KLUBMESTRE SENIOR

År Herre Dame
2017 Mikael Lykke Sørensen Brigitte Andersen
2016 Michael Lykke Sørensen Ikke afviklet
2015 Kresten Riis-Jensen Ikke afviklet
2014 Jørgen Chr. Hald Pedersen Ikke afviklet
2013 Jørgen Chr. Hald Pedersen Annette Kambeck
2012 John Brændgaard Ikke afviklet
2011 Hans Sørensen Ikke afviklet
2010 John Brændgaard Ikke afviklet
2009 John Brændgaard Ikke afviklet
2008 Jørgen S. Jørgensen Ikke afviklet
2007 Hans Jørgen Krath Ikke afviklet
2006 Jørgen Jørgensen Ikke afviklet
2005 Finn Rasmussen Mie Bugtrup
2004 Finn Rasmussen Gitte Jensen
2003 Kim Egefjord Grethe Krølner
2002 Finn Rasmussen Elisabeth Schlattner
2001 Jørgen S. Jørgensen Britt Andersen
2000 Mario Sforzini Birgitte K. Pedersen
1999 Mario Sforzini Elisabeth Schlattner
1998 Mogens Bugtrup Grethe Krølner
1997 Mario Sforzini Inge Steen
1996 Mario Sforzini Inge Steen
1995 Mario Sforzini Elisabeth Schlattner
1994 Mario Sforzini Gitte Jensen