KLUBMESTRE VETERAN HERRER

2021 Ikke afviklet

2020 Kresten Riis-Jensen

2019 Niels Albertsen

2018  Flemming Schütt

2017  John Brændgaard
2016  Niels Albertsen
2015  Niels Albertsen
2014  Ikke afviklet
2013  Niels Albertsen
2012  Niels Albertsen
2011  Kurt Jensen
2010  Finn Rasmussen
2009  Niels Albertsen
2008  Niels Albertsen
2007  Finn Rasmussen
2006  Hugo Rode
2005  Mogens Bugtrup
2004  Carsten Fischer
2003  Gustav Rosenkvist

KLUBMESTRE VETERAN DAMER

2021 Ikke afviklet

2020 Ikke afviklet

2019 Hanne B. Andersen

2018 Ikke afviklet

2017  Kisse Mouritzen
2016  Birgit Albertsen
2015  Birgit Albertsen
2014  Hanne Krog Jacobsen
2013  Ellis Højgaard Nielsen
2012  Gerda Nielsen
2011  Hanne K. Johansen
2010  Hanne K. Johansen
2009  Ikke afviklet
2008  Ikke afviklet
2007  Ikke afviklet
2006  Ikke afviklet
2005  Lilian Rosenkvist
2004  Ikke afviklet
2003 Lis Andersen