I lørdags d. 26.september blev Udslagshuset på træningsbanen indviet. Det skete ved synkron klipning af båndet omkring huset foretaget af sponsoren Rene Rasmussen fra Jakob Tømrer og Jette Glargaard fra Bestyrelsen.

Efter skåler og tak til sponsoren og tillykke til golfklubben slog Rene Rasmussen det første slag ud af huset med appel og applaus.

Alle materialerne til huset, samt arbejdet med fundament, pålægning af tagpap og montering af tagrende er sponseret af Jakob Tømrer. Uden det var vi ikke kommet i hus med projektet.
Tegning og byggeri er udført med professionelt håndelag af Erik Pedersen, Ejvind Frandsen og Ib Helle, som jo også opførte et maskinskur på greenkeepergården sidste vinter.
Ellis Højgaard, Rita Sax, Bente Torp, Birgit Engsig og Leo Dam har grundet og malet det hele sort og giver det endda en gang mere senere, når træet har sat sig.

Huset indeholder 2 udslagspladser til frit brug; den største har træneren dog fortrinsret til, især i regnvejr. Der bliver opsat spejle, så man kan se sin egen særlige udgave af golfsvinget, endda fra flere vinkler.

Areal under reparation på jul 14.

Det dårlige stykke fairway/semirough på hul 14, hvor der tidligere var vej er nu belagt med den gode muld, som kom ud af propningen af greens. Området er tilsået og vorherre tændte for vandingsanlægget i passende tid og omfang, så nu skulle området blive væsentlig bedre at spille på.

Området er nu forsynet med blå pæle med sort top, og det betyder jo som bekendt areal under reparation med spilleforbud; dvs. bolden skal samles op (man behøver ikke slæbe hele campingvognen med ind) og droppes straffrit uden for afgrænsningen. Det betyder så også, at den hidtidige midlertidige lokale regel om lejeforbedring inden for området er ophævet.

Baneformanden