baneinformation !!!!!!!!

Arbejde på banen i uge 30
Greens bliver dresset tirsdag d. 24. juli

Det tager ca. 10 min. pr. green at dresse . Hullet kan med en kort ventetid spilles.

Greens vil selvfølgelig efter dressningen og den efterfølgende prikling være lidt langsomme og ujævne i et par dage.
Greens bliver priklet onsdag d. 25. juli

Det tager ca. ½ time pr. green, hvor den ikke kan spilles. Man kan enten springe det hul, der arbejdes på, helt over og evt. notere sig en par eller 2 point, eller man kan drive ud (undtagen hvis det er et par 3 hul) for at få den fornøjelse, og så samle op og evt. notere sig en par eller 2 point.

Arbejdet varer fra kl. 06 til ca. 16.00.
Greens bliver fejet torsdag d. 26. juli

Dressandet på greens bliver fejet ned i priklingshullerne, og det tager ca. 5 min. pr. green. Hullet kan spilles med en kort ventetid.
Teestederne bliver priklet torsdag d. 26. juli

Det tager ca. 10 min. pr. teesæt/hul. Hullet kan med en kort ventetid spilles.

 

Teestederne bliver dresset mandag d. 30. juli

Det tager ca. 10 min. pr. tee/hul at dresse og feje sandet ned i priklingshullerne.
Hullet kan med en kort ventetid spilles.

 

Greenfeereduktion

På grund af disse arbejder er greenfeen reduceret med 50 % i perioden fra og med tirsdag d. 24. juli til og med søndag d. 29. juli.

 

                                                                                                                      Baneformanden

Referat fra Bestyrelsesmøde  d. 10.7.2018    Møde nr. 8/18

Referat fra Bestyrelsesmøde  d. 10.7.2018    Møde nr. 8/18

Tid og sted: Kl.18.30 i Klubhuset Deltagere: Bestyrelsen og suppleant. Afbud fra Allan og Jacob.

 

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 7/18
  Godkendt

2   Økonomi og Administration

Art faktisk Budget Års-budget
Indtægter 2.556 2.589 2.983

 

Resultat før                                                                    underskud

 renter og afskrivninger            880.0   920.0       40.0

 2.1
  Økonomioversigt pr. 30.6 2018 (8 mdr. Regnskab)
Udgiftssiden følger pænt budgettet, men på indtægtssiden er vi ca. 40.000 bagefter fordi der ikke er kommet så mange nye medlemmer, som der er budgetteret med

2.2  Medlemsstatus
Status quo

2.3  Nye nøgler/låse til Sekretariat og Klubhus
Udskiftning af låse og nøgler udskydes, da den er dyr og ikke påtrængende nødvendig.

2.4  Tilskudsmidler fra DIF/DGI  ”Bevæg dig for livet”
Ansøgning om midler til hverveindsats er under udarbejdelse af Allan

 

 1. Greenfee

3.1   Status for greenfeegæster
Flere gæster end budgetteret

3.2   Status for Golfringen
Vi er nu på linie med sidste år.

 

4.   Hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer.

4.1 Status for Hvervning:
– 20 firmaer/organisationer har fået invitation til Fyraftensgolf
– 3 arrangementer aftalt, d. 11.juni, d. 8. august, og 4. september
– 5 hjælpere fundet
– Arild hyret
– drejebog for aftenen lavet
– første arrangement afviklet med succes.

4.2  Status for Introduktion
– træning for begyndere fortsætter, når der er ”kunder”
– banetilladelse er opnået af alle forårets begyndere

4.3  Status for Fastholdelse
– efterskolen er gennemført
– begynderturneringer afholdes hver mandag
– Klub 37 spiller også hver mandag.

 

 1. Hjemmesiden

  5.1 Implementering
  Implementeringen er godt i gang. Flot og appetitligt lay out. Jørgen og Henrik redigerer tekster. Kan være klar hen på efteråret.

 

 1. Orientering, sager og spørgsmål fra Områderne

6.1   Banen
Vi har brugt ca. 9.000 m3 af vores vandingstilladelse på 12.000 m3. Hvis det begynder at knibe ophører vi med vanding af fairways og par 3 banens greens.

Der klippes normalt på greens, greenområder og teesteder, men kun sporadisk på fairways og i semirough.

På grund af tørken slider koncentreret trafik hårdt på græsset, f.eks. ved bunkeren på hul 8, selvom der henvises til asfaltstien med skilt. Der opsættes fysiske spærringer på prekære steder.

På grund af tørken springer og ruller boldene mere ukontrollabelt end ellers, f.eks. på 8. fairway.
I stedet for at lave sær-løsninger som f.eks. waste-areas, som er fremmedelementer på vores bane og irriterende når spilleforholdene er normale, vil vi investere i forbedringer, som også er værdifulde under normale spilleforhold. For hul 8 vedkommende vil det være vanding i højre side af fairway/semirough og flytning af gul tee til højre, så drivevinklen bliver ind i fairwayens hældning og ikke med hældningen, som nu. Samme ide, som flytning at 11. gul tee til højre.

6.2   Klubhuset
Vask til køller er sat op.
Huller i indkørselsvejen kan ikke repareres effektivt så længe det er knastørt.
Advarselsskilt ved udkørslen er sat op.
Skærm ved affaldscontainere er sat op.

6.3   Sponsorer
Der er tilmeldt 19 hold til Pro-Am og planlægningen kører fint. Forventet overskud kr. 18.000

6.4   Begyndere
Klub 37+ kører fint, men undertiden bliver deltagerne presset af bagfra kommende ”gamle” spillere, som burde vide bedre. Der blokeres fremtidig 3 starter ekstra.

 1. Diverse
  Ingenting (Fodbold VM)

 

 1. Næste møde
  Tirsdag d. 14.8 kl. 18.30

Nyhedsbrev juli-2018

Nøgler til klubhuset

Siden klubhusets bygning i 2003 er der efterhånden udleveret 107 system nøgler, heraf 58 A nøgler. Vi kunne godt tænke os at få lidt af disse udleverede nøgler tilbage. På den måde kan vi måske blive fri for at skulle bestille nye. Der må blandt klubbens medlemmer være nogen, som ikke længere har behov for nøgler til klubhuset og adgang uden for den automatiske åbningstid 06-23. Skulle du være en af dem, som ligge inde med en af de mange nøgler og ikke længere har brug for den, kan den afleveres i sekretariatet alternativt smides i greenfee boks.

På forhånd tak

Gitte holder ferie

 

Gitte holder ferie fra mandag d. 16 juli til fredag til fredag d. 27 juli. Sekretariatet vil i den periode blive bemandet af enten Birthe Schmidt eller Jørgen Fink, samt i weekenden vores stabile afløsere.

 

Baneinformation

Vanding
Stimpmeter er en måling af hastigheden på greens. Hastigheden udtrykkes ved det antal fod en bold løber, når den starter med en bestemt udgangshastighed. Jo højere tal jo hurtigere green; 13 (fod) er er en meget hurtig green.
Vi har målt vores fairways til 12 !!
Og vores greens risikerer at blive til browns, hvis vi løber tør for vand.
Browns blev opfundet af de engelske ørkensoldater, som ikke kunne undvære deres søndags-fourball, men græs var jo et problem. Det blev løst ved at overhælde ”greenarealet” med olie og glatte det af med en asfaltrager, Browns! Når man havde puttet ud, glattede man efter sig med asfaltrageren. Der blev selvfølgelig spillet efter R. and A., dog med den lokale regel, at man slog fra måtter i ørkensandet, og at der var frit drop fra granathuller. Der findes stadig en sådan bane, og vores klubhusformand, Stephen har faktisk spillet den.

Det er heldigvis sjældent vores bane er så udtørret som nu, og kontrasten til sidste års grønne fairways er voldsom. Græsset er visnet i toppen og holdt op med at gro, men det dør ikke, med-mindre tørken bliver meget langvarig, og der er vi ikke endnu. Når der igen kommer vand til rødderne begynder græsset at gro og samtidig spirer en del af det frø som altid ligger i jorden, den såkaldte frøbank.

Vi kan holde greens og teesteder og nogle få fairwaypartier grønne med vanding; vi har vandet hver nat i maj, juni og juli og regner med at skulle fortsætte langt ind i august. Vi bruger ca. 100 m3 vand i døgnet og vi har tilladelse til at indvinde 12.000 m3 om året. Vi har indtil nu brugt 11.000 m3 og der er ikke udsigt til regn, så vi stopper nu med at vande fairwaypartierne, Par 3 banens greens og indspilsgreenen.
1 m3 vand koster os i øvrigt kr. 6,37 + strøm.

Selv om vi altså vander greens kontinuerligt er der nogle partier, som slet ikke får vand og nogle pletter hvor græsset står meget svagt. Det er en kombination af, at sprinklerne ikke dækker optimalt og at vandet har svært ved at trænge ned i jorden, der hvor den er meget kompakt, bl.a. fordi greens oprindelig hovedsagelig blev opbygget af den tilfældige uens jord, der var på stedet. Normalt er det ikke et synligt problem, fordi Vorherre bidrager med sit vand.

Vi har priklet nogle af de tørre partier og håndvandet dem kraftigt. Det giver en vis effekt, men ikke nok. Greens trænger til en dyb perforering. I uge 30 vil greens og teesteder derfor blive dybde luftet og kraftigt dresset. Dybdeluftningens huller skaber passage for vand, gødning og ilt ned i de tørre partier og dressningen lægger sand i hullerne så vand- og luftvejene holdes åbne og desuden forbedres vækstlagets tekstur. Det er en behandling som skal udføres hvert år, og helst flere gange, især på vores greens. I en kort periode vil greens altså ligne en akkustikplade, men så er greens jo for en gangs skyld årsag til de ellers ganske uforskyldte 3-putts !

Behandlingens effekt på teestederne vil også her være, at græsset får bedre vækstbetingelser og desuden gøre dem mere plane og faste i overfladen.

Sidste år oplevede vi også på fairways tørkepletter på trods af den meget regn, så fairways burde egentlig også dybdeluftes og dresses, men det er meget dyrt i sand, og teknisk meget problematisk fordi vi ville banke ned i de mange og ofte store sten som ligger tæt på overfladen. Når fairways igen bliver grønne og vi kan se de særligt tørre steder vil vi nok forsøge at knivlufte/slidse de værste partier i en begrænset dybde.

Klipning
Greens, greenområder og teesteder klippes normalt. Men fairways og semirough klippes kun en gang i mellem, og ikke fordi græsset er groet, men for at nedlægge de strittere, der vokser op og for at hæmme det ugræs, der vokser sporadisk trods tørken. Hvis det ikke får kappet hovedet af en gang imellem vil det være stærkere end det gode græs, når regnen endelig kommer.

Hul 9
Skræntafgravningen er nu færdig og der er fin udsigt til hele greenen; der skal rettes lidt af ved foden og sås græs når der kommer regn. Det nye røde teested skal have rullegræs lagt på fladen og sås på siderne, men vi tør ikke gå i gang, før den kunstige vanding suppleres af regn.

Stier
Vi ville gerne reparere/forbedre nogle af stierne, især dem der blev gravet op til den nye hoved-vandledning, men igen giver tørken problemer, idet underlaget ikke kan bankes fast, når det ikke er fugtigt.

Hul 8
Da golfspillere ikke kan forstå skilte, har vi været nødt til at lave en fysisk spærring ved 8 green, så spillerne tvinges til at bruge stien til 9. hul i stedet for at slide græsset af tæt ved bunkeren.

I øjeblikket er det svært at holde bolden på den skrånende fairway/semirough i højre side fordi der ikke som sidste år er noget græs til at bremse spring og rul. Den eneste reelle løsning er at etablere vanding i højre side af fairway og desuden flytte gul tee til højre, bagved rød tee, på picnickpladsen så slagretningen bliver ind i den hældende fairway og ikke med hældningen som det er tilfældet fra det nuværende gule tee, som i øvrigt efterhånden er et af vore dårligste. Dette arbejde vil blive udført til efteråret.

Hul 18
Vi er i gang med at etablere et plateau/en flad vold i venstre side af fairway, der hvor den skråner mest ned mod træningsbanen, for at begrænse boldenes rul ned i roughen og måske out of bounds. Vi henter jorden fra det gamle gule teested, men det går lidt langsomt, fordi vi kun graver, når der er tid tilovers.

Teesteder
På nogle teesteder f.eks. 4. og 6. gul vil man se partier, der er kraftigt dresset og uklippede. Det er typisk i siderne og er et led i den løbende opretning af de skæve, rundbuede teesteder.

Generelt
Når boldene løber og springer ukontrollabelt i denne sommer på grund af den ekstreme tørhed, kan man let ønske sig nogle foranstaltninger, der måske kan forhindre det slicede drive i at skeje endnu mere ud end det plejer, men dels vil sådanne afværgeforanstaltninger, f.eks. waste-areas eller bunkers langs fairways ikke hjælpe ret meget, dels vil de tage tid og penge at lave og desuden vil de ofte være unødvendige og måske irriterende under normale spilleforhold. Så vi vil ikke lave ændringer på banen, som ikke også under normale forhold vil være væsentlige forbedringer og passe ind i banens stil.

 

 

Nye medlemmer

Klubbens fremtid er afhængig af en jævn tilgang af nye medlemmer.

Vi har pæne sponsor- og greenfeeindtægter, men de kan ikke øges nævneværdigt og slet ikke opveje en nedgang i medlemstallet. Vi har indtil nu i år haft en tilgang af nye medlemmer som næsten opvejer afgangen, men vi har ikke øget medlemstallet, som budgettet håbede på. Og med den alderssammensætning som vores medlemsbestand har, må vi forvente en øget afgang i de kommende år.

Opfordring til vores medlemmer om at få venner og bekendte til at spille og det landsdækkende hvervearrangement Golfens Dag har ikke givet ret meget. Bestyrelsen har derfor lavet et større løbende program for Hvervning, Introduktion og Fastholdelse af nye medlemmer.

Hvervedelen focuserer på at få folk til at smage på spillet. Det gør vi især ved at invitere mindre grupper til ”Fyraftensgolf”. Vi har kontaktet 20 firmaer og foreninger og inviteret til et

Ebeltoft Golf Club klubhus

par timers golf for sjov en onsdag efter fyraften. Vi har foreløbig 3 aftaler, og det første arrangement blev afviklet onsdag d. 11. juli med en medarbejdergruppe på 13 personer. Vi underspiller hverve-elementet og lægger vægten på det sjove, men dog så seriøst, at det er vores træner Arild, der står for instruktionen inder der spilles en runde på Par 3 banen og sluttes med mad og drikke og præmier. Arrangementet var en succes og flere af deltagerne vil benytte vores tilbud om gratis brug af træningsfaciliteterne og Par 3 banen. Næste Fyraftensgolf er d. 8. august med en lignende gruppe.

Vi regner med at kunne lave 6-7 arrangementer af denne type hvert år og håber på at det direkte eller indirekte kaster 15-20 nye medlemmer af sig. Kombineret med andre initiativer, f.eks. en Spil- med-Dag efter sommerferien, skulle vi gerne kunne få 20-25 nye medlemmer om året, som nogenlunde kan modsvare afgangen.

Nogle vil sikkert sige, at det er et uambitiøst mål, når vi egentlig gerne vil have 100 nye med-lemmer. Det kan godt være, men erfaringen viser, at det er et realistisk mål. Tilgangen af nye medlemmer hos os har i de senere år ligget omkring 15 personer om året. Det storstilede lands-arrangement Golfens Dag gav i alt 2.700 nye medlemmer, eller 15 i snit pr klub !. Der skal arbejdes hårdt for bare at bevare status quo.

Vi satser på voksne mennesker som de nye medlemmer, og nogle vil sikkert sige: hvorfor satser I ikke på juniorer, de er fremtiden. Det er de faktisk ikke inden for golf og slet ikke for vores klub. På landsplan er der nedgang i antallet af juniorer, vores potentielle medlemsmarked er domineret af seniorer, juniorerne forlader klubben/Ebeltoft inden de bliver voksne, de bidrager ikke økonomisk, og klubben har aldrig haft en juniorskare af betydning, og der er intet der taler for, at det skulle  være anderledes nu.
Selvom vi ikke satser på juniorer, negligerer vi dem ikke. Vi har en dag hver måned haft to skoleklasser til 3 timers golf, og det fortsætter vi med. De må bruge træningsfaciliteterne og spille Par 3 banen gratis, og de hygger sig.
Arild er klar med gratis juniortræning, men der er kun en deltager. Bedsteforældre kunne komme med deres børnebørn, hvis de ellers kunne løsrive dem fra play-stationen, men de kommer ikke.
For os er fortidens unge fremtiden !

Introduktionsdelen focuserer på at give begynderne et længerevarende undervisningsforløb hos Arild og tilknytte dem et ”gammelt” medlem som mentor. Desuden indføres de i spillet på banen gennem klub 37+, hvor de de første gange har en vejleder/holdkaptajn med. Der suppleres med sociale arrangementer efter spillet en gang om måneden.

Fastholdelsesdelen focuserer på at integrere de nye medlemmer i klubben. Erfaringen viser at frafaldet blandt nye spillere er størst det andet og tredje år. Vi har derfor en ”efterskole” hvor de to sidste års begyndere tilbydes et genopfriskningskursus hos Arild og det har været en succes. Desuden plejes de i Klub 37+ og introduceres til Klubberne i Klubben, som opfordres til at tage godt imod dem.

I den forbindelse en løftet pegefinger: kære gamle, erfarne, dygtige, hurtige, og glemsomme medlemmer, I har også kørt på trehjulet cykel engang, så lad være med at køre de nye over, når I  synes de ikke trækker hurtigt nok ud i grøften.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebeltoft Golf Club klubhus

Resultat parturnering 2018

 

Årets Ægteskabs/par match blev spillet i forrygende vejr  med 60 deltagende . Der var rigtig mange flotte score.

Efterfølgende blev der holdt en hygge fest i klub lokalet, tak til alle hjælperne og specielt tak til vores sponser Kronjysk Golf.

Vinderne blev.

Ægteskabsrækken: Povl Schmidt og Birthe Nissen Schmidt 42 Point

Par rækken: Flemming Schütt og Kjeld Nielsen 41 point.

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 11.6.2018 Møde nr. 7/18 Tid og sted: Kl.18.00 i Klubhuset Deltagere: Bestyrelsen og suppleant

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 11.6.2018    Møde nr. 7/18

Tid og sted: Kl.18.00 i Klubhuset Deltagere: Bestyrelsen og suppleant

 

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 6/18
  Godkendt
 2. Formanden orienterer
  Stor tilfredshed med de senest klubturneringer

 

 1. Greenkeepersituationen
  Flemming Thorup har opsagt sin stilling som chefgreenkeeper med fratræden 30. juni. Han er frikøbt af sin nye arbejdsplads, Søhøjlandets Golf Resort, således at han har sidste
 2. arbejdsdag hos os d. 14. juni.
 3. Da det daglige arbejde vurderes, at kunne klares med 2 mand, Jacob og Lars og frivillige, er det besluttet, at vi resten af året forsøger at klare os uden en ny chefgreenkeeper. Hvis denne model går godt, vil vi fortsætte med den indtil videre. Til specialopgaver/problemer kan vi hente extern bistand.

Medlemmerne orienteres pr. Nyhedsmail.

                                                                                       

 1. Økonomi og Administration

  4.1
  Økonomioversigt pr. 31.5 2018 (7 mdr. Regnskab)
  På udgiftssiden følger vi pænt budgettet, men vi er bagefter på indtægtssiden med ca. kr. 50.000, fordi vi ikke har fået den medlemstilgang, der er budgetteret med.

4.2 Medlemsstatus
Status quo i forhold til sidste år.

4.3 Udmeldelser i utide
Bestyrelsen kan godkende udmeldelse i utide efter skriftlig ansøgning, der er begrundet med alvorlig sygdom, som forhindrer ansøgeren i at spille golf.

4.4 Tilskudsmidler fra DIF/DGI ”Bevæg dig for livet”
Vi prøver at ansøge om midler til en løbende medlemshverveindsats. Allan laver forslag til ansøgning, jfr. Dagsordenens pkt. 7.1

4.5 Privatlivspolitik for ansatte
Forslag fremlagt.
Forslaget godkendt. Bekendtgøres for vores ansatte.

 1. Greenfee

Status for Golfringen
Der er færre ”medlemmer” hos os og færre gæster end sidste år ved samme tid.

 

6.   Nye medlemmer

6.1 Masterplan for hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer .

Det er nødvendigt at gøre en intens, løbende og vedvarende indsats for at få og fastholde nye medlemmer. Bare for at holde status quo skal vi have mindst 20 nye medlemmer om året.
Masterplan godkendt som ramme for vores aktiviteter for nye medlemmer. Vi skal iværksætte en række små og større arrangementer a la golfens dag for inviterede grupper, og være glade hvis det giver et medlem hver anden gang.

Niels, Flemming og Allan udgør en projektgruppe, som finder og inviterer de relevante grupper, f.eks. Ældresagen, vore sponsorer, andre virksomheder, vinteridrætsforeninger, kommunen etc. Niels finder 3-4 medlemmer som vil afvikle arrangementerne sammen med vores træner, Arild.
Gurli står for introduktionen af de nye sammen med Arild og fastholdelsen af dem i stil med de nu-værende fastholdelsesaktiviteter.

6.2   Arrangement for Ældresagen
Allan orienterede om, at der stiles efter et arrangement 4.9.

6.3   Skolegolf
Jørgen orienterede om, at der har været pæn tilslutning fra elever og lærer. Næste år skal det måske være for en yngre årgang.
Eleverne tilbydes gratis pil på Par 3 banen resten af året.

 

 1. Hjemmesiden

Udspil fra Arbejdsgruppen
Jørgen orienterede om status for udviklingen af den nye hjemmeside og viste eksempler på det nye lay-out.
Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde og indlæggelse af tekster og billeder i skabelonen foretages af Jørgen og praktikant fra VID. Den nye hjemmeside kan med lidt held gå i luften til efteråret.

 

 1. Organisering

8.1 Kaninklubben
Reviderede retningslinier for Kaninklubbens aktiviteter godkendt. Begyndere spiller fra fremskudte (100 skridt foran rød tee.) teesteder de første gange.
Kaninklubben hedder herefter Klub 37+ og regnes nu for en af klub i klubben.
Retningslinierne vil kunne ses på hjemmesiden.

8.2 Retningslinier for Flexmedlemsskab
Forslag til Vilkår for Flexmedlemsskab godkendt. De væsentligste ændringer i forhold til nu er, at flexmedlemmer skal betale ½ greenfee ved deltagelse i klubbens turneringer, at de kan deltage i klubmesterskabet, men ikke i DGU turneringer, og at de er valgbare til bestyrelse og udvalg. Det sidste kræver dog vedtægtsændring.
Vilkårene vil kunne ses på hjemmesiden.

 

 1. Tjekliste for turneringsledere

Tjeklisten gennemgået, enkelte ændringer/ajourføringer besluttet.
Tjeklisten vil kunne ses på hjemmesiden.

                                                                                                                                        

 1. Orientering, sager og spørgsmål fra Områderne
 2. Baneområdet
  Rygeforbud overalt på banen indføres straks.
  2. Sponsorområdet
  Ny 3 årig kontrakt med Carlsberg indgået
  4. Klubhusområdet
  God arbejdsdag, men det er Tordenskjolds soldater vi slider på.
  Der bliver sat advarselsskilt op ved udkørslen fra klubhuset til Bakkevej, hvor der kommer halvskjult trafik fra venstre.
  5. Gæsteserviceområdet
  Madbestilling opgives, da efterspørgslen skønnes lille.
  Baneservice opretholdes. Der køres en uge ad gangen efter behov.
  6. Turneringsområdet
  God tilslutning til og vellykket afvikling af de seneste klubturneringer.
  Maratonturneringen aflyst på grund af manglende tilslutning.
  7. Administrationsområdet
  Nøgler til sekretariatet udskiftes. Låse til klubhuset omstilles og nye nøgler udleveres mod kvittering.

 

 1. Næste møde

Tirsdag d. 10. juli kl. 18.30

 

Ægteskabs / Par turnering.

Ægteskabs / Par turnering.

Du kan nå det endnu tilmelding til turnering med efterfølgende fest den 30 juni.

Der spille Greensome, stableford i 2 rækker (samboende/ ægtepar og mixede par). Max antal deltagere 80 personer eller 40 par.

Tilmelding på GolfBox kun som par, senest 25.06.17. Tilmelding er først gældende ved betalt tilmeldingsgebyr kr. 250,- pr person på reg. nr 9360 kontonr. 0007859260 Sparekassen Kronjylland.

Flotte præmier fra dagens sponsorer Kronjysk golf.

Gunstart  kl. 12.00.

Aftenens fest starter med velkomstdrink kl 18.30. Ca kl 19.00 lækker buffet med forretter, hovedret og dessert. Vine købes til fornuftige priser.

Til desserten serveres der kaffe / the – mulighed for køb af bailey og cognac.

Præmieoverrækkelse under/ efter middagen. Der vil være musik og mulighed for en lille dans.

De kampklare turneringsledere er:
Poul Schmidt & Jacob Rosendahl.

 

Der indføres rygeforbud

Baneinformation

Normalt er det godt, hvis man ”brænder banen af”, men det er det bare ikke lige for tiden.

Græs, buske og træer er nu så tørre, at et par gløder fra en cigaret kan starte en steppebrand, og vores sprinkleranlæg er altså ikke beregnet på brandslukning.

Derfor er vi nødt til at forbyde al rygning på banen og træningsområderne indtil videre.

Det er tilladt at ryge med omhu på terrassen og gårdspladsen omkring klubhuset.

Bestyrelsen                                                                                                                                     12.6.2018

Turneringsvindere Kvickly 2018

Turneringsvindere i Ebeltoft Golf Club
I søndagens Kvickly match deltog mere end 60 golfspillere, primært fra Ebeltoft Gold Club, men også med
gæster fra flere sjællandske klubber i den årlige sponsorturnering.
Turneringen blev afviklet som Texas Scramble hvor alle var matchet i 4-hold så såvel spillere med lavt som
højt spillehandicap gik golfrunden sammen.
Turneringen blev vundet i samlet 56 point af Fra venstre Finn True Jensen, Ingvard Christensen og på Jens
Friis's højre side Ilse Nygaard og Henning Andersen

På billedet flankeret af dagens hovedsponsor Kvickly ved Jens Friis.

Ebeltoft Golf Club Logo

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 8.5.2018

Ebeltoft Golf Club Logo

Referat fra Bestyrelsesmøde  d. 8.5.2018       Møde nr. 6/18

Tid og sted: Kl.18.30 i Klubhuset  Deltagere: Bestyrelsen og suppleant  Afbud: Allan Bante

_______________________________________________________

1.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 5/18 af 11.4
Godkendt

_______________________________________________________

2.   Formanden orienterer

OK aftalen har givet kr. 5.000 + en masse træningsbolde.

_______________________________________________________________________________

3.   Retningslinier for tidsbestilling.

Retningslinierne ændres således, at der kun kan reserveres 8 starttider 30 dage frem for at give greenfeespillere
flere bookingmuligheder.
___________________________________________________________________

4.  Økonomi og Administration

4.1  Økonomioversigt pr. 30.4 2018 (6 mdr. Regnskab)                


Halvårs regnskabsmeddelelse:

Vi er bagud på indtægtssiden med ca. 40.0 Tus.kr. men følger budgettet på andre områder. Der vil fortsat
være en stram omkostningsstyring, hvilket vil medføre at nogle planlagte tiltag på banen udskydes lidt.

Vi prioriterer absolut banens normale vedligeholdelse.

4.2  Medlemsstatus

Når tilgang og afgang sammenholdes er medlemsbeholdningen uændret i forhold til sidste års slutresultat.

4.3  Privatlivspolitik DGU s forslag til privatlivspolitik er indarbejdet i vores egen udgave.
Det fremlagte forslag blev godkendt. Udsendes til medlemmerne, sættes på hjemmesiden og bilægges indmeldelsesformularen

_______________________________________________________________________________

5.   Greenfee

5.1   Status for Golfringen
81 spillere er tilmeldt fra EGC. Stort set det samme som sidste år.
182 runder er spillet på vores bane, især i vintermånederne.

5.2   Øvrige greenfeeaftaler
Vores andre greenfeeaftaler tages op til vurdering sidst på året.
________________________________________________________________________________   

6.   Nye medlemmer   

Golfens Dag  22.4
Dagen gav 10 gæster, hvoraf 6 meldte sig som prøvemedlemmer og 3 som fulde medlemmer. En flot succesrate,
men deltagelsen var for ringe på trods af et godt forberedt og gennemført arrangement. Men billedet er det samme over hele landet.
________________________________________________________________________________

7.   Hjemmesiden

Udspil fra Arbejdsgruppen
Søren Morsing fremlagde arbejdsgruppens udspil, som er lavet med bistand fra VID i Grenå.
Website strukturen er stort set identisk med vores nuværende, men platformen er mere fleksibel,
nemmere at arbejde på med tekster, billeder og videosekvenser, og nemmere at håndtere for flere ”redaktører”.
Det afgørende for brugervenligheden er selvfølgelig stadig teksternes udformning, opsætning og ikke
mindst vedligeholdelse.

Det blev godkendt, at VID som en elevopgave opbygger strukturen som skitseret, hvorefter vi selv
skal lave/indsætte teksterne og vælge illustrationerne.
Den nye hjemmeside er næppe klar før til vinter.

________________________________________________________________________________

8.    Områdebeskrivelser og Aktivitetsplaner

Der er nu udarbejdet og godkendt Opgavebeskrivelser/Aktivitetsplaner for alle områder:
– Ledelse, Repræsentation, Økonomi, Administration og Personale. Klubber i klubben.
– Budget, Regnskab og IT
– Nye medlemmer
– Markedsføring
– Sponsorer
– Medlemsinformation
– Banen
– Turneringer
– Gæsteservice
– Klubhus

Områdebeskrivelserne sættes på hjemmesiden til orientering.

________________________________________________________________________________

9.   Orientering og spørgsmål fra Områderne

Klubhus
Der opsættes plankeværk med låge hele vejen rundt om containerne ved køkkendøren til klubhuset,
for at skjule containerne når man kommer ind fra 18.
Arbejdsdag d. 9.6, primært med maling og oprydning.

Nye Medlemmer
Træningen er godt i gang for både nye og gamle begyndere.
Kaninklubben er også godt i gang.

Banen
Hjælperne er i gang med arbejdet. Fairwayklipningen er justeret, så der netto er mere fairway, og mindre
semirough. Banen står fint, men begynder snart at mangle regn.
Asfalt på de opgravede stier kommer først til efteråret.
Der arbejdes med reparation af teesteder eftervinterslitagen.

Sponsorer
Hotellerne har lovet at reklamere for golfbanen på deres hjemmesider
Afgang og tilgang af sponsorer balancerer.

Turneringer
Der er informeret om de 2 næste turneringer
Holdturneringsresultater går til Allan

Sekretariat
Det er ikke økonomisk muligt at koble en kortlæser på drikkeautomaten.
Der er indgået en renovationsaftale med Martin Pedersen. De gamle containere forsvinder snart.

_____________________________________________________________________

10.  Næste møde
Mandag d. 11. juni kl. 18.00.

 

Sommertilbud fra pro’en

Sommer tilbud
9 huller på banen plus 3 lektioner efterfølgende.
God mulighed for at lære på banen og derefter følge det op med individuel træning.
Pris 750 krTilmelding
Mail : arild.james@hotmail.com
Tlf : 28 74 02 24

Vh

Arild