Greenkeeperne i arbejde

Selvom Bestyrelsen kun anbefaler, at greenkeeperne og baneformanden fortsætter arbejdet, skal jeg, for at undgå usikkerhed om banens status, hilse fra vores greenkeepere, Jacob og Frank og sige, at de selvfølgelig arbejder på normal vis med klargøring og sædvanlig pasning af banen. Baneformanden, som i øvrigt ikke er ansat, fortsætter naturligvis også med at tusse rundt derude.

Hvis greenkeeperne ikke fraterniserer så meget med spillerne, som de plejer, så skyldes det en kombination af smitterisiko og travlhed.

Henrik Jacobsen
Baneformand