Sten på vejen

Vi er godt i gang med at reparere stierne, i første omgang med singels i skylrenderne, som vandet kan løbe igennem. I anden omgang med en overfladebelægning af knust asfalt eller stabilgrus. Vi vil også forsøge at indlægge nogle spærringer, som kan bremse skyllet. Men vi kan ikke forhindre, at det næste skybrud river noget af overfladebelægningen med sig, så der vil igen opstå nye eller gamle skylrender.

Man må gerne træde og køre på stenene, så de fæstner sig, men undgå bremsning og hjulspin, som løsner stenene.

Stennedlægningen er udført af Ejvind Frandsen, som altid kommer med et stærkt drive (det vil måske overraske hans spillemakkere!) og Peter Kongsbak og Leo Dam, som altid er villige til skifte golfkøllen ud med en skovl.

Undervejs kunne vi godt have brugt nogle brolæggerjomfruer, men ingen af tirsdagsdamerne mente, at de opfyldte alle kvalifikationskravene!

Baneformanden

Holder de da aldrig op med at rode !

På 4. hul har der indtil for nylig været høj rough mellem teestederne og fairway, og fra gul tee har man ikke kunnet se, hvor bolden endte sine aktive dage, hvis den ikke nåede ud på fairway (undertiden er der jo kraftig modvind).

Nu bliver det høje græs holdt i ave på en del af skråningen ned mod fairway, men lige inden fairway begynder er der en stejl skrænt, som vi ikke kan klippe. Hvis den bliver faset af i samme profil som grusstien får vi en jævn overgang til fairway, som vi kan klippe, og så kan de vildfarne bolde findes.

Da vi har nogle blå markeringspæle i overskud, fordi en del g.u.r. nu er ophævet, og da vi har Carsten Stig, som kan tumle en gravemaskine, er vi gået i gang med at fase skrænten af, som man kan se derude.

Der går nogle dage med gravearbejdet, så skal jorden rettes af og tilsås, og med den hast græsset gror i disse tørre tider, vil der gå et par måneder før området er bæredygtigt. Indtil da vil det være ground under repair med spilleforbud. Man henter altså med forsigtighed sin bold ud af det markerede område og dropper straffrit uden for området, men ikke nærmere hullet.

Det kommer muligvis som en overraskelse, men spilleforbuddet betyder også, at man ikke går, eller træk-ker sin vogn eller kører sin buggy ned over det jomfruelige område. Hidtil har man jo måttet transportere sig ad stien, så det må man fortsat kunne gøre uden at lide afsavn. Kørespor i området vil være meget synlige og for at afsløre de formastelige, vil der desuden blive opsat et webcamera forbundet til Infoskærmen i klubhuset og til baneformandens fjernsyn.

Nej, vi holder da aldrig op med at forbedre banen!

Tilskud fra DIF/DGI til hverveaktiviteter

DIF og DGI har oprettet en pulje, hvor medlemsorganisationerne og deres foreninger kan søge tilskud til fremme af motionsidræt i foreningsregi.

Vi søgte sidste år til hverve- og fastholdelsesaktiviteter, men blev ikke tilgodeset. Vi har søgt igen i år og har nu fået et tilskud på kr. 27.000 til markedsføring og gennemførelse af aktiviteter, der kan tiltrække, udvikle og fastholde nye golfspillere i vores klub.

Udover at tilskuddet kan finansiere vores hvervningsprogram kan det også ses som en aner-kendelse af effektiviteten i vores indsats for at fremme golf som en sund og sjov motionsidræt for alle.

Vi har nu 62 prøvemedlemmer, hvoraf 37 træner regelmæssigt på hold. 15 er i gang med prøven på Par 3 banen. 8 har taget Regelprøven og er ved at blive introduceret til den store bane, hvorfra de så overgår til Begynderklubben.

Bestyrelsen takker de medlemmer, som bruger timer og energi på at geleide de nye rundt på banerne og ind i spillets glæder og frustrationer, som vi alle kender så godt.

Nybolig Match

2. pinsedag, mandag d. 10. juni 2019 med gunstart kl. 09:30 afvikles årets NYbolig Match v. Claus Jeppesen og Mikael Lykke Sørensen.

Turneringen spilles som en individuel slagspil (A-rækken)/stableford samt holdturnering Am-Am.

Tilmelding skal ske på GolfBox senest lørdag d. 8. juni kl. 17:00.

Traditionen tro er der til de morgenfriske gratis morgenmad fra kl. 8.00, herunder Lones hjemmebagte boller.

Der er mange og STORE præmier, skynd dig at melde til, idet der plejer at være rift om pladserne.

Dagens toptrimmede og højt engagerede turneringsledere er:

Kent Haumann og Henrik Krogh

Mød op og støt vores sponsor.

Hole-in-one præmie en elektrisk golfvogn fra Kronjysk Golf.

 

Kvickly match

Ebeltoft Golf Club afholdt søndag d. 02.06 den årlige Kvickly-match, som blev afviklet som Texas Scramble.

Texas Scramble er en turneringsform, hvor 4 spillere alle slår deres bolde ud, hvorefter man vælger den bedst liggende bold, hvorfra alle så igen slår deres bold fra det nye sted. Matchen blev afviklet i fantastisk vejr og hele 52 spillere deltog i matchen.

Vindere af matchen blev: Susanne Hogrefe, Johannes Sørensen, Søren Elming og Allan Bante.

På billedet ses de glade vindere sammen med Butikschef Jens Friis fra Kvickly Ebeltoft.

I forbindelse med overrækkelsen af præmier gav Butikschefen tilsagn om at komme igen til næste år, hvis matchledelsen, samtidig ville love det samme gode vejr.

Det økonomiske råderum

Klubbens økonomiske råderum er meget lille, (på Christiansborg er det tilsvarende rum tilsyneladende meget stort) derfor jagter vi både besparelser og indtægter, og selvfølgelig helst flere medlemmer.

Vores indtægter og udgifter ligger i øjeblikket på den gode side af budgettet og vi har fået mange prøvemedlemmer i kraft af vores 100 kroners slagtilbud.

Vi har ved bankens velvillighed fået omlagt 2 lån således, at den årlige ydelse reduceres med kr. 10.000.

Vi har til gavn for folkesundheden hævet buggylejen med 50 kr. og vi har hævet matchfeen med 15 kr. Disse priser har været uændrede i flere år.

 

Vi overvejer også alternative muligheder for at forbedre økonomien.
Et forslag (inspireret af GreenCard-ordningen) er at sælge handicapreguleringer: 1.000 kr. for en forhøjelse af spillehandicappet med 1 slag, dog max 2 slag (vi har dog skam i livet, og 2 slag ligger inden det normale fifleri-område). I ugen op til en match skal prisen være det dobbelte.
For ordentlighedens skyld skal man også kunne købe en reduktion af handicappet; vi forventer imidlertid ikke den store efterspørgsel her, så prisen er kun kr. 500 pr. slag.
Inden vi kan søsætte tilbuddet, er der dog nogle tekniske problemer i Golfbox, der skal løses.

Der er flere muligheder i den boldgade; f.eks. 200 kr. for lejeforbedring i rough (legalisering af: ”Jeg skal lige tjekke, om det nu også er min bold”)

Til gavn for banen og den almene moral overvejer vi også at belønne hver tilbagelagt tørv og hvert oprettet nedslagsmærke med 25 kr. Det vil næppe ødelægge klubbens økonomi.

Vi tænker videre!

Indvielse af puttinggreen flag samt info fra den nye sponsor.

Onsdag afholdt vi indvielse af de nye skilte/flag til puttinggreen. Trods udfordringer med vejret var vi heldige, at det stoppede med at regne en ½-times tid før.

Ebeltoft Park Hotel mødte op med såvel deres direktør Jesper og Chefkok Gøsta, som medbragte såvel flag, øl, vand og kaffe.

Efter en mini putteturnering  med de nye range-bolde, ligeledes sponsoreret af Ebeltoft Park Hotel, var der 3 vindere, som modtog gaver fra Ebeltoft Park Hotel, hvor 1. præmien var et gavekort på kr. 500,-.

Jesper fortalte om de nye tiltag, som Ebeltoft Park Hotel vil komme med i løbet af sommeren med bla. fredags jazz i august og september.

Formanden takkede sponsorerne for dagen og så frem til et længere varende sponsorsamarbejde.

NB Såvel Jesper som Gøsta spiller faktisk golf, også i Ebeltoft. Så tag godt imod dem.

Medlemstilgang

Det er næppe nogen hemmelighed, at vi har stærkt brug for nye medlemmer. Bare for at opveje afgangen skal vi have ca. 25 nye medlemmer hvert år, og for ikke hele tiden at ligge i semiroughen rent økonomisk skulle vi gerne have en reel forøgelse af medlemstallet på mindst 25 over de kommende 5 år. Det er ikke nemt, den generelle tendens i golfdanmark går den gale vej, og vi har med vores beliggenhed et begrænset marked.

Vi har iværksat en række hvervnings- og fastholdelsesaktiviteter, hvoraf især to aktiviteter har vist sig effektive.
Den ene er Fyraftensgolf, hvor firmaer og organisationer inviteres på en personaleudflugt til golfklubben, med instruktion, spil og lidt fødemidler. Vi har sidste år og i år haft 9 arrangementer med i alt ca. 110 deltagere.
Den anden aktivitet er Åben Golfbane kombineret med et slagtilbud: Prøvemedlemsskab i hele 2019 for 100. kr med instruktion, spil og lån af grej.

Tilsammen har de to aktiviteter i år givet 52 prøvemedlemmer. De bliver selvfølgelig ikke faste medlemmer alle sammen, men bare halvdelen bliver, vil vi være lykkelige.

Prøvemedlemmerne får professionel instruktion hver onsdag og søndag eftermiddag, fordelt på 4 hold. De får hjælpere med ud på banen, først par 3 banen, hvor de skal klare 9 huller i 48 slag og en regelprøve, derefter kommer de ud på den store bane og så ind i Kaninklubben, hvor de bliver omfavnet.

I kommer altså -heldigvis- til at møde en masse nye spillere, som ikke er så dygtige som I er, og derfor skal de have en lidt længere snor.

Udover de 52 prøvemedlemmer har vi også fået 7 fuldgyldige medlemmer i år. Ikke så ringe endda.

Men vi kan godt klemme et par stykker mere ind på banen, så, kære medlemmer, tag de venner med, som er trætte af Jeres evindelige golfsnak, så de selv kan opleve, hvor vidunderligt det er, at lave 7 kiksere for hver sukkerbold.

Bestyrelsen

Indvielse af puttinggreen

Hej Alle Kom og hils på vores nye sponsor af puttinggreen m.m.

Onsdag d. 22.05.19 kl.13.30 vil vores nye sponsor af puttinggreen – Ebeltoft Park Hotel – indvie greenen med nye flag og nye rangebolde.

Som sponsor har Ebeltoft Park hotel indgået aftale med såvel P-skilt, nye flag til puttinggreenen, nye rangebolde, Sommerhus abonnement samt greenfee aftale til deres kunder.

Ebeltoft Park Hotel serverer også lidt vådt til ganen, så ingen vil lide af tørst.

Kom og hils på og vi laver en lille mini-turnering på puttinggreen.

Venlig hilsen

Allan Bante

næstformand

To søndage med besøg

Klubben har nu afholdt 2 søndage, hvor Niels Korsgaard har været tovholder, hvor interesserede kunne komme og prøve golfens glæder.

På nuværende tidspunkt har knap 30 nye meldt sig ind og får derfor træning af Arild, ligesom klubben sætter “gamle medlemmer = mentorer” til at støtte de nye med at få lært klubben at kende. Har du lyst til at hjælpe så kontakt endelig formanden, vi kan sagtens bruge flere mentorer.

Kender du nogen, som endnu ikke har haft tid, kan de sagtens nå det, bare hjælp dem op til begyndertræningen, og det koster dem kun kr. 100,- for hele sæsonen.