Brug af måtte er nu obligatorisk.

Da fairways for årstiden er usædvanlig bløde på grund af den megen regn, slås der nemt store og dybe tørv op, når bolden spilles direkte fra fairway. Disse tørv falder fra hinanden, gror ikke fast igen og har også svært ved at blive liggende til beskyttelse af såret.

Derfor har bestyrelsen efter anbefaling fra greenkeeper og baneformand besluttet, at det er obligatorisk at bruge måtte ved slag fra fairway med virkning fra lørdag d. 14. december og indtil videre.

Brug af måtte medfører, at handicaps ikke kan reguleres, men man kan udmærket i interne matcher aftale at deltagernes handicaps midlertidigt og internt reguleres efter de resultater, der opnås i disse matcher. Når der så igen spilles uden måtte, vender man tilbage til det officielle handicap, som man havde før måttetvangen.

Bestyrelsen                                                                                                                                    12.12.19

Golfundervisningen slutter for i år.

Dagene er for korte og vejret for det meste for dårligt, så undervisningen er løjet af og slutter endeligt med udgangen af denne uge, fredag d. 13.12.

Det betyder ikke, at man som spiller skal holde op med at træne, snarere tværtimod: Vinteren, hvor man ikke er presset af at skulle præstere i de store matcher ude på banen, er en god periode at arbejde lidt med sin svingteknik.

Golfundervisningen både for begynderne og erfarne begynder igen, når vejret bliver anstændigt, formentlig en gang i slutningen af marts.

Hvis nogen skulle blive ramt af en dyb og ubærlig svingdepression inden da, så giv mig et kald, så børster vi sneen af en måtte og prøver at få svinghjulet i gang igen.

Begynderne får direkte besked på mail om sæsonstarten, mens andre kan se på hjemmesiden under Pro, hvornår man kan blive radbrækket igen.

Det har været en fornøjelse at undervise både nye og gamle, og så vidt jeg har kunnet se, er ingen gået grædende bort, så jeg håber vi ses igen til foråret.

Med venlig hilsen
Henrik Jacobsen
Protræner

Tre golfklubber har meldt sig ud af Golfringen pr. 31.12.2019.

Kære Golfring medlemmer i Ebeltoft Golf Club.

Tre golfklubber har meldt sig ud af Golfringen pr. 31.12.2019. Det drejer sig om Hobro, MariagerFjord og Randers Fjord golfklubber.

På et møde, der blev holdt i aftes den 3.12.2019 i Mollerup Golf Club – mellem de resterende golfklubber i Golfringen – Grenaa, Ebeltoft, Mollerup, Markusminde og Norddjurs golfklubber – blev Golfringen opløst pr. 31.12.2019.

Vi pointerer, at vi er i gang med at etablere et nyt golfssamarbejde, og i den anledning afsøger vi for tiden markedet for nye samarbejdspartnere. Vi forventer, at en aftale om et nyt samarbejde er på plads inden nytår. Der er aftalt et nyt møde i Norddjurs Golfklub i næste uge.

Vi orienterer igen, så snart vi ved mere.

Som følge af ovenstående slettes alle Golfring-medlemskaber pr. 31.12.2019.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Sparekassen fejrer sine rødder

Sparekassen Kronjylland markerer sit 190 års jubilæum ved at tilbyde medarbejdernes arbejdskraft for en dag til et almennyttigt formål. Derfor havde vi tirsdag eftermiddag besøg af et hold på 4 medarbejdere fra Ebeltoftafdelingen med Sus i spidsen.

De flyttede nogle af de træer mellem 1. og 18. fairway, som har fungeret som ammetræer for de ege, vi plantede for nogle år siden. De er nu placeret bag ved den nye fairwaybunker på hul 1, så de er med til at definere højre kant af 18. fairway, som nogle har svært ved at stedfæste.

Som det fremgår af billederne sparede holdet ikke på kræfterne, men lagde sig i selen for at skabe ny vækst.

Vi takker for indsatsen og ser frem til vores beskedne udgaver af det kendte Sparekassetræ.

 

Regionsgolf 2020

Der er snart tilmelding til regionsgolf for 2020.Vi har et hold i C Rækken og et Veteranhold. I danmarksserien er der et seniorhold tilmeldt. Er er andre der kunne tænke sig at stå for et Regions hold,eller et Danmarksserie hold, så giv besked så jeg kan melde til.

A Rækken må hcp. ikke være lavere end 4,5.

B rækken må hcp ikke være under 11,5

C Rækken ikke under 18,5

D rækken ikke 26,5

Der skal være 2 damespillere og 4 herrespillere for at have et hold, der er ikke prøvespil inden matcherne, og alle spillere skal være fyldt 21 år inden 31 december 2020 for at kunne deltage på hold.

På de aldersbestemte hold er seniorholdet min. 50 år inden 31 dec 2020

Veteran, min 60 år inden 31 dec. 2020

Superveteran, min. 70 år inden 31 dec 2020

Der er ingen hcp. grænser for de aldersbestemte grupper, der skal være 2 damespillere og 4 herrer.

Alle matcher spilles på hverdage, og det er super hyggeligt. Der er fælles spisning.

Igen i år vil der være et Senior hold i Danmarksserien, her er der brug for 5 herrer og 2 damespillere. Disse matcher spilles i weekender og der er samme aldersbegrænsning som i regionsgolfen. Der er ingen hcp. begrænsning for at spille på holdet. Der er også mulighed for et veteranhold i Danmarksserien, hvis der skulle være stemning for dette.

Når alle hold er tilmeldt, vil der blive ophængt en seddel i klubhuset hvor alle der har lyst, kan tilmelde sig. Jeg sender en reminder igen sidst i november.

Arbejde på banen i vinter.

4. green
På de store mesterskabsbaner har man nu mange steder run off områder, så bolden løber langt væk fra green, hvis den bare lige kommer ud på kanten. Her i Ebeltoft har vi i mange år været med på noderne, vi har nemlig deciderede run off greens. Det har vi gjort noget ved med stopvoldene på 3.,10. og 12. green og det fungerer godt og får også disse greens til at se mere imødekommende og flade ud.

Vi fortsætter nu med 4. green i venstre side, hvor bolden triller af green og ned på stien eller helt over på 11, så snart man er lidt til venstre for midten af green. Terrænet mellem stien og green bliver hævet op til vandret og de yderste 3 m af selve green bliver også hævet til kun et svagt fald mod venstre.

I første omgang opbygger vi ”volden” i råjord og lader den sætte sig i vinter. Til foråret ruller vi græsset af green i venstre side, hæver området med vækstjord og ruller green tilbage igen. Samtidig bliver volden planeret med vækstjord og beklædt med rullegræs.

Arbejdsområdet er markeret med blå pæle med sort top (nogle af dem i hvert fald), så der er spilleforbud og frit drop ikke nærmere hullet.

11. gult teested
Når en fairway, der skråner mod højre rammes af et slicet drive fra et teested, der er placeret i venstre side af hullet, vil bolden uvilkårligt ende ude i højre rough. Det kan afhjælpes ved at spillerne lærer at sætte et kontrolleret draw på drivet, eller ved at flytte teestedet over i højre side af hullet og rette det mod venstre, så der drives ind i skråningen. Det sidste er det nemmeste. Det er gjort på 8. med det nye gule teested, som tages i brug til foråret.

Nu gør vi det samme ved 11. gult tee, som flyttes til højre over til picnicpladsen, som så flyttes op til skoven på den anden side af stien. Det er godt nok 9 skridt længere væk, og det er jo selvfølgelig træls, især hvis man glemte at få øllen med fra baggen i første omgang. Til gengæld er der læ for vestenvinden, et flot kig ned ad hullet og fin udsigt til efterfølgernes fumlerier på 10 green.
Det nuværende gule tee bevares som vintertee.

12. gult teested
Hvis vi har tid og kapacitet til det, vil vi udvide 12. gul tee i højre side for at få samme effekt som på 11., så vidt det er muligt.

(Hvis nu nogle damer måtte føle sig forfordelt, så vil jeg lige erindre om, at de røde teesteder på hul 11, 12 og 13 allerede ligger i den rigtige side af hullet, og ydermere er blevet udvidet og rettet ind mod midten af fairway).

Greenvanding
Lige nu er det ikke til at forstå at flere af vore greens var ved at forsvinde i tørken sidste år. De har stadig tørre pletter med dårlig græsvækst. Tørken viste at vandingen på nogle greens ikke er dækkende; sprink-lerne skal overlappe hinanden og det gør de ikke, dels fordi der for få sprinklere, dels fordi de er placeret uhensigtsmæssigt.

Vi effektiviserer nu vandingen på green 2,6,7 og 10 ved at sætte en ekstra sprinkler og flytte de nuværende.
Arbejdet bliver udført af vandingsfirmaet Agrometer i denne måned. Det vil betyde, at de nævnte greens er ude af spil i 2 dage. Der vil blive lavet provisoriske ”greens”, og datoerne for arbejdet vil blive meldt ud, når vi kender dem.
Green 16 trænger også, men den kommende cykelsti langs Boeslumvej vil sandsynligvis kræve en omlægning/flytning af greenen og i den forbindelse vil vandingen selvfølgelig blive lavet korrekt.

Baneformanden                                                                                                                                          13.11.19.

Forbedring af Par 3 banen

Vores lille Par 3 bane har hidtil ikke været meget brugt, og derfor er der heller ikke gjort meget ud af den. Men med de mange prøvemedlemmer i år har der været et stort behov for en god be-gynderbane, og det bliver der forhåbentlig også i de kommende år.

De eksisterende huller er for korte, nogenlunde lige lange, har kun et teested og greens er meget små, skæve og har dårlig græsvækst.

Det gør vi nu noget alvorligt ved.

På skitsen kan man se, hvad forbedringerne af Par 3 banen går ud på. Der etableres 3 nye, større og mere plane greens og tre nye teesteder(måtter), som bliver gule teesteder, mens de nuvær-ende bliver røde tees. Banen bliver ca. 50 m eller ca. 20% længere.

Med Jacob i gravemaskinen og Henrik støttet til en skovl begynder arbejdet nu, med opbygning af de nye greens i råjord, og rydning til de nye teesteder. Opbygningerne skal sætte sig i vinterens løb, og til marts/april næste år pålægges vækstjord og der tilsås. Medio juni skulle de nye greens kunne tages i brug, og indtil da kan der spilles til de nuværende greens på hul 1 og hul 2 og til en provisorisk green på hul 3.

Samtidig fortsætter Carsten Stig med at lave træningsbanen skålformet, så boldopsamlingen lettes. Under arbejdet har vi i øvrigt fundet over 100 begravede bolde, nogle mindst 20 år gamle.

 

Baneformanden                                                                                                                                     2.11.19

Boldopsamling

Boldopsamleren kan ikke længere trække op ad de våde skråninger på træningsbanen, så den service ophører nu og genoptages først til foråret.

Men, der vil stadig være masser af bolde på træningsbanen, bare ikke i kasserne, men ude på marken.
Man tager en spand i hånden, vandrer 100 m ud og bøjer sig ned 25 gange, så har man en spand med bolde, er varmet op og klar til at træne. Hvis man er meget bæredygtig, tager man to spande.

Tilmed har man gjort noget for klimaet, da boldmaskinen så ikke dieseloser 1 time om dagen i 5 måneder. Det kompenserer for 4 minutters CO2 udledning fra et polsk skibsværft.

Når man så går derude med bøjet ryg, vil man bemærke, at vi graver i skrænten i højre side. Det går ud på at fase skrænten af, så den kan klippes. Boldene vil så trille ned på feltet, eller de kan i hvert fald samles op med boldmaskinen. Det vil se pænt grønt ud, og være til glæde for boldop-samlerne; hverken mænd eller maskine bliver jo yngre!

 

Baneformanden                                                                                                                          28.10.2019

Golftræning om vinteren.

Selvom den egentlige golfsæson er ved at være forbi, er der jo mange, der spiller det meste af vinteren, når vejret er tåleligt og banen ikke er lukket af sne. Med 3 sweatre, 4 røde bolde, ditto næse, bælgvanter og lommelærke banker man sig selv og bolden gennem vinden og tænker kun på, at det snart er overstået, mens man forsøger at overbevise sig selv om, at det trods alt er sundt og sjovt.

Så er det ikke oplagt at tænke på træning, det begynder vi med til foråret. Og dog, netop om vinteren, hvor der ikke er noget at spille for, er det oplagt at arbejde lidt med sin teknik, så den er forbedret, når foråret eller golfferien sydpå kommer. Der er som regel læ og lunt på træningsbanen, og når man slår mange slag lige efter hinanden får man varmen. De kiksere man uundgåeligt laver, når man indøver noget nyt, varmer også, både indvendig og udvendig.

Man kan også tørtræne, d.v.s. lave svingøvelser derhjemme foran spejlet, så man kan kombinere synet af den rigtige bevægelse med følelsen af den rigtige bevægelse.

Derfor kan man stadig få undervisning hos træneren i november måned, så man har noget rigtigt at træne på, i stedet for at træne på sine fejl.

De faste træningsdage er nu suspenderet, så man kan få træning, når vejret og ens tid tillader det. Man ringer bare til mig på tlf. 21 26 12 65 og aftaler en tid.

Begyndertræningen om onsdagen er stoppet af mangel på lyse timer, men træningen om søndagen fortsætter indtil videre. Søndag d. 27.10. træner vi kl. 13-14, men de følgende søndage er det kl. 12-13, så der kan spilles 9 huller bagefter i Kaninklubben.

Med venlig hilsen

Henrik Jacobsen
Protræner                                                                                                                                        25.10.2019

Takke-match for sponsorer, frivillige medhjælpere og udvalgsformænd..

Ebeltoft Golf Club afholdt søndag den 13/10 sin årlige takke-match for sponsorer, frivillige medhjælpere og udvalgsformænd

Efter en god gang morgenmad – spil og en god gang frokost leveret af dagens matchsponsor Steen Borregaard (Kok) kunne Steen overrække præmier til de heldige vindere

Vinder  stableford fra  venstre A:rækken Morten Jensen og B-rækken Aage Bisgaard

Holdturnering blev vundet af følgende spillere

Fra venstre: Erik Larsen, Aage Bisgaard, Anne-Mette Madsen og Ole Olsen