Banearbejder

Som sædvanlig benytter vi vinteren til at udføre forskellige anlægsarbejder, som tilsigter at gøre banen til en bedre golfoplevelse for majoriteten af medlemmer og greenfeespillere.

Det første vi går i gang med, er at udbedre nogle af de mest ujævne stier med en belægning af stenmel, som vi i forvejen har på en del stier. Det medfører, at der vil være nogle områder med areal under reparation med spilleforbud og dermed frit drop. Områderne vil ikke blive afmærkede, de burde give sig selv.

Det næste arbejde bliver udvidelse af det gule teested på hul 8 og anlæggelse af 2 bunkers i højre side af samme hul, for at begrænse antallet af (slicede) drives, der triller ud i skoven til sorg og glemsel.

Hvis vi har tid og kræfter til mere, vil det være anlæggelse af et nyt rødt teested på hul 6 i højre side af fairway for en bedre indgangsvinkel til fairway.

Alle vores par 3 huller er (for) lange for de fleste af klubbens spillere, især damerne, derfor har vi planer om også at nå at anlægge et nyt rødt teested på hul 7, foran og til venstre for det nuværende, hvor det også kommer højere op end det nuværende, som så bliver blåt teested.

På de nævnte huller vil man møde nogle tilsyneladende umotiverede pæle, bla. nogle gule, som altså er en foreløbig afsætning af de påtænkte anlægsarbejder.

 

Baneformanden.                                                                                                                   2.11.2020