25.11.2021 Kære Klubmedlemmer

Siden sidst – og efter den sidste måneds informationer om baneændringer m.v. får I her en update på de sidste 3 klubmatcher, der er afholdt i 2021 og info om Mer’Golf i 2022.

 

3.10.2021 – den årlige Føtex Match – årets sidste sponsormatch

Vejrudsigten sagde kuling og masser af regn, da Ebeltoft Golf Club søndag, den 3. oktober skulle sende alle tilmeldte til årets 7. og sidste sponsormatch afsted kl. 9.30 – en match der blev spillet som holdspild – Texas Schramble.

Regnen udeblev heldigvis, og alle deltagerne var ikke uvante med at spille golf i blæsevejr, så det blev 4 gode timer på banen, hvor golfklubbens Baneservice mødte spillerne med bl.a. kaffe på termokanden.

Efter matchen mødtes alle deltagerne i klubhuset for socialt samvær, lidt at spise og præmieoverrækkelse til vinderholdet der bestod af Helle Sunke, Ilse Nygaard, Jørgen Jørgensen og Morten Jensen.

Føtex præmierede de 3 bedste hold med gavekort til hver spiller samt præmier til de spillere der i 1. slag var nærmest flaget på par 3 hullerne.

Præmierne blev overrakt af matchlederne Christian Mouritzen og Ole Olesen.

Alle deltagerne takkede Føtex v/ Heine Juul Pedersen og matchledelsen for en veltilrettelagt match og Ebeltoft Golf Club ser frem til næste års Føtex Match.

 

22.10.2021 – Ebelgolf – de udenbys løb med sejren – igen!

I mange år har der været afholdt Ebelgolf Match i Ebeltoft Golf Club fredag i efterårsferien, det blev der også i år i kraftigt blæsevejr.

Der kan deltage 28 hold – i alt 112 spillere i turneringen, der er en holdturnering og den er altid fuldtegnet med venteliste.

En årlig turnering i Ebeltoft Golf Club der trækker deltagere til fra mange golfklubber – i år fra Lyngbygaard Golf Klub, Sebber Kloster Golf Klub, Norddjurs Golfklub, Kalø Golf Klub, Randers Golf Klub, Djurs Golfklub, Struer Golfklub, Samsø Golfklub og Lübker Golf Klub.

Dagen startede med en overdådig morgenbuffet kl. 9 efterfulgt af velkomst og briefing fra matchledelsen der bestod af Susanne Bødker Jensen, Ilse Nygaard, Kresten Riis Jensen, Johannes Sørensen og Henrik Krogh.

Kl. 10.30 var der gunstart til Am/Am turneringen – en turnering hvor der blev spillet stableford og hvor holdets 3 bedste scores var tællende.

Under turneringen blev spillerne mødt af Ebeltoft Golf Clubs Baneservice der tilbød kaffe, varm kakao m.m.

Da alle var tilbage i Ebeltoft Golf Clubs klubhus var der ’Aftergolf’ hvor der kunne købes grillpølser, vand, vin og øl.

Fredag aften kl. 18.30 mødtes alle deltagerne i dagens turnering omklædte på Karens Køkken til dejlig 3retters menu, musikalsk underholdning v/ Jesper Grandt på guitar, Amerikansk Lotteri og præmieoverrækkelse.

En del af underholdningen stod vinderholdet Jesper Madsen fra Kalø Golf Klub, Peter Vesterdal fra Samsø Golfklub, Lasse Hasselstrøm fra Lyngbygaard Golf Klub og Lars Bisgaard fra Lyngbygaard Golf Klub for, da de rejste sig op ved præmieoverrækkelsen og sang lettere øvede: ’We Are the Champions’ – hvilket de fik stort bifald for. Vinderne fik 116 point.

  1. præmien gik til Kirsten Berg Pagers, Niels Korsgaard, Ejvind Frandsen og Finn Pedersen fra Ebeltoft Golf Club der fik 105 point.

Derudover var der også præmier til de af spillerne, der var nærmest flaget på alle Par 3 hullerne.

Slutteligt takkede matchledelsen for en dejlig dag og gav stor tak til alle sponsorerne af præmier til Amerikansk Lotteri og af de flotte præmier til de 6 bedst spillende hold.

 

31.10.2021 – Invitationsmatch for sponsorer og frivillige – med Hole-in-one!

Hvert år afholdes, som den sidste klubmatch i året, en match hvor alle vore sponsorer og de af klubbens medlemmer der i løbet af året har ydet en ekstra stor frivillig indsat vedr. vedligehold af banen, oprydning på banen, service på banen, vedligehold af og omkring klubhuset, i vort sekretariat og som hjælpere overfor vore begyndere. Glædeligt at der i år var 70 sponsorer og frivillige i klubben der havde tilmeldt sig denne Am/Am turnering.

Dagen startede med dejlig morgenbuffet ved veldækkede borde, udlevering af scorekort og briefing omkring dagens match.

Under matchen blev der ydet en super baneservice af baneformand Henrik Jacobsen der servicerede med varm kakao, kaffe, kolde drikke og chokolade.

Efter matchen var der i klubhuset dækket op til at deltagerne kunne indtage en velfortjent dejlig frokost mens matchledelsen ved Annette Kambeck og Gitte Sejersen gennemgik holdscorekortene.

På dagen lavede Rene Toldbod, OK sponsor fra Aarhus Golf Club, Hole-In-One på hul 7, så det flotte slag blev præmieret med en flaske Whisky sponseret af Kvickly og store klapsalver fra de øvrige deltagere i matchen.

Herefter var der overrækkelse af præmier til dagens vindere og til dem der var nærmest flaget på par 3 hullerne og nærmest i 2 slag på hul 6 – præmier der blev overrakt af Steen Kok som igen i år havde sponseret præmierne.

Vinderholdet bestod af Orla Andreasen, Jørgen Jørgensen, Jacob Rosendahl og Ronald Breindahl. Holdet fik 112 point.

Vinder i A rækken blev Morten Jensen med 38 point og vinder i B rækken blev Ilse Nygård med 36 point.

De fine præmiere blev suppleret med klappepræmier med greenfee billetter sponseret af vor egen klub.

Tillykke til vinderne og stor tak til præmiesponsor Steen Kok.

Tak til alle de frivillige der valgte at deltage – tak for jeres store frivillige hjælp i klubben – den er vi alle afhængige af.

 

Mer’Golf 2022 er ændret, da Grenaa Golfklub har valgt at udtræde af samarbejdet

Mer’Golf er en fritspilsaftale mellem følgende golfklubber i 2022

  • Ebeltoft Golf Club
  • Mollerup Golf Club
  • Norddjurs Golfklub
  • Søhøjlandet Golf

For et tillæg på 700 kr til dit fuldtidskontingent i din egen golfklub, kan du være med i Mer’Golf.

Som medlem af Mer’Golf kan du spille på de nævnte baner i perioden 1.4. – 31.10. (Sommersæson) – i Mollerup dog max. 5 gange.

I perioden 1.11. – 31.3. (Vintersæson) kan du spille mod en merbetaling på 100 kr pr. runde til den enkelte klub. Den enkelte klub afgør selv, om merbetaling skal opkræves – afhængig af banens stand og kvalitet.

Mer’Golf medlemskabet skal købes i din hjemmeklub. Medlemskabet er personligt og kan ikke lånes af eller til andre. Misbrug vil betyde øjeblikkelig eksklusion efter karensreglerne – for begge parter.

Du kan tilmelde dig Mer’Golf ved at sende en mail til din golfklubs mailadresse med angivelse af dit DGU-nummer. Medlemskabet er først gyldigt, når din betaling er registeret i sekretariatet, og du efterfølgende har modtaget en mail som bekræftelse – med mindre andet er aftalt med klubben.

Vilkår for ordningen

Kun fuldtidsmedlemmer i klubberne kan blive omfattet af ordningen.

Du spiller på de deltagende golfklubbers golfbaner som greenfeespiller med de rettigheder og pligter en greenfeespiller har.

Du skal bestille din tid på GolfBox.

Du skal bekræfte din tid på Golfbox/touchskærmen/Golfbox app inden du spiller – i klubber med Probox skal bekræftelsen ske på denne.

Det er vigtigt at tiden både bestilles og bekræftes, da økonomisk fordeling mellem klubberne sker på grundlag af bekræftede tider. Husk derfor at slette din tid, hvis du alligevel ikke skal bruge den.

Ikke bekræftede tider vil medføre en advarsel og ved gentagelsestilfælde eksklusion af Mer’Golf.

Der udleveres ikke noget bagmærke da alle Mer’Golf-medlemmer er registreret i hjemmeklubben via GolfBox.

Arrangementer

Som medlem af Mer’Golf har du mulighed for at deltage i klubbernes åbne turneringer. Der deltages på lige fod med den arrangerende klubs medlemmer.

Deltagelse i klubturneringer, -matcher, klub i klub turneringer/-matcher, kan kun finde sted efter den enkelte golfklubs retningslinier herfor.

Karenstid

For at modvirke at et medlem, ud fra økonomiske overvejelser omkring kontingent, skifter fra en golfklub til en anden golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under fritspils-ordningen, indføres en karenstid på 24 måneder fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive tilmeldt fritspils-ordningen i den nye klub. Karenstiden kan dog bortfalde, hvis der på medlemmet samtidig sker en adresseændring til nærområdet for den nye klub, og medlemmet derved flytter betydeligt nærmere den nye klub.

Karenstiden gælder også for begyndermedlemmer, der efter begynderforløb i én af Mer’Golfklubberne flytter til en af de andre klubber.

Den fraflyttende klub har afgørelsesretten.

Medlemmer, som ikke indenfor de seneste 24 måneder har tilkøbt fritspilsordningen og skifter klub, er ikke omfattet af karenstiden.

Eksisterende rabataftaler mellem klubberne

De eksisterende rabataftaler på 250 kr greenfee mellem klubberne fortsætter uændret for de af klubbernes fuldtidsmedlemmer, som ikke vælger at tilkøbe et Mer’Golf medlemskab.

Aftalen er gældende fra 1.1.2022.

Bestyrelsen

Jette Glargaard

Høringssvar fra Ebeltoft Golf Club vedr. Mobilitetsplan 2021-2030

Golfklubbens høringssvar drejer sig naturligvis om forbindelsesvejen mellem Dråbyvej og Boeslumvej, som ifølge planen skal gå hen over golfbanens vestlige del.

Vejens formål

Indledningsvis vil vi dog tillade os at betvivle vejens store værdi som aflastningsvej for vejene Strandgårdshøj og Nordre Strandvej.
Teoretisk set er der vel 4 grupper af trafikanter, som vejen kunne være relevant for:
1) Trafik på Strandgårdshøj.
Den gennemgående trafik på Strandgårdshøj til gene for beboerne er formentlig nu tilstrækkeligt begrænset af chikanerne på vejen.
2) Trafik til byen syd for Boeslumvej/Nørreport
For beboerne langs Sdr. Strandvej og Færgevejen vil vejen næppe have værdi, de skal alligevel ned gennem Nørreport til den ”belastede” Strandvej.
For beboerne langs Østeralle kan vejen i turistsæsonen være en genvej, men ellers en omvej.
3) Trafik til Ahl, Øer og Elsegårde
For beboere og besøgende turister til disse områder kan vejen i kombination med Østeralle være en hurtigere vej end Strandvejen  og Færgevejen i turistsæsonen. Men som turist vil man alligevel være tilbøjelig til at bruge Strandvejen, fordi den har et flot forløb langs vandet og havnen og leder mere direkte ind til byens faciliteter.
4) Trafik til Færgehavnen
De få og faldende færgeanløb er en ringe belastning for Strandvejen og den vil kun kunne blive mindre, hvis færgetrafikken direkte tvinges til at bruge Østeralle og den nye vej.

Golfklubbens problem

Men vores primære bekymring er selvfølgelig de alvorlige problemer vejen vil give golfklubben.
Hvis vejen får nogenlunde det skitserede forløb, vil vi miste arealer, som indeholder nogle af de funktioner, der er meget vigtige for en golfbane, og som nødvendigvis skal ligge tæt på klubhuset for at virke.
Det drejer sig om træningsområderne: Indspilsgreen, Driving Range og Par 3 Bane, og det drejer sig om 18. hul, områder som vejen vil beskære så kraftigt, at de ikke kan bruges. Disse funktioner er allerede i dag handicappede af begrænset areal til rådighed omkring klubhuset. Når klubhuset så alligevel ligger godt, hvor det ligger, skyldes det den store værdi det har, at klubhuset med træningsfaciliteter og start og slut på golfbanen ligger tæt på Ebeltoft by, hvor størsteparten af vore medlemmer bor og som vores mange gæstespillere tiltrækkes af. Den værdi for klubben og for byen mistes, hvis vejen bliver så indgribende at klubhuset må flyttes over til den østlige del af banen.

Flytning af klubhus og omlægning af baneforløbet vil være dyrt og gøre hele golfbanen meget mindre attraktiv for medlemmer og gæstespillere. Da klubben i forvejen opererer på ”sultegrænsen” vil vi ikke kunne overleve med færre indtægter fra medlemmer og gæster.
Vi tillader os at mene, at golfbanen har en ikke ringe betydning for byens borgere, potentielle tilflyttere og turister, så en lukning vil være et tab for alle.

Hvis vejen anlægges i størst mulig afstand fra golfbanen inden for det område af golfbanen langs Bakkevej, som kommunen allerede ejer, vil vi med besvær og store omkostninger kunne klemme nogle af de beskårne funktioner sammen. Vi er nødt til at have træningsfaciliteterne, som er vigtige både for eksisterende medlemmer og for ”indskoling” af nye medlemmer, i forbindelse med klubhuset. Det nødvendige areal hertil vil kræve nedlæggelse af 2 af de 4 huller, som ligger på banens vestlige del. Disse 2 huller skal så anlægges i skovpartiet, Østre Plantage mellem banens vestlige og østlige del. Det vil kræve ophævelse eller dispensation for Fredskovpligten på plantagen, og en sådan dispensation er ikke en selvfølge. Kommunen har tidligere afvist at hjælpe med en ophævelse.

Vi er naturligvis bekymrede for selve vejens indgreb i golfbanen, men vi er dybt bekymrede for bemærkningen i Mobilitetsplanen: ”Denne vej skal danne grundlaget for byudvikling i området omkring golfbanens vestlige del”. Hvis det betyder ny bebyggelse i forbindelse med vejen på golfbanens areal, så er hele den vestlige del af banen i praksis væk, og så er golfbanen i realiteten nedlagt. Der findes ikke de nødvendige erstatningsarealer inden for banens naturlige grænser.

Vi må desværre konkludere, at en vej som den skitserede vil medføre en væsentlig forringelse af golfbanen, og i yderste konsekvens medføre en nedlæggelse af golfbanen. Det vil være et tab for byen, som næppe opvejes af de begrænsede fordele ved aflastningsvejen.
Golfbanen fungerer som en ”grøn lunge” midt i den tiltagende udvidelse og fortætning af bebyggelsen med både helårs-og fritidshuse omkring Ebeltoft by. Golfbanen bidrager derfor i høj grad til at opfylde både fastboende og turisters stigende behov for frisk luft og bynære rekreative områder.
En velfungerende golfbane understøtter byens strategi med at tiltrække aktive seniorer og passer  præcist ind i et af de bærende principper for visionsplanen: Ebeltoft i Udvikling, nemlig at ”tænke oplevelser for både bosætning og turisme sammen og se fritidsborgeren som en ressourse for byens udvikling”.

 

Ebeltoft Golf Club
Bestyrelsen ved formand og næstformand

Jette Glargaard            Allan Bante                                                                                              7.11.2021

21.10.2021 Kære klubmedlemmer 

Ændring af den midlertidige lokal regel på hul 15.

Det har i praksis vist sig at være for favorabelt at droppe med et strafslag i dropzonen tæt på greenen, når man ligger i det blå område langt væk fra green og i mange tilfælde skal bruge mere end eet slag for at komme på green.
Derfor er lokal reglen i samråd med vores regelkyndige, John Brændgaard ændret til følgende:

Tryk på –  https://www.ebeltoft-golfclub.dk/wp-content/uploads/2021/10/Hul-15-lokal-regel-2.jpg

Baneformanden

 

 

Par 3 Bane Mesterskab 2021

Det særlige Par 3 Bane Mesterskab afholdes nu for anden gang.

Det skal foregå i den sidste weekend i oktober måned, men da der er Sponsor- og Hjælpermatch på nabobanen søndag den 31. oktober afholdes Mesterskabet i år fredag, den 29. oktober og lørdag den 30. oktober.

Formatet er slagspilskvalifikation fredag eftermiddag eller lørdag formiddag efter eget valg. De 8 bedste scores går videre til hulspilskampe efter cupsystemet lørdag eftermiddag.

Man deltager i mesterskabet/kvalifikationen ved at spille 9 huller (3×3 huller) slagspil med ½ handicap fredag, den 29. mellem kl. 15 og 17, eller lørdag den 30. mellem kl. 9 og 11.
Scorekort henter man selv i hylden under vinduet i Sekretariatet.

Scorekortet underskrevet af spiller og markør skal afleveres i den dertil opstillede kasse i Udslagshuset på Træningsbanen efter runden og senest lørdag kl. 11.15.
Ved lige scores i kvalifikationen gælder laveste hcp. og derefter sidste 6,3,1, lodtrækning.

Alle med registreret handicap kan deltage. Matchfee kr. 50,00 på Mobilpay 21443425.

De 8 bedste nettoscores spiller lørdag fra kl. 14 finalekampe efter cupsystemet.
Finalekampene afvikles som hulspil over 3 huller med 1/6 handicap. Seedning i første runde: nr. 1 mod nr. 8, nr. 2 mod nr. 7, etc.
Hvis All Square efter 3 huller spilles sudden death fra hul 1.

Semifinalisterne spiller om 3. pladsen samtidig med at finalen spilles.

Vinderen får Vandrepokal og der er præmie til nr. 2 og 3.

Endvidere er der præmie for Hole in one(s) samt bedste bruttoscore i kvalifikationen. (Banerekord: 26 slag, Jacob Fredberg)

Tilmelding senest torsdag den 28. oktober kl. 18.00 på mail til: jacobsen.proark@gmail.commed angivelse af navn, hcp, kvalifikationstidspunkt (fredag eller lørdag), mailadresse og sms.
Deltagerne får startlisten til kvalifikationen på mail torsdag aften.

Deltagerne i finalekampene får besked på deres mail og sms lørdag kl. 12.00

Par 3 Banen er lukket fredag eftermiddag og hele lørdagen for andre end deltagerne i Mesterskabet.

Matchledelse 

Birgit Engsig og Henrik Jacobsen

Kære klubmedlemmer – Anlægsarbejde på banen i vinter

Vi har nu afsluttet udvidelsen af 15. green; der er sået og nu er det så op til vorherre at få den grønne farve frem, forhåbentlig om en fjortens dages tid. Udvidelserne af det røde og det blå teested er allerede grønne.

Når det blå teested bliver til det gule teested, får vi ikke alene et bedre hul for majoriteten af spillerne, vi får også muligheden for at forlænge hul 14 til et par 5 hul, som vi jo mangler nogle af.

Hul 14 skal så forlænges i begge ender; det gule teested rykkes 50m tilbage og en ny green anlægges på bakketoppen, der hvor gul tee 15 i dag ligger.

Hul 14 er ikke noget specielt godt hul; de flestes drive lander på bakkeskråningen og løber mere til højre end fremad. 2. slaget er som regel blindt og greenen er ikke nem at holde bolden på. Ved at forlænge hullet vil stort set alle drives ende på bakkeskråningen og give et blindt 2. slag, som dog vil være mindre krævende, fordi det ikke skal ramme den uholdbare green. Den nye green skal først rammes i tredje-eller fjerdeslaget fra en position, hvor greenen vil være synlig.

Vi kan forbedre hullets forløb ved at forskyde fairway til højre, så hullet mere naturligt og venligt forløber midt i slugten, der hvor vejen tidligere gik.

 

For at det skal blive så godt som muligt skal vejen flyttes endnu en tak til højre, faktisk helt op til bunkeren ved 3. green. Det kræver så at green 3 flyttes til højre. Det vil bare være godt, da green 3 er håbløs.

For at tage tingene i den logiske rækkefølge, og fordi en ny green 3 vil opleves som en større forbedring end et par 5 hul 14, som ikke har det endelige optimale forløb, vil omlægningen af green 3 blive iværksat først.

 

Den nye green skal ligge fra midten af den nuværende green og til højre og lidt kortere, ca. 10 m. For at greenen ikke skal hælde bagud som den nuværende og for at den skal blive mere synlig skal forkanten ligge væsentlig lavere end forkanten på den nuværende green. Det kræver et større jordarbejde, som umuliggør at der spilles til den lille uberørte del af den nuværende green. Se principskitse: tryk på https://www.ebeltoft-golfclub.dk/wp-content/uploads/2021/10/hul-3-rotated.jpg

 

 

Der kan ikke laves en provisorisk green på hullet, men indtil den nye green kan tages i brug hen på sommeren 2022 vil der være en provisorisk green på hul 5 i højre side ca. 50 m før greenbunkeren; hullet vil stadig være et ret langt par 4 hul.

Desuden vil der blive et par midlertidige teesteder i roughen i venstre side af hullet ca. 100 m fra green 5, så der bliver et par 3 hul til green 5. Banen bevare sin par og formentlig også sin Course Rating og Slope. Se principskitse: tryk på

https://www.ebeltoft-golfclub.dk/wp-content/uploads/2021/10/hul3.1.jpg

 

Jordarbejdet ved anlæggelsen af den nye green 3 er så omfattende, at vi ikke kan klare det med vores eget grej, som vi plejer. Vi skal have en fremmed entreprenør ind, eller i hvert fald hans maskine, da vi har nogle dygtige ”gravere”, som kan køre sådan et dyr. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i november måned og anslås at koste kr. 50-60.000, afhængigt af hvordan det skrues sammen. Når arbejdet påbegyndes tages de provisoriske huller i brug.

Det betyder, at man skal gå fra green 2 til tee 4, som så bliver hul 3 etc. Det er den samme vandring som ellers, men man slipper for at spille et dårligt hul undervejs!

 

I øvrigt benytter vi måske lejligheden til at anlægge et nyt gult teested på hul 4 ca. 25 m bag det nuværende og til højre for stien. Angrebsvinklen bliver mere væk fra hul 12 og landingsområdet for drivet vil typisk ligge før fairwaybunkeren og bringe 10. tee. ud af farezonen. Nuværende gul tee bliver så blå.

 

Bestyrelsen og Baneformanden

Undervisningen resten af sæsonen

Nu ebber træningsvejret og træningslysten så småt ud, og det gør undervisningen så også.

Undervisningsprogrammet for diverse hold og muligheden for individuelle lektioner er som hidtil i uge 40, (bortset fra at de to hold fra 18-19 begynder 17.30.)

Fra uge 41 koncentreres al undervisning på to søndage, d.v.s. søndag d. 17. 10 og søndag d. 24.10.
For Prøvemedlemmerne ligger træningen kl. 11-12 eller 14-15, som det passer en.
For Efterskolerne ligger træningen kl. 13-14.
For individuel undervisning kan der bookes lektioner kl. 10-11 og kl. 15.30-16.30

Efter søndag d. 24.10 er det slut med undervisningen for i år.
Dog, i yderste nød, lige inden køllerne ryger på Genbrug, medlemskabet opsiges og Krolfklubben får et nyt medlem, så ring til mig på 2126 1265, så rykker jeg ud med redningskrans, hjertestarter og valium.

Undervisningen genoptages til næste år omkring 1.april.

Tak for i år. Det har været en fornøjelse at arbejde med så mange lærevillige og -nemme elever.
Venlig hilsen
Henrik Jacobsen
Pro træner

29.9.2021 Kære klubmedlemmer

19.9.2021 Kære klubmedlemmer

Ebeltoft Golf Clubs Klubmesterskab

Klubmesterskabet blev afviklet lørdag og søndag, den 4. og 5. september i fantastisk sensommervejr.

Ved klubmesterskabet spiller alle deltagerne uden handicap (fra scratch) 18 huller hver af dagene, – den dame og den herre der har brugt færrest slag på at få bolden i hul over de 2 dage har vundet.

Klubmester damer blev Annette Kambeck med 160 slag og runner up (nr. 2) blev Gitte Sejersen.

Klubmester herrer blev Jacob Fredberg med 146 slag og runner up (nr. 2) blev Mikael Lykke Sørensen.

Det var 6. gang både Annette Kambeck og Jacob Fredberg blev klubmestre i Ebeltoft Golf Club.

 

Præmieoverrækkelsen fandt sted efter alle spillerne var tilbage ved klubhuset og hyggede sig på terrassen, hvor der blev serveret grillpølser.

Klubmestrene fik hver en smuk indgraveret unikaglasskål samt egen parkeringsplads ved klubhuset med klubmesterskilt sponseret af Skomø.

 

For at fejre Klubmesterskabet og vinderne blev der også søndag, den 5. september afholdt en ’Klappematch’, for klubmedlemmer der havde valgt, ikke at deltage i Klubmesterskabet. Her blev der spillet stableford og Annette Ovesen vandt damerækken med 43 point og John Palm Nielsen vandt herrerækken med 41 point og præmierne var sponseret af Nybolig.

 

MEN – bestyrelsen og turneringsudvalget mener, at med den ringe tilslutning der i nogle år har været til Klubmesterskabet og igen her i 2021 – så må vi til at nytænke omkring fremtidens mesterskaber.

Har du eller din Klub i klubben nogle gode ideer hertil, så lad os ved fælles inspiration og ideudveksling få gode ideer indsamlet.

 

Ebeltoft Golf Clubs 20års Pro-Am jubilæum fredag den 17.9.2021

Pro Am er en turnering med hold a’ 4, hvor den ene er professionel golfspiller og de 3 andre er amatører.

Nogle af Danmarks bedste golfspillere var med i fredags og dystede om flotte præmier, om at være på vinderholdet, om at være blandt de bedste amatører og om titlen som dagens bedste professionelle golfspiller.

En del af de 20 hold der deltog var sponseret af lokale virksomheder, som stillede op med deres golfspillende medarbejdere sammen med en Pro. Turneringen er meget attraktiv og tiltrækker altid golfspillere fra andre golfklubber bl.a. i år fra Skive, Hobro, Hørsholm m.fl. og af deltagende professionelle golfspillere kan i år nævnes Martin Ovesen, Martin Michno, Knud Storgaard og Sander Nielsen.

Det blev en festlig regnvejrsdag, hvor der på hul 15 var sponseret en bil af Volkswagen Grenaa, til den af spillerne der kunne lave hole-in-one, – desværre fandt bilen ikke en ny ejer i dette års Pro-Am – det var ellers tæt på, da vi hørte suset, da Pro Casper Bruuns bold landede få cm fra hullet.

 

Under turneringen blev der ved teestedet på hul 11 serveret grillpølser og øl/vand både til golfspillerne og de fremmødte tilskuere ligesom Ebeltoft Golf Clubs baneservice kørte rundt og servicerede spillerne under turneringen.

Efter turneringen var der spisning og præmieoverrækkelse i klubhuset.

 

Turneringsresultat:

Pro’er 

1 Mads Andersen, 68 slag

2 Martin Michno, 69 slag

T3 Oliver Snedker Jespersen, 70 slag

T3 Emil Søgaard, 70 slag

T5 Peter Ankersø, 71 slag

T5 Sander Nielsen, 71 slag

 

AM

1 Søren Smidstrup, 37 point

2 Peter Trane, 33 point

3 Knud Erik Degn, 33 point

4 Kresten Riis Jensen, 32 point

5 Kirsten Berg Pagers, 32 point

 

Hold

1 Nybolig 1, 110 point

2 Beta Care, 104 point

3 PNC Montage 2, 104 point

4 Kovsted & Skovgaard, 104 point

5 Ebeltoft Molsmæglerne, 100 point

 

 

NOVASOL A/S – Dansommer

Ebeltoft Golf Club har i mange år haft Dansommer som sponsor i klubben og også haft en aftale om henvisningsprovision, når klubmedlemmer laver henvisninger der resulterer i en udlejningsaftale mellem en sommerhusejer og Dansommer – det være sig klubbens medlemmers egne sommerhuse eller naboers og bekendtes sommerhuse – overalt i Danmark.

Ebeltoft Golf Club modtager fremover et beløb på kr. 5.000 fra Dansommer ved indgåelse af udlejningsaftale for almindelige sommerhuse og kr. 10.000 for poolhuse. Så kære klubmedlemmer skriv Jer dette bag øret, så vi på den måde kan få ekstra indtægter i vor klub.

 

Regionsgolf 2022

I Ebeltoft har vi mulighed for at tilmelde hold til regionsgolf, så hvis du er interesseret i at deltage, så kig her.

I de rækker, hvor spillerne stadig er arbejdsramte, spilles de fleste matcher mandage efter kl. 16-17.

Der spilles hulspil i alle rækker.

Et hold består af 2 damer og 4 herrer.  Der spilles en damesingle – en mixfoursome – og 3 herresingler.

Man skal være fyldt 21 år, og flexmedlemmer kan ikke deltage.

 

Der kan stilles hold i A-B-C og D rækken, samt senior og veteranrækken

A-Rækken: Hcp. må ikke være under 4,5, – gælder begge køn

B-Rækken: Hcp. må ikke være under 11,5 – gælder begge køn

C-Rækken: Hcp. må ikke være under 18,5 – gælder begge køn.

D-Rækken: Hcp. må ikke være under 26,5 – gælder begge køn.

 

Senior:

Alle handicaps er velkomne.

Du skal være i 50’erne eller fylde 50 år i løbet af 2022 også selv om det er den 31.12. 2022, så er det ok at deltage.

Veteran:

Alle handicaps er velkomne.

Du skal være i 60’erne eller fylde 60 år i løbet af 2022 for at kunne deltage.

 

Veteraner må gerne deltage i seniorrækken men ikke omvendt, og både senior og veteraner må gerne deltage i A-B-C eller D rækkerne, bare handicaps passer ind.

 

I senior- og veteranrækkerne aftales spilletidspunkt kaptajnerne imellem og der gives besked til klubkoordinatoren Annette Kambeck, så dette registreres.

 

Ebeltoft Golf Club har altid hold med i C-rækken, hvor Hanne Andersen er holdkaptajn, og også i Veteranrækken hvor Birgit Engsig er holdkaptajn.

Det vil være dejligt, hvis vi også blev repræsenteret i de andre rækker. Det kræver blot, at du vil være kaptajn og stå for arbejdet med at kontakte og lave aftale med spillere, så der kan stilles hold.

 

I en pulje er der næsten altid 4 hold inkl. det du selv spiller på. Det vil sige, at du spiller 3 andre golfbaner gratis, og du møder en masse hyggelige golfspillere. På spildagene sluttes der af med spisning, som man tilmelder sig inden matchen.

 

Hvis du vil være kaptajn, er der selvfølgelig et par arbejdsopgaver som vil være helt nye for dig, men både Hanne Andersen og Birgit Engsig svarer gerne på spørgsmål og Annette Kambeck hjælper også gerne.

 

Når vi nærmer os foråret og der skal tilmeldes hold, vil Annette Kambeck lave en opsætning i golfbox, så alle der har interesse i at deltage, kan tilmelde sig.

Hvis dette ikke lader sig gøre, vil der blive opsat sedler i klubhuset, hvor du kan tilmelde dig.

Har du spørgsmål, så ring eller mail gerne spørgsmål til Annette Kambeck på akambeck@hotmail.com  eller på 4230 1350.

 

Maling af klubhuset

Klubhuset trænger til en gang udvendig maling, men udbredt regn og bl.a. corona karantæne for Gøsta Knudsen satte en stopper for det planlagte malerarbejde i juli.

 

Nu prøver vi igen. Har du tid og lyst til at hjælpe med at grundbehandle og male klubhusets facader, er du meget velkommen til at hjælpe lørdag den 10. og søndag den 11. oktober.

 

Hver dag vil der være fælles morgenmad klokken 9.00 og en frokost klokken 13.00

 

Gøsta Knudsen ser med forventning frem til din tilmelding senest den 6. oktober på listen, der sættes op på opslagstavlen i klubhuset eller på mail sendt til  gostaknudsenk@icloud.com

 

 

 

 

Personale

Som meddelt sidste år stopper vor chefgreenkeeper Jacob Fredberg omkring 1. december og vi er glade for at vor greenkeeper Ralph Siddons har sagt ja til at være vor chefgreenkeeper fra 15.1.2022.

Vi vil i starten af oktober annoncere efter en greenkeeperassistent til start omkring marts 2022.

 

Oktober måneds matcher

Føtex Match

Søndag, den 3. oktober holder vi den traditionsrige Føtex Turnering hvor der spilles holdspil med 3 – 4 deltagere på hvert hold, og der spilles Texas Scramble.

Kom og vær med, – det er et hyggeligt holdspil og Føtex stiller altid op med meget flotte præmier til de bedste hold.

Tilmelding slutter den 1.10. kl 17.

Matchledere er Christian Mouritzen og Ole Olsen

 

Ebelgolf

En match der afholdes hvert år fredag i efterårsferien med deltagelse af 28 hold a’ 4 personer.

Dagen starter med morgenmad, match, ’aftergolf’ i klubhuset og middag og præmieoverrækkelse på Karens Køkken om aftenen.

En meget populær match, som mange udenbys golfspillere deltager i.

Alle pladser er besat.

Matchledere er Henrik Krogh og Susanne Bødker Jensen

 

Sponsor – Hjælper – Turneringsleder – Udvalgs Match

Vor traditionsrige invitationsmatch for klubbens sponsorer og medlemmer i vor klub der yder et stort frivilligt arbejde afholdes i år den 31. oktober.

Dagen starter med fælles morgenmad, en runde golf hvor der spilles holdspil og efterfølgende frokost i klubhuset med præmieoverrækkelse til dagens vindere.

Der udsendes invitation i starten af oktober og inviterede kan tilmelde sig frem til onsdag, den 27. oktober kl. 17.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

25.8.2021 Kære klubmedlemmer

Et brag af en finale i Djursland Turneringen
Norddjurs Golfklub, Grenaa Golfklub og Ebeltoft Golf Club deltog i turneringen.
De ti bedste fra hver af A, B og C rækkerne fra Djursland Turneringen afholdt i de 3 klubber den 2. maj deltog i finalen, der blev afholdt i Grenaa Golfklub søndag, den 8. august med i alt 90 deltagere – 30 fra hver klub.
Turneringen var sponseret af Sparekassen Kronjylland, Nem Forsikring og Sparinvest.
Dagen startede med regnvejr, men efter en udsættelse på 30 minutter for matchstart blev det dejligt golfvejr.
Sparekassen Kronjylland servicerede spillerne på banen med drikkevarer og lidt sødt og da spillerne kom i klubhuset var sponsorerne vært ved en dejlig buffet efterfulgt af overrækkelse af flotte præmier til dagens vindere.

Ebeltoft Golf Club stillede med 30 spillere ud af de 90 der deltog og vore klubmedlemmer klarede sig rigtig godt – Ebeltoft Golf Club løb med 6 af de 13 præmier – imponerende.
Brigitte Kambeck fik længste drive på hul 18 blandt damerne
Ellis Højgaard var nærmest flaget på hul 4 blandt damerne
Flemming Schütt var nærmest flaget på hul 4 blandt herrerne
I C række blev Carsten Moth nr. 1 med 40 point
I C rækken blev Kaj Jensen nr. 3 med 35 point
I B rækken blev Flemming Schütt nr. 3 med 38 point

En helt ny Djursland Turnering som forhåbentlig kan blive gentaget i 2022 og blive en tradition med finale på skift mellem de 3 golfklubber.

KVADRATmatch med suveræne vinderscores
For mere end 10 år siden startede et samarbejde mellem KVADRAT og Ebeltoft Golf Club om en årlig sensommer match. En match der er åben for alle der er medlem af en golfklub og ikke mindst for Ebeltoft Golf Clubs medlemmer.
2021 matchen blev holdt søndag, den 15. august med 60 tilmeldte golfspillere.
Matchen var en individuel match, hvor der blev spillet Stableford i 3 rækker opdelt efter handicap. Matchen startede kl. 9 efter alle deltagerne havde fået udleveret scorekort af matchlederne Søren Elming og Kresten Riis Jensen.
Efter 4 timers golfspil i grupper af 4 og i godt vejr, samledes alle ved Ebeltoft Golf Clubs klubhus for socialt samvær, lidt at spise og drikke og afventende annoncering af matchens resultater
Jesper Grandt fra KVADRAT, som selv deltog i matchen, overrakte de flotte præmier fra KVADRAT til vinderne.
Vinderen i A rækken var Poul Svendsen med 41 point
Vinderen i B rækken var Kirsten Mouritzen med 45 point
Vinderen i C rækken var Elisa Simonsen med 47 point
Gitte Sejersen fra Bestyrelsen takkede turneringslederne for indsatsen og KVADRAT
for det gode samarbejde med Ebeltoft Golf Club, som ser frem til næste års KVADRATmatch

Ebeltoft Golf Clubs Klubmesterskab 4. og 5. september 2021.
Nu er det tid til årets Klubmesterskab – en fornem turnering hvor klubmester i damerækken og herrerækken skal findes.
Derudover er der 3 rækker for både damer og herre hvor Senior mester (fra 50 år) – Veteran mester (fra 60 år) og Superveteran mester (fra 70 år) skal findes.
For at en række kan tælle i de aldersbestemte rækker, skal der være mindst 4 deltagere i rækken.
I Klubmesterskabet Dame/Herre, skal der kun være 3 deltagere, for at mesterskabet er tællende.

Kom med – tilmeld dig – det bliver en sjov og spændende weekend!
Turneringen er gratis at deltage i og fristen for tilmelding til Klubmesterskabet er torsdag d. 2 september kl. 17.
Hvis en aldersbestemt række ikke er tællende, fordi der ikke er mindst 4 deltagere, deltager du automatisk i Dame/Herre Klubmesterskabet – så alle har mulighed for at blive klubmester. Juniorer deltager i enten Dame- eller Herrerækken.

Klubmesterskabet afvikles over to dage, lørdag og søndag den 4. – 5. september med løbende start begge dage fra kl. 9.00. Laveste handicap i damerækkerne starter ud først, efterfulgt af herrerne. Der spilles slagspil og uden handicap.

Søndag, den 5. september afholdes der ’Klappematch’ sponseret af Nybolig

Efter deltagerne i klubmesterskabet er sendt ud, vil deltagerne i ’Klappematchen’, hvor der spilles Stableford, blive sendt ud ca. 20 min efter i en Gunstart fra hullerne 1-18-17-16-15 etc. – afhængig af hvor mange der deltager. Tilmelding til ’Klappematchen’ skal ske senest torsdag, den 2. september kl. 17 og det er gratis at deltage.
Deltagere i Klubmesterskabet deltager ikke i ’Klappematchen’.
For de morgenfriske vil der søndag, den 4. september være morgenbrød og en kop kaffe fra kl. 7.30 – 9.00 som klubben er vært for.
Efter matcherne vil der blive tændt op i grillen, så der er mulighed for at købe en pølse med brød.
Der vil være præmier til vinderne i begge matcher og antallet af præmier er afhængig af antal deltagere.

Pro-Am har 20års jubilæum i år og afholdes fredag, den 17. september.
Sæt kryds i kalenderen og kom på golfbanen og se de mange deltagere – 20 hold – både professionelle og amatører – DET BLIVER EN FEST!
Kom og vær med og hep på dit favorithold.
Igen i år er der en bil på højkant ved Hole-in-one på hul 15 sponseret af Volkswagen Grenaa.
Der er mulighed for at købe drikkevarer og lidt spiseligt ved Tee 11.
Turneringsledere: Henrik Krogh, Poul Svendsen, Stephen Andersen & Flemming Schütt.

Sikring af klubhuset og buggy parkeringen
Klubben har fået etableret nyt alarmsystem som er væsentlig lettere at håndtere end det gamle. Det viste sig, at det gamle system var udtjent. Der er opsat ny videoovervågning inde i klubhuset på begge etager. For at sikre buggierne på parkeringspladsen, er der lavet videoovervågning og opsat bevægelsesstyrede projektører, som mangler færdigjustering.
TAK til Holmriis som har doneret arbejdstimerne til Ebeltoft Golf Club.

Kursus i førstehjælp/hjertestarter.
Et klubmedlem har kontaktet bestyrelsen og oplyst at ville sponsorer et førstehjælps/hjertestartskursus. Det omtalte kursus er aflyst og bestyrelsen afventer stillingtagen fra sponsor.

Grenaaspiller laver Hole-in-one på vor bane
Niels Hindborg lavede mandag, den 23. august drømmeslaget på hul 9 på Ebeltoft Golf Club. Niels, som på dagen spillede sammen med Søren Elming, kender vor bane rigtig godt, da han startede med at spille golf i vor klub. Tillykke til Niels med det flotte slag.

Bestyrelsen
Jette Glargaard

1.8.2021 Kære klubmedlemmer 

Bestyrelsens konstituering

Efter den forsinkede generalforsamling afholdt den 21. juni i Fregatten Jyllands Auditorium konstituerede bestyrelsen sig på bestyrelsesmøde afholdt den 12. juli:

Jette Glargaard, formand

Allan Bante, næstformand og kasserer

Gitte Sejersen, nye prøvemedlemmer, klub 37+

Gøsta Knudsen, klubhuset

Martin Sass Nielsen, Turneringer

Hanne Verdoes (suppleant), Facebook og bestyrelsens referater

Der henvises til klubbens hjemmeside, hvor ansvarsområderne er beskrevet.

 

Status Ebeltoft Golf Clubs it udstyr

It udstyret i kontoret i klubhusets underetage er opdateret og fungerer. It udstyret på kontoret på første sal fungerer nu igen, og der kan kommunikeres med Golf Box printeren.

 

Møde med klubberne i klubben

På grund af Corona har der ikke været afholdt møde med klubberne i klubben i foråret 2021. Bestyrelsen værdsætter arbejdet i klubberne i klubben og deres betydning for klublivet og for fastholdelsen af medlemmerne.

Bestyrelsen inviterer klubberne i klubben til møde i efteråret 2021.

 

Økonomi

Ebeltoft Golf Clubs økonomi er i fin form og er tilfredsstillende. Dette skyldes især kontingent betalinger i alle kategorier, flere greenfee gæster og mange og trofaste sponsorer.

 

Alarmsystem

Nyt alarmsystem med overvågning bliver installeret af Holmriis i august måned

 

Turneringsudvalg

Der er etableret et Turneringsudvalg bestående af Martin Sass Nilsen, Annette Kambeck og Jette Glargaard.

Udvalget vil gerne skabe større interesse for Ebeltoft Golf Clubs årlige Klubmesterskaber – klubbens fornemste turnering.

Derudover vil der blive ideudviklet omkring matcher 2022 herunder måske et par matcher afviklet lørdage afsluttet med fællesspisning.

 

Turneringer/matcher i august og september:

Sparkassen Kronjylland – Djursland Turneringen 

De ti bedste fra hver af A, B og C rækkerne fra Sparekassen Kronjylland turneringen afholdt i Ebeltoft Golf Club den 2. maj deltager i finalen, der afholdes i Grenaa Golfklub på søndag, den 8. august og vi håber, at vor klubs medlemmer klarer sig rigtig godt i turneringen.

 

Kvadrat Match v/Jesper Grand afholdes den 15. august 2021. 

Der spilles Stableford i 3 rækker.

Turneringsledere: Søren Elming & Kresten Riis Jensen.

Tilmeldingsfrist den 13. august kl. 17.00

 

Ebeltoft Golf Clubs Klubmesterskaber 2021.

Nu er det tid til årets Klubmesterskaber – årets vigtigste turnering, hvor klubbens bedste herre og dame findes ved en Match, og kåres ved den efterfølgende præmieoverrækkelse.

Turneringen er gratis at deltage i og fristen for tilmelding til Klubmesterskaberne er torsdag d. 2 september kl. 17.

Der vil blive spillet i 4 rækker: Dame/Herre – Senior (fra 50 år) – Veteran (fra 60 år) og Superveteran (fra 70 år). For at en række kan tælle i de aldersbestemte rækker, skal der være mindst 4 deltagere i rækken, dog undtaget Dame/Herrerækken, hvor der kun skal 3 deltagere til, for at mesterskaberne er tællende.

Hvis en aldersbestemt række ikke er tællende, fordi der ikke er mindst 4 deltagere, deltager du automatisk i Dame/Herre Klubmesterskaberne – så alle har mulighed for at blive klubmester. Juniorer deltager i enten Dame- eller Herrerækken.

Klubmesterskaberne afvikles over to dage, lørdag og søndag den 4. – 5. september med løbende start begge dage fra kl. 8.00. Laveste handicap i damerækkerne starter ud først, efterfulgt af herrerne. Der spilles slagspil og uden handicap.

Scorekort vil blive udleveret på 1. tee af starteren, der står klar og sender dig godt afsted, – du forventes at være på teestedet 5 minutter inden din starttid.

Så snart matchen er afviklet lørdag, vil din nye starttid for søndag blive offentliggjort i Golfbox.

Søndag starter vi ud med højeste score i damerækkerne og bedste damescore går ud sidst efterfulgt af den højeste score hos herrerne i første herrebold og derefter lavere score efterfølgende.

Søndag d. 5 september afholdes der også en ’Klappematch’. Efter deltagerne i klubmesterskaberne er sendt ud, vil deltagerne i ’Klappematchen’, hvor der spilles Stableford, blive sendt ud ca. 20 min efter i en Gunstart fra hullerne 1-18-17-16- etc. – afhængig af, hvor mange der deltager.                                                                                                                                                       Tilmelding til ’Klappematchen’ skal ske senest torsdag, den 2. september kl. 17. Deltagere i Klubmesterskaberne deltager ikke i ’Klappematchen’.

For de morgenfriske vil der søndag, den 4. september være morgenbrød og en kop kaffe fra kl. 7.30 – 9.00 som klubben er vært for. Efter matcherne vil der blive tændt op i grillen, så der er mulighed for at købe en pølse med brød.

Der vil være præmier til vinderne i begge matcher og antallet af præmier er afhængig af antal deltagere. Nybolig sponserer præmierne i ’Klappematchen’.

 

Pro-Am har 20års jubilæum i år og afholdes fredag, den 17. september.

Sæt kryds i kalenderen og kom på golfbanen og se de mange deltagere – både professionelle og amatører.

Turneringsledere: Henrik Krogh, Poul Svendsen, Stephen Andersen & Flemming Schütt.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

9. juli 2021 Kære klubmedlemmer

KAN MAN DET? – JA, DET KAN MAN!

Gitte Thirstrup Andreasen og hendes mand Jørn Kjeldsen Nielsen har, med stor fornøjelse, lært at spille golf i Ebeltoft Golf Club på et år og havde for første gang tilmeldt sig en af Ebeltoft Golf Clubs turneringer – Ægteskabsturneringen

Lørdag, den 3. juli afholdt vi den årlige turnering for ægtepar/samboende suppleret med en række for mix/par. Turneringen er blevet spillet siden 1975. 

48 spillerede var tilmeldt – 15 ægtepar/samboende par og 9 mix/par. 

Dagen startede med en runde golf, hvor der blev spillet Scottish Twosome med gunstart kl. 12 og efterfølgende hygge på golfklubbens dejlige terrasse.

Om aftenen var der i klublokalet overdådig middag, præmieoverrækkelse, socialt samvær og selvfølgelig glæde over Danmarks fodboldsejr den aften.

Langhoff & Juul Boutique Hotel og Restaurant havde sponseret gavekort til vinderne i de 2 rækker og Carlsberg havde sponseret dejlige fleecetæpper.

I turneringen var der også præmier for bl.a. det længste drive på banens hul 18. 

Udover at Gitte Thirstrup Andreasen og Jørn Keldsen Nielsen spillede sig til en 11. plads i ægteskabsrækken vandt Gitte Thirstrup Andreasen længste drive for damer på hul 18 – så intet er umuligt – golf kan læres – det er bare at komme i gang, hvis man går og drømmer om det!

Vinderne af Ægteskabs turneringen blev Jette Glargaard og Carsten Moth med 48 point og vinderne af Mix rækken blev Jacob Rosendahl og Claus Hougaard med 45 point.

Malerweekend 

På lørdag og søndag, den 10. og 11. juli holder vi malerdage i golfklubben for at få malet de udvendige dele af klubhuset der trænger.

Vi har alle nødvendige remedier, så hvis du kan afse nogle timer lørdag og/eller søndag, så mød op til fornøjelige arbejdsdage. Der er morgenmad kl. 9 og frokost hverdag.

Gitte holder ferie i uge 28

Et godt team af klubmedlemmer har meldt sig som afløsere i sekretariatet i næste uge og som hjælpere henover sommeren – STOR TAK for det! Der vil blive sat en seddel op på opslagstavlen i klubben med vagtplan og kontaktoplysninger på teamet.

Hvor er vi heldige

Vi er en lille klub og har derfor den store fordel, at vi altid kan booke en tid på vor egen bane, – i mange golfklubber, er medlemmerne nødt til at booke en tid mange dage i forvejen og man går oftest i en 4 bold. 

Vi skal huske på altid at byde velkommen til spillere fra andre klubber og aldrig afvise greenfeespillere der har meldt sig på vor bold, – det kan jo være starten på et venskab og er en stor hjælp for greenfeespilleren at spille med en der kender banen, – så stor en hjælp og en god oplevelse, at greenfeespilleren måske vælger at komme igen.

Til klubberne i klubben der har blokerede tider på hverdage, – husk først at gå ud når jeres banespærring starter, så der er plads for andre spillere/greenfeespillere og husk at få ophævet spærringen når I sammen spiller på andre baner.

Generalforsamlingen afholdt den 21. juni 2021.

Generalforsamlingsreferat og Beretning ligger på klubbens hjemmeside under Klubben – referater.

Turneringer

Søndag, den. 8. august afholdes finalen i Sparekassen Kronjyllands Djursland Turnering. Der deltager 30 spillere fra vor klub – de 10 bedste fra a, b og c rækken fra Sparekassen Kronjylland turneringen der blev afholdt den 2. maj her i Ebeltoft Golf Club.

Finalen afholdes i år i Grenaa Golfklub og der deltager 30 spillere fra Grenaa Golfklub, Norddjurs Golf klub og Ebeltoft Golf Club – i alt 90 spillere.

Vor næste sponsorturnering er KVADRAT turneringen v/ Jesper Grandt afholdes søndag, den 15. august med Søren Elming og Kresten Riis som matchledelse. Tilmelding på golfbox.

Bestyrelsen

Jette Glargaard