Indlæg af Kim Hjorth

6. juli 2020 – Kære klubmedlemmer

På lørdag, den 11. juli afholder vi Ægteskabs- og parmatch med spisning i klubhuset lørdag aften. Deltagerantallet er sat til max 60, da klubhuset med de nuværende Corona afstandsregler max kan rumme 60 deltagere. Vi går ud fra, at forsamlingsbegrænsningen på 50 hæves fra den 8. juli, så vi kan afvikle matchen med gunstart. Bemærk, […]

Sponsorstøtte fra OK !

Klubben har lige modtaget sponsorstøtte fra OK, som grundet Corona krisen har forhøjet sponsorstøtten med 30%., så vi har fået kr. 9.499.93. Alle som har valgt at benytte et bensinkort fra OK bensin og tilmeldt det til sponsorstøtte hjælper klubben med lidt ekstra hvergang man tanker, så vi opfordrer alle til at få et bensinkort […]

Arbejdsdag på banen

Nu kommer endelig den længe ventede dag, hvor du kan få lov til at give banen en hjælpende hånd på særligt trængende steder. ( Nej, du får ikke lov til at klippe roughen der, hvor dine slicede drives normalt ender. Se dog pkt. 2 nedenfor) Greenkeeperne og de faste frivillige gør et stort stykke arbejde […]

Klubhusets drift og vedligehold. 

Der mangler frivillige hjælpere til drift og vedligehold af klubhuset og dets udearealer. Hvis du vil give en hånd med vil jeg bede dig om at skrive dig på den ophængte liste, sende en sms til 30351585 eller en mail til gostaknudsen@icloud.com   Der er behov for 3 til 4 hjælpere til slåning af klubhusets […]

16 juni Greens er priklet og bli..

Greens er priklet og bliver dresset i løbet af i dag, tirsdag d. 16.6. Greens er spilbare både før og efter dressningen. Der kan være en kort ventetid ved den green, der aktuelt arbejdes på.   Greenfeen er nedsat til det halve, eller man kan få en gratis greenfeebillet.   Baneformand og Greenkeeper

Kære Klubmedlemmer

I dag den 8. juni er DGU, efter at have afventet ministerielle udmeldinger, kommet med følgende information: ’Med udmeldingen fra Kulturministeriet kan vi nu genåbne vores klubhuse, omklædningsfaciliteter samt øvrige faciliteter, dog under forudsætning af, at de generelle retningslinjer følges og vi holder os under forsamlingsforbuddet på maximalt 50 personer.’ Hos os her i Ebeltoft […]

Store Rulledag

Onsdag d. 20. maj blev banen en del grønnere. Det var vores lille bidrag til regeringens plan for et grønnere Danmark, og vi ventede altså ikke til 2030, selvom nogen sikkert synes, at det har varet længe nok. Den dag rullede 10 frivillige tørvetrillere med greenkeeperne i front 300 m2 rullegræs ud på de anlægs-steder […]

18. maj 2020 – Kære klubmedlemmer

I begejstringen over færre begrænsninger var vi i bestyrelsen for optimistiske i vor udmelding til Jer i går.   Klubhuset er åbent fra i morgen og toilettet til højre for indgangsdøren og handicaptoilettet kan bruges fremover. Omklædningsrummene må fortsat ikke bruges. I kan bekræfte tid og udskrive scorekort.   I lokalet på første salg må […]