11. maj 2020 – Kære klubmedlemmer

30. april 2020 – Kære klubmedlemmer

DGU har i dag meddelt justerede anbefalinger der betyder:

 • At vi går tilbage til almindelige tidsintervaller så snart det er muligt, uden at mange allerede bookede tider annulleres.
 • At det er muligt at lukke igennem, når der holdes behørig afstand
 • At man må være mere en 1 person i bagrummet, når der holdes behørig afstand

Bestyrelsen anbefaler at man bruger et jern til at ringe med klokken på hul 2, 5 og 6 og at man husker at slette en booket tid, hvis man ikke går ud, så andre har mulighed for at booke tiden.

Banetoilettet er lukket, da rengøringen er sendt hjem under lukningen af klubhuset for at spare penge og åbning af banetoilettet kræver grundig rengøring flere gange om dagen.

Ibrugtagning af bænkene ude på banen tillades, begrundet i de kortere tidsintervaller og at vinken igennem vil give venten. Forudsat at der holdes behørig afstand

 

Vedrørende sponsormatcher

Vi gennemfører de planlagte matcher, hvis sponsoren accepterer at det kan være med begrænsninger, – begrænsninger vi håber lempes efter den 10. maj.

 1. maj afholdes Hos Walter match – enten med enkeltstart eller med gunstart, så I opfordres til at tilmelde Jer matchen, hvor vinderne efterfølgende selv skal afhente præmierne hos Christian / Hos Walter, Stockflethsvej 13, 8400 Ebeltoft., hvis klubhuset er lukket. Der vil være baneservice under matchen.

Mere information om Hos Walter matchen kommer efter næste udmelding fra DGU, der forventes 10. maj.

Den 17. maj er også planlagt Pokaldag. Pokaldagen flyttes til en senere match, så pokalerne kan blive overrakt til vinderne i klublokalet.

 

Husk

Alle bestyrelsesreferater ligger på hjemmesiden under Klubben

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

 

 

Baneinformation

 

Midlertidig lokal regel for urevne bunkers
Da der pt. ikke er river i bunkers, og det kræver lidt omhu at glatte efter sig med skoene eller jernet har DGU tilladt følgende midlertidige lokal regel:

Hvis bolden ligger i en bunker i et urevet område, må spilleren enten droppe fri af det urevne område uden straf indenfor 1 køllelængde i bunkeren, ikke nærmere flaget, eller droppe ud af bunkeren på flaglinien med 1 straffeslag.
Lempelse er ikke tilladt, hvis det kun er spillerens stance, der er generet af det urevne område.

Denne midlertidige lokal regel træder i kraft fra fredag morgen d.1.maj og gælder indtil den ophæves.

 

Halv-røde pæle på hul 14.
Som tidligere meddelt er et område i højre side af fairway på første halvdel af hul 14 markeret af nogle grå-røde pæle. Området har dårlig græsvækst, da vejen tidligere gik der. Hvis bolden ligger indenfor det markerede område skal den spilles, men lejeforbedring (placering af bolden) er tilladt inden for en køllelængde, men ikke nærmere hullet.

 

Nyslåede områder
Vi er nu begyndt at tilså nogle af de områder, hvor der er lavet anlægsarbejder i vinter.
Der er/bliver sået på skråningerne bag green 18, på skrænten efter teestederne på hul 1 og bag den nye fairwaybunker på hul 1. Der i øvrigt også sået på skrænten i højre side af træningsbanen.
Disse nytilsåede områder er markeret med een blå pæl med sort top. Det betyder som sædvanlig, at bolden ikke må spilles fra området, men skal droppes fri uden straf. Gå så lidt som muligt i det nysåede, rag bolden ud med et jern.

Inden så længe (medmindre der igen kommer nattefrost!) vil der blive lagt rullegræs på 1. gul tee, 4. green-side, 11. nyt gul tee og 12. gul tee.

 

Trafik skilte
Forskellige steder på banen f.eks. ved 8. green og 18. green er der sat nogle små skilte, der viser hvilken vej spillerne skal gå. Disse trafikskilte er ikke sat for at genere greenkeepernes klipning, men for at forhindre at spillertrafik slider græsset ned, så der opstår dårlige lejer på steder, hvor bolden skal spilles med delikatesse.
Det er måske vigtigt for nogle, at negligere anvisningerne for at spare 20 skridt af de 8.803 skridt, man bruger på en runde, men det kunne jo også være vigtigt at spare et slag eller to.
Når pegefingeren nu er løftet: man tager ikke prøvesving på de hårdt prøvede teesteder, og man trækker ikke sin vogn igennem det sårbare område mellem bunker og green. Formålet er selvfølgelig dels at gøre livet besværligt for golfspillerne, dels at sikre nogle gode spilleflader.

 

Baneformanden

Henrik Jacobsen

22. april 2020 – Kære klubmedlemmer

DGU kom i dag med nye muligheder for klubaktiviteter – gældende indtil den 10. maj, hvor DGU kommer med ny udmelding.

 

De nye muligheder er, at der kan afvikles klubber i klubben matcher og sponsormatcher.

Vi vender snarest tilbage vedr. de planlagte sponsormatcher, hvoraf den, der var planlagt til den 26. april tidligere er meddelt aflyst.

 

DGU skriver i dag, den 22.april:

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

 1. Deltagerne bør ankomme til golfbanen umiddelbart før aktivitetens påbegyndelse og køre hjem umiddelbart efter afsluttet aktivitet. For turneringer betyder det bl.a. at velkomst, præmieoverrækkelse og andre sociale samlinger ikke bør finde sted.
 2. Indtjekning, betaling, fælles informationer og resultatformidling bør foregå online.
 3. Registrering af scores bør foregå online, så fysiske scorekort ikke cirkulerer mellem spiller/markør og turneringsledelsen.
 4. Turneringsledelsen skal i turneringsbetingelserne definere hvorledes resultater kan indberettes så fysiske scorekort undgås. Det kunne fx være:
  1. Bruge GolfBox’ Spiller-scoreindtastning**
  2. SMS’e sit resultat til turneringsledelsen
  3. Tage billede af sit scorekort (som spiller selv har ført og markør mundtligt godkendt) og sende til turneringsledelsen
  4. Andre kreative løsninger
 5. Turneringer bør afvikles med løbende start så forsamling og ophold i klubben minimeres. Gunstart kan øge risikoen for brud på forsamlingsforbudet, både i forbindelse med ankomst, opvarmning og afslutning af en turnering.
 6. Træningsfaciliteter anpasses i forbindelse med aktiviteten, så de generelle anbefalinger fortsat overholdes.

Brug evt. dette link som forklarer om spiller-scoreindtastning: ** https://golfbox.zendesk.com/hc/da/articles/115011386868-Spiller-scoreindtastning-indtastn ing-af-scores-

Torsdagsheldagsherrene har deres første match i denne uge og Allan Steen vil gerne dele sin viden med andre vedr. brugen af golfbox og scoreindtastning.

 

Kontaktoplysninger til klubberne i klubben ligger på vor hjemmeside.

 

Bestyrelsen glæder sig over de nye muligheder og opfordre klubberne i klubben til at komme i gang og sætte egne turneringsbetingelser op i forhold til de muligheder der er skitseret af DGU.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

Nyhedsbrev – Status

De overordnede mål – bestyrelsen er enige om de overordnede mål, der skal navigeres efter, når arbejdsopgaverne udmøntes i praksis. Målene er:

At fastholde de eksisterende medlemmer
At rekruttere nye medlemmer
At øge antallet af sponsorer
At sikre en bæredygtig økonomi.
På bestyrelsesmødet den 11. Marts 2020 blev banens udvikling føjet til klubbens overordnede mål. I Henrik Jacobsens ideoplæg argumenteres overbevisende for en kompakt, bynær, naturskøn, afvekslende, klassisk golfbane for den voksne motionsspiller. Vejen mod målet indebærer små, mellem store og større forbedringer. Som prikken over i-et, skal der på sigt arbejdes med etableringen af et nyt hul 2 i skoven. Det vil gøre afstanden mellem de eksisterende huller 1 og hul 2 kortere, give mulighed for et nyt par 5 hul og fremme værdifuld fleksibilitet i banens brug. Vi støtter i bestyrelsen, at arbejdet med at få de nødvendige tilladelser fra Syddjurs Kommune, Naturstyrelsen samt ansøgninger om økonomiske støtte fra fonde bliver indledt.

Corona epidemien – nedlukningen af Danmark i marts ændrede vores dagsorden radikalt. Med 98 medlemmer i aldersgruppen fra 60 til 69 år og 160 medlemmer i gruppen 70+ valgte vi, for at minimere smittespredning mest mulig, at følge Dansk Golf Unions anbefalinger. Resultatet af vores beslutning førte til en aflysning af DanSommer turneringen, ingen træning, lukning af banen og klubhuset. Nogle klager viste at beslutningen ikke var populær. En måned senere, i april sollys, er der efter lempelser i flere tempi, i tråd med DGUs anbefalinger, åbnet for spil på banen med færre restriktioner. Det er vi på medlemmernes vegne mega glade for.

Økonomien – vinterhalvåret har været en udfordring. Som ventet er antallet af medlemmer skrumpet, og sponsorindtægterne er markant lavere. Læg hertil færre indtægter fra greenfee spillere som følge af Corona epidemien. Det giver på indtægtssiden et minus på 209.907,49 kr. pr. 30. marts 2020. Mindre udgifter til maskiner, lønninger, administration, klubhus og ryttergård trækker den anden vej, og minimerer efter afskrivninger underskuddet pr. 30. marts 2020 til et minus på 10.784,95 kr. Det er ikke tilfredsstillende, men et acceptabelt resultat omstændighederne taget i betragtning.

Bestyrelsens to do liste – det vil kræve benhårdt arbejde at holde budgettet i 2020. Vi vil arbejde for at holde fast på de eksisterende medlemmer ved at være synlige og gå i dialog. Der skal findes nye veje til at få yderligere gang i Gittes og Henriks rekruttering af nye medlemmer, og med en særlig prioritering af virksomhedsbesøg vil vi forsøge at vinde tabte sponsorer tilbage og øge antallet af nye sponsorer. Arbejdet med at realisere banens langsigtede udviklingsmål skal forsætte. Sidst men ikke mindst er det et MUST, at holde budgetmålene for 2020 ved en stram styring af økonomien. Udfordringerne er store og vi modtager med kyshånd gode råd og ideer fra medlemmerne.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Gøsta Knudsen

15. april 2020 – Kære medlemmer

Kære medlemmer 13-4-2020

Det er rart at vi kan spille golf igen, selvom det er med begrænsninger. Vi længes alle efter normale tilstande i samfundet og i golfverdenen, men ingen kan i øjeblikket sige noget mere præcist, end at åbningen bliver langsom og gradvis.

Dansk Golf Union har oplyst, at de vil vurdere situationen igen i morgen den 14. april og derefter komme med en udmelding.

I bestyrelsen vil vi selvfølgelig drøfte udmeldingen fra DGU og melde ud til medlemmerne, formentlig på onsdag, den 15. april, om der er basis for ændringer i den nuværende situation, forhåbentlig i form af færre begrænsninger for golfspillet.

I øvrigt kan man følge nyheder fra DGU på www.golf.dk

 Venlig hilsen

Bestyrelsen

31 Marts 2020 – Kære medlemmer

På baggrund af, at folketinget den 31.3.2020 har vedtaget en Epidemi-lov og DGU den 31.3.2020 har meddelt, at private runder med 2 personer, kan finde sted under særlige begrænsninger, er bestyrelsen glade for at kunne åbne banen for spil fra torsdag den 2. april – Tid kan bestilles på Golfbox fra den 1.4.2020 kl. 12.00.

Tak for jeres forståelse og opbakning i de 15 dage banen har været lukket.

Begrænsningerne fra DGU skal ses dels som golfklubbernes fortsatte bidrag til at begrænse risikoen for smitte-spredning og dels som et værn mod at myndighederne benytter Epidemi-lovens nye muligheder for at lukke golfbaner, hvis golfspillerne ikke opfører sig ansvarligt.

Begrænsningerne er følgende og de er gældende indtil videre:

 1. Banen er kun åben for medlemmer. Den er lukket for greenfeespillere og Mer-Golfere.
 2. Der må kun spilles 2-bolde.
 3. Der er 14. min. mellem hver start. Starttid skal bookes på Golfbox, men ikke bekræftes.
 4. Kun start fra 1. tee, måtte er ikke obligatorisk og alle sommerteesteder forventes at åben til Påske.
 5. Gå først frem til 1. tee og alle øvrige teesteder, når holdet foran er væk fra teestedet.
 6. River i bunkers er fjernet. Der glattes ud med et jern og/eller skoene.
 7. Flagstængerne må ikke tages op.
 8. Det er ikke tilladt at vinke/lukke igennem.
 9. Private Buggy er tilladt – 2 personer ok fra samme husstand – ellers 1 person og 1 bag på en buggy.
 10. Der er ingen scorekort tilgængelige, og ingen handicapregulering. Scorekort lægges på hjemmesiden.
 11. Banetoilettet er lukket.
 12. Boldvaskerne, bænksættet på 11. tee og skraldespandene må ikke bruges – tag dit affald med hjem.
 13. Kun 1 person ad gangen i bagrummet – tag dit udstyr med hjem hvis muligt.
 14. Klubhuset er lukket, terrassemøblerne må ikke benyttes og blæsepistolen er fjernet.
 15. Puttinggreen, indspilsgreen, driving range og Par 3 banen er lukket.
 16. Al undervisning er suspenderet.
 17. Alle turneringer, også i Klubberne i klubben er fortsat suspenderet.
 18. Undlad at arrangere private matcher – forsamling efter spillet er ikke tilladt.

Disse begrænsninger har til formål at hindre at flere end to spillere er sammen, hvorved det er nemmere at overholde afstandskravet. Desuden hindrer de at spillerne rører ved de samme genstande.

Kom først 10 min. før din tid og forlad golfklubben straks efter spillets afslutning.

Begrænsningerne fjerner selvfølgelig noget af det sociale aspekt ved golfspillet, men bevarer den spillemæssige udfordring og motionen – og de er med til at forhindre at banen lukkes igen. Vi håber at situationen i samfundet og i golfklubberne snart bliver normal igen.

Bestyrelsen

Jette Glargaard

Baneinfo – Når banen nu åbnes for spil >>>

Baneinfo
Når banen nu åbnes for spil, vil man finde den nyklippet og i pæn stand, selvom den seneste tids nattefrost og kolde tørre vind har fjernet noget af det flotte grønne skær, banen havde i vinter.
Man kan tydeligt se på fairways, at brug af måtter har været obligatorisk, men nu åbner vi for den vanlige vandalisme og tillader spil uden brug af måtte. Husk nu at banen er blevet 2 cm lavere!
Det vil da selvfølgelig glæde os, hvis man lægger tørv på plads, og det er jo egentligt ikke mere besværligt, end det var, at hente den fremskudte måtte.
Der skal stadig spilles fra de hidtidige vinterteesteder, så længe der ikke er mere vækst i græsset. Vi håber, at kunne åbne alle teesteder til Påske; i øjeblikket bliver de dresset og så skal de have lidt gødning for at få gang i væksten.

På grund af den fortsatte risiko for nattefrost, der giver rimfrost om morgenen, må der ikke spilles på banen før kl. 10.00 indtil mandag d. 6. Der er nu saftspænding i græsset, og det giver skadelige sår hvis græsstråene knækkes. Selvom vejrudsigten ikke siger nattefrost, kan der godt være en time eller to sidst på natten, hvor temperaturen bliver så lav i græshøjde, at der dannes rim.

Når greens ser lidt sortsmuskede ud, skyldes det, at de har fået en omgang jern. Nu har de fået gødning og vand og så grønnes de igen.

I øvrigt er den nye fairwaybunker på hul 1 i spil, dog er den nøgne bakke bagved areal under reparation med spilleforbud. Hvis man lander i bunkeren skal man glæde sig over at have slået et pænt lang drive!

Baneformanden

27. marts 2020 – Kære medlemmer

Dansk Golf Union anbefaler, at golfbaner holdes lukket til og med den 31. marts, hvor Folketinget skal behandle en ny hastelov, der blandt andet giver myndighederne hjemmel til at lukke golfbaner.

Ebeltoft Golf Clubs bestyrelse følger denne anbefaling fra DGU og vurderer situationen igen den 1. april når DGU kommer med en ny udmelding. Vi håber, at den udmelding og myndighedernes holdning til golfspil, vil gøre det forsvarligt for klubberne at åbne banerne igen for spil med nogle rimelige og håndterlige restriktioner.

DGU skriver den 26. marts  i en meddelelse til klubberne:

”På tirsdag den 31. marts skal Folketinget stemme om en ny lov, der gør det muligt at udstede forbud mod at forsamles mere end to personer. Forslaget gør det også muligt at lukke legepladser, campingpladser og golfbaner.

Dansk Golf Unions bestyrelse anbefaler, at de danske golfklubber fortsat holder baner, træningsfaciliteter og klubhuse lukket, indtil lovforslaget er behandlet.

– Vi henstiller til, at golfdanmark fortsat udviser samfundssind og står sammen om ikke at spille golf, mens vi venter på tirsdagens lovbehandling. Hvis Folketinget vedtager loven, gives der hjemmel til at lukke golfbaner. Det er p.t. uvist om myndighederne vil bruge den hjemmel, men DGU vil tage bestik af situationen og efterfølgende tage stilling til en fælles, hensynsfuld åbning af golfbanerne efter myndighedernes anvisninger, hvis det er muligt, siger Lars Broch Christensen, der er formand for Dansk Golf Union.

– Det er en utrolig svær problemstilling at navigere i, fordi der er så forskelligartede holdninger og interesser. Det er ikke, og har ikke været, vores ønske at fastholde en flere måneder lang anbefaling om at lukke landets baner. Det ligger os stærkt på sinde at komme videre hurtigst muligt og som et samlet golfdanmark. Vi ønsker alle at komme ud og spille golf under sikre og betryggende forhold, lyder det fra Lars Broch Christensen.

Dansk Golf Union vil løbende holde spillere og klubber informeret som sine overvejelser og beslutninger. Vi kommer med en ny udmelding senest den 1. april.”

Kære medlemmer.

Bestyrelsen har som forventet fået en række henvendelser fra medlemmer, som ikke finder det nødvendigt eller rimeligt at lukke banen, fordi de anser smitterisikoen ved at spille golf for minimal, især på vores bane, hvor vi er så få spillere. Der henvises selvfølgelig også til, at ikke alle baner i landet er lukket.
Bestyrelsen forstår naturligvis frustrationen hos medlemmerne, men nogle medlemmer tilkendegiver dog også, at de forstår og accepterer lukningen.
Bestyrelsen besluttede den 18. marts at lukke banen efter anbefaling fra DGU. En anbefaling vi valgte at følge, dels fordi vi finder det vigtigt, at golfdanmark agerer så ensartet som muligt, dels fordi vi er enige i, at der er en smitterisiko ved at spille golf. Uanset om smittespredningsrisikoen ved at spille golf er stor eller lille, så har vi et medansvar for at begrænse risikoen mest muligt både af hensyn til vores medlemmer, især de ældre og svage, og af hensyn til vores medborgere.
Vi var og er bevidste om, at en del af klubbens medlemmer vil være uenig i beslutningen, men bestyrelsen er fortsat af den opfattelse, at beslutningen i den givne situation var og er rigtig.
Vi afventer nu en udmelding fra DGU i næste uge. Umiddelbart derefter vil bestyrelsen drøfte udmeldingen og forholdene i øvrigt, og orientere medlemmerne om der er anledning til at ændre den gældende beslutning om banelukning.

Bestyrelsen
Jette Glargaard

22. marts 2020