Store Rulledag

Onsdag d. 20. maj blev banen en del grønnere. Det var vores lille bidrag til regeringens plan for et grønnere Danmark, og vi ventede altså ikke til 2030, selvom nogen sikkert synes, at det har varet længe nok.

Den dag rullede 10 frivillige tørvetrillere med greenkeeperne i front 300 m2 rullegræs ud på de anlægs-steder vi har arbejdet med i vinterens løb, nemlig udvidelsen af gul tee på hul 1, forhøjelsen af green 4 ud mod stien, nyt gult tee på hul 11, og udvidelsen af gult tee på hul 12.

Teestedsarbejderne har flere formål. Det forøgede areal fordeler slitagen og gør klipningen nemmere. På hul 1. får man bedre udsyn til fairway. På hul 11 får man et bedre teested og en bedre drivevinkel ind i den skrånende fairway, i stedet for med  skråningen og dermed en større chance for at holde bolden på fairway. Det samme er gældende for udvidelsen af tee 12, hvor man yderligere får mulighed for at se flaget (og dermed green) når flaget står i venstre side af greenen.

Greenarbejdet på hul 4 har til formål at hæve green i venstre side og etablere en let ”stopvold,” så bolden ikke så nemt løber af green og ned på stien.  Samme ide som er gennemført tidligere på green 3, 9 og 12 og endnu tidligere på green 8.

Mange af vore greens har det problem at de er ret små og tilmed kuplede så det effektive hulplaceringsareal er lille.

Disse anlægsarbejder er led i den langsigtede forbedringsplan, som der hvert år afsættes kr. 25.000 til i banebudgettet. De her nævnte arbejder har kostet knap kr. 20.000, som er gået til materialer, mens maskinarbejdet er lavet af greenkeeperne med vores egne maskiner primært i vintermånederne. Det sidste, finishen med ”tapet og maling” er udført af frivillige, som billederne fra Store Rulledag viser. 10 frivillige leverede her tilsammen 50 timers præcisionsarbejde, og det kostede kr. 200 i øl og kaffe! Vi forventer til gengæld, at spillerne viser det minimum af hensyn, at man ikke går eller kører på de områder, hvor der lagt eller sået nyt græs. Det er arealer under reparation med spille- (og betrædelses) forbud. Det bør være klart for enhver, hvor disse områder er, selvom de ikke alle er minutiøst afspærrede.

På budgettet for i år er der ekstraordinært afsat kr. 25.000 til forbedring af vandingsanlægget, kr. 25.000 til renovering af Par 3 banen og kr. 25.000 til et udslagsskur på træningsbanen.

Vores greens led hårdt under tørken i hele 2018 og dele af 2019. Svaghederne i vores vandingsanlæg viste sig tydelig med alvorlige tørkeskader på nogle greens. Sidste år blev hovedledningen forbedret til green 6 og 7 og i år har vi forbedret sprinklerbestykningen på green 2, 3 og 10. Vi har hertil kun brugt kr. 15.000 af de afsatte 25.000.

Par 3 banen, som er et vigtigt led i hvervningen og indskolingen af nye medlemmer er under arbejde med nye, regulære greens og længere huller, så også ”gamle” spillere kan have glæde af banen. Der er lagt vand frem og der skal nu sås. Der var oprindeligt budgetteret med rullegræs på greens, men der gik coronavirus i rullerne, så nu nøjes vi med at så græsset og sparer dermed kr. 10.000 af de afsatte 25.000.

Udslagsskuret lader vente på sig, fordi vi endnu ikke har fået tilladelse fra kommunen.

Det er vigtigt både for medlemmernes og gæsternes oplevelse af banen, og dermed klubbens økonomi, at den både plejes godt og jævnt hen slipper af med de værste ”skævheder”, som vi kan klare ved egen kraft inden for et meget begrænset budget.

I øvrigt er det næste ”anlægsarbejde” vi går på, reparation af skylrenderne i stierne.

Baneformanden                                                                                                     22.5.2020