https://www.ebeltoft-golfclub.dk/wp-content/uploads/2022/08/banestatus-august-3.docx

Omlægning af 3. green begynder nu.

Som forudskikket omlægger vi nu 3. green, så den ændres fra at være en omvendt Margretheskål til at være, om ikke en dyb tallerken (den har vi ikke opfundet endnu), så dog en relativ flad tallerken.

Den nye green vil ligge ca. halvt til højre for og halvt foran den nuværende green og en god meter lavere. Den vil få fald mod teestederne og ikke bagud som den nuværende. Greenen bliver således langt mere modtagelig og også mere synlig fra teestederne.
Teestederne forskydes mod højre, dels for at få bedre plads til hul 14s fairway, når dette hul forlænges til par 5, dels for at slagvinklen til den nye green bliver mere vinkelret på skråningen op til green.

Det er et større arbejde, og med klubbens begrænsede midler er det kun muligt at udføre, fordi vores medlem Palle Lumbye, som arbejder i entreprenørfirmaet Arkil, har skaffet os en overordentlig favorabel ”pris” på en stor gravemaskine med en dygtig gravemester i førersædet.

Arbejdet påbegyndes onsdag morgen d.17. nov. Gravearbejdet, som også omfatter opbygning af det nye gule teested på hul 4, forventes at tage 2 dage. Fældning af træer og flytning af den afgravede jord klares af vores sjak af energiske frivillige. Finregulering af green, teesteder og omgivelserne vil bagefter blive lavet af vores egen ”gravemester” Ib Andreasen, og i vinterens løb vil der blive tilkørt og udlagt vækstjord fra Svith i Grenå.

Jorden skal sætte sig indtil det tidlige forår, hvor der så bliver monteret vand, finplaneret og tilsået. Med lidt hjælp fra vorherre, lidt overbærenhed fra medlemmerne og en del frivillige og flittige hænder vil greenen kunne tages i brug sidst på sommeren næste år.

Fra tirsdag morgen d. 16. nov. er hul 3 altså lukket for spil. (Så nyd det, når dit perfekte teeslag for sidste gang ruller af 3. green).
Man går direkte fra hul 2 til hul 4, som så er hul 3. Hul 5 er opdelt i 2 huller: et par 4 hul på 300 m fra gul (hul nr. 4) og et par 3 hul på 90 m fra gul (hul nr. 5) Derefter er hulforløb og nummerering uændret. Scorekortet vil blive tilpasset, men Course Rating, Slope og Handicapindex ændres ikke.

Når vi nu er i gang med at molestere banen og genere spillerne, kan vi lige så godt fremture, og det vil så gå ud over hul 6. Det blå og røde teested har fået en bedre placering, men fra det gule teested stirrer man jo stadig ind i en grøn væg og op i den blå luft og håber på at ens halvtoppede drive sniger sig over bakketoppen. Det vil blive noget nemmere, når vi nu kapper 1,5 m af bakke-toppen og anlægger et nyt teested til højre for det nuværende, og opbygger det ca. 1,5 m. Placeringen til højre for det nuværende gule teested giver flere fordele: vi kan bruge det nuværende teested uændret indtil det nye er klar, vi får et vintertee, vi får en bedre vinkel ind på fairway og bakketoppen er lavest i højre side.

Skalperingen af toppen udføres af vores medlem Thomas Jensen, som i sin landbrugsbedrift har en velegnet skubbe/skovle maskine. Arbejdet udføres en dag i uge 46, og den dag må de gule så spille  fra rød.
Den forfladigede bakketop vil selvfølgelig være areal under reparation indtil græsset er bære-dygtigt hen på foråret, men det vil jo ikke være noget problem, når selv de toppede drives kan flyve uhindret over bakken.

Baneformanden                                                                                                                                13.11.21

Vinterbane fra og med mandag d. 8. nov. 2021

Selvom banen er flot grøn, er den våd og blød og derfor sårbar, og sårene læges ikke nu, hvor græsvæksten ophører. Det er især hårdt ved teestederne, når fødderne roterer rundt og køllen tager jordprøver. Og buggierne laver spor og spin.
Vi går derfor over til Vinterbane fra og med mandag d. 8. november fra daggry.
Vinterbane betyder, at der spilles som om sommeren, med følgende modifikationer:

Banelukning

Banen kan lukkes i rimfrost, snevejr og kraftigt tøvejr. Det vil ikke altid være praktisk muligt at annoncere en lukning i forvejen, men lukningen vil nok være selvindlysende. En god indikator er, at din græsplæne og banen er hvid, og at selv hunden ikke vil ud.

Teesteder
Der er kun gul og rød bane i vinter.
Den gule bane spilles fra de blå teesteder på hullerne: 1-5-10-12-13-14-17 og 18.
Fra måtter på hullerne: 7-16.
Fra det gamle gule teested på hul 2-8-11, og fra det normale teested på hul 3 og 15.
Fra provisorisk teested foran/i forkanten af de normale gule teesteder på hul: 4-6-9
Den røde bane spilles fra forkanten af de sædvanlige teesteder, undtagen hul 6 og 7 fra de gamle teesteder og hul 9 fra provisorisk teested foran og hul 15 fra måtte.

Fairways

På fairways må bolden spilles som den ligger, eller lejeforbedres eller slås fra måtte.
Scores tæller til handicap regulering, også hvis der spilles med oplæg eller fra måtte.
I matcher skal matchledelsen fastlægge, hvordan bolden skal spilles.

Bunkers og rough.

Spilles som om sommeren (men bunkers rives!)

Greens

Spilles som om sommeren (men nedslagsmærker oprettes!)

Course rating, handicapindex og scorekort.

Vinterbanen har Course Rating og Slope. Konverteringstabel er ophængt i klubhuset. Handicapindex er uændret. Scorekort er tilpasset vinterbanen og udskrives normalt.

Trolley og buggy.

Trolley må bruges, men det henstilles, at man bruger bærebag. (7 køller er alt nok) Kørsel med privat buggy kræver skriftlig tilladelse fra Bestyrelsen, efter skriftlig og begrundet ansøgning til Sekretariatet. Gælder også greenfeespillere.

 

Bestyrelsen og Baneformanden 3.11.2021

Udvidelse af greenen hul 15

Propning af greens i uge 38

Mandag d. 20.9. om eftermiddagen og tirsdag d. 21.9 om formiddagen foretages der propning af greens. Onsdag d. 22.9 eftersås og dresses greens.
De første 9 huller kan således ikke spilles mandag eftermiddag fra kl. 14 og først igen fra kl. 10 tirsdag.
De sidste 9 huller kan ikke spilles om tirsdagen før efter kl. 14.00
Alle huller kan spilles fra onsdag morgen, men der arbejdes på 1-2 greens ad gangen, hvor der så vil være lidt ventetid, eller hullet må springes over.
Det er selvfølgelig træls at få spillet forstyrret, men det er en årlig begivenhed, som forbedrer greens.
Greenkeeper og Baneformand.

2-09-2021 Boldopsamleren er oppe at køre igen :-)

Boldopsamleren er ude af drift igen :-(

Vores boldopsamler har mistet gnisten og skal have ny generator, som der er leveringstid på. Derfor er der ingen boldopsamling i de næste 8-10 dage.
Man kan selvfølgelig gå ud og samle sig en spand eller to efter aftale med de spillere, der allerede står og slår bolde.
Træningsboldene er naturligvis gratis for alle så længe det er ”selvhentere”.

Baneformanden

27-08-2021 Boldopsamleren er oppe at køre igen :-)

Boldopsamleren har mistet gnisten..

Vores boldopsamler har mistet gnisten og skal have ny generator, som der er leveringstid på. Derfor er der ingen boldopsamling i de næste 8-10 dage.
Man kan selvfølgelig gå ud og samle sig en spand eller to efter aftale med de spillere, der allerede står og slår bolde.
Træningsboldene er naturligvis gratis for alle så længe det er ”selvhentere”.

Baneformanden