https://www.ebeltoft-golfclub.dk/wp-content/uploads/2022/08/banestatus-august-3.docx

Blå tee på hul 15

Resten af året vil blå tee på hul 15 være under reparation.

Blå tee er så sammenfaldende med rød tee.

Handicapberegningen på blå bane påvirkes ikke af denne ændring.

Baneformanden

Banehjælperarrangement.

Banen er faktisk ret pæn for tiden.

24.4.2021 Baneinformation

Lejeforbedring
På grund af tørken og kulden er græsset på fairways ikke rigtig kommet i vækst endnu; det giver mange dårlige lejer og tørv der smuldrer. Derfor skal der spilles med lejeforbedring indenfor et scorekorts længde på fairways fra og med i morgen d. 25. april til og med d.14. maj.
Trods lejeforbedringen tæller scores fortsat til handicapregulering.

Rygeforbud
Der er nu så tørt overalt på og omkring golfbanen, at der er risiko for naturbrande. Derfor er rygning forbudt overalt med øjeblikkelig virkning og indtil videre.

Baneformanden                                                                                                                                               

Par 3 banen er nu åben for spil

Par 3 banen er efter omlægningen blevet en regulær lille golf-bane med 2 teesteder på hvert hul, bunkers, gode fairways og greens, som hen ad vejen får helt samme kvalitet som den store banes greens.

Man skal naturligvis bruge egne bolde på Par 3 banen og spille den fuldstændig som en normal golfbane. Og for nu at skære det ud i pap: man lægger altså græstørv på plads, opretter nedslags-mærker på greens og river i bunkers.
Der ligger særlige scorekort i vindueshylden i klubhuset.

For medlemmer er det selvfølgelig gratis at spille den lille bane.
For ikke-medlemmer koster det kr. 100 for 1-3 runder, og man kan leje køller og bolde for kr. 100. Man behøver ikke at være golfspiller for at bruge banen, det er pay and play.

Par 3 banen er selvfølgelig ikke en mini-drivingrange, hvor man kan stille sig op på en fairway og høvle en spand træningsbolde op på den nærmeste green, som nogen desværre har gjort.

Baneformanden

Baneinformation 9 april

Banetoilettet er nu åbent igen, efter at pumpen er blevet repareret og ledningen renset. Så nu skulle vi være fri for forstoppelser.

På hul 13 er vi ved at lave nogle høje bag green, dels for at få en visuel baggrund for greenen, dels for at forhindre (nogle) bolde i at løbe ud på vejen (eller længere). Højene er Areal under Reparation med Spilleforbud.
Hvis bolden ligger på en høj så rag den forsigtigt ud med et jern. Undgå den traditionelle lokale metode: at tre mand bærer den fjerde ind i det sårbare område!!

Par 3 Banen vil blive åbnet i uge 16, hvis det ikke er snevejr.

Vores greens er ikke verdens største (så tre-putts burde være en sjældenhed), derfor arbejder vi løbende på at gøre dem lidt større og lidt mindre kuplede. Dels ved egentlige anlægsarbejder, som på green 4, dels ved at udvide i klipningen.
Når vi udvider greens ved klipning er udvidelserne, som ses som lysere grønne randområder, ikke så jævne i begyndelsen. Men efterhånden som der bliver klippet og dresset vil de blive lige så gode som resten af greenen.
Enkelte steder udvider vi greenen i forkanten, ikke så meget for at udvide det brugbare område, men mere for at gøre forkanten, starten af green mere synlig på afstand; en såkaldt ”falsk front”.
Nogle steder vil udvidelsen også muliggøre, at green forskydes lidt, så en meget skrå del i den ene side erstattes af en mere plan del i den anden side. F.eks. 13. green, som forskydes et par meter til højre.
Det kan forekomme, at en udvidelse går hen over en sprinkler, indtil vi får den flyttet. Hvis bolden er på green og sprinkleren er i stancen eller på puttelinien, må der droppes fri uden straf i.h.t. Regel 16, som alle jo kender.

Bunkers på 8. er nu i spil. Den første vil hen ad vejen blive en del af roughen, når den gror til. Den er i spil allerede nu, og så kan man kalde den rough, græsbunker, waste eller træls, alt efter temperament.
Den anden er en normal bunker. Skrænten fra bunkeren og ned i skoven er Areal under Reparation med Spilleforbud markeret med blå prikker (og resterne af et birketræ).

De nye teesteder under anlæggelse på hul 6, 7 og 8 er Areal under Reparation med Spilleforbud.

Danmark i Bevægelse. Vi har tilsluttet os motionskampagnen: Danmark i Bevægelse. Vores bidrag er, at alle klubbens spillere påtager sig den ekstra fysiske anstrengelse det vil være, at gå 7,5 m længere omkring hver green, for at undgå at køre buggies og trolleyer på greenkanten og mellem green og bunker. Udover kon-ditionsforbedringen har dette den selviske fordel, at ens bold ikke kommer til at ligge på et bart og nedslidt område til det delikate indspil. Et typisk eksempel er, at folk ved green 4 balancerer på toppen af skrå-ningen  i venstre side, i stedet for at gå/køre 4 m til venstre nede på stien. Prøv at se, hvor slidt, gul og kedelig den bakkekam allerede er. Vi kan selvfølgelig sætte spærringer op, men det ser grimt ud, generer greenkeepernes arbejde, og erfaringen viser, at det alligevel lykkes folk at forcere spærringerne for at spare nogle skridt, samtidig med at de påstår, at de spiller golf for motionens skyld.

                                                                                                                                                           Baneformanden    

Sommerbane fra og med lørdag d. 27. marts

Vi går fra Vinterbane til Sommerbane fra lørdag morgen d. 27. marts, fordi sommertiden da begynder, selvom det dårligt nok er blevet forår endnu.
Sommerbane betyder:
– at der spilles fra de ordinære teesteder
– at der ikke spilles med lejeforbedring
– at konverteringstabellerne er i sommerudgave
– at der må køres med buggies
– at der er river i bunkers
– at flagene må tages op
– at der skal betales fuld greenfee
Du må gerne fortsat spille med lejeforbedring/lægge op i private runder, men så tæller scoret ikke til handicapregulering.
Greens vil være klippede, og måske også fairways, hvis der er kommet varme og vand.
Men så længe det er så koldt og vi mangler nedbør, er der ikke rigtig vækst i græsset, så jævnhed og tæthed på teesteder, fairways og greens vil ikke være i top før hen i slutningen af april.
Par 3 Banen åbner først senere, når der er kommet god vækst i græsset.
Sommerbane betyder mærkeligt nok også:
– at græstørv …………………………………..
– at nedslagsmærker ……………………….
– at bunkers ……………………………………
– at kørsel tæt på greens ………………..
Hvis du ikke kan gætte, hvad der skal stå på prikkerne, så fortjener du ikke noget påskeæg.
Baneformanden

Rimfrost

Selv om vi officielt er kommet ind i forårsmåneden, er der fortsat undertiden rimfrost på banen efter kolde nætter, så vi erindrer om, at man ikke må spille på banen, når der er rimfrost for ikke at skade græsset.
Det kan godt være, at der ikke er rimfrost på den del af banen, man med halvsøvnige øjne og lidt dårlig vilje kan se fra klubhuset, men andre skyggefulde dele af banen bliver først varmet op senere.
Så hvis man møder en green med rimfrost, må man altså ikke spille på den. (Når man springer indspil og puttning over, så har man da også en chance for at få par på det hul.)

Buggykørsel
Der må endnu ikke køres med buggy generelt, men de, der har særlig tilladelse til at bruge buggy om vinteren, må nu igen bruge deres buggy, men undgå de bløde og glatte steder både af hensyn til banen og af hensyn til egen sikkerhed.

Bestyrelsen og Baneafdelingen

Træplantning

Der bliver i øjeblikket plantet lidt forskellige steder ude på banen til guidning og indramning af spillet på nogle huller. Plantningen, eller rettere flytningen, af træer fra de eksisterende skovpartier udføres af tre kyndige træmænd, Orla, Jørn og Ib. På billedet er de i gang med at flytte et pænt egetræ fra starten af 8. hul til roughen mellem 8. og 5. fairway. Der vil bl.a. også blive plantet nogle træer i roughen mellem 1. og 18. fairway, så man har noget at lokalisere sin vildfarne bold på.

Hvis et plantested er i vejen for spillerens stance og/eller sving skal der droppes fri uden straf. Der vil blive sat blå pæle med sort top op ved træerne.

Baneformanden

Der er frit drop for gravende dyr!

Banen lukket til og med torsdag!

Kære klubmedlemmer

På grund af bundfrost på bl.a. greens holdes banen lukket til og med på torsdag den 25. februar.
Når banen åbnes igen vil brug af buggy ikke være tilladt frem til meddelelse om, at buggykørsel igen er tilladt for de få med tilladelse.

Bestyrelsen & greenkeeperen