Når kort bare er godt………..

Vi er Så stolte af Morten Buckhøjs artikel om Ebeltoft golf club i Golfbladet denne måned – Måske den hyggeligste bane i hele Danmark❤️

https://issuu.com/mortenbuckhoj/docs/golfbladet_oktober_2022/13

25.9.2022 – Seneste Matchresultater – Mer’Golf – Par 3 Bane mesterskab m.m.

Årets sidste sponsormatch – FØTEX Matchen

I dejligt sensommervejr, søndag, den 11. september, blev der med gunstart kl. 9 spillet Texas Scramble

Efter matchen blev der serveret god mad i klubhuset arrangeret af Bente Jørgensen og Solveig Madsen fra Tirsdagformiddag damernes Klub.

Da matchledelsen v/ Jacob Rosendahl og Claus Hougaard havde gjort resultatet op for dagens match, var der overrækkelse af præmier sponseret af FØTEX v/Ole Lambæk til de 3 bedste hold.

Vinderholdet med 56 slag:

Bent Jørgensen, Stephen Andersen, Morten Jensen, Peter Kongsbak

  1. pladsen med 60 slag:

Søren Elming, Lars Rasmussen, Elisa Simonsen, Jette Glargaard

  1. pladsen med 60 slag:

Niels Korsgaard, Erik Pedersen, Gitte Sejersen, Kaj Jensen

 

Pro Am 2022

Resultatet af den traditionsrige 21. Pro Am Turnering fredag, den 16.9.2022:

Pro:

1   Magnus Østergaard, 67 slag

T2 Knud Storgaard, 69 slag

T2 Casper Bruun, 69 slag
T4 Emil Søgaard, 70 slag

T5 Thomas Nørret, 70 slag

T5 Christoffer Lange, 70 slag

 

AM:

1 Casper McNally Hald, 36 point

2 Stig Jørn Andersen, 34 point

3 Poul Svendsen, 34 point
4 Claus Udengaard, 34 point

5 Lars P. Jørgensen, 33 point

 

Hold:

1 PNC Montage II, 113 point
2 Jørgen Pedersen, 110 point

3 Beta Care, 109 point

4 Nybolig I, 107 point
5 PNC Montage I, 105 point

 

Det blev en festlig dag i pragtfuldt vejr. Alle 76 spillerne – 19 hold a’ 1 Pro og 3 amatører, blev under golfrunden, på vor toptrimmede bane, serviceret med drikkevarer og grillpølser. Efterfølgende var der stor buffet i golfklubben efterfulgt af præmieoverrækkelse.

Henrik Krogh har i 11 år været formand for Pro Am udvalget og meddelte inden dette års Pro Am, at dette års Pro Am var han sidste som formand for udvalget.

STOR TAK til Henrik Krogh og TAK til resten af Pro Am udvalget Poul Svendsen, Flemming Schütt og Stephen Andersen for endnu et års planlægning af Pro Am.

2023 holder vi igen Pro Am, hvor holdene kan dyste på vor smukke og svære bane. Flere hold har allerede tilmeldt sig turneringen i 2023 der afholdes 15.9.2023 og Pro Kennett Sørensen har sagt ja til at være formand for Pro Am udvalget i 2023.

 

Fra seneste bestyrelsesmøde afholdt mandag, den 12.9.2022:

  1. Æresmedlemmer

Fastsættelse af ’Kriterier for udnævnelse og optagelse som Æresmedlem af Ebeltoft Golf Club’ blev gennemgået og vedtaget sammen med beslutning om, at Henrik J. Jacobsen udnævnes som Æresmedlem af Ebeltoft Golf Club søndag, den 18. september 2022. Materialet ligger på klubbens hjemmeside under Klubben.

 

”Kriterier for udnævnelse og optagelse som Æresmedlem af Ebeltoft Golf Club

Som Æresmedlem kan Ebeltoft Golf Club udnævne en person, der gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats til gavn for Ebeltoft Golf Club og dennes medlemmer.

Udnævnelsen kan være på baggrund af en periode med en stor og særlig indsats for klubben:

– Udvist en længevarende interesse for klubbens liv

– Have været eller er en markant personlighed i Ebeltoft Golf Club

– På værdig vis have repræsenteret klubben

– Have virket på lederplan /som medlem i en usædvanlig lang periode

– Ved sin indsats have sat sig spor i klubbens historie

– Har udført et enestående frivilligt arbejde i klubben

Indstilling af personer til Æresmedlem kan komme fra alle klubbens medlemmer, og udnævnelse til æresmedlem besluttes af den til hver tid siddende bestyrelse.

En person, der er blevet udnævnt til Æresmedlem af Ebeltoft Golf Club, inviteres til klubbens årlige generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfri, har stemmeret på generalforsamlinger og kan altid uden greenfee betaling invitere en gæst med sig til en runde golf i Ebeltoft Golf Club.

Som Æresmedlem opnår man et særligt diplom, der bekræfter udnævnelsen og en buket blomster ved udnævnelse.

Hvis et Æresmedlem udtaler sig krænkende eller taler nedsættende om Ebeltoft Golf Club, vil dette blive behandlet i bestyrelsen, som i sådanne tilfælde suverænt kan afgøre, om personen vil blive frataget sit prædikat som Æresmedlem.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. september 2022”

 

Efter udnævnelsen til Æresmedlem har bestyrelsen modtaget følgende fra Henrik J. Jacobsen:

” Bestyrelsen for Ebeltoft Golf Club

Jeg er jo ikke meget for at blive fremhævet og hængt op til beskuelse, selvom det selvfølgelig er risikoen, når man blander sig i mange ting.

Men jeg må indrømme, at jeg alligevel er meget beæret, stolt og glad for at blive æresmedlem i Ebeltoft Golf Club. Det er en stærk påskønnelse af det arbejde og de resultater vi, mine mange hjælpere og jeg sammen har leveret.
Jeg har gennem årene været særlig knyttet til tre golfklubber, Randers, Holstebro og Ebeltoft, men Ebeltoft er den klub, jeg har været mest involveret og engageret i på flest forskellige måder. Så et æresmedlemskab her føles som kronen på værket.

Selvom vi er flyttet fra byen, vil Birgit og jeg fortsat have en særlig fornemmelse for Ebeltoft og golfklubben og følge med i, hvordan det går. Jeg må så bestræbe mig på at overholde det vilkår for æresmedlemskabet, at man ikke må kritisere bestyrelsen!

Tak for nogle gode og indholdsrige år og tak for hæderen.

Henrik J. Jacobsen”

 

  1. Vort tilbud om, at en 1 gæst kan spille med 1 klubmedlem for 1/2 pris

Et medlem har foreslået, at rabatten skal være kr. 100 (i stedet for kr. 150), som i en del andre golfklubber.

Bestyrelsen synes forslaget giver god mening, og det besluttes, at fra 1.11.2022 koster det kr. 200 for 1 medlem at invitere 1 gæst til en runde golf.

Det besluttes endvidere, gældende fra 1.11.2022, at gæster der spiller med i åbne turneringer og i Klubber i klubben skal betale kr. 200 + evt. matchfee.

Invitationsmatcher – 1 årligt besøg af venskabsklubber i Klubber i klubben betaler udelukkende evt. matchfee fastsat af Klubben i klubben.

HUSK referater fra bestyrelsesmøderne ligger på hjemmesiden under Klubben, Referater.

 

Mer-Golf samarbejdet

Allan Bante og Jette Glargaard har deltaget i møde med de andre involverede klubber – Norddjurs, Mollerup, Søhøjlandet – tirsdag, den 13/9 i Norddjurs Golf Klub.

Samarbejdet fortsætter i 2023 og det blev besluttet, at tilføje til aftalen, at medlemmer af Klubber i Klubberne og private grupper på flere end 12 personer, ikke kan afholde ”turneringer” med deres Mer’Golf medlemskab/ingen betaling af greenfee, men skal betale en greenfee på 100 kr. pr. person pr. runde.

Man skal altid bestille tid på GolfBox og grupper ved telefonisk henvendelse til den pågældende golfklub.

Vilkårene for deltagelse i Mer’Golf vil blive opdateret på hjemmesiden under Mer’Golf, men forholdet omkring Karenstid kommer her:

”Karenstid: 
For at modvirke at et medlem, ud fra økonomiske overvejelser omkring kontingent, skifter fra en golfklub til en anden golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under fritspils-ordningen, indføres en karenstid på 24 måneder fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive tilmeldt fritspils-ordningen i den nye klub. Karenstiden kan dog bortfalde, hvis der på medlemmet samtidig sker en adresseændring til nærområdet for den nye klub, og medlemmet derved flytter betydeligt nærmere den nye klub.

Karenstiden gælder også for begyndermedlemmer, der efter begynderforløb i én af Mer’Golf klubberne flytter til en af de andre klubber uanset kontingentstørrelsen.”

 

Banen/Lokale regler

Lokalreglen vedr. Hul 3 og Dropzonen.

Det præciseres, at kun bold på stien til højre for green kan droppes i Dropzonen. Hvis bolden ligger udenfor/ i skoven, skal man spille bolden som den ligger eller gå tilbage og spille en ny bold, med 1 strafslag, fra der hvor man spillede bolden fra sidst. At bruge Dropzonen, hvis man ikke ligger på vejen, er diskvalifikation.

 

Svendeprøve og sæsonafslutning for prøvemedlemmer v/Gitte Sejersen

Vi har 45 prøvemedlemmer i år, hvilket er særdeles glædelig for fremtiden i vores klub. Prøvemedlemmerne har trænet flittigt, og mange har fået banetilladelse, og har meldt sig ind som begyndermedlemmer, en del spiller i Begynderklubben Klub 37+, og nogle har allerede meldt sig ind i golfklubben som fuldt medlem. Enkelte er begyndt sent på sæsonen og har derfor endnu ikke banetilladelse, men det når vi, inden sæsonen slutter sidst i oktober.

Enhver læreplads slutter med en svendeprøve, det gør prøvemedlemsskabet også. Derfor afholdt vi sæsonafslutning søndag, den 18. september med efterfølgende svendegilde.

21 prøvemedlemmer deltog i sæsonafslutningen.

16 spillede 10 hullers Greensome på den store bane.

2 spillede 6 hullers Greensome på den store bane med en erfaren spiller.

3 spillede 9 huller slagspil på Par 3 Banen, med en erfaren spiller som hjælper.

Alle var tilbage i klubhuset til kl. 18, hvor vi spiste en dejlig middag. Inden kaffen var der præmie uddeling.

Vinder af 10 huller matchen blev: Tine Vestergaard og Marie Carlsen, på anden pladsen kom Anders Sinding og Eric Frank, og Finn Carlsen og Kjeld Buus blev nr. 3

Vinder af 6 huller matchen blev Pia Fersbye.

Vinder på Par 3 Banen blev Brian Brun Kristensen.

Aftenen sluttede med kaffe, kage, hygge, snak samt afsked med Henrik og Birgit.

 

Par 3 Bane Mesterskabet lørdag, den 8. og søndag, 9. oktober

Det særlige Par 3 Bane Mesterskab afholdes nu for 3. gang.

Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage.

En særlig opfordring til vores begyndere og juniorer – I har alle øvet Par 3 Banen flittigt i denne sæson. Det er gratis at deltage.

Formatet er slagspilskvalifikation lørdag eftermiddag eller søndag formiddag efter eget valg.
Man deltager i mesterskabet/kvalifikationen ved at spille 9 huller (3×3 huller) slagspil med ½ handicap lørdag, den 8. oktober mellem kl. 15 og 17, eller søndag, den 9. oktober mellem kl. 9 og 11.

Scorekort henter man selv i hylden under vinduet i klubhuset.
Scorekort, underskrevet af spiller og markør, skal afleveres i den dertil opstillede kasse i Udslagshuset på Træningsbanen efter runden og senest søndag kl. 11.15. Ved lige scores i kvalifikationen gælder laveste Hcp. og derefter sidste 6,3,1, lod-trækning.
Alle med registreret handicap kan deltage.

De 8 bedste nettoscores spiller søndag fra kl. 14 finalekampe efter cupsystemet.
Finalekampene afvikles som hulspil over 3 huller med 1/6 handicap.

Seedning i første runde: nr. 1 mod nr. 8, nr. 2 mod nr. 7, etc.

Hvis All Square efter 3 huller spilles Sudden death fra Hul 1.
Semifinalisterne spiller om 3. pladsen samtidig med at finalen spilles.

Vinderen får bl.a. Vandrepokal og der er også præmier til nr. 2 og 3.
Endvidere er der præmie for Hole-in-one(s) samt bedste bruttoscore i kvalifikationen. (Banerekord på 26 slag har Jacob Fredberg).

Tilmelding senest torsdag den 6. oktober kl. 18.00 på i GolfBox eller på mail til: jacobrosendahl@mail.dk med angivelse af navn, hcp, kvalifikationstidspunkt (lørdag eller søndag), mailadresse og tlf.nr.
Deltagerne i finalekampene får besked på deres mail og sms søndag, kl. 12.00
Par 3 Banen er lukket lørdag eftermiddag og hele søndagen for andre end deltagerne i Mesterskabet.

Matchledelse Jacob Rosendahl og Gitte Sejersen

 

Vintergolf klubben 2022/23 v/ Allan Steen

Opstart i weekenden 08-09/10 og med afslutning lørdag, 25. marts 2023.

Alle er velkommen til at deltage – nye som gamle.

Man kan vælge at betale et sæson kontingent eller betale pr. gang.

Ca. 1 gang om måneden vil der være gunstart med anden spilform og med mulighed for mad efter spil.

På hjemmesiden www.ebeltoftgolf.dk kan man finde nyttig information, nyheder og resultater.

Alle sæsonens turneringer ligger allerede på Golfbox.

Er man på Facebook kan man finde gruppen – Vintergolf Ebeltoft Golf Club.

Har man brug for hjælp, kan man kontakte Allan Steen (4267 0477) eller Michael Rosleff.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

2.9.2022 – Klubmesterskab og indvielse af Hul 3

 

Kære Klubmedlemmer

 Klubmesterskab & indvielse af ny green og nyt teested på Hul 3

Weekenden 27. og 28. august blev der afholdt klubmesterskab i Ebeltoft Golf Club.

Lørdag blev der spillet i dejligt solrigt vejr og den nye omlagte green og det nye teested på Hul 3 blev indviet af Brigitte Kambeck, med et flot slag, der landede direkte på den smukke nye green.

Søndag var noget helt andet, idet regnen skyllede ned de sidste 2 timer, – så spillet blev vanskeliggjort af den megen vand og alle var gennemblødte, da de kom ind i klubhuset efter at have spillet 18 huller.

Søndagen blev krydret med en Klappematch, hvor der blev spillet Stableford og deltagerne var efterfølgende med til at klappe vinderne af Klubmesterskabet ind.

Efter alle strabadserne blev der serveret grill pølser med tilbehør inden præmieuddelingen.

Nybolig havde doneret præmierne i Klappematchen, hvori klubmesterskabsspillerne også deltog med deres scores fra dagen. Derudover overrakte Nybolig en check til golfklubben på kr. 3.750, som er henvisningsprovision til klubben fra Nyboligs salg af Birgit Engsig og Henriks Jacobsens hus.

Resultatet af Klappematchen:

Nr. 1 med 40 point – Asger Schnoor

Nr. 2 med 35 point – Lars P. Jørgensen

Nr. 3 med 34 point – Helle Sunke

 

Klubmestre 2022 i Ebeltoft Golf Club

Damer – Brigitte Kambeck med 149 slag over de 2 dage

Herrer – Morten Post med 156 slag over de 2 dage

Tillykke til vore nye Klubmestre

 

Hul 3

Dejligt at vi har Hul 3 i spil igen og Hul 5 som vanligt.

Vedrørende Hul 3, så bemærk Dropzone: Når bolden befinder sig på grusvejen rundt om green, må der droppes frit i Dropzone nedenfor green.

Vær også opmærksom på, at dit golfur nok ikke viser den korrekte afstand.

Ændringen er anmeldt til Garmin.

 

Baneguide

Vor baneguide er opdateret på hjemmesiden under Banen og i Baneguiden der ligger til udlevering i klubhuset.

På hjemmesiden og i papirudgaven af Baneguiden kan man læse om vore Lokale regler og Øvrige oplysninger – hvis man måske trænger til at få dem genopfrisket.

 

P-pladsen

STOR TAK til alle frivillige, for det kæmpe arbejde der er udført på parkeringspladsen med maling af alt træværk og tiltrængt soignering af buggy holdepladsen – det er nu en fornøjelse at kigge sig omkring, når man ankommer til golfklubben.

 

Føtex Match søndag, den 11. september med Gunstart kl. 9.00.

Tilmelding på Golfbox senest fredag, den 9. september kl. 17.00.

Føtex Matchen er igen i år en Texas Scramble. Texas Scramble er en holdmatch med 3-4 spillere på hvert hold. Alle driver ud, hvorefter man vælger stedet for det bedste slag. Stedet markeres og her dropper de øvrige deres bolde og alle slår deres andet slag herfra. Sådan fortsættes spillet for de næste slag indtil man har en bold i hul. Der skal bruges 4 drives fra hver spiller, – de sidste to drives må man bruge valgfrit. Herre spiller fra Gul Tee og kvinder fra Rød Tee. Der spilles med halvt handicap af laveste handicapspiller på holdet. Der føres kun 1 scorekort.

Efter matchen kan du få lidt god mad i klubhuset arrangeret af Bente Jørgensen/ tirsdagformiddags damerne. Maden får du ved at betale kr. 50 på dagen ved indskrivningen til matchen samt betaling af matchfee kr. 75 i alt kr. 125 – til klubbens MobilePay eller kontant.

Matchledelse Jacob Rosendahl og Claus Hougaard.

 

Henrik Jacobsen

Henrik har betydet meget for Ebeltoft Golf Club, som bestyrelsesmedlem, som baneformand, som banearkitekt, som banearbejder og som træner – nok mere end vi aner! Trænerjobbet slutter med udgangen af september måned.

Bestyrelsen har villet holde en reception for Henrik, hvilket han ikke er interesseret i – det respekterer vi selvfølgelig.

Vil du vide mere om alle Henriks spændende projekter i livet, så anbefales du at gå på danskgolf.dk og læse en fremragende artikel om Henrik, – det er i september nummeret.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

21.8.2022 – Hole-in- One, klubmesterskab og ny rating af banen fra den 27/8

Kære klubmedlemmer

KVADRAT match v/Jesper Grandt lørdag, den 6. august
Den årligt tilbagevendende sponsormatch, hvor der blev spillet Stableford i 3 lige store rækker.
Alle de tilmeldte spillere blev kl. 9 sendt afsted i hold af 3 og blev på banen mødt af golfklubbens baneservice der tilbød gratis kaffe og muligheden for køb af noget koldt og sødt.
Efter 4 timer i megen blæst blev spillerne mødt i klubben af matchlederne Ulla Degn og Lis Petersen med lidt mad og drikke.
Dagens vindere i de 3 rækker blev flot præmieret med lækre KVADRAT produkter.
A Rækken:
Nr. 1 med 34 point – Asger Schnoor
Nr. 2 med 34 point – Kirsten Mouritzen
Nr. 3 med 33 point – Claus Jeppesen
B Rækken:
Nr. 1 med 37 point – Stephen Andersen
Nr. 2 med 35 point – Erik Larsen
Nr. 3 med 35 point – Ronald Breindahl
C Rækken:
Nr. 1 med 35 point – Jørn Kjeldsen Nielsen
Nr. 2 med 34 point – Henrik Veggerby
Nr. 3 med 33 point – Jette Glargaard

Hole-in-One
Tirsdag, den 16. august, under tirsdag eftermiddags damernes match, lavede Margit Bisgaard et super slag og fik Hole-in-One på banens provisoriske Hul 5.
Tillykke Margit med det flotte slag.

Status vedrørende produktionskøkken
Der arbejdes intenst på at få afklaret, hvad der skal laves og hvilke forudsætninger der skal opfyldes kommunalt og ved veterinærmyndighederne.
Vi har lavet et Team Golfkøkken, som består af klubmedlemmerne Bente Jørgensen, Erik Pedersen, Ole Langballe, Lars P. Jørgensen, Kennett Sørensen og Jette Glargaard.
Vi er i kontakt med Teknisk Forvaltning og veterinærmyndighederne får en skriftlig henvendelse i næste uge med beskrivelse af køkkenet som det er og hvad vi tænker skal ændres for en godkendelse.
Vi glæder os over alle de positive tilkendegivelser vi har modtager omkring projekt cafe/restaurant og ny træner.
Vi tror på, at det vil give os i klubben endnu flere gode oplevelser sammen i fremtiden.

Indvielse af Hul 3, ny Gul tee Hul 4 og ny Gul tee Hul 6
Indvielsen sker ved klubmesterskabet lørdag, den 27. august.
Forud for dette er der sket ny rating af banen, som vil være gældende fra denne dato.

Klubmesterskabet og Klappematch
Klubmesterskabet er lørdag, den 27. august og søndag, den 28. august –
18 huller hver dag med løbende start kl. 10.00 fra Hul 1
Herrer spiller fra Gul og damer fra Rød og der spilles fra scratch – uden handicap.
Klubmesterskabet gennemføres, hvis der minimum er 10 tilmeldte herrer og 8 tilmeldte damer. Tilmeldingsfrist 26. august kl. 17.00.
Klubbens ungseniorer opfordres til at deltager i Klubmesterskabet.

Om søndagen, den 28. august, spilles Klappematch – Stableford, med løbende start kl. 10.00 fra hul 10. Præmierne er igen i år sponseret af Nybolig.
Der spilles en Damerække og en Herrerække.
Der skal være tilmeldt minimum 10 i hver række for at matchen gennemføres. Tilmeldingsfrist 26. august kl. 17.00.
Der betales ikke matchfee og der serveres til alle deltagerne i Klubmesterskabet og Klappematchen gratis grillpølser med brød søndag eftermiddage.

Føtex Match søndag, den 11. september med Gunstart kl. 9.00
Føtex Matchen er igen i år en Texas Scramble. Texas Scramble er en holdmatch med 3-4 spillere på hvert hold. Alle driver ud, hvorefter man vælger stedet for det bedste slag. Stedet markeres og her dropper de øvrige deres bolde og alle slår deres andet slag herfra. Sådan fortsættes spillet for de næste slag indtil man har en bold i hul.Der skal bruges 4 drives fra hver spiller, – de sidste to drives må man bruge valgfrit. Herre spiller fra Gul Tee og kvinder fra Rød Tee. Der spilles med halvt handicap af laveste handicapspiller på holdet. Der føres kun 1 scorekort.
Efter matchen kan der købes lidt mad i klubhuset arrangeret af Bente Jørgensen/ tirsdagformiddags damerne.
Matchledelse Jacob Rosendahl og Claus Hougaard.

Par 3 Bane Mesterskab lørdag den 8. oktober og søndag, den 9. oktober
Det særlige Par 3 Bane Mesterskab afholdes nu for 3. gang.
Formatet er slagspilskvalifikation lørdag eftermiddag eller søndag formiddag efter eget valg.
Man deltager i mesterskabet/kvalifikationen ved at spille 9 huller (3×3 huller) slagspil med ½ handicap lørdag, den 8/10 mellem kl. 15 og 17, eller søndag den 9/10 mellem kl. 9 og 11.

Scorekort henter man selv i hylden under vinduet i klubhuset.
Scorekortet underskrevet af spiller og markør skal afleveres i den dertil opstillede kasse i Udslagshuset på Træningsbanen efter runden og senest søndag kl. 11.15.

Ved lige scores i kvalifikationen gælder laveste hcp. og derefter sidste 6,3,1, lodtrækning.
Alle med registreret handicap kan deltage.
Matchfee kr. 50,00 på Mobilpay 273281 på dagen.

De 8 bedste nettoscores spiller søndag fra kl. 14 finalekampe efter cup systemet.
Finalekampene afvikles som hulspil over 3 huller med 1/6 handicap. Seedning i første runde: nr. 1 mod nr. 8, nr. 2 mod nr. 7, etc.
Hvis All Square efter 3 huller spilles sudden death fra Hul 1.
Semifinalisterne spiller om 3. pladsen samtidig med at finalen spilles.
Vinderen får Vandrepokal og der er præmie til nr. 2 og 3.
Endvidere er der præmie for Hole-in-one(s) samt bedste bruttoscore i kvalifikationen. (Banerekord på 26 slag har Jacob Fredberg).
Klubbens juniorer opfordres til at deltage i Par 3 Bane Mesterskabet

Tilmelding senest torsdag den 6. oktober kl. 18.00 på mail til: jacobrosendahl@mail.dk med angivelse af navn, hcp, kvalifikationstidspunkt (lørdag eller søndag), mailadresse og tlf.nr.
Deltagerne får startlisten til kvalifikationen på mail fredag aften den 7. oktober.
Deltagerne i finalekampene får besked på deres mail og sms søndag, kl. 12.00
Par 3 Banen er lukket lørdag eftermiddag og hele søndagen for andre end deltagerne i Mesterskabet.
Matchledelse Jacob Rosendahl og Gitte Sejersen

Omkring baneblokeringer
Nogle af vore klubber i klubben har baneblokeringer – HUSK ikke at gå ud før blokeringen starter, – der kan komme andre medlemmer eller greenfeegæster ind og booke en tid inden blokeringen starter.

Greens
Vore flotte greens behøver en håndsrækning fra alle klubbens medlemmer.
Tag din pitchfork op af lommen hver gang du kommer på green og opret mindst et nedslagsmærke – på den måde hjælper vi alle med til, at vore greens bliver endnu bedre.

Turf
Nu nærmer vi os en tid med mere nedbør og dermed mere græs på fairways – lad os huske hinanden på at lægge turf på plads.

Fællesmøde med Klubber i Klubben og klubbens øvrige ansvarlige
Der vil blive indkaldt til møde til afholdelse i oktober måned.

Bestyrelsen
Jette Glargaard

13.8.2022 -BREAKING NEWS – Nye muligheder i klubhuset og ny træner

Kære klubmedlemmer

 

BREAKING NEWS – Nye muligheder i klubhuset og ny træner

Vi arbejder for øjeblikket intenst på at få afklaret om/hvordan/hvad det koster at vort anretterkøkken laves om til et produktionskøkken.

  • Vi nyder alle efter en runde golf i andre golfklubber at kunne købe en bid mad
  • Vi nyder i vor egen klub de gange, vi kan købe mad efter matcher
  • Vi glæder os over at spise sammen efter matcher i vore klubber i klubben når det er muligt.

Da vor træner Henrik Jacobsen stopper med udgangen af september, skal vi have fundet en ny træner, som kan starte senest til april 2023.

 

Vi arbejder hen imod, at vi kan vi få begge ønsker opfyldt.

Kennett Sørensen, som p.t. er partner og køkkenchef på Kjøbstaden, er uddannet Pro og har været Pro træner i 21 år. Kennett er født og opvokset i Ebeltoft.

Kennett vil gerne I Ebeltoft Golf Club stå for Cafe/Restaurant og trænerjobbet.

Det vi arbejder hen imod er, at Kenneth har cafe/restaurant i vort køkken og klublokale, med mulighed for at levere mad ud af huset og mulighed for at have selskaber i klubhuset, når vi ikke selv har større arrangementer.

Kennett vil tilbyde mad til alle arrangementer i klubben og Klubber i Klubben og vil alt efter efterspørgsel have åbent, så klubmedlemmer og greenfee gæster kan få sig et måltid mad efter en runde golf.

 

Bestyrelsen kan ikke få armene ned – vi tror på projektet.

Det vil give alle klubbens medlemmer nye muligheder, klubben vil være mere attraktiv for potentielle nye medlemmer og det vil give flere greenfee gæster og dermed større indtægter for klubben. Det vil også være dejligt, hvis golfklubben fremover kan blive et mødested i vintermånederne, hvor vi af og til kan mødes, få god mad og måske sammen på fladskærm følge forskellige sportsbegivenheder en gang imellem.

 

Vi er i en afklaringsfase og er meget klogere, når vi kender betingelserne for at få ændret køkkenet fra anretterkøkken til produktionskøkken og omkostningerne hertil. Bestyrelsens store ønske er, at Kennett står for vor cafe/restaurant og samtidig er vor Pro træner med sin daglige gang i vor golfklub senest fra 1.4.2023.

 

 

Indvielse af Hul 3, ny Gul tee Hul 4 og ny Gul tee Hul 6.

Indvielsen sker ved klubmesterskabet lørdag, den 27. august.

Forud for dette er der sket ny rating af banen, som vil være gældende fra denne dato.

 

Klubmesterskabet og Klappematch

Klubmesterskabet er lørdag, den 27. august og søndag, den 28. august.

18 huller hver dag med løbende start fra Hul 1.

Herrer spiller fra Gul og damer fra Rød og der spilles fra scratch – uden handicap.

Klubmesterskabet gennemføres, hvis der minimum er 10 tilmeldte herrer og 8 tilmeldte damer.

Kom nu til tasterne – meld dig til på Golfbox – det bliver nogle herlige dage.

 

Om søndagen spilles Klappematch – Stableford, hvor præmierne igen i år er sponseret af Nybolig.

Der betales ikke matchfee og der serveres til alle deltagerne gratis grillpølser med brød søndag eftermiddage.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

31.7.2022 – August måneds matcher

31.7.2022

Kære klubmedlemmer

Kvadrat match v/Jesper Grandt – LØRDAG, den 6. august med gunstart kl. 9.00.
Kvadrat har været en tro sponsor i mange år og vi ser frem til matchen, der har Ulla Degn og Lis Petersen som matchledere.
Der spilles Stableford i 3 lige store rækker og der vil under matchen blive kørt Baneservice.
Matchledelsen sørger for på dagen, at der er mulighed for at forudbestille og betale for en frokostsandwich til kr. 50, – samtidig med betaling af matchfee. Frokostsandwichen vil så være klar i baren i klublokalet efter matchen.
Tilmelding til matchen på Golfbox slutter fredag, den 5. august kl. 17.

Klubmesterskabet 2022
I ’gamle dage’ var klubmesterskabet en festlig begivenhed med stor opbakning og rigtig mange deltagere. Vi må konstatere, at interessen for deltagelse har været mindre og mindre gennem en del år.
KOM NU og tilmeld dig, – det er en ære at deltage – en stor oplevelse og PYT med, at dine vinderchancer ikke er indenfor rækkevidde – vi skal ære klubbens fineste turnering og klubbens dygtigste golfspillere.
Klubmesterskabet afholdes i år lørdag, den 27. august og søndag, den 28. august.
Vi har i år en række for damer og en række for herrer.
For at mesterskabet gennemføres skal der i damerækken være mindst 8 tilmeldte og i herrerækken være mindst 10 tilmeldte.
Damer spiller fra rød tee og herrer fra gul tee og der spilles fra scratch – uden handicap.

Søndag, den 28. august klapper vi alle deltagerne ind – vi afvikler Stableford Klappematch – for alle Jer som er forhindrede i at deltage i Klubmesterskabet – fordi I ikke orker at spille 2 dage i træk – fordi I ikke er hjemme om lørdagen eller fordi I ?????😊
Både for Klubmesterskabet og Klappematchen betales der ikke matchfee for at deltage og begge matcher er kun for klubmedlemmer.
Søndag vil der som afslutning inden præmieoverrækkelserne blive grillet pølser og brød, som er uden beregning for deltagerne.
Klubmesterskabet er en golfklubs fornemste turnering – lad os derfor have en dejlig weekend med mange tilmeldte både til Klubmesterskabet og Klappematchen – vi ses!

I Ebeltoft Golf Club elsker vi traditioner
Den 2. juli blev der afholdt Par- og Mix match i Ebeltoft Golf Club sponseret af Golf Experten, som var repræsenteret under matchen. Matchen er en årlig begivenhed i golfklubben, hvor der blev spillet Scottish Two-some i de 2 rækker par/samboende og mix par kunne deltage i, og der var gunstart kl. 12.
Matchformen Scottish Two-some spilles ved at begge spillere på holdet driver ud, derefter slår begge spillere til makkerens bold, og først efter 2 slag vælges den bedste bold. Herefter skiftes man til at slå til den valgte bold. På par 3 hullerne vælges den bedste bold efter 1. slag.
Efter matchen i dejligt vejr var der hygge på terrassen ved klubhuset.
Kl. 19 mødtes alle igen i klubhuset til velkomstdrink, dejlig buffet, is sponseret af Martin Sass/Paradis-Is, præmieoverrækkelse og hyggeligt samvær.
Vindere i Par/samboende rækken:
50 point – Veggerby/Veggerby
43 point – Jensen/Parkin
42 point – Jensen/Reinholdt
41 point – Skaanild/Rasmussen
Vindere i Mix rækken:
42 point – Frandsen/Dam
41 point – Steen/Rosleff
41 point – Olesen/Pedersen

Begyndereftermiddag
Vi er så glade for at rigtig mange, med stor lyst og energi, er startet med at spille golf i år. Derfor afholder vi en Begyndereftermiddag søndag, den 14. august.
Programmet er golf, lækker mad, lidt regelundervisning og løs snak.
Dem der har fået banetilladelse spiller 9 huller på 18 hullers banen og dem der endnu ikke har fået banetilladelse spiller 9 huller på Par 3 banen.
Indbydelse sendes ud i næste uge.

Hole in One
Vi har I juli måned haft 2 Hole in One på samme dag lavet af klubmedlemmer:
19.7.2022 – Hul 5 (det provisoriske par 3 hul) – Lars Godrim
19.7.2022 – Hul 6 – Christian Haubuf
Tillykke med de flotte slag!
Der er en flaske whisky sponseret af Kvickly til afhentning i Shoppen.

Klubbens hjemmeside
I tidligere Nyhedsmail efterlyste vi en der ville overtage opdateringerne /vedligeholdelsen af klubbens hjemmeside.
Susanne Eidorff meldte sig straks og har efter at have øvet sig lidt overtaget ansvaret, hvilket kan ses, da bl.a. bestyrelsesreferater og opdateret matchplan m.m. nu ligger på hjemmesiden.
Stor tak til Susanne for at ville overtage det ansvar.
Er der ændringer til info på hjemmesiden, så sendt dem til Bestyrelsen, Jette Glargaard, så bliver det koordineret med og videregivet til Susanne.

Bestyrelsen
Jette Glargaard

30.6.2022 – Sol & golf når det er allerbedst

Søndag, den 26. juni blev den årlige Sparekassen Kronjylland golfmatch afviklet i Ebeltoft Golf Club godt hjulpet i planlægningen af Susanne B. Jensen, klubmedlem og medarbejder i Sparekassen Kronjylland.

Sikke en dag med mange deltagere som alle spillede Stableford og blev sendt ud i hold af 4 kl. 9 søndag morgen af de erfarne matchledere Flemming Schütt og Kresten Riis-Jensen.

Under matchen var der Baneservice og da spillerne kom ind efter en varm golfrunde ventede en veloplagt afdelingsdirektør i Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft, Mik Steenfeldt ved grillen og serverede grillpølser og hjemmebagte pølsebrød til deltagerne.

Efter spisning og hyggeligt samvær på golfklubbens terrasse var der uddeling af flotte præmier til dagens vindere.

Vindere i A rækken:

Ejvind Frandsen – 42 point

John Brændgaard – 41 point

Vindere i B rækken:

Aage Bisgaard – 40 point

Ronald Breindahl – 40 point

Vindere i C rækken:

Birgit Møller Ditlevsen – 41 point

Stephen Motsi – 39 point

 

Ægtepar/Mix Match hvor der er INDVIELSE AF ny green og ny gul tee på hul 15

Matchen, sponseret af GolfExperten, spilles lørdag den 2. juli med gunstart kl. 12 og ikke med løbende start fra kl. 9.00 som tidligere annonceret. Der er spisning i klubhuset kl. 19 med velkomstdrink og mulighed for at købe gode rød-, rose- og hvidvine. Efter spisningen er der pokal- og præmieuddeling.

Tilmelding til middagen, der koster kr. 200 er bindende.

Der vil på dagen være ekstra fine præmier til den kvinde og den mand der kommer nærmest flaget på den flotte nye green 15 som åbnes til matchen.

Vi spiller Scottish Two-some. Denne matchform spilles ved at begge spillere på holdet driver ud, derefter slår begge spillere til makkerens bold, og først efter 2. slag vælges den bedste bold, som man skiftes til at spille videre med. På par 3 hullerne vælges den bedste bold efter 1. slag.

Der er selvfølgelig Baneservice under matchen.

Fristen for tilmeldingen slutter i dag, den 30. juni kl. 17.00.

Har du spørgsmål, så kontakt matchlederne Gitte Sejersen eller Jette Glargaard.

 

Hul 15

Da Gul tee flyttes til nyt teested på lørdag, kommer den nye længde fra Gul tee, 165 meter og længden for Blå tee og Rød tee, 145 meter på scorekortet og der genereres nye konverteringstabeller, som opsættes på opslagstavlen i løbet af den kommende weekend.

Omkring greenudvidelsen vil der være partier afmærket som areal under reparation med spilleforbud. Her gælder de normale dropperegler. Der er altså ingen særlig lokal regel længere på hul 15.

 

Kvinder & Golf

Der er kun halvt så mange kvinder som mænd, der spiller golf, og det er lidt mærkeligt. Der er ikke nogen umiddelbar grund til at det forholder sig sådan, og slet ikke nogen nødvendighed.

Det vil Dansk Golf Union gerne gøre noget ved og har derfor startet en særlig hvervningsindsats: ”Kvinder & Golf”, som klubberne kan tilslutte sig. Det har vi gjort her i Ebeltoft uden de store forhåbninger, men vi er blevet overraskede. Vi håbede på 8 deltagere, men fik 16, og det var hvad vi max kunne håndtere.

Disse kvinder har gennemgået et 8 ugers kursus, som indeholder nogenlunde det samme program som vores ”almindelige ” prøvemedlemmer gennemgår, men med den – viser det sig- vigtige forskel at træningen er koblet med socialt samvær. Der er blevet snakket, grint, spist og drukket rose lige så meget, som der er blevet slået huller i luften og i græsset.

En enkelt af de 16 har måtte slippe af helbredsmæssige årsager, resten har gennemført, taget regelprøven, klaret den lille baneprøve og har spillet på den store bane med guide. De fleste fortsætter som Begyndermedlem, andre som Prøvemedlem resten af sæsonen. Der er stadig fællestræning og sammenholdet fortsætter.

Kvinder & Golf er en succes.

Vi overvejer om samme koncept kan øge tilgangen af mænd, men det giver to problemer: whisky er dyrere end rose og mændene vil stadig være i overtal!

 

 Pro’en holder ferie.

Nu skulle man jo tro, at det var ren ferie at undervise de mange ivrige og talentfulde golfspillere, men alligevel holder pro’en nu ferie fra og med tirsdag d. 19 juli til og med tirsdag d. 2. august.

Efter sommerferien er der erfaringsmæssigt afmatning i træningsiveren (og pro’en flytter fra byen) så træningen om tirsdagen udgår af programmet. Træningen koncentreres på torsdage og søndage og bookes på sædvanlig vis. Holdtræningen for Prøvemedlemmer, Begyndermedlemmer, Efterskole og børn og juniorer fortsætter i samme omfang som hidtil; for nogles vedkommende dog på andre tider. Holddeltagerne får særskilt information herom.

Selvom træneren holder ferie, kan man jo godt træne selv. Det har aldrig skadet nogen!

 

Vor hjemmeside

Da vi endnu ikke har fundet en der vil/kan påtage sig den løbende ajourføring af hjemmesiden, beder vi om tålmodighed omkring indlæggelse af referater fra bestyrelsesmøder, udskiftning af konverteringstabeller m.v., da ajourføringen pågår uden instruktion og derfor stadig er mangelfuld.

Går du og har lyst til at hjælpe golfklubben og er du It kyndig og måske har kendskab til hjemmesidesystemet WorldPress så kontakt meget gerne Jette Glargaard.

 

Nye nøgler

Da der har været for mange nøgler i cirkulation til klubhuset og de forskellige rum og da golfbags er forsvundet fra kontoret på 1. sal, er der skiftet nøgler til de fleste rum og inden længe vil det gælde alle rum. Det betyder i praksis, at vi har fået kodede nøgler, som kan åbne de steder, hvor man som nøgleindehaver har en kodet nøgle til. Udskiftningen mangler i rum ved køkken og fyrrummet. Når alle nye cylindre er udskiftet, vil de nye udleverede nøgler blive omkodet, så de passer til de rum man skal have adgang til – så fremover kun 1 nøgle.

Man skal blive ved med at bruge den nøgle, der er udleveret til bagrummet.

 

Greenfeebilletter til klubbens frivillige

Vi har igen i år byttet mange greenfeebilletter med andre golfklubber. Disse greenfeebilletter vil blive uddelt i juli måned til alle de mange frivillige, der på ugebasis hjælper golfklubben. Der vil blive sendt en mail til alle frivillige, når kuverter med 2 greenfee billetter kan afhentes i Shoppen.

 

 Mad under turneringer

Dejligt at nogle Klubber i Klubben og nogle turneringsansvarlige ved nogle af de allerede afholdte matcher, har organiseret mad til klubbens medlemmer. Fast pris er aftalt til kr. 50 som betales til golfklubben. Påtager man sig dette arbejde, står man også for at organisere den efterfølgende oprydning i klublokalet og opvask. Udgifterne til indkøb af mad og evt. brug af udefrakommende opvasker refunderes i Shoppen af Gitte.

 

Shoppen i ferieperioden

Vor klubsekretær Gitte Skouboe holder ferie i uge 29.

Fra 1. juli til 1. september møder Gitte Skouboe tirsdag til lørdag kl. 8-12.

Det frivillige fantastiske team i Shoppen har som målsætning, at der skal være åbent alle ugens dage fra 8 til 14 i denne periode, men der kan forekomme tidspunkter, hvor bemandingen i dette tidsrum ikke lader sig gøre.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

 

 

21.6.2022 – Om bestyrelsen

Martin Sass Nielsen har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen, hvorfor suppleant Hanne Verdoes nu er trådt ind i bestyrelsen.

Jacob Rosendahl har fremover ansvaret for klubbens turneringer og er formand for turneringsudvalget.

 

Sparekassen Kronjylland match v/ Susanne Jensen

På søndag, den 26. juni afholdes den årlige Stableford match med Kresten Riis Jensen og Flemming Schütt som de erfarne og festlige matchledere.

Der spilles Stableford i 3 lige store rækker og der vil også være præmier til nærmest flaget på alle par 3 hullerne.

Der kan vælges frit mellem de tre teesteder.

Baneservice buggyen er klar på dagen, så alle har mulighed for køb af læskende drikke, noget sødt eller en gratis kop kaffe.

Efter matchen mødes alle deltagerne ved klubhuset, hvor filialdirektør Mik Steenfeldt fra Sparekassen Kronjylland er vært og står klar ved grillen og serverer gratis grillpølser og hjemmebagte pølsebrød.

Når dagens matchresultat er klart og alle har fået pølser og brød, vil der være præmieoverrækkelse.

Tilmelding på golfbox senest på fredag, 24. juni kl. 17.00.

Kom og støt vor klub og vor sponsor – det bliver en herlig golfdag.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

18.6.2022 – Kvicklys årlige sponsormatch

Kvickly har i mange år været sponsor i klubben, haft sin årlige sponsormatch og honorerer alle der får Hole in One med en god flaske whisky.

Der deltog mange friske golfspillere til holdmatchen søndag, den 12. juni og de blev kl. 9 sendt godt af sted i dejligt sommervejr af matchlederne Kirsten Mouritzen og Hanne Andersen

Da spillerne kom tilbage til klubhuset, efter omkring 4 timers golfspil, havde de, udover drikkevarer, mulighed for at købe hjemmelavede frikadeller og kartoffelsalat, som golfklubbens tirsdagseftermiddagsdamer havde lavet. Stor tak for det.

Der var flotte præmier til de 3 bedste hold samt til de spillere der kom nærmest flaget i et slag på par 3 hullerne.

Kvickly matchen blev vundet af Martin Sass Nielsen, Bjarne Rasmussen, Dagmar Jensen og Christian Le Dous med 66 point og de fik overrakt de fine præmier af Orla Andreasen fra Kvickly.

 

Sparekassen Kronjylland match v/ Susanne Jensen

Søndag, den 26. juni afholdes den årlige Stableford match med Kresten Riis Jensen og Flemming Schütt som de erfarne og festlige matchledere.

Der spilles Stableford i 3 lige store rækker og der vil være præmier til nærmest flaget på alle par 3 hullerne.

Der kan vælges frit mellem de tre teesteder.

Baneservice buggyen er klar på dagen, så alle har mulighed for køb af læskende drikke, noget sødt eller en gratis kop kaffe.

Efter matchen mødes alle deltagerne ved klubhuset, hvor filialdirektør Mik Steenfeldt fra Sparekassen Kronjylland er vært og står klar ved grillen og serverer gratis grillpølser og hjemmebagte pølsebrød.

Når dagens matchresultat er klart og alle har fået pølser og brød, vil der være præmieoverrækkelse.

Tilmelding på golfbox senest fredag, 24. juni kl. 17.00.

Kom og støt vor klub og vor sponsor – det bliver en herlig golfdag.

 

Ægtepar/Mix Match og INDVIELSE AF ny green og ny gul tee på hul 15

Årets match spilles lørdag den 2. juli med løbende start fra kl. 9 (alle starter fra hul 1) og med velkomstdrink og spisning i klubhuset kl. 19 med efterfølgende pokal- og præmieuddeling.

Tilmelding til middagen, der koster kr. 200, er bindende.

Der vil på dagen være ekstra fine præmier til den kvinde og den mand der kommer nærmest flaget på den flotte nye green som åbnes til matchen.

Vi spiller Scottish Two-some. Denne matchform spilles ved at begge spillere på holdet driver ud, derefter slår begge spillere til makkerens bold, og først efter 2. slag vælges den bedste bold, som man skiftes til at spille videre med. På par 3 hullerne vælges den bedste bold efter 1. slag.

Der er selvfølgelig Baneservice under matchen.

Tilmeldingen, hvor du frit kan vælge hvilket teested du vil spille fra på dage, slutter torsdag, den 30 juni kl. 17.00.

Har du spørgsmål, så kontakt matchlederne Gitte Sejersen eller Jette Glargaard.

 

Regionsgolf

Ebeltoft Golf Clubs Regionsgolf hold i C rækken (fra handicap 18,5 og op) har vundet sin pulje med deltagelse af spillere fra Norddjurs-, Lübker- og Kalø golfklubberne.

Alle de deltagende klubbers baner er spillet og Ebeltoft Golf Club vand puljesejren mandag aften ved en sejr over Kalø Golf Klub på Kalø banen hvor Lis Susanne Petersen, Rasmus Rasmussen, Allan Steen, Søren Elming, Kirsten Mouritzen og Johannes Sørensen deltog fra Ebeltoft Golf Club.

Tillykke med kvalificeringen til slutspillet.

 

Ebeltoft Golf Clubs Superveteraner (alle handicap kan deltage og man skal være 70 år) fik i puljespillet en flot 2. plads i puljen som udover spillere fra vor klub bestod af deltagere fra Mollerup-, Grenaa-, og Hammel golfklubberne.

 

Golfudstyr – efterlysning

Rekrutteringsudvalget har haft 5 bags stående til Kvinder & Golf på kontoret på 1. sal i klubhuset – de er væk! Er der nogen der har lånt dem, flyttet dem o.l., så giv gerne besked til eller aflever dem i sekretariatet.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

 

8.6.2022 – Nybolig Match

 

  1. Pinsedag, mandag den 6. juni 2022 var der gunstart til årets Nybolig Match v/Claus Jeppesen & Mikael Lykke Sørensen – 80 havde tilmeldt sig den traditionsrige Pinseturnering.

Inden gunstarten var der fra kl. 8.15 morgenmadsbuffet med Lone Vesterdals dejlige hjemmebagte boller.

Turneringen blev spillet som individuel turnering – slagspil (A-rækken) / stableford (B + C-rækken) samt som holdturnering Am-Am.

Herrer kunne vælge at spille fra gul eller blå tee. Damer spillede fra rød tee.

Under matchen var der Baneservice, så alle havde mulighed for en gratis kop kaffe og køb af drikkevarer og noget sødt.

Dagens toptrimmede og højt engagerede turneringsledere Kent Haumann og Henrik Krogh stod efter matchen for, at der var mulighed for køb af grillpølser og kartoffelsalat og for præmieoverrækkelsen sammen med sponsorerne fra Nybolig – Claus Jeppesen og Mikael Lykke Sørensen.

Dagens resultater:

A- række slagspil
1. Lars Rasmussen , 64 slag
2. Jens Poulsen, 65 slag
3. Carsten Høy Gemal, 67slag
B- række stableford
1. Kirsten Mouritzen, 40 point
2. Aage Bisgaard, 39 point
3. Christian Mouritzen, 38 point
C-række stableford
1. Henrik Veggerby, 42 point
2. Bjarne Rasmussen, 40 point
3. Jørn Kjeldsen Nielsen, 37 point
Holdturnering Am-Am – vinderhold med 133 point
Ellis Højgaard
Lars Rasmussen
Bjarne Rasmussen
Christian Mouritzen

 

TAK TIL NYBOLIG FOR EN FLOT MATCH

HUSK Nybolig, udover sit store klubsponsorat, betaler klubben kr. 3.000 hver gang et medlem henviser en sælgerkunde til Nybolig som resulterer i et salg.

 

Kvickly Match for hold på søndag, den 12. juni

Årets første Texas Scramble Match med Kvickly som sponsor og Hanne Andersen & Kisse Mouritzen som de erfarne matchledere.

Vi prøver i år at ændre matchproportionerne så alle hold spiller fra scratch – det vil sige, at alle hold spiller uden handicap.

Der ændres også, i forhold til tidligere således, at der skal bruges 4 drives fra hver af de 4 spillere på holdet, og de sidste 2 af de 18 drives er valgfrit, hvem der slår dem.

Nyt i år er også, at der frit kan vælges mellem de tre teesteder.

Der har været en fejl i opsætningen, således at alle, der inden den 8.6. har tilmeldt sig matchen, lige skal gå ind igen på Golfbox og trykke REDIGER, hvis man som mand ønsker at spille fra et andet teested end gul og som hvis man som kvinde ønsker at spille fra et andet teested end rød.

Tilmeldingen slutter på Golfbox fredag, den 10. juni kl. 17.00.

Under matchen vil der som vanligt være Baneservice med gratis kaffe og mulighed for køb af drikkevarer og noget sødt.

Klubben i Klubben – Tirsdagseftermiddagsdamerne står for salg af frikadeller og kartoffelsalat, som kan købes efter matchen for kr. 50 – stor tak for det.

Mød op og støt vor gode sponsor Kvickly og lad os få en hyggelig dag.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard