Omlægning af 3. green begynder nu.

Som forudskikket omlægger vi nu 3. green, så den ændres fra at være en omvendt Margretheskål til at være, om ikke en dyb tallerken (den har vi ikke opfundet endnu), så dog en relativ flad tallerken.

Den nye green vil ligge ca. halvt til højre for og halvt foran den nuværende green og en god meter lavere. Den vil få fald mod teestederne og ikke bagud som den nuværende. Greenen bliver således langt mere modtagelig og også mere synlig fra teestederne.
Teestederne forskydes mod højre, dels for at få bedre plads til hul 14s fairway, når dette hul forlænges til par 5, dels for at slagvinklen til den nye green bliver mere vinkelret på skråningen op til green.

Det er et større arbejde, og med klubbens begrænsede midler er det kun muligt at udføre, fordi vores medlem Palle Lumbye, som arbejder i entreprenørfirmaet Arkil, har skaffet os en overordentlig favorabel ”pris” på en stor gravemaskine med en dygtig gravemester i førersædet.

Arbejdet påbegyndes onsdag morgen d.17. nov. Gravearbejdet, som også omfatter opbygning af det nye gule teested på hul 4, forventes at tage 2 dage. Fældning af træer og flytning af den afgravede jord klares af vores sjak af energiske frivillige. Finregulering af green, teesteder og omgivelserne vil bagefter blive lavet af vores egen ”gravemester” Ib Andreasen, og i vinterens løb vil der blive tilkørt og udlagt vækstjord fra Svith i Grenå.

Jorden skal sætte sig indtil det tidlige forår, hvor der så bliver monteret vand, finplaneret og tilsået. Med lidt hjælp fra vorherre, lidt overbærenhed fra medlemmerne og en del frivillige og flittige hænder vil greenen kunne tages i brug sidst på sommeren næste år.

Fra tirsdag morgen d. 16. nov. er hul 3 altså lukket for spil. (Så nyd det, når dit perfekte teeslag for sidste gang ruller af 3. green).
Man går direkte fra hul 2 til hul 4, som så er hul 3. Hul 5 er opdelt i 2 huller: et par 4 hul på 300 m fra gul (hul nr. 4) og et par 3 hul på 90 m fra gul (hul nr. 5) Derefter er hulforløb og nummerering uændret. Scorekortet vil blive tilpasset, men Course Rating, Slope og Handicapindex ændres ikke.

Når vi nu er i gang med at molestere banen og genere spillerne, kan vi lige så godt fremture, og det vil så gå ud over hul 6. Det blå og røde teested har fået en bedre placering, men fra det gule teested stirrer man jo stadig ind i en grøn væg og op i den blå luft og håber på at ens halvtoppede drive sniger sig over bakketoppen. Det vil blive noget nemmere, når vi nu kapper 1,5 m af bakke-toppen og anlægger et nyt teested til højre for det nuværende, og opbygger det ca. 1,5 m. Placeringen til højre for det nuværende gule teested giver flere fordele: vi kan bruge det nuværende teested uændret indtil det nye er klar, vi får et vintertee, vi får en bedre vinkel ind på fairway og bakketoppen er lavest i højre side.

Skalperingen af toppen udføres af vores medlem Thomas Jensen, som i sin landbrugsbedrift har en velegnet skubbe/skovle maskine. Arbejdet udføres en dag i uge 46, og den dag må de gule så spille  fra rød.
Den forfladigede bakketop vil selvfølgelig være areal under reparation indtil græsset er bære-dygtigt hen på foråret, men det vil jo ikke være noget problem, når selv de toppede drives kan flyve uhindret over bakken.

Baneformanden                                                                                                                                13.11.21