Arbejdsdag på banen

Nu kommer endelig den længe ventede dag, hvor du kan få lov til at give banen en hjælpende hånd på særligt trængende steder. ( Nej, du får ikke lov til at klippe roughen der, hvor dine slicede drives normalt ender. Se dog pkt. 2 nedenfor)
Greenkeeperne og de faste frivillige gør et stort stykke arbejde til daglig, men en gang imellem er det godt at komme til bunds i nogle vanskelige dele af banen.
Vi har brug for:
1. 4-5 personer, som er omhyggelige (damer?) til at luge bunkers og samle sten op
2. 4-5 personer, som er rivegale (mænd?), til at sammenrive græs i roughen mellem 1. og 18. fairway og mellem 18. fairway og Driving Range. Greenkeeperne har klippet græsset inden.
3. 4-5 personer, som kan lidt af hvert (blandet køn?)
Det foregår søndag d. 5. juli fra kl. 15.00 til 18.00.
Vi mødes ved klubhuset, hvor opgaverne fordeles. Man må meget gerne medbringe sin egen ynglingsrive, og ditto lugejern og spand. Ellers har klubben de fornødne redskaber. Der vil være drikkevarer mm. undervejs/bagefter.
Tilmelding til Baneformanden på sms 21 26 12 65 eller mail jacobsen@golfbanearkitekt.dk senest fredag d. 3.juli kl. 20.

Venlig hilsen
Greenkeeperne og Baneformanden