Ordensudvalg

a

Ebeltoft d. 08. April 2013.

”Golf spillets værdier skal være tilgængelige for alle, der ønsker det”.

Med ovennævnte sætning fra Dansk Golf Unions (DGU) Virksomhedsplan 2005 – 2007 vil ”Etikette7 Ordens Udvalget” forsøge at præge Ebeltoft Golf Club.

Lars P. Jørgensen, ”Torsdags herrerne”.

Vi vil med det samme gøre alle medlemmerne opmærksom på, at vi IKKE forventer at være Politimænd (kvinder)/ Bussemænd (kvinder); men GERNE vil bidrage til at udbrede golfsportens sande værdier (fra ovennævnte Virksomhedsplan) og til at det fortsat skal være en meget positiv oplevelse at spille golf i Ebeltoft.

Redskaberne vi vil bruge i vores arbejde vil primært blive, Dialog, Dialog og dialog. Herudover saglig og seriøs sagsbehandling. Hurtig behandlingstid samt i sidste og forhåbentlig absolut nødstilfælde vha. DGU’s ”Amatør og Ordensudvalg” at sanktionere

alvorlige overtrædelser/ uoverensstemmelser.

Af ”Golfsportens sande værdier” kan vi her nævne nogle stykker som vi fandt interessante:

Golf er en sport for livet.
Golf fremmer fysisk og psykisk sundhed.
Golf udøves på lige fod af begge køn og alle aldre.
Golf fremmer medmenneskeligt samvær.
Golf styrker etisk adfærd, fordi man er sin egen dommer.
Golf fordrer god etikette og hensyntagen til andre.
Golf stiller krav til ansvarlighed.

Proceduremæssigt vil udvalget senest 1 (én) uge efter at en klage er modtaget (I postkassen i klubhuset eller via mail til sekretæren) tage kontakt til de involverede og indkalde til et møde senest 14 (fjorten) dage senere. Efter dette forventer vi at langt de fleste sager er afklaret i mindelighed.

Vi i udvalget glæder os over at være så privilegerede at få lov til at spille golf i Ebeltoft Golf Club sammen med jer og vil gøre VORES bedste for at bevare og udbygge det gode miljø i klubben.Ordensudvalget

Udvalget har indtil nu kun haft få sager hvor det har været nødvendigt, at samle parterne til et afklarende møde. Disse sager er næsten alle endt ud i en konklusion, som hedder : Vi kan i Ebeltoft Golf Club (EGC) klare (næsten) alle konflikter med en god og konstruktiv dialog.

Der er som udgangspunkt, for udvalget, INGEN medlemmer i EGC der spiller golf med det formål at genere andre, eller med det formål at sprede dårlige energier. ALLE er interesseret i at spille golf og få mest muligt ud af dette på det niveau; den enkelte nu engang befinder sig på.

Når dette er sagt, må vi samtidig konstatere, at det helt overskyggende konfliktpunkt, som det også er på landsplan, er i EGC rytmen og spiltempoet på banen.

Vi opfordrer hermed alle medlemmer til at sætte sig ind i ”etikette- og Golfreglerne” på netop dette punkt. På side 19, i Golfreglerne, 2004, står der således:

Det overordnede princip er, at hensyn altid bør vises for andre på banen.

Endv. Under ”spiltempo”; Spillere bør spille i et rask tempo…. Og Det er en gruppes ansvar, at holde trit med gruppen foran. Hvis den taber et hul og forsinker gruppen bagved, bør den invitere gruppen bagved til gennemgang, uanset hvor mange spillere der er i denne gruppe.

Vi gør også alle spillere opmærksom på, at klubberne i klubben ikke har FORTRINSRET, men at der selvfølgeligt vises et hensyn som ovenfor nævnt.

Vi ser stadig ikke vores rolle som politi, men gør samtidig opmærksom på, af vi har muligheden for at sanktionere….Dette håber vi ALDRIG bliver aktuelt.

Med håbet om et helt fantastisk forår og en god sommer på golfbanen.

Ordensudvalget.