https://www.ebeltoft-golfclub.dk/wp-content/uploads/2022/08/banestatus-august-3.docx

Verticalskæring og eftersåning.

I uge 43 bliver fairways verticalskåret for at forbedre græssets vækstbetingelser. Det gøres jævnligt på greens og nu vil vi se om det ikke også kan hjælpe på vores fairways, hvor overfladen er blevet kompakt, og svær at trænge igennem for vand, gødning og ilt.

Verticalskæringen foretages med en særlig maskine, som både skærer og opsamler det opskårne materiale. Maskinen kører på langs af fairway og hastigheden er noget langsommere end med fairwayklipperen. Maskinen er lejet, så den skal køre hele tiden og venter derfor ikke for spillerne. Man kan godt spille, selvom der er eller bliver verticalskåret på et hul, men man må selvfølgelig ikke slå når maskinen er indenfor skudvidde. Maskinen skal være udenfor rækkevidde, og det er ikke bare måske uden for rækkevidde, det er absolut udenfor rækkevidde, så tøv lige en kende ekstra.

Man må gerne spille bolden som den ligger, og man må gerne lægge op i uge 43. Handicap reguleres selvom der lægges op. Klubberne i klubben må selv afgøre om der lægges op i deres turneringer.

I forlængelse af verticalskæringen bliver greens og udvalgte fairways/partier af fairways eftersået.
Eftersåningen af greens vil ikke påvirke spillet, da det hovedsagelig sker på et tidspunkt, hvor de fleste spillere kun er nået til at tænke på morgenkaffen.
Eftersåningen på fairway vil i højere grad forgå, mens der spilles på banen; derfor gælder her det samme som ved verticalskæringen: man må gerne spille på de huller, hvor der er eller bliver eftersået, men man må absolut ikke slå, når der er bare den mindste risiko for at ramme så-maskinen (og styrmanden).

Baneformanden

Glatte fairways

I denne tid, hvor græsset stadig gror og er fugtigt hele tiden, er der risiko for at skride på fairways, både når man går, og når man kører i buggy.
Det gælder bla. på hul 5 i højre side lige før hjørnet og især på hul 2, hvor det er decideret farligt at forsøge at køre op ad bakken i buggy. Her skal man bruge asfaltstien fælles med hul 15.

Baneformanden

Boldopsamleren har opgivet ånden

Efter længere tids skranten og trods hurtig og professionel hjælp udåndede vores gamle og trofaste medarbejder på driving rangen i tirsdags. Det skete midt i arbejdet og lignede først et ildebefindende som følge af overanstrengelse; det er sket før, men denne gang var det alvor, motoren bankede voldsomt, pulsen faldt drastisk og svære rystelser gik gennem boldopsamlermaskinen. Fulgt af sit bedrøvede mandskab vaklede maskinen tungt stønnende op til sin plads og drog her sit sidste suk. Trods flere genoplivningsforsøg måtte fagfolkene konstatere, at det var slut, end ikke en organtransplantation ville have reddet vores arbejdskammerat.

Vi havde håbet, at den gamle slider havde holdt sig i live sæsonen ud, men sådan skulle det altså ikke gå. Det er ikke nemt lige at finde en afløser, medmindre vi køber en helt ny, og det har vi ikke råd til. Vi forsøger derfor at finde en udtjent, men dog brugbar bil, som opsamleraggregatet kan svejses på. Men der vil gå noget tid inden det er klaret, så indtil da må spillerne selv ud med spanden og samle bolde op. Boldene er så til gengæld gratis for alle.

Hvis nogen har eller kender til en mindre, solid, men overordentlig billig bil, som måske kan bruges til formålet, hører vi gerne fra vedkommende. Diesel er bedst, og den behøver ikke have bakkamera, Apple-CarPlay, metallak og alufælge, men fire hjul og mindst to brugbare gear er nødvendigt.

Baneformanden

Indvielse af Udslagshuset

Propning af greens og verticalskæring af fairways

Propning af greens

Greens blev jo arbejdet op i tip-top stand til ProAm, så de var hurtige, jævne og faste. Men nu ødelægger vi det hele igen ved at proppe dem. D.v.s. vi trækker en masse små propper op, og fylder hullerne  med sand igen. Det er en årlig operation, som har til formål at skabe adgang for ilt, vand og gødning til vækstlaget under græstæppet, som hele tiden bliver udsat for komprimering af trafikken af maskiner og spillere. Propningen har endvidere til formål at indføre mere sand i vækstlaget, til erstatning for den oprindelige muld, som er mere tilbøjelig til at blive kompakt end greens bygget på sand. De nye greens på par 3 banen har sand som vækstlag.

Ødelæggelsen starter mandag d. 21. september ca. kl. 12 på de første 9 huller. Disse huller er så lukket for spil resten af dagen. De er spilbare igen fra tirsdag morgen, men vil være lidt ujævne.

Arbejdet fortsætter tirsdag eftermiddag på de sidste 9 huller, som så vil være lukket resten af dagen og igen spilbare fra onsdag morgen.

Onsdag bliver der spredt sand (dresset) på alle greens, men de er spilbare. Dog må man holde inde med skydningen i de 10 min. hvor der arbejdes på en green. Man kan jo bruge ventetiden til at brokke/glæde sig over det nye handicap, man bliver udstyret med næste år.

De optagne propper vil blive anvendt til at forbedre det gamle vejareal på hul 14, så her vil der være nogle områder med areal under reparation med spilleforbud.

 

Verticalskæring af fairways

Når vi nu er i gang, vil vi også ødelægge fairways. Der nu ikke så meget at ødelægge, vores fairways er ikke gode, dels fordi underlaget er tæt på at opfylde kravene til stabilgrus, dels fordi de har fået for lidt vand de sidst 2-3 år i vækstsæsonen. Det hjælper ikke meget, at det regner om vinteren. Fairways er derfor hårde og uigennemtrængelige for ilt, gødning og den smule vand der trods alt kommer. Det er dårlige betingelser for græsvækst.

Luksusoperationen ville være at proppe og dresse ligesom på greens, men det er praktisk og økonomisk uoverkommeligt.
Det vi kan gøre, er at verticalskære fairways, som vi også gør på greens, d.v.s . at skære ned i toplaget med tynde knive. Herved brydes den hårde overflade lidt og der skabes adgang til det øverste af rodnettet for ilt vand og gødning, og forhåbentlig aktivers også noget af det frø som altid ligger i jorden (”Frøbanken”). Det gælder desværre også ukrudtsfrø, men det er jo dog også grønt.

Den operation vil blive gennemført i uge 40 og tage et par dage. Banen bliver ikke lukket, men maskinen, som vi lejer, skal køre kontinuerligt, så man må springe det hul over, som der arbejdes på.

Midlertidige regel om lejeforbedring ophævet

Med virkning fra lørdag morgen d.22. august blev den midlertidige regel om lejeforbedring ophævet. Samtidig genoptages handicapreguleringen, så der igen kan indberettes scores.

Lejeforbedring og handicapregulering

Nogle har undret sig over at handicapreguleringen er suspenderet fordi der spilles med lejeforbedring, og har været bekymret for ikke at få nok scores til beregningen af det nye handicap 2021.

Vi har som bekendt pt. lejeforbedring fordi vores fairways er usædvanligt tørre og hårde, så det er svært for de fleste spillere at slå anstændige slag fra de tætte og bare lejer. Lejeforbedring skåner banen lidt, men det er primært til glæde for spillerne, at der kan lægges op.

Ifølge handicapreglerne kan der imidlertid ikke reguleres handicaps, når der spilles med oplæg uden for vinterperioden. Handicapreguleringen er derfor pt. suspenderet. Det er faktisk også til glæde for spillerne: Hvis man både får ekstra længde på de tørre fairways og forbedret leje vil det resultere i usædvanligt lave scores, og dermed en reduktion i handicap, som ikke afspejler en reel fremgang i spillerens standard. Det vil ”svie” til spilleren både, når spilleforholdene snart bliver mere normale, og når 2021 handicappet skal beregnes på basis af de bedste 8 scores ud af de seneste 20 scores indberettet i 2020 og om nødvendigt i 2019.

Vi regner med, at der kommer gang i græsset sidst i denne uge, når der er kommet den lovede regn. Vores loyale græs plejer at kvittere hurtigt for vand.
Derfor bliver den midlertidige regel om lejeforbedring ophævet med virkning fra lørdag morgen d.22. august. Samtidig genoptages handicapreguleringen, så der igen kan indberettes scores.

 

Bestyrelsen                                                                                                                                                      

Midlertidig lokal regel:  Lejeforbedring

Da fairways for tiden er meget hårde og tørre uden ordentlig græsvækst skal der spilles med lejeforbedring på fairways.

Bolden må, efter at være markeret, løftes, renses og placeres indenfor en køllelængde, men ikke nærmere hullet.

Reglen om lejeforbedring træder i kraft fra fredag d. 7.8. kl. 12.00 og gælder indtil videre.

Så længe der spilles med lejeforbedring er handicap-regulering suspenderet.

 

Bestyrelsen

Arbejdsdag på banen

Nu kommer endelig den længe ventede dag, hvor du kan få lov til at give banen en hjælpende hånd på særligt trængende steder. ( Nej, du får ikke lov til at klippe roughen der, hvor dine slicede drives normalt ender. Se dog pkt. 2 nedenfor)
Greenkeeperne og de faste frivillige gør et stort stykke arbejde til daglig, men en gang imellem er det godt at komme til bunds i nogle vanskelige dele af banen.
Vi har brug for:
1. 4-5 personer, som er omhyggelige (damer?) til at luge bunkers og samle sten op
2. 4-5 personer, som er rivegale (mænd?), til at sammenrive græs i roughen mellem 1. og 18. fairway og mellem 18. fairway og Driving Range. Greenkeeperne har klippet græsset inden.
3. 4-5 personer, som kan lidt af hvert (blandet køn?)
Det foregår søndag d. 5. juli fra kl. 15.00 til 18.00.
Vi mødes ved klubhuset, hvor opgaverne fordeles. Man må meget gerne medbringe sin egen ynglingsrive, og ditto lugejern og spand. Ellers har klubben de fornødne redskaber. Der vil være drikkevarer mm. undervejs/bagefter.
Tilmelding til Baneformanden på sms 21 26 12 65 eller mail jacobsen@golfbanearkitekt.dk senest fredag d. 3.juli kl. 20.

Venlig hilsen
Greenkeeperne og Baneformanden

16 juni Greens er priklet og bli..

Greens er priklet og bliver dresset i løbet af i dag, tirsdag d. 16.6.

Greens er spilbare både før og efter dressningen.

Der kan være en kort ventetid ved den green, der aktuelt arbejdes på.

 

Greenfeen er nedsat til det halve, eller man kan få en gratis greenfeebillet.

 

Baneformand og Greenkeeper