Plejeplan for Ebeltoft Golfbane 2020

Greens:

·       Klippes 4 gange om ugen i 4-5mm fra Maj til Oktober

·       I April, Oktober og November klippes de i 6mm hver anden dag

·       Der rulles 2 gange om ugen

·       Greens prikkes med 8-10mm spyd cirka hver 4 uge

·       Der eftersås 1 gang årligt med 1,5kg rødsvingel/hvene pr. 100m2

·       Der tages propper op 1-2 gange årligt

·       Der dybdeluftes 2 gange årligt og topdresses med sand lige efter

·       Der vertikalskæres hver 4. uge

·       Der topdresses med et tyndt lag sand hver 2. uge

·       Der gives afspændingsmiddel 1 gang hver 3. uge

·       Der sprøjtes med jern og mikronæringsstoffer hver 4. uge

·       Der gødes hver 4. uge og vandes umiddelbart efter

·       Forgreens klippes 2-3 gange om ugen i 12mm

Teesteder:

·       Klippes 2-3 gange om ugen i 12mm

·       Prikkes 1 gang om året og topdresses 2 gange

·       Lapning af turfhuller foretages 1 gang om ugen med sand og frø

·       Der gødes 4-5 gange årligt

·       Vertikalskæres 2 gange årligt

·       Teestedskanter klippes 1 gang om ugen

Fairways:

·       Klippes 2 gange om ugen i 17mm

·       Der gødes 2 gange om året

Semirough:

·       Klippes 1-2 gange om ugen i 34mm

Rough:

·       Klippes ned 1-2 gange årligt

Bunkers:

·       Der rives bunkers 2 gange om ugen

·       Der håndluges og samles sten efter behov

·       Bunkerkanter skæres 1 gang om året

Vanding:

·       Greens, teesteder og udvalgte partier af fairways vandes efter behov.

Skilte, bænke mm:

·       Der klippes 1 gang om ugen omkring skilte, sten, pæle, bænke mm.

Jacob Fredberg
Greenkeeper