 3 og 6, og vil selvfølgelig også bistå udvalget med råd og dåd, ligesom han fortsætter som frivillig banehjælper.

Bestyrelsen vil her gerne takke Henrik for det stædige arbejde, som han har ydet i en række år, hvor banen er blevet stadig bedre og mere regulær.


Vejen fra hul 2 til 3                   

Til foråret, når der er mere trafik på banen, skal turen fra green 2 til tee 3(4) ikke gå skråt op over 14. fairway, men ad de vante stier ned forbi teestederne på det rigtige hul 3 og op højre om greenen, hvor der er lagt an til en sti. Denne sti må gerne benyttes allerede nu – den har bare godt af at blive trampet til inden den endelige afretning. Buggies skal køre op ad grusvejen og venstre om green. Da vi tænker at bruge græstørven på den urørte del af 3. green andre steder på banen, må man ikke gå eller køre over greenen.

 

Med ønsket om et godt nytår

 

Bestyrelsen                                                                                                      

Jette Glargaard

20.12.2021 Kære Klubmedlemmer

DGU skriver i meddelelse i dag den 20.12.2021 til golfklubberne:

 

”Kære formænd og klubledelser

Smitten med corona stiger og derfor er der igen indført flere restriktioner. Restriktionerne løber p.t. frem til d. 17. januar.

 

For golfklubberne og især restauranten/cafeen betyder det:

 • Besøgende i klubhuse, foreningslokaler og restauranter skal bruge mundbind indtil man sidder ned. 
 • Kunder og ansatte med kundekontakt i proshopper skal bruge mundbind.
 • Der skal forevises coronapas ved besøg i restauranter, cafeer mv. (take away undtaget)
 • Personale i restauranter med kundekontakt skal bære mundbind.
 • Restauranter, cafeer mv. skal være lukkede i tidsrummet 23.00 til 05.00 og der er forbud mod salg af alkohol i perioden 22.00 til 05.00.
 • For indendørs serveringssteder gælder der et arealkrav på 2 m2 pr. siddende gæster og 4 m2 for stående gæster. Derudover er der krav om at opsætte skilte, som viser, hvor mange gæster, der er tilladt på serveringsstedet.
 • Kulturministeriet, DIF og DGI opfordrer til at alle indendørs idrætsaktiviteter (ikke udendørs) aflyses indtil d. 5. januar, hvor grundskolerne starter igen. Hvis golfklubberne vælger at have fx golfsimulatorer åbne, så sørg for at indføre smittereducerende foranstaltninger som håndsprit, mundbind ved ankomst og afgang, afspritning af kontaktpunkter, god udluftning mv. Der skal ikke fremvises coronapas ved indendørs idrætsaktiviteter.”

 

 

Da vor klub ikke har en restaurant eller servering i øvrigt, skal vi udelukkende bruge mundbind i klubhuset, som må tages af når vi sidder ned.

Bestyrelsen anbefaler, at vi alle passer godt på hinanden, viser hensyn og holder afstand – også når vi sidder ned i klublokalet.

 

Hole-in-one 

Søndag, den 19. december under vintergolf turneringen fik Carsten Høy Gemal Hole- in-one på hul 9. Stort tillykke til Carsten med det flotte slag – der venter en flaske whisky sponseret af Kvickly.

 

Arbejder på hul 3 og 6
Ombygningen af green 3 er nu færdig i formen og der er lagt vækstjord på. Samtidig er teestederne hævet og flyttet til højre, så vejen mellem hul 3 og 14 kan forskydes lidt og give mere fairway at lande på på hul 14, især når dette hul forlænges i begge ender for at blive et par 5 hul.

Vi mangler nu ”bare” at få genetableret vandingsanlægget på hul 3’s green og teesteder; det sker i marts måned og i april bliver der sået græs. Hvis alt går vel, kan vi igen spille hullet i august næste år.

Det har været et stort arbejde som har involveret mange gode kræfter: Palle Lumbye har skaffet gravemaskine fra Arkil. Morten IC har fældet træer.  Ejvind Frandsen, Ib Andreasen, Bent Jørgensen, Erik Pedersen og Peter Kongsbak har kørt maskiner. Ervin Pedersen, Jørn Kjeldsen, Olav Thomsen, Jørn Dahl Madsen, Jens Brendorp, Anders Kristensen, Åge Bisgård, Jørgen Haldbo, Leo Dam og Flemming Schütt har spredt vækstjord; og selv i sne og slud kom jorden ud.

Tak for jeres indsats; uden jer kom vi ingen vegne.

Vi har også sænket bakketoppen lidt på hul 6 og lagt an til et nyt gul tee til højre for nuværende, så man ikke længere driver durk ind i bakken. Desuden får man en bedre slagvinkel ind på fairway, som det er tilfældet fra det nye røde og blå tee. Arbejdet her er udført af Thomas Jensen med en seriøs ”skovl” foran sig.
Sluttelig har vi også lagt an til et nyt gul tee på hul 4, så hullet bliver 25 m længere og nuværende gul bliver blå. Vi arbejder lige så stille på, at der skal være 3 teesteder og dermed 3 hullængder på de fleste huller, så folk kan vælge den bane(længde) de får størst golfmæssig fornøjelse af at spille.

 

Droppereglerne på hul 15

Golfspillere har en tilbøjelighed til at formålsfortolke reglerne (de kommer dog ikke for Rigsretten), og formålet er mærkeligt nok altid at få det lettere. Derfor har nogen med kyshånd grebet en omkring-svævende fejlagtig tolkning af den lokale regel om dropning omkring green 15.
Reglen er ikke ændret. Hvis man havner i Blåt Område skal man droppe i Blå Dropzone; hvis man havner i Sort Område skal man droppe i Sort Dropzone.”Jammen, det er da ikke retfæ………… ” Jo, det er både ret og rimeligt. Og i øvrigt er golf ikke retfærdig. Men golf er karakterdannende; man lærer at tage sin skæbne på sig, og kun ved ydmyghed og flid kan man forbedre sit lod.

 

Fremtidige arbejder
Næste projekt er jo efter planen til efteråret at ændre hul 14 til et par 5 ved at trække gul tee 40-50 m bagud og lægge en ny green op på bakketoppen, hvor gul tee 15 i dag ligger. Men vi tøver, indtil vi kender resultatet af kommunens overvejelser om den i Mobilitetsplanen foreslåede aflastningsvej fra Foldboholm til Boeslumvej. Hvis den kommer, mister vi driving range, par 3 bane, indspilsgreen og en del af hul 18. Det vil selvsagt kræve nogle alvorlige og bekostelige omlægninger af banen, og da kommunen allerede ejer de nødvendige arealer, er det usikkert hvilken erstatning vi kan få. Vi regner med at vejens (og vores) skæbne er afklaret hen på sommeren næste år. Indtil da holder vi altså hestene og vejret.

Vi håber at vejen ikke bliver til noget, så vi kan fortsætte med at forbedre banen med små skridt ad gangen.

 

Reception
Som bekendt forlader Jacob Fredberg os og greenkeeperfaget med årets udgang, plus noget afspadsering.
Jacob har tjent klubben godt og dygtigt i 7 år, men vil gerne prøve kræfter med et andet arbejde, mens han stadig er ung og ambitiøs.

Vi holder afskedsreception for Jacob Fredberg den 18. januar kl 18-18.45 i Fregatten Jyllands Auditorium – umiddelbart inden generalforsamlingen.

Bliver generalforsamlingen udsat grundet Corona udsættes også afskedsreceptionen for Jacob Fredberg.

 

Ny greenkeeper

Ralph Siddons, som blev ansat sidste år under Jacob Fredberg og som på alle måder har vist sin duelighed bliver nu chefgreenkeeper.
Som ny mand har vi ansat Troels Bjarup Nielsen. Troels har for år tilbage arbejdet her på vores bane og har i de mellemliggende år arbejdet med forskellige ting, men har hele tiden bevaret lysten og forbindelsen til greenkeeperhvervet, senest i Løgstør og Århus Ådal. Troels er ansat på en 10 måneders kontrakt og begynder 15. marts 2022.

Vi ser frem til det nye greenkeeper pars indsats for en velplejet bane, trods de økonomiske begrænsninger vi som en lille klub altid vil være undergivet.

 

Banehjælpere søges

Vi har heldigvis et godt hold af energiske frivillige hjælpere på banen, som gør et stort og uundværligt stykke arbejde, uge efter uge og år efter år.

Det er dog kun naturligt, at disse folk en dag, hvor de undtagelsesvist er kommet hjem fra golfbanen mens det endnu er lyst, kommer til at kigge på deres have, deres handicap, deres børnebørn eller deres kone og ser, at de har forsømt noget, mens de arbejdede for os andre ude på banen. De synes så, og med god ret, at tiden er inde til at blive afløst på vagten.

Dette er desværre tilfældet med Christian Mouritsen, Morten IC og Frode Højen, som har været med lige siden vi oprettede holdet af frivillige banehjælpere. I ved det måske ikke, men når teesteds kanter, bunker-kanter og semirough står skarpt og velplejet, og når træerne er trimmede og studsede, så jeres slag ikke bliver slået endnu skævere, så er det disse herrers og deres kollegers fortjeneste.

Deres arbejde kan ikke undværes, så derfor skal vi finde nogle afløsere til følgende opgaver:

Klipning af semirough på vestdelen af banen.
Arbejdstid:          1 gang a 3 timer om ugen i vækstsæsonen maj-oktober.
Kvalifikationer:   Kørekort og immunitet overfor ønsker fra spillevenner om mere nedklipning af rough.
Oplæring:             Instruktion i kørsel med selvkørende rotorklipper (den orange maskine)

Trimning af teesteder på 6 huller.
Arbejdstid:          1 gang a 2 timer om ugen for et makkerpar i vækstsæsonen maj-oktober.
Kvalifikationer:   Omhu og sans for at græsset er veltrimmet omkring teesteder, bunkers, skilte, bænke mm.
Oplæring:            Instruktion i håndtering af manuel rotorklipper og græstrimmer.

Honorering
Tilfredsstillelsen ved veludført arbejde til gavn for fællesskabet og dine med-medlemmers ros og respekt. Derudover en øl i ny og næ, et særligt hjælperarrangement, som dog er tilbøjelig til at få karakter af ekstraarbejde, to greenfeebilletter og deltagelse i den årlige sponsor- og hjælpermatch.

”Ansøgning” til, og nærmere oplysninger om opgaverne
Baneformand Henrik Jacobsen.  Tlf.  21261265   Mail.  jacobsen.proark@gmail.com

 

Planen for prøvemedlemmer og begyndermedlemmer i 2022

Vi afholder Golfens Dag i april og afholder en Spil med dag i maj/juni.

Der tilbydes et prøvemedlemsskab for 200 kr. og et begyndermedlemsskab når man har fået banetilladelse. Begyndermedlemsskabet koster ekstra 750 kr. og giver tilladelse til at spille på vor store bane frem til 1.11.2022.

Der tilbydes fællestræning på hold en gang om ugen hele sæsonen.

 1. og 3. års spillere tilbydes også træning på hold en gang om ugen hele sæsonen.

Når prøvemedlemmerne er blevet begyndermedlemmer tilbydes de medlemskab i Klub 37+ som starter op sidst i marts først i april.

I 2022 er vi et begynderteam på 12 erfarne spillere, der vil gå med ud, når der spilles i Klub 37+ mandage sidst på dagen. Således at der er to nybegyndere og en erfaren spiller i hver bold.

Sidst på sæsonen, når de fleste nye er klar til at spille på den store bane og er blevet begyndermedlemmer, afholder vi en begynderspisematch kun for herrer, og en begynderspisematch kun for kvinder.

Sidst i september har vi “Svendeprøve” for alle begyndermedlemmer, hvor der sluttes med spisning og hygge i klubhuset.

Sæsonen sluttes af med Par 3 banemesterskaberne.

Vil du vide mere, så kontakt Gitte Sejersen Begynder ansvarlig på 2084 3399 / gittesejersen@hotmail.com

 

Sekretariatet 2022

Der har været afholdt statusmøde med deltagelse af alle de frivillige hjælpere i sekretariatet vedr. sommerens afløsning i sekretariatet og alle er enige om, for sæsonen 2022, at bemandingen i sekretariatet skal være hver dag i spidsbelastningsperioder.

Den eksisterende Manual for hjælp i sekretariatet vil blive ajourført.

For at koordinere samarbejdet med baneservice/sekretariatet, vil der næste år blive lavet en samlet liste, således at vi alle kan se, hvem der har vagten i henholdsvis sekretariatet og i baneservice, så vi kan hjælpe hinanden om nødvendigt.

Affløserne i sekretariatet vil gå lidt videre end blot at sidde ved skanken. Der vil blive lavet kaffe, som alle kan nyde godt af, ligesom der vil blive gået en runde i huset og tjekket op på, at der er pænt og ryddeligt, at automaten med drikkevarer er fyldt op, at der er toiletpapir og papir til hænder på toiletterne, at indgangspartiet til klubhuset er pænt og at der er rimeligt fejet ved trykluftpistolen. Sekretariatet vil sørge for, at vores gæster føler sig velkomne, ved at møde dem med et smil og være behjælpelig med at få dem sendt ud på en god golftur.

De frivillige hjælpere i sekretariatet deltager meget gerne i SÆRLIG UGE som foreslået af Tirsdagsformiddagsdamerne, en uge hvor der måske er billigere greenfee, særlige events/matcher og hvor spillerne kan købe mad m.m.

Der holdes møde i sekretariatsgruppen igen i februar og er du interesseret i at hjælpe med som frivillig i sekretariatet, så kom gerne til mødet i klubhuset den 16. februar 2022 kl. 11.

 

Baneservice fortsætter 2022

Baneservice har i 2021 gjort en stor forskel for klubben. Vore gæster er ofte blevet mødt af Baneservice der har tilbudt gratis kaffe og muligheden for køb af kolde drikke og lidt sødt sammen med en god snak om vor spændende bane og gæsternes oplevelse heraf.

At blive serviceret på banen under matcher har været en succes og dette vil også fortsætte i 2022.

Baneservicegruppen har brug for flere medlemmer, så har du lyst til at høre nærmere, så kontakt endelig Lars P. Jørgensen for mere info på 2812 7686.

 

Generalforsamling tirsdag, den 18. januar 2022

Afholdes igen i år i Fregatten Jyllands Auditorium, som giver mulighed for, at alle der har lyst til at deltage i generalforsamlingen får mulighed for det i et rum, hvor der kan holdes behørig afstand. Hvis smitten med Corona gør, at det ikke vil være forsvarligt at holde generalforsamling på den fastsatte dato, vil den blive aflyst. På valg er Gøsta Knudsen, Gitte Sejersen og Jette Glargaard. Gøsta Knudsen ønsker ikke genvalg.

Indkaldelse til generalforsamlingen fremsendes i starten af 2022.

 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

TAK til klubbens medlemmer der har ydet en stor frivillige indsats i 2021 – uden jeres ihærdige indsats på banen, i klubberne i klubben, i klubhuset, omkring klubhuset, overfor vore sponsorer, med turneringsopsætninger, under turneringer, på Ryttergården, på træningsbanen, på driving range – overalt – kunne vor klub ikke eksistere.

TAK til vore dygtige og stabile medarbejdere og ihærdige baneformand – I gør et stort ansvarligt, fleksibelt og engageret arbejde.

TAK til vore uundværlige Sponsorer der på trods af Corona stadig støtter op om vor klub.

TAK til alle klubbens medlemmer fordi I har valgt at vor dejlige golfbane skal være jeres hjemmebane.

TAK til bestyrelsen for et konstruktivt og rummeligt samarbejde.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

25.11.2021 Kære Klubmedlemmer

Siden sidst – og efter den sidste måneds informationer om baneændringer m.v. får I her en update på de sidste 3 klubmatcher, der er afholdt i 2021 og info om Mer’Golf i 2022.

 

3.10.2021 – den årlige Føtex Match – årets sidste sponsormatch

Vejrudsigten sagde kuling og masser af regn, da Ebeltoft Golf Club søndag, den 3. oktober skulle sende alle tilmeldte til årets 7. og sidste sponsormatch afsted kl. 9.30 – en match der blev spillet som holdspild – Texas Schramble.

Regnen udeblev heldigvis, og alle deltagerne var ikke uvante med at spille golf i blæsevejr, så det blev 4 gode timer på banen, hvor golfklubbens Baneservice mødte spillerne med bl.a. kaffe på termokanden.

Efter matchen mødtes alle deltagerne i klubhuset for socialt samvær, lidt at spise og præmieoverrækkelse til vinderholdet der bestod af Helle Sunke, Ilse Nygaard, Jørgen Jørgensen og Morten Jensen.

Føtex præmierede de 3 bedste hold med gavekort til hver spiller samt præmier til de spillere der i 1. slag var nærmest flaget på par 3 hullerne.

Præmierne blev overrakt af matchlederne Christian Mouritzen og Ole Olesen.

Alle deltagerne takkede Føtex v/ Heine Juul Pedersen og matchledelsen for en veltilrettelagt match og Ebeltoft Golf Club ser frem til næste års Føtex Match.

 

22.10.2021 – Ebelgolf – de udenbys løb med sejren – igen!

I mange år har der været afholdt Ebelgolf Match i Ebeltoft Golf Club fredag i efterårsferien, det blev der også i år i kraftigt blæsevejr.

Der kan deltage 28 hold – i alt 112 spillere i turneringen, der er en holdturnering og den er altid fuldtegnet med venteliste.

En årlig turnering i Ebeltoft Golf Club der trækker deltagere til fra mange golfklubber – i år fra Lyngbygaard Golf Klub, Sebber Kloster Golf Klub, Norddjurs Golfklub, Kalø Golf Klub, Randers Golf Klub, Djurs Golfklub, Struer Golfklub, Samsø Golfklub og Lübker Golf Klub.

Dagen startede med en overdådig morgenbuffet kl. 9 efterfulgt af velkomst og briefing fra matchledelsen der bestod af Susanne Bødker Jensen, Ilse Nygaard, Kresten Riis Jensen, Johannes Sørensen og Henrik Krogh.

Kl. 10.30 var der gunstart til Am/Am turneringen – en turnering hvor der blev spillet stableford og hvor holdets 3 bedste scores var tællende.

Under turneringen blev spillerne mødt af Ebeltoft Golf Clubs Baneservice der tilbød kaffe, varm kakao m.m.

Da alle var tilbage i Ebeltoft Golf Clubs klubhus var der ’Aftergolf’ hvor der kunne købes grillpølser, vand, vin og øl.

Fredag aften kl. 18.30 mødtes alle deltagerne i dagens turnering omklædte på Karens Køkken til dejlig 3retters menu, musikalsk underholdning v/ Jesper Grandt på guitar, Amerikansk Lotteri og præmieoverrækkelse.

En del af underholdningen stod vinderholdet Jesper Madsen fra Kalø Golf Klub, Peter Vesterdal fra Samsø Golfklub, Lasse Hasselstrøm fra Lyngbygaard Golf Klub og Lars Bisgaard fra Lyngbygaard Golf Klub for, da de rejste sig op ved præmieoverrækkelsen og sang lettere øvede: ’We Are the Champions’ – hvilket de fik stort bifald for. Vinderne fik 116 point.

 1. præmien gik til Kirsten Berg Pagers, Niels Korsgaard, Ejvind Frandsen og Finn Pedersen fra Ebeltoft Golf Club der fik 105 point.

Derudover var der også præmier til de af spillerne, der var nærmest flaget på alle Par 3 hullerne.

Slutteligt takkede matchledelsen for en dejlig dag og gav stor tak til alle sponsorerne af præmier til Amerikansk Lotteri og af de flotte præmier til de 6 bedst spillende hold.

 

31.10.2021 – Invitationsmatch for sponsorer og frivillige – med Hole-in-one!

Hvert år afholdes, som den sidste klubmatch i året, en match hvor alle vore sponsorer og de af klubbens medlemmer der i løbet af året har ydet en ekstra stor frivillig indsat vedr. vedligehold af banen, oprydning på banen, service på banen, vedligehold af og omkring klubhuset, i vort sekretariat og som hjælpere overfor vore begyndere. Glædeligt at der i år var 70 sponsorer og frivillige i klubben der havde tilmeldt sig denne Am/Am turnering.

Dagen startede med dejlig morgenbuffet ved veldækkede borde, udlevering af scorekort og briefing omkring dagens match.

Under matchen blev der ydet en super baneservice af baneformand Henrik Jacobsen der servicerede med varm kakao, kaffe, kolde drikke og chokolade.

Efter matchen var der i klubhuset dækket op til at deltagerne kunne indtage en velfortjent dejlig frokost mens matchledelsen ved Annette Kambeck og Gitte Sejersen gennemgik holdscorekortene.

På dagen lavede Rene Toldbod, OK sponsor fra Aarhus Golf Club, Hole-In-One på hul 7, så det flotte slag blev præmieret med en flaske Whisky sponseret af Kvickly og store klapsalver fra de øvrige deltagere i matchen.

Herefter var der overrækkelse af præmier til dagens vindere og til dem der var nærmest flaget på par 3 hullerne og nærmest i 2 slag på hul 6 – præmier der blev overrakt af Steen Kok som igen i år havde sponseret præmierne.

Vinderholdet bestod af Orla Andreasen, Jørgen Jørgensen, Jacob Rosendahl og Ronald Breindahl. Holdet fik 112 point.

Vinder i A rækken blev Morten Jensen med 38 point og vinder i B rækken blev Ilse Nygård med 36 point.

De fine præmiere blev suppleret med klappepræmier med greenfee billetter sponseret af vor egen klub.

Tillykke til vinderne og stor tak til præmiesponsor Steen Kok.

Tak til alle de frivillige der valgte at deltage – tak for jeres store frivillige hjælp i klubben – den er vi alle afhængige af.

 

Mer’Golf 2022 er ændret, da Grenaa Golfklub har valgt at udtræde af samarbejdet

Mer’Golf er en fritspilsaftale mellem følgende golfklubber i 2022

 • Ebeltoft Golf Club
 • Mollerup Golf Club
 • Norddjurs Golfklub
 • Søhøjlandet Golf

For et tillæg på 700 kr til dit fuldtidskontingent i din egen golfklub, kan du være med i Mer’Golf.

Som medlem af Mer’Golf kan du spille på de nævnte baner i perioden 1.4. – 31.10. (Sommersæson) – i Mollerup dog max. 5 gange.

I perioden 1.11. – 31.3. (Vintersæson) kan du spille mod en merbetaling på 100 kr pr. runde til den enkelte klub. Den enkelte klub afgør selv, om merbetaling skal opkræves – afhængig af banens stand og kvalitet.

Mer’Golf medlemskabet skal købes i din hjemmeklub. Medlemskabet er personligt og kan ikke lånes af eller til andre. Misbrug vil betyde øjeblikkelig eksklusion efter karensreglerne – for begge parter.

Du kan tilmelde dig Mer’Golf ved at sende en mail til din golfklubs mailadresse med angivelse af dit DGU-nummer. Medlemskabet er først gyldigt, når din betaling er registeret i sekretariatet, og du efterfølgende har modtaget en mail som bekræftelse – med mindre andet er aftalt med klubben.

Vilkår for ordningen

Kun fuldtidsmedlemmer i klubberne kan blive omfattet af ordningen.

Du spiller på de deltagende golfklubbers golfbaner som greenfeespiller med de rettigheder og pligter en greenfeespiller har.

Du skal bestille din tid på GolfBox.

Du skal bekræfte din tid på Golfbox/touchskærmen/Golfbox app inden du spiller – i klubber med Probox skal bekræftelsen ske på denne.

Det er vigtigt at tiden både bestilles og bekræftes, da økonomisk fordeling mellem klubberne sker på grundlag af bekræftede tider. Husk derfor at slette din tid, hvis du alligevel ikke skal bruge den.

Ikke bekræftede tider vil medføre en advarsel og ved gentagelsestilfælde eksklusion af Mer’Golf.

Der udleveres ikke noget bagmærke da alle Mer’Golf-medlemmer er registreret i hjemmeklubben via GolfBox.

Arrangementer

Som medlem af Mer’Golf har du mulighed for at deltage i klubbernes åbne turneringer. Der deltages på lige fod med den arrangerende klubs medlemmer.

Deltagelse i klubturneringer, -matcher, klub i klub turneringer/-matcher, kan kun finde sted efter den enkelte golfklubs retningslinier herfor.

Karenstid

For at modvirke at et medlem, ud fra økonomiske overvejelser omkring kontingent, skifter fra en golfklub til en anden golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under fritspils-ordningen, indføres en karenstid på 24 måneder fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive tilmeldt fritspils-ordningen i den nye klub. Karenstiden kan dog bortfalde, hvis der på medlemmet samtidig sker en adresseændring til nærområdet for den nye klub, og medlemmet derved flytter betydeligt nærmere den nye klub.

Karenstiden gælder også for begyndermedlemmer, der efter begynderforløb i én af Mer’Golfklubberne flytter til en af de andre klubber.

Den fraflyttende klub har afgørelsesretten.

Medlemmer, som ikke indenfor de seneste 24 måneder har tilkøbt fritspilsordningen og skifter klub, er ikke omfattet af karenstiden.

Eksisterende rabataftaler mellem klubberne

De eksisterende rabataftaler på 250 kr greenfee mellem klubberne fortsætter uændret for de af klubbernes fuldtidsmedlemmer, som ikke vælger at tilkøbe et Mer’Golf medlemskab.

Aftalen er gældende fra 1.1.2022.

Bestyrelsen

Jette Glargaard

Høringssvar fra Ebeltoft Golf Club vedr. Mobilitetsplan 2021-2030

Golfklubbens høringssvar drejer sig naturligvis om forbindelsesvejen mellem Dråbyvej og Boeslumvej, som ifølge planen skal gå hen over golfbanens vestlige del.

Vejens formål

Indledningsvis vil vi dog tillade os at betvivle vejens store værdi som aflastningsvej for vejene Strandgårdshøj og Nordre Strandvej.
Teoretisk set er der vel 4 grupper af trafikanter, som vejen kunne være relevant for:
1) Trafik på Strandgårdshøj.
Den gennemgående trafik på Strandgårdshøj til gene for beboerne er formentlig nu tilstrækkeligt begrænset af chikanerne på vejen.
2) Trafik til byen syd for Boeslumvej/Nørreport
For beboerne langs Sdr. Strandvej og Færgevejen vil vejen næppe have værdi, de skal alligevel ned gennem Nørreport til den ”belastede” Strandvej.
For beboerne langs Østeralle kan vejen i turistsæsonen være en genvej, men ellers en omvej.
3) Trafik til Ahl, Øer og Elsegårde
For beboere og besøgende turister til disse områder kan vejen i kombination med Østeralle være en hurtigere vej end Strandvejen  og Færgevejen i turistsæsonen. Men som turist vil man alligevel være tilbøjelig til at bruge Strandvejen, fordi den har et flot forløb langs vandet og havnen og leder mere direkte ind til byens faciliteter.
4) Trafik til Færgehavnen
De få og faldende færgeanløb er en ringe belastning for Strandvejen og den vil kun kunne blive mindre, hvis færgetrafikken direkte tvinges til at bruge Østeralle og den nye vej.

Golfklubbens problem

Men vores primære bekymring er selvfølgelig de alvorlige problemer vejen vil give golfklubben.
Hvis vejen får nogenlunde det skitserede forløb, vil vi miste arealer, som indeholder nogle af de funktioner, der er meget vigtige for en golfbane, og som nødvendigvis skal ligge tæt på klubhuset for at virke.
Det drejer sig om træningsområderne: Indspilsgreen, Driving Range og Par 3 Bane, og det drejer sig om 18. hul, områder som vejen vil beskære så kraftigt, at de ikke kan bruges. Disse funktioner er allerede i dag handicappede af begrænset areal til rådighed omkring klubhuset. Når klubhuset så alligevel ligger godt, hvor det ligger, skyldes det den store værdi det har, at klubhuset med træningsfaciliteter og start og slut på golfbanen ligger tæt på Ebeltoft by, hvor størsteparten af vore medlemmer bor og som vores mange gæstespillere tiltrækkes af. Den værdi for klubben og for byen mistes, hvis vejen bliver så indgribende at klubhuset må flyttes over til den østlige del af banen.

Flytning af klubhus og omlægning af baneforløbet vil være dyrt og gøre hele golfbanen meget mindre attraktiv for medlemmer og gæstespillere. Da klubben i forvejen opererer på ”sultegrænsen” vil vi ikke kunne overleve med færre indtægter fra medlemmer og gæster.
Vi tillader os at mene, at golfbanen har en ikke ringe betydning for byens borgere, potentielle tilflyttere og turister, så en lukning vil være et tab for alle.

Hvis vejen anlægges i størst mulig afstand fra golfbanen inden for det område af golfbanen langs Bakkevej, som kommunen allerede ejer, vil vi med besvær og store omkostninger kunne klemme nogle af de beskårne funktioner sammen. Vi er nødt til at have træningsfaciliteterne, som er vigtige både for eksisterende medlemmer og for ”indskoling” af nye medlemmer, i forbindelse med klubhuset. Det nødvendige areal hertil vil kræve nedlæggelse af 2 af de 4 huller, som ligger på banens vestlige del. Disse 2 huller skal så anlægges i skovpartiet, Østre Plantage mellem banens vestlige og østlige del. Det vil kræve ophævelse eller dispensation for Fredskovpligten på plantagen, og en sådan dispensation er ikke en selvfølge. Kommunen har tidligere afvist at hjælpe med en ophævelse.

Vi er naturligvis bekymrede for selve vejens indgreb i golfbanen, men vi er dybt bekymrede for bemærkningen i Mobilitetsplanen: ”Denne vej skal danne grundlaget for byudvikling i området omkring golfbanens vestlige del”. Hvis det betyder ny bebyggelse i forbindelse med vejen på golfbanens areal, så er hele den vestlige del af banen i praksis væk, og så er golfbanen i realiteten nedlagt. Der findes ikke de nødvendige erstatningsarealer inden for banens naturlige grænser.

Vi må desværre konkludere, at en vej som den skitserede vil medføre en væsentlig forringelse af golfbanen, og i yderste konsekvens medføre en nedlæggelse af golfbanen. Det vil være et tab for byen, som næppe opvejes af de begrænsede fordele ved aflastningsvejen.
Golfbanen fungerer som en ”grøn lunge” midt i den tiltagende udvidelse og fortætning af bebyggelsen med både helårs-og fritidshuse omkring Ebeltoft by. Golfbanen bidrager derfor i høj grad til at opfylde både fastboende og turisters stigende behov for frisk luft og bynære rekreative områder.
En velfungerende golfbane understøtter byens strategi med at tiltrække aktive seniorer og passer  præcist ind i et af de bærende principper for visionsplanen: Ebeltoft i Udvikling, nemlig at ”tænke oplevelser for både bosætning og turisme sammen og se fritidsborgeren som en ressourse for byens udvikling”.

 

Ebeltoft Golf Club
Bestyrelsen ved formand og næstformand

Jette Glargaard            Allan Bante                                                                                              7.11.2021

3.11.2021 Kære klubmedlemmer

Vinterbane fra og med mandag, den 8. nov. 2021

Selvom banen er flot grøn, er den våd og blød og derfor sårbar, og sårene læges ikke nu, hvor græsvæksten ophører. Det er især hårdt ved teestederne, når fødderne roterer rundt og køllen tager jordprøver. Og buggierne laver spor og spin.
Vi går derfor over til Vinterbane fra og med mandag, den 8. november fra daggry. Vinterbane betyder, at der spilles som om sommeren, med følgende modifikationer:

 

Banelukning

Banen kan lukkes i rimfrost, snevejr og kraftigt tøvejr. Det vil ikke altid være praktisk muligt at annoncere en lukning i forvejen, men lukningen vil nok være selvindlysende. En god indikator er, at din græsplæne og banen er hvid, og at selv hunden ikke vil ud.

 

Teesteder
Der er kun gul og rød bane i vinter.

Den gule bane spilles fra de blå teesteder på hullerne: 1-5-10-12-13-14-17 og 18.
Fra måtter på hullerne: 7-16.
Fra det gamle gule teested på hul 2-8-11, og fra det normale teested på hul 3 og 15.
Fra provisorisk teested foran/i forkanten af de normale gule teesteder på hul: 4-6-9

Den røde bane spilles fra forkanten af de sædvanlige teesteder, undtagen hul 6 og 7 fra de gamle teesteder og hul 9 fra provisorisk teested foran og hul 15 fra måtte.

 

Fairways

På fairways må bolden spilles som den ligger, eller lejeforbedres eller slås fra måtte. Scores tæller til handicap regulering, også hvis der spilles med oplæg eller fra måtte. I matcher skal matchledelsen fastlægge, hvordan bolden skal spilles.

 

Bunkers og rough.

Spilles som om sommeren (men bunkers rives!)

 

Greens 

Spilles som om sommeren (men nedslagsmærker oprettes!)

 

Course rating, handicapindex og scorekort.

Vinterbanen har Course Rating og Slope. Konverteringstabel ophænges i klubhuset. Handicapindex er uændret. Scorekort tilpasses vinterbanen og udskrives normalt.

Trolley og buggy.

Trolley må bruges, men det henstilles, at man bruger bærebag. (7 køller er alt nok).  Kørsel med privat buggy kræver skriftlig tilladelse fra Bestyrelsen, efter skriftlig og begrundet ansøgning til Sekretariatet. Gælder også greenfeespillere.
Bestyrelsen og Baneformanden                                                             

 

Boldopsamling ophører

Torsdag d. 4. november er sidste dag, hvor der opsamles bolde på driving range. Maskinen kan ikke længere stå fast på de glatte skråninger.

Når der ikke længere er bolde i kassen, må man altså selv ud med en spand og samle de bolde, man skal bruge. Det er god opvarmning i den kolde tid.

Hvis der er spillere i gang med at træne, må man vente, eller aftale en pause i skydningen.

Træningsboldene er gratis også for gæstespillere.

Det burde være unødvendigt at nævne det, men træningsboldene må selvfølgelig ikke tages med ud på banen (for at bruges der, hvor man plejer at miste sin bold !!).

 

Lukning af hul 3.

Når omlægningen af green og teesteder på hul 3 iværksættes i løbet af november måned lukkes hullet for spil. Det præcise tidspunkt for lukningen meddeles senere; indtil da spilles hul 3 som normalt.

Når hullet lukkes, går man fra hul 2 til hul 4 og spiller videre derfra som hul nr. 3. Hul 5 vil så være opdelt i 2 huller: et kortere par 4 hul til en provisorisk green i højre side af hullet før den normale green (hul 4), og et par 3 hul fra provisoriske teesteder i venstre side af hullet til den normale green (hul 5).
Fra hul 6 er alt normalt igen. Teestedsskilte og Scorekort vil være ændret til det nye hulforløb.

Baneformanden

 

Par 3 Bane Mesterskab

Det traditionsrige Par 3 Bane Mesterskab blev spillet for anden gang lørdag, den 30. november i pænt vejr og på en bane i topstand.

7 spillere deltog i slagspilskvalifikationen over 6 huller. De 4 bedste nettoscores gik videre til hulspilskampe over 3 huller efter cup-system med seedning, nr. 1 mod nr. 4 og nr. 2 mod nr. 3.
I semifinalen vandt Carsten Sunke over Helle Sunke og Hanne Nielsen over Martin Isgård.
I finalen vandt Helle Sunke over Hanne Nielsen og Helle Sunke er dermed Par 3 Bane mester 2021.
I kampen om tredjepladsen vandt Martin Isgård over Carsten Sunke.

Tillykke til Helle, til runner up Hanne og Martin på tredjepladsen.

 

Deltagerne var i øvrigt enige om, at den lille bane er sjov at spille og i høj grad udstiller ens evner udi det korte spil, og at den derfor er særdeles velegnet til træning i samme korte spil. En træning, som ikke opnås ude på den store bane, fordi man ofte løber tør for ”streger” inden det strammer til omkring hullet. (Citat: ”Hvordan var greens i dag?” ”Det ved jeg ikke, vi spillede Stableford”).

Matchledelsen

Birgit Engsig og Henrik Jacobsen

21.10.2021 Kære klubmedlemmer 

Ændring af den midlertidige lokal regel på hul 15.

Det har i praksis vist sig at være for favorabelt at droppe med et strafslag i dropzonen tæt på greenen, når man ligger i det blå område langt væk fra green og i mange tilfælde skal bruge mere end eet slag for at komme på green.
Derfor er lokal reglen i samråd med vores regelkyndige, John Brændgaard ændret til følgende:

Tryk på –  https://www.ebeltoft-golfclub.dk/wp-content/uploads/2021/10/Hul-15-lokal-regel-2.jpg

Baneformanden

 

 

Par 3 Bane Mesterskab 2021

Det særlige Par 3 Bane Mesterskab afholdes nu for anden gang.

Det skal foregå i den sidste weekend i oktober måned, men da der er Sponsor- og Hjælpermatch på nabobanen søndag den 31. oktober afholdes Mesterskabet i år fredag, den 29. oktober og lørdag den 30. oktober.

Formatet er slagspilskvalifikation fredag eftermiddag eller lørdag formiddag efter eget valg. De 8 bedste scores går videre til hulspilskampe efter cupsystemet lørdag eftermiddag.

Man deltager i mesterskabet/kvalifikationen ved at spille 9 huller (3×3 huller) slagspil med ½ handicap fredag, den 29. mellem kl. 15 og 17, eller lørdag den 30. mellem kl. 9 og 11.
Scorekort henter man selv i hylden under vinduet i Sekretariatet.

Scorekortet underskrevet af spiller og markør skal afleveres i den dertil opstillede kasse i Udslagshuset på Træningsbanen efter runden og senest lørdag kl. 11.15.
Ved lige scores i kvalifikationen gælder laveste hcp. og derefter sidste 6,3,1, lodtrækning.

Alle med registreret handicap kan deltage. Matchfee kr. 50,00 på Mobilpay 21443425.

De 8 bedste nettoscores spiller lørdag fra kl. 14 finalekampe efter cupsystemet.
Finalekampene afvikles som hulspil over 3 huller med 1/6 handicap. Seedning i første runde: nr. 1 mod nr. 8, nr. 2 mod nr. 7, etc.
Hvis All Square efter 3 huller spilles sudden death fra hul 1.

Semifinalisterne spiller om 3. pladsen samtidig med at finalen spilles.

Vinderen får Vandrepokal og der er præmie til nr. 2 og 3.

Endvidere er der præmie for Hole in one(s) samt bedste bruttoscore i kvalifikationen. (Banerekord: 26 slag, Jacob Fredberg)

Tilmelding senest torsdag den 28. oktober kl. 18.00 på mail til: jacobsen.proark@gmail.commed angivelse af navn, hcp, kvalifikationstidspunkt (fredag eller lørdag), mailadresse og sms.
Deltagerne får startlisten til kvalifikationen på mail torsdag aften.

Deltagerne i finalekampene får besked på deres mail og sms lørdag kl. 12.00

Par 3 Banen er lukket fredag eftermiddag og hele lørdagen for andre end deltagerne i Mesterskabet.

Matchledelse 

Birgit Engsig og Henrik Jacobsen

Kære klubmedlemmer – Anlægsarbejde på banen i vinter

Vi har nu afsluttet udvidelsen af 15. green; der er sået og nu er det så op til vorherre at få den grønne farve frem, forhåbentlig om en fjortens dages tid. Udvidelserne af det røde og det blå teested er allerede grønne.

Når det blå teested bliver til det gule teested, får vi ikke alene et bedre hul for majoriteten af spillerne, vi får også muligheden for at forlænge hul 14 til et par 5 hul, som vi jo mangler nogle af.

Hul 14 skal så forlænges i begge ender; det gule teested rykkes 50m tilbage og en ny green anlægges på bakketoppen, der hvor gul tee 15 i dag ligger.

Hul 14 er ikke noget specielt godt hul; de flestes drive lander på bakkeskråningen og løber mere til højre end fremad. 2. slaget er som regel blindt og greenen er ikke nem at holde bolden på. Ved at forlænge hullet vil stort set alle drives ende på bakkeskråningen og give et blindt 2. slag, som dog vil være mindre krævende, fordi det ikke skal ramme den uholdbare green. Den nye green skal først rammes i tredje-eller fjerdeslaget fra en position, hvor greenen vil være synlig.

Vi kan forbedre hullets forløb ved at forskyde fairway til højre, så hullet mere naturligt og venligt forløber midt i slugten, der hvor vejen tidligere gik.

 

For at det skal blive så godt som muligt skal vejen flyttes endnu en tak til højre, faktisk helt op til bunkeren ved 3. green. Det kræver så at green 3 flyttes til højre. Det vil bare være godt, da green 3 er håbløs.

For at tage tingene i den logiske rækkefølge, og fordi en ny green 3 vil opleves som en større forbedring end et par 5 hul 14, som ikke har det endelige optimale forløb, vil omlægningen af green 3 blive iværksat først.

 

Den nye green skal ligge fra midten af den nuværende green og til højre og lidt kortere, ca. 10 m. For at greenen ikke skal hælde bagud som den nuværende og for at den skal blive mere synlig skal forkanten ligge væsentlig lavere end forkanten på den nuværende green. Det kræver et større jordarbejde, som umuliggør at der spilles til den lille uberørte del af den nuværende green. Se principskitse: tryk på https://www.ebeltoft-golfclub.dk/wp-content/uploads/2021/10/hul-3-rotated.jpg

 

 

Der kan ikke laves en provisorisk green på hullet, men indtil den nye green kan tages i brug hen på sommeren 2022 vil der være en provisorisk green på hul 5 i højre side ca. 50 m før greenbunkeren; hullet vil stadig være et ret langt par 4 hul.

Desuden vil der blive et par midlertidige teesteder i roughen i venstre side af hullet ca. 100 m fra green 5, så der bliver et par 3 hul til green 5. Banen bevare sin par og formentlig også sin Course Rating og Slope. Se principskitse: tryk på

https://www.ebeltoft-golfclub.dk/wp-content/uploads/2021/10/hul3.1.jpg

 

Jordarbejdet ved anlæggelsen af den nye green 3 er så omfattende, at vi ikke kan klare det med vores eget grej, som vi plejer. Vi skal have en fremmed entreprenør ind, eller i hvert fald hans maskine, da vi har nogle dygtige ”gravere”, som kan køre sådan et dyr. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i november måned og anslås at koste kr. 50-60.000, afhængigt af hvordan det skrues sammen. Når arbejdet påbegyndes tages de provisoriske huller i brug.

Det betyder, at man skal gå fra green 2 til tee 4, som så bliver hul 3 etc. Det er den samme vandring som ellers, men man slipper for at spille et dårligt hul undervejs!

 

I øvrigt benytter vi måske lejligheden til at anlægge et nyt gult teested på hul 4 ca. 25 m bag det nuværende og til højre for stien. Angrebsvinklen bliver mere væk fra hul 12 og landingsområdet for drivet vil typisk ligge før fairwaybunkeren og bringe 10. tee. ud af farezonen. Nuværende gul tee bliver så blå.

 

Bestyrelsen og Baneformanden

Undervisningen resten af sæsonen

Nu ebber træningsvejret og træningslysten så småt ud, og det gør undervisningen så også.

Undervisningsprogrammet for diverse hold og muligheden for individuelle lektioner er som hidtil i uge 40, (bortset fra at de to hold fra 18-19 begynder 17.30.)

Fra uge 41 koncentreres al undervisning på to søndage, d.v.s. søndag d. 17. 10 og søndag d. 24.10.
For Prøvemedlemmerne ligger træningen kl. 11-12 eller 14-15, som det passer en.
For Efterskolerne ligger træningen kl. 13-14.
For individuel undervisning kan der bookes lektioner kl. 10-11 og kl. 15.30-16.30

Efter søndag d. 24.10 er det slut med undervisningen for i år.
Dog, i yderste nød, lige inden køllerne ryger på Genbrug, medlemskabet opsiges og Krolfklubben får et nyt medlem, så ring til mig på 2126 1265, så rykker jeg ud med redningskrans, hjertestarter og valium.

Undervisningen genoptages til næste år omkring 1.april.

Tak for i år. Det har været en fornøjelse at arbejde med så mange lærevillige og -nemme elever.
Venlig hilsen
Henrik Jacobsen
Pro træner

29.9.2021 Kære klubmedlemmer