Træplantning

Der bliver i øjeblikket plantet lidt forskellige steder ude på banen til guidning og indramning af spillet på nogle huller. Plantningen, eller rettere flytningen, af træer fra de eksisterende skovpartier udføres af tre kyndige træmænd, Orla, Jørn og Ib. På billedet er de i gang med at flytte et pænt egetræ fra starten af 8. hul til roughen mellem 8. og 5. fairway. Der vil bl.a. også blive plantet nogle træer i roughen mellem 1. og 18. fairway, så man har noget at lokalisere sin vildfarne bold på.

Hvis et plantested er i vejen for spillerens stance og/eller sving skal der droppes fri uden straf. Der vil blive sat blå pæle med sort top op ved træerne.

Baneformanden

Der er frit drop for gravende dyr!