Ny puttinggreen sponsor

Dansommer Match 2019

Nyt græs ved green 3 og 10 og 12

Beretning til Generalforsamling

Ebeltoft Golf Club – Beretning til Generalforsamling 28. januar 2019

Velkommen her til generalforsamlingen 2019!

Der er i 2018 medlemmer , der desværre er gået bort. Jeg vil gerne her til indledning bede alle rejse sig op, så vi sammen kan mindes disse personer med 1 minuts stilhed.

TAK

Indledning:

Det har været et turbulent år – først sagde vi farvel til vores chefgreenkeeper pr- 30/6 og hvad skulle vi så gøre:

Ansætte en ny chefgreenkeeper eller se efter en anden løsning. Vi valgte det sidste – med 2018 som et prøveår

Vi i bestyrelsen kan kun rose 1. greenkeeper Jacob Fredberg som valgte at tage udfordringen op og til Lars for deres store og flotte arbejdsindsats.

I har løst jeres opgaver utrolig flot og greenkeeper-bemandingen fortsætter uændret i 2019.

Skal vi ikke give dem en hånd.

Banen

Det næste lidt usædvanlige indslag var sommeren 2018  – én stor tørkeperiode, fra den 26/4 til 27/7 fik vi ikke en dråbe vand og det var også i periode hvor mange af medlemmerne lykkes med at score en eagle på hul 2 – (det er slut nu)

 

Som I alle ved og kan se, er der sket en masse på banen og der sker også en   masse ting på banen, hvilket vil fremgå af bilag 8/9.

Med hensyn til vand (ledningsført vand) har klubben tilladelse til 12.0 kbm, men de fik hurtigt ben at gå på, så vi ansøgte om en forhøjelse på ekstra 10.0 kbm og det forbrug overholdt vi lige.

Det økonomisk resultat

er blevet til et overskud på ca. 254.0 hvilket skyldes salg af grunden ved hul 16 i 2017.

Som vi tidligere har meddelt var prisen på grunden 400.0 – minus omkostninger til tinglysning m.m på ca. 14.0 i alt et provenu på. Ca. 384.0 tus.kr.

Klubben er omfattet af årsregnskabslovgivning og af den fremgår det – ifølge revisionen – at et grundsalg skal modregnes en avance på købsprisen engang i 1990’erne.

Dette beløb andrager ca. 110.0 som fratrækkes salgsprovenuet

Lidt mere om det når vi når til selve regnskabet.

Så det normale driftsresultat udgør et minus på ca. 21.0 tus. kr., hvilket bestyrelsen er tilfredse med.

Nærmere herom under aflæggelsen af regnskabet.

Der har i år været givet en ekstrabevilling på  175.0 t.kr. på kassekreditten op til 1. maj og 1. november modsat tidligere år på 400.0. for at få likviditeten til at hænge sammen., og det håber vi på, at Danske Bank vil fortsætte med afhængigt af behovet.

I 2018 har vi, som i 2017, ikke helt kunnet fastholde antallet af seniormedlemmer, hvor der er en tilbagegang på 18 (339 – 321) – BILAG 1 og BILAG 2.

Medlemstallet er en af klubbens allerstørste udfordringer, hvilket bekræftes af alderssammensætningen, som fremgår af det næste bilag – BILAG 3. Gennemsnitsalderen er 66 år.

Derfor skal der fortsat gøres en ihærdig indsats for at skaffe nye medlemmer.

Selvom vi i bestyrelsen synes, at der i indeværende sæson, ligesom de tidligere år, har været ydet en stor indsats for dels at skaffe nye medlemmer dels at fastholde dem, er det ikke nok!

Målsætningen er ændret og nye tiltag igangsat og bliver udviklet i store træk frem mod Golfdagen  lørdag den 5. Maj – BILAG 4.

I 2018 har der været et fald i greenfee . Om det skyldes at vi er medlem af golfringen kan ikke synliggøres, men vi er glade for at kunne tilbyde jer medlemmer den mulighed.  Økonomisk har der været greenfee indtægt på i alt 425.0 tkr. eller et fald på  ca. 9.0  tkr. i forhold til 2017  –  se BILAG 5.

Sportslige resultater

Turneringsholdene – i Regionsgolf og Kvalifikationsrækken – har haft mange gode kampe:

Kvalifikationsrækken herrer kom desværre ikke igennem gruppespillet

Senior A holdet gik videre fra puljen og kom helt frem til semifinalen, som de dog tabte, rigtig flot gået

Også holdet i C-rækken gik videre og nåede 8 dels finalen

Veteran B sluttede som nr. 3 i deres pulje

Og Super Veteran B sluttede som nr. 4

Der er også i år tilmeldt hold til de forskellige turneringer og der vil blive opsat lister med mulighed for tilmelding i Klubhuset.

Klubmesterskaberne:

Klubmester for Herrer blev Michael Lykke Sørensen og Klubmester for Damer blev Annette Kambeck og Veteran-herrer Flemming Schütt

 

Matcher

I 2018 har der været 8 sponsormatcher, med et gns. på ca. 60 deltagere pr. match. – samt en succesfuld Pro Am og succesfuld Ebelgolf-turnering.

Derudover den årlige turnering for udvalgsformænd, turneringsledere, sponsorer og frivillige medhjælpere.

Turneringsplanen for 2019 er på plads, og der bliver igen 8 sponsormatcher, så mange tak til disse sponsorer. Ny Sponsor for ægteskabs og par matchen bliver i 2019 Golfexperten.

Sponsorer

Da vi startede generalforsamlingen så I en oversigt over klubbens sponsorer – i alt 55 sponsorer støtter klubben.

Sponsorindtægterne udgør 153 t.kr.

Nybolig v/Claus Jeppesen og Mikael Lykke Sørensen fortsætter både med deres klubsponsorat, matchsponsor og sponsering af Klubmesterskabet og også med deres sponsorat på 2000 kr. ved salg af bolig gennem Nybolig – på baggrund af jeres anbefaling til familie, venner og bekendte.

Tak herfor til Nybolig.

En lignende ordning er etableret med DanSommer v/Poul Svendsern; hvis I, venner eller bekendte laver en aftale om udlejning af sommerhus gennem DanSommer.

Dansommer er også matchsponsor og i år er det 25. Gang at Dansommer  er matchsponsor og åbner turneringsplanen den 28/4.

 

Udover at være sponsor i klubben har Skomø v/Tommy Bøgebjerg og den nye ledelse igen i år sagt ja til at   levere de mange skilte klubben har brug for på banen og igen uden beregning. Tusind tak.

 

OK aftalen har i 2018 givet ca. 5.0 tus. kr. med 79 kort og 5 øre pr. liter, og der er absolut mulighed for fortsat at melde sig til!

 

Kronjysk Golf fortsætter også deres sponsorat med en el-vogn som hole-in-præmier i turneringer, og har desuden doneret 20 stk. Gavekort

 

En meget stor tak fra klubben til alle vore sponsorer med håbet om, at de vil fortsætte det gode samarbejde fremover.

 

Projekter

Projekter der har været arbejdet med i løbet af året og planlagte projekter fremgår af de næste bilag – BILAG 6 og 7 og 8

 

 

Bestyrelsen er dybt imponeret over det store frivillige arbejde, der bliver udført i klubben. Det gælder klipning af banen,  boldopsamling, hjælp i administrationen, hjælp ved arrangementer, rengøring på Ryttergården og håndværkere til store og små opgaver.

 

Alle sammen opgaver, der er uvurderlige for klubben og dens økonomi. Jeg håber, at denne indsats kan fortsætte i fremtiden, og at medlemmerne stiller op, når der er behov for en ekstra hånd.

 

Det frivillige arbejde udgør en arbejdsindsats svarende til ca. en fuldtidsansat i sæsonen.

 

En stor tak til alle for indsatsen.

 

Derudover vil jeg gerne takke medarbejderne i klubben for en stor og flot  indsats i 2018.

Det samme vil jeg sige til vores forskellige udvalg i klubben, der hver på sit felt bidrager til, at klubben kan fungere.

Og stor tak til Klubberne i Klubben som jo absolut er vores fundament til at have og drive en golfklub,  der fungerer både sportsligt og socialt.

Tak til mine bestyrelseskollegaer – det har været en år med mange udfordringer, men jeg syntes at I alle har bidraget konstruktivt. Vi har ikke altid været enige – første gang – men igennem en god dialog har vi fået slebet kanterne af og skabt det nødvendige samarbejde.

Til sidst nogle yderligere meddelelser eller informationer

  1. til matcherne i 2019 kan hvert medlem fortsat invitere en gæst med til en pris af kr. 150,- i martchfee.
  2. Den indgåede aftale med Svenningsen Maskinforretning vedr. Buggyer er også gældende for 2019.
  3. Klubben har også forlænget aftalen med protræner Arild Townhill for 2019. Arild indgår desuden i det team der gennemfører fyraftens-golf m.m.

Tak til mine bestyrelseskollegaer – det har været et år med mange udfordringer, men jeg syntes at I alle har bidraget konstruktivt. Vi har ikke altid været enige – første gang – men igennem en god dialog har vi fået slebet kanterne af og skabt det nødvendige samarbejde.

Det var ordene. TAK!

  1. januar 2018

Niels Korsgaard