Plejeplan for Ebeltoft Golfbane 2020

Greens:

 • Klippes 4 gange om ugen i 4-5mm fra Maj til Oktober
 • I April, Oktober og November klippes de i 6mm hver anden dag
 • Der rulles 2 gange om ugen
 • Greens prikkes med 8-10mm spyd cirka hver 4 uge
 • Der eftersås 1 gang årligt med 1,5kg rødsvingel/hvene pr. 100m2
 • Der tages propper op 1-2 gange årligt
 • Der dybdeluftes 2 gange årligt og topdresses med sand lige efter
 • Der vertikalskæres hver 4. uge
 • Der topdresses med et tyndt lag sand hver 2. uge
 • Der gives afspændingsmiddel 1 gang hver 3. uge
 • Der sprøjtes med jern og mikronæringsstoffer hver 4. uge
 • Der gødes hver 4. uge og vandes umiddelbart efter
 • Forgreens klippes 2-3 gange om ugen i 12mm

Teesteder:

 • Klippes 2-3 gange om ugen i 12mm
 • Prikkes 1 gang om året og topdresses 2 gange
 • Lapning af turfhuller foretages 1 gang om ugen med sand og frø
 • Der gødes 4-5 gange årligt
 • Vertikalskæres 2 gange årligt
 • Teestedskanter klippes 1 gang om ugen

 

Fairways:

 • Klippes 2 gange om ugen i 17mm
 • Der gødes 2 gange om året

 

Semirough:

 • Klippes 1-2 gange om ugen i 34mm

 

Rough:

 • Klippes ned 1-2 gange årligt

 

Bunkers:

 • Der rives bunkers 2 gange om ugen
 • Der håndluges og samles sten efter behov
 • Bunkerkanter skæres 1 gang om året

 

Vanding:

 • Greens, teesteder og udvalgte partier af fairways vandes efter behov.

Skilte, bænke mm:

 • Der klippes 1 gang om ugen omkring skilte, sten, pæle, bænke mm.

Jacob Fredberg
Greenkeeper