Klubbens bestyrelse

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, hvor medlemmerne vælger en bestyrelse til at lede klubben og varetage medlemmernes interesser.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Dertil kommer, at der ligeledes vælges 1 suppleant, som arbejder på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, for at sikre kontinuitet i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, d.v.s. at bestyrelsens formand vælges af bestyrelsen selv blandt bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen håndterer den overordnede økonomi, ansætter personale, planlægger driften med klubbens personale, laver aftaler for klubbens medlemmer, lægger turneringsplaner og meget, meget mere. Bestyrelsen afholder møder efter behov eller stort set en gang om måneden.

Klubbens mange udvalg refererer direkte til bestyrelsen.