Lejeforbedring og handicapregulering

Nogle har undret sig over at handicapreguleringen er suspenderet fordi der spilles med lejeforbedring, og har været bekymret for ikke at få nok scores til beregningen af det nye handicap 2021.

Vi har som bekendt pt. lejeforbedring fordi vores fairways er usædvanligt tørre og hårde, så det er svært for de fleste spillere at slå anstændige slag fra de tætte og bare lejer. Lejeforbedring skåner banen lidt, men det er primært til glæde for spillerne, at der kan lægges op.

Ifølge handicapreglerne kan der imidlertid ikke reguleres handicaps, når der spilles med oplæg uden for vinterperioden. Handicapreguleringen er derfor pt. suspenderet. Det er faktisk også til glæde for spillerne: Hvis man både får ekstra længde på de tørre fairways og forbedret leje vil det resultere i usædvanligt lave scores, og dermed en reduktion i handicap, som ikke afspejler en reel fremgang i spillerens standard. Det vil ”svie” til spilleren både, når spilleforholdene snart bliver mere normale, og når 2021 handicappet skal beregnes på basis af de bedste 8 scores ud af de seneste 20 scores indberettet i 2020 og om nødvendigt i 2019.

Vi regner med, at der kommer gang i græsset sidst i denne uge, når der er kommet den lovede regn. Vores loyale græs plejer at kvittere hurtigt for vand.
Derfor bliver den midlertidige regel om lejeforbedring ophævet med virkning fra lørdag morgen d.22. august. Samtidig genoptages handicapreguleringen, så der igen kan indberettes scores.

 

Bestyrelsen