Ny greenkeeperassistent

Vores greenkeeperlærling, Lars søger andre græsgange, når han er udlært i slutningen af denne måned, og vi har derfor søgt efter en greenkeeperassistent, gerne med mekanikerbaggrund.

Vi har haft flere relevante ansøgere, og blandt dem især en, Frank Frosch, som opfylder stort set alle vores ønsker.
Frank Frosch er 51 år og uddannet som mekaniker og tagdækker. Han har arbejdet som automekaniker, tagdækker, sælger og senest som servicemand på Åbenrå Stadion. Her har han passet de grønne områder, vedligeholdt maskinparken og ført opsyn med bygningerne.

Frank spiller golf, er frivillig i Åbenrå Golfklub og har en søn, der er pro, og en der er greenkeeper. Så der er næppe meget, der vil kunne overraske ham på en golfbane, selv ikke på vores.
Vi glæder os til samarbejdet med Frank, som tiltræder medio februar.

Indtil da er Jacob alene på banen, ”kun” hjulpet af de frivillige, så tænk lige på det, hvis et enkelt græsstrå måtte genere øjet eller bolden.

 

Baneformanden

Hovedrengøring på banen til ProAm

Vi har en naturlig interesse i at banen præsenterer sig så flot som muligt til Pro-Amen fredag d. 13. september.

Derfor skal greenkeepernes og de frivillige banearbejderes indsats suppleres med en ekstra-ordinær håndsrækning for at få gjort rent helt ud i krogene.

Det skal vi bruge 15 energiske og renlige folk til onsdag d. 11. september fra kl. 17.00 til kl. 18.30, hvor hovedopgaven er at luge ukrudt og samle sten i bunkers, fjerne kogler og kviste og afklippet græs, rengøre bænke og lign.

Den faste stok af frivillige banearbejdere skal udføre deres sædvanlige arbejder i ugen op til Pro- Amen, dog således at fredagsarbejderne skal udføres om torsdagen.

Man melder sig på mail til jacobsen@golfbanearkitekt.dk eller med en sms til 21 26 12 65 senest onsdag d. 4.9 kl. 18.00. Derefter får man besked om sin opgave og evt. medbringelse af redskaber.

På forhånd tak for hjælpen til endnu en gang at gøre Pro-Amen til en ren fornøjelse.

Baneformanden

Ændring på trænerposten

Vi har i en hel del år haft Arild Townhill fra Grenå Golfklub som træner til stor gavn for klubben og medlemmerne.

Vi har været særdeles tilfredse med samarbejdet, men klubbens økonomiske situation er så stram, at vi skal finde væsentlige besparelser på et i forvejen skrabet budget; bl.a. mister vi næste år et større lærlingetilskud.

Derfor er vi med beklagelse nødt til at sige tak og farvel til Arild efter denne sæson ved udgangen af september måned.

Men vi kan jo ikke undvære en træner, især ikke med de mange nye spillere vi har fået i år og forhåbentlig også får næste år.

Derfor har vi lavet en aftale med Henrik Jacobsen, som uden vederlag vil varetage klubtræningen, d.v.s. undervise prøvemedlemmer, 1. og 2. års begyndere og juniorer, og desuden instruere ved Åbent Hus arrangementer, Fyraftensgolf og hvad vi ellers måtte lave af hverveaktiviteter.

Derudover vil alle medlemmer kunne få undervisning hos Henrik Jacobsen mod betaling på samme måde, som det har været tilfældet under Arild.

Henrik har 15 års erfaring som protræner i bl.a. Holstebro, Søhøjlandet og de to seneste år i Norddjurs. Henrik har faktisk også tidligere, i forrige århundrede, været træner i Ebeltoft.

Aftalen med Henrik gælder i første omgang for 3 år, og Henrik vil senere orientere nærmere om, hvorledes han vil organisere sin undervisning og træning, som starter i oktober.

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at Henrik, som ikke genopstiller til bestyrelsen, fortsat vil varetage sin opgave som baneformand uændret.

Bestyrelsen
Niels Korsgaard.

Sæsonafslutningsmatch for vores prøvemedlemmer (sammen med nogle ”gamle”)

Vores mange prøvemedlemmer har været igennem et komprimeret uddannelsesforløb, og mange er allerede i fuld gang med spillet ude på banen, samtidig med at der stadig arbejdes ihærdigt med teknikken på træningsbanen.

Nogle af de nye spiller i Kaninklubben, nogle spiller med ”gamle” medlemmer, og andre spiller med hinanden. Det er fint, men nu vil vi koge det hele sammen i en Sæsonafslutningsmatch (en ”svendeprøve”, selv om man aldrig bliver udlært i golf, og derfor heller ikke kan dumpe)

Søndag d. 22. september afholder vi derfor en 18 hullers foursome-greensome match, hvor et gammelt medlem danner par med et nyt medlem. Efter matchen, som begynder kl. 9.30 med start på alle huller er der svendegilde med præmieuddeling, spisning og lidt snak om golf i almindelig-hed og næste sæson i særdeleshed.
Alle prøvemedlemmer med gult kort kan deltage i denne match.

For de prøvemedlemmer, som endnu ikke har fået det gule kort, men dog er udlært på Par 3 banen, er der en tilsvarende 6 hullers match på den store bane. Denne match begynder kl. 12.00.

Vi vurderer, at der vil være ca. 25 nye spillere, der stiller op, og det betyder, at vi skal have et tilsvarende antal gamle medlemmer til at deltage og være hjælpsomme.

Matchfeen er kr. 100 incl. spisning, men excl. drikkevarer.

Tilmelding for både nye og gamle og betaling af matchfee på Golfbox eller hos Gitte i Sekretariatet senest torsdag d. 19. september kl. 18.00.

Evt. spørgsmål rettes til Henrik på mail:  jacobsen@golfbanearkitekt.dk.

Begynderteamet

Ebeltoft Golf Club søger en greenkeeperassistent til pasning af vores 18 huller golfbane.

Assistenten behøver ikke at være greenkeeperuddannet, men til gengæld ser vi meget gerne, at vedkommende er mekaniker eller har erfaring med vedligeholdelse og reparation af maskiner til pleje af golfbaner, parkanlæg, sportspladser eller tilsvarende.

Den rette ansøger

–  har erfaring med kørsel med maskiner

–  kan lide at arbejde udendørs

–  kan arbejde omhyggeligt og selvstændigt i et lille team

–  vil arbejde flere timer i sommerhalvåret og færre i vinterhalvåret

–  vil begynde arbejdsdagen tidligt om sommeren

–  er tålmodig og venlig, da vi arbejder, mens der er spillere på banen

Hvis ansøgeren har mekaniker baggrund vil der være tale om et helårsjob, ellers vil det være et 9 måneders job fra marts til december.

Løn ifølge overenskomst. Tiltræden jan-marts 2020.

Nærmere oplysninger om jobbet kan fås hos Greenkeeper Jacob Fredberg tlf. 52 17 45 70 eller 29 89 78 56

Ansøgning inden 15. oktober 2019 til: Ebeltoft Golf Club, Galgebakken 14, 8400 Ebeltoft. Eller mail: post@ebeltoft-golfclub.dk

Match turnering sponseret af Sparekassen Kronjylland

I matchen, deltog 51 entusiastiske golfspillere.

 

Turneringen blev spillet såvel som en holdmatch samt en individuel turnering i hhv. en A-række samt en B-række.

Vinderne af holdmatchen blev: Kisse Mouritzen, Inge Marie Nielsen, Stephen Andersen og Jens Poulsen.

I A-rækken vandt Ejvind Frandsen med 66 slag

I B-rækken vandt Lars Andersen med 38 point.

Efter matchen var Sparekassen Kronjylland vært med grillpølser til alle.

Sparkassen Kronjylland Match søndag den 18 august

Husk tilmelding til Sparkassen Kronjylland Match søndag den 18 august.

Tilmeldings frist den 16 august.

Der spilles individuel slagspil i A-rækken og stableford i B og C rækken. Derudover holdspil Am/Am

Sparekassen Kronjylland Match v/ Susanne Bødker Rasmussen,  kom og vær med til en hyggelig dag. Igen i år vil der være grill pølser og susanne’s hjemmebagte pølsebrød.

Sten på vejen

Vi er godt i gang med at reparere stierne, i første omgang med singels i skylrenderne, som vandet kan løbe igennem. I anden omgang med en overfladebelægning af knust asfalt eller stabilgrus. Vi vil også forsøge at indlægge nogle spærringer, som kan bremse skyllet. Men vi kan ikke forhindre, at det næste skybrud river noget af overfladebelægningen med sig, så der vil igen opstå nye eller gamle skylrender.

Man må gerne træde og køre på stenene, så de fæstner sig, men undgå bremsning og hjulspin, som løsner stenene.

Stennedlægningen er udført af Ejvind Frandsen, som altid kommer med et stærkt drive (det vil måske overraske hans spillemakkere!) og Peter Kongsbak og Leo Dam, som altid er villige til skifte golfkøllen ud med en skovl.

Undervejs kunne vi godt have brugt nogle brolæggerjomfruer, men ingen af tirsdagsdamerne mente, at de opfyldte alle kvalifikationskravene!

Baneformanden

Holder de da aldrig op med at rode !

På 4. hul har der indtil for nylig været høj rough mellem teestederne og fairway, og fra gul tee har man ikke kunnet se, hvor bolden endte sine aktive dage, hvis den ikke nåede ud på fairway (undertiden er der jo kraftig modvind).

Nu bliver det høje græs holdt i ave på en del af skråningen ned mod fairway, men lige inden fairway begynder er der en stejl skrænt, som vi ikke kan klippe. Hvis den bliver faset af i samme profil som grusstien får vi en jævn overgang til fairway, som vi kan klippe, og så kan de vildfarne bolde findes.

Da vi har nogle blå markeringspæle i overskud, fordi en del g.u.r. nu er ophævet, og da vi har Carsten Stig, som kan tumle en gravemaskine, er vi gået i gang med at fase skrænten af, som man kan se derude.

Der går nogle dage med gravearbejdet, så skal jorden rettes af og tilsås, og med den hast græsset gror i disse tørre tider, vil der gå et par måneder før området er bæredygtigt. Indtil da vil det være ground under repair med spilleforbud. Man henter altså med forsigtighed sin bold ud af det markerede område og dropper straffrit uden for området, men ikke nærmere hullet.

Det kommer muligvis som en overraskelse, men spilleforbuddet betyder også, at man ikke går, eller træk-ker sin vogn eller kører sin buggy ned over det jomfruelige område. Hidtil har man jo måttet transportere sig ad stien, så det må man fortsat kunne gøre uden at lide afsavn. Kørespor i området vil være meget synlige og for at afsløre de formastelige, vil der desuden blive opsat et webcamera forbundet til Infoskærmen i klubhuset og til baneformandens fjernsyn.

Nej, vi holder da aldrig op med at forbedre banen!

Tilskud fra DIF/DGI til hverveaktiviteter

DIF og DGI har oprettet en pulje, hvor medlemsorganisationerne og deres foreninger kan søge tilskud til fremme af motionsidræt i foreningsregi.

Vi søgte sidste år til hverve- og fastholdelsesaktiviteter, men blev ikke tilgodeset. Vi har søgt igen i år og har nu fået et tilskud på kr. 27.000 til markedsføring og gennemførelse af aktiviteter, der kan tiltrække, udvikle og fastholde nye golfspillere i vores klub.

Udover at tilskuddet kan finansiere vores hvervningsprogram kan det også ses som en aner-kendelse af effektiviteten i vores indsats for at fremme golf som en sund og sjov motionsidræt for alle.

Vi har nu 62 prøvemedlemmer, hvoraf 37 træner regelmæssigt på hold. 15 er i gang med prøven på Par 3 banen. 8 har taget Regelprøven og er ved at blive introduceret til den store bane, hvorfra de så overgår til Begynderklubben.

Bestyrelsen takker de medlemmer, som bruger timer og energi på at geleide de nye rundt på banerne og ind i spillets glæder og frustrationer, som vi alle kender så godt.