https://www.ebeltoft-golfclub.dk/wp-content/uploads/2022/08/banestatus-august-3.docx

Banelukning!

Kære klubmedlemmer

Vi finder desværre det nødvendigt at lukke banen endnu nogle dage, da der stadig ligger meget vand på banen.
Banelukningen er derfor forlænget indtil tirsdag, den 23. februar kl 10.

Bestyrelsen og Baneformanden

Kære medlemmer

Selv om det nu er tøvejr og regn, er der stadig  frost et par cm nede i jorden. Det giver en blød og vandlidende overflade, og færdsel på banen vil kunne give tryk-og vridningsskader. Vi finder det derfor nødvendigt at lukke banen et par dage, så frost og vand kan forsvinde.

Banen er derfor lukket fra nu af og indtil lørdag morgen kl. 10.00 d. 20. februar.

 

Bestyrelsen og Baneformanden

 

Banen er i øjeblikket mere….

Banen er i øjeblikket mere eller mindre dækket af sne og bundet af frost både dag og nat, så, selvom fornøjelsen nok er begrænset, er det ok at spille på banen.
Hvis/når det begynder at veksle mellem frost (om natten) og tø (om dagen) er der risiko for en optøet overflade på en frossen bund, og så vil trafik på især greens kunne give skader.
I den situation kan det blive nødvendigt at lukke banen eller i hvert fald greens.
Hvis der er så megen sne, at man kan stå på ski eller kælke, så kører man selvfølgelig uden om greens og teesteder (det gælder også børnebørnene).

Baneformanden

Banen er lukket, når der er rimfrost i græsset

Anlægsarbejder i vinteren 2020-21

Hvert år forsøger vi at realisere en bid af den udviklingsplan for banen, som er skitseret i det vedtagne program: ”Ide, Målsætning og Plan for Ebeltoft Golfbane 2020-2030”

Hvis vi skulle gå efter de projekter, som vil have størst værdi for banen, skulle vi tage fat på f.eks. et nyt hul 2 gennem skoven mellem hul 1 og nuværende hul 2, eller udvidelse af green 14 eller 15, men vi er styret af et budget på kr. 25.000 og vores arbejdskapacitet: en gravemaskine, en skovl, en rive og halvanden mand.

Så de store projekter må vente, men indenfor de givne begrænsninger kan vi alligevel godt lave nogle ting, som gør banen bedre og mere regulær.

Som man kan se rundt omkring i landskabet er vi i gang med :

–  sti ved udgangen fra 1. green (færdig)

–  sti fra 2. green til 3. teested (færdig)

–  nyt rødt/ blåt teested på hul 6 i højre side, så udslagsvinklen bliver ind i fairway og ikke ud af fairway

–  nyt rødt teested på hul 7, så hullet bliver kortere og green mere synlig

–  udvidelse af gul tee på hul 8, så det bedre klarer slitagen

–  rydning af nogle træer og buskads i højre side af hul 8

–  anlæggelse af to fairwaybunkers i højre side af hul 8, for at stoppe nogle af boldene på vej ned i skoven

–  forlængelse af stien ud fra teestederne på hul 10 (færdig)

–  opbygning af nogle høje bag 13. green for at skabe en visuel og spillemæssig baggrund for greenen.

–  skæring af bunkerkanter og opretning af sandlag

Dertil kommer i de næste par måneder så langt kræfterne måtte række:

–  etablering af sprinklere foran green 1 og 18, hvor græsset på skråningen har dårlige vækstbetingelser

–  udvidelse af blå tee på hul 15, så det kan bruges som gul tee, så hullet kan få en fair par 3-længde.

–  sti ved teestederne på hul 7

–  sti op fra 17. green

–  forlængelse af stopvolden i venstre side af fairway 18 mod træningsbanen

–  plantning af nogle træer bl.a. i roughen mellem hul 1 og 18, til lokalisering af de (mange) skæve drives

–  trimning af diverse træer og buske rundt omkring

Til nogle af disse arbejder har vi god og nødvendig hjælp af frivillige, og det kan godt være, at vi kalder på nogle flere, når der skal finpudses på anlægsarbejderne til foråret.

Der er givetvis nogen, der vil spørge: er al det nu også nødvendigt? Nej, det er det ikke, men det er godt.

Der er sikkert også nogen, der hellere ville have nogle andre forbedringer, men dette er altså, hvad det blev til i denne omgang

Baneformanden                                                                                                                                     13-12-20

”Sokker” på hul 15

På hul 15 vil der ofte nu i vintersæsonen være unormale baneforhold, midlertidigt vand, som vil få bolden til at sidde i sit eget nedslagsmærke, og undertiden endda forsvinde helt i den bløde bund, derfor skal vi præcisere, hvad man så kan gøre ih.t. Regel 16, som dækker denne situation.

Hvis bolden i det generelle område er fæstnet i sit eget nedslagsmærke, må man uden straf løfte, rense og droppe bolden umiddelbart bag nedslagsmærket inden for 1 køllelængde, dog ikke nærmere flaget.
Hvis bolden ikke kan droppes, uden at der er gene fra et unormalt baneforhold (midlertidigt vand) skal den droppes uden straf i den droppezone, der er markeret på det gamle, gule teested 2.

Hvis bolden uden enhver tvivl er forsvundet i sit eget nedslagsmærke i det generelle område med unormalt baneforhold, må en ny bold droppes uden straf i droppezonen.

Note: Det generelle område omfatter i denne forbindelse: fairway, semirough og rough, men ikke strafområdet, greenen eller teestederne på hul 2.

Baneformanden

Greenpiercing

Vi fortsætter de løbende bestræbelser på at få gode vækstvilkår for græsset i greens og teesteder. Det betyder, at vi i uge 47 vertidræner (laver huller i ) greens og en del af teestederne. Bagefter dresses op med sand.

(Først laver de med stort ståhej huller i jorden for at genere spillet og straks efter fylder de gudhjælpemig hullerne op igen…….!)

Greens og teesteder kan spilles som normalt, dog skal man selvfølgelig holde inde med skydningen, når der arbejdes på en green eller et teested.

Baneformanden

Ebeltoft Golf Club søger Greenkeeperassistent

Banearbejder

Som sædvanlig benytter vi vinteren til at udføre forskellige anlægsarbejder, som tilsigter at gøre banen til en bedre golfoplevelse for majoriteten af medlemmer og greenfeespillere.

Det første vi går i gang med, er at udbedre nogle af de mest ujævne stier med en belægning af stenmel, som vi i forvejen har på en del stier. Det medfører, at der vil være nogle områder med areal under reparation med spilleforbud og dermed frit drop. Områderne vil ikke blive afmærkede, de burde give sig selv.

Det næste arbejde bliver udvidelse af det gule teested på hul 8 og anlæggelse af 2 bunkers i højre side af samme hul, for at begrænse antallet af (slicede) drives, der triller ud i skoven til sorg og glemsel.

Hvis vi har tid og kræfter til mere, vil det være anlæggelse af et nyt rødt teested på hul 6 i højre side af fairway for en bedre indgangsvinkel til fairway.

Alle vores par 3 huller er (for) lange for de fleste af klubbens spillere, især damerne, derfor har vi planer om også at nå at anlægge et nyt rødt teested på hul 7, foran og til venstre for det nuværende, hvor det også kommer højere op end det nuværende, som så bliver blåt teested.

På de nævnte huller vil man møde nogle tilsyneladende umotiverede pæle, bla. nogle gule, som altså er en foreløbig afsætning af de påtænkte anlægsarbejder.

 

Baneformanden.                                                                                                                   2.11.2020

Spil med lejeforbedring

I uge 43 har der jo været spil med lejeforbedring på fairways på grund af verticalskæring af fairways. Det lader vi fortsætte som en midlertidig Lokal Regel i de følgende uger indtil vi går over til Vinterbane.

Tilladelsen til lejeforbedring på fairway skyldes de dårlige baneforhold efter verticalskæringen og eftersåningen og ønsket om at beskytte banen.

Lejeforbedring kan ske enten ved at lægge bolden op på en græstot indenfor et scorekort eller op på en måtte, placeret der hvor bolden ligger. I begge tilfælde tæller scores til handicapregulering.. Senere vil vi tage stilling til om spil fra måtte skal være obligatorisk.

I øvrigt spilles banen som sædvanligt, men inden så længe, når græsvæksten ophører, vil vi som sædvanlig gå over til vinterteesteder, men nærmere herom senere.