Forskellige former for medlemsskaber

a

Kontingent

Prøvemedlemsskab

Fuldt medlem

Flex medlem

Langdistance medlem

Sommerhus medlem

a

Kontingent

Senior –  kr. 6.700

Ungsenior (18 – 25 år) – kr. 3.350

Longdistance – kr. 4.020

Passivmedlem – kr. 837

Junior (op til 18 år), Særlig rabat – kun kr. 500

Flexmedlem – kr. 1.340

Prøvemedlem – kr. 200

a
Prøvemedlemsskab

Kunne du tænke dig at spille golf, så har Ebeltoft Golf Club et tilbud, som giver dig alle muligheder for uforpligtende at prøve spillet, inden du skal træffe endelig beslutning om medlemskab, udstyr m.m.

Bliv Prøvemedlem i 2021 for kun kr. 200,-
Se mere her >>>

a

Fuldt medlemsskab

Hvis du er golfspiller med banetilladelse og er medlem af en anden golfklub eller ønsker at skifte til Ebeltoft Golf Club kan du umiddelbart blive medlem med fulde rettigheder og straks begynde at spille på banen og deltage i klubbens liv.

Hvis du har spillet tidligere, men ikke pt. er medlem af en golfklub kan du starte som fuldt medlem. I sidste tilfælde vil vi nok kræve en eller anden form for ”bevis” på at du har spillet før og ved hvordan man gebærder sig på en golfbane.

Kontingentet, som pt. er kr. 6.700 er helårs og dækker perioden 1.11.- 31.10., men opkræves halvårsvis 1.11. og 1.5. Ved indmeldelsen betales pro rata for det antal hele måneder, der er tilbage af kontingentåret. Se nærmere under Betalingsregulativ.

Som fuldt medlem
–  kan du spille frit på banen og bruge træningsfaciliteterne
–  har du stemmeret på generalforsamlingen
–  er valgbar til tillidsposter
–  kan deltage i klubbens Turneringer mod betaling af turneringsfee
–  kan blive medlem af en Klub i Klubben
–  kan blive medlem af Mer’golf
–  får du DGU kort og kan spille på andre baner
–  spille på klubbens hold i Regionsgolf
–  invitere en gæst til at spille for ½ Greenfee

a

Flexmedlemsskab

Vilkår for Flexmedlemsskab i Ebeltoft Golf Club
1
Spilleren skal have registreret hcp, banetilladelse, golfkørekort eller tilsvarende.

2
Kontingentet er en af generalforsamlingen fastsat procentdel af fuldt seniorkontingent

3
Medlemskabet giver ret til at benytte klubbens træningsfaciliteter: puttinggreen, indspilsgreen, driving range og par 3 bane, samt klubhusfaciliteterne.

4
Medlemskabet giver ret til at spille på klubbens 18 hullers bane mod betaling af greenfee

5
Medlemskabet giver ret til at deltage i klubbens turneringer mod betaling af turneringsfee og ½ greenfee

6
Medlemskabet giver ikke ret til at deltage i Dansk Golf Unions (DGU) turneringer, herunder Regions-og Divisionsturneringer

7
Medlemskabet giver ret til DGU kort med anmærkning (F)

8
Medlemskabet (DGUkortet) giver adgang til spil på andre klubbers baner, hvis den pågældende klub tillader det.

9
Medlemskabet giver stemmeret på klubbens generalforsamling, og valgbarhed til klubbens bestyrelse og udvalg.

a

Vedtaget af EGC s bestyrelse d. 11. juni 2018.

(pkt. 9 anden del forudsætter ændring i vedtægternes § 4)

a

Langdistancemedlemsskab

Hvis du er fuldt medlem af en anden golfklub og har bopæl udenfor Syddjurs Kommune, kan du blive langdistancemedlem til reduceret kontingent pt. kr. 4.020.

Som langdistancemedlem
–  kan du spille frit på banen og bruge træningsfaciliteterne
–  kan deltage i klubbens Turneringer (undtagen klubmesterskaber) mod betaling af turneringsfee
–  blive medlem af en Klub i Klubben
–  invitere en gæst til at spille for ½ Greenfee

a

Sommerhusmedlemsskab

Man kan købe klippekort 10 og 20 turs – kr 2.500 og kr 4.000.

Kortet gælder 12 måneder og er ikke personligt.

a

Kontakt

For yderligere information om medlemsskaber kontakt klubbens Sekretariat eller klubbens Formand