Indlæg af Kim Hjorth

Beretning til Generalforsamling

Ebeltoft Golf Club – Beretning til Generalforsamling 28. januar 2019 Velkommen her til generalforsamlingen 2019! Der er i 2018 medlemmer , der desværre er gået bort. Jeg vil gerne her til indledning bede alle rejse sig op, så vi sammen kan mindes disse personer med 1 minuts stilhed. TAK Indledning: Det har været et turbulent […]

Generalforsamling  mandag d. 28 Januar 2019.

Generalforsamling  mandag d. 28 Januar 2019. Efter forslag om vedtægtsændringer blev vedtaget, hvor bestyrelsen blev reduceret fra 7 til 5 medlemmer, blev følgende valgt til bestyrelsen. Niels Korsgaard (formand ) Allan Bante (næstformand) Jacob Rosendal Henrik Jacobsen Jørgen Fink (kasser) Suppleant Susanne Bødker Rasmussen

Regelnyt Uge 52

  Tilladt at berøre jorden/vandoverfladen i strafområde – og slå prøveslag. I de gamle regler måtte man ikke fjerne løse naturgenstande, grounde køllen og slå prøveslag i et strafområde. (Røde og gule hazarder) Det må man nu. Bevæger bolden sig derved, skal man genplacere og få den generelle straf.   Bold bevæger sig på green. […]

baneinformation !!!!!!!!

Arbejde på banen i uge 30 Greens bliver dresset tirsdag d. 24. juli Det tager ca. 10 min. pr. green at dresse . Hullet kan med en kort ventetid spilles. Greens vil selvfølgelig efter dressningen og den efterfølgende prikling være lidt langsomme og ujævne i et par dage. Greens bliver priklet onsdag d. 25. juli […]

Referat fra Bestyrelsesmøde  d. 10.7.2018    Møde nr. 8/18

Referat fra Bestyrelsesmøde  d. 10.7.2018    Møde nr. 8/18 Tid og sted: Kl.18.30 i Klubhuset Deltagere: Bestyrelsen og suppleant. Afbud fra Allan og Jacob.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 7/18 Godkendt 2   Økonomi og Administration Art faktisk Budget Års-budget Indtægter 2.556 2.589 2.983   Resultat før                                                                    underskud  renter og afskrivninger            880.0   920.0       40.0 […]

Nyhedsbrev juli-2018

Nøgler til klubhuset Siden klubhusets bygning i 2003 er der efterhånden udleveret 107 system nøgler, heraf 58 A nøgler. Vi kunne godt tænke os at få lidt af disse udleverede nøgler tilbage. På den måde kan vi måske blive fri for at skulle bestille nye. Der må blandt klubbens medlemmer være nogen, som ikke længere […]

Resultat parturnering 2018

  Årets Ægteskabs/par match blev spillet i forrygende vejr  med 60 deltagende . Der var rigtig mange flotte score. Efterfølgende blev der holdt en hygge fest i klub lokalet, tak til alle hjælperne og specielt tak til vores sponser Kronjysk Golf. Vinderne blev. Ægteskabsrækken: Povl Schmidt og Birthe Nissen Schmidt 42 Point Par rækken: Flemming […]

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 11.6.2018 Møde nr. 7/18 Tid og sted: Kl.18.00 i Klubhuset Deltagere: Bestyrelsen og suppleant

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 11.6.2018    Møde nr. 7/18 Tid og sted: Kl.18.00 i Klubhuset Deltagere: Bestyrelsen og suppleant   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 6/18 Godkendt Formanden orienterer Stor tilfredshed med de senest klubturneringer   Greenkeepersituationen Flemming Thorup har opsagt sin stilling som chefgreenkeeper med fratræden 30. juni. Han er frikøbt af sin nye […]

Vilkår for Flexmedlemsskab i Ebeltoft Golf Club

  Vilkår for Flexmedlemsskab i Ebeltoft Golf Club 1 Spilleren skal have registreret hcp, banetilladelse, golfkørekort eller tilsvarende. 2 Kontingentet er en af generalforsamlingen fastsat procentdel af fuldt seniorkontingent 3 Medlemskabet giver ret til at benytte klubbens træningsfaciliteter: puttinggreen, indspilsgreen, driving range og par 3 bane, samt klubhusfaciliteterne. 4 Medlemskabet giver ret til at spille […]

Ægteskabs / Par turnering.

Ægteskabs / Par turnering. Du kan nå det endnu tilmelding til turnering med efterfølgende fest den 30 juni. Der spille Greensome, stableford i 2 rækker (samboende/ ægtepar og mixede par). Max antal deltagere 80 personer eller 40 par. Tilmelding på GolfBox kun som par, senest 25.06.17. Tilmelding er først gældende ved betalt tilmeldingsgebyr kr. 250,- […]