Vilkår for Flexmedlemsskab i Ebeltoft Golf Club

 

Vilkår for Flexmedlemsskab i Ebeltoft Golf Club

1
Spilleren skal have registreret hcp, banetilladelse, golfkørekort eller tilsvarende.

2
Kontingentet er en af generalforsamlingen fastsat procentdel af fuldt seniorkontingent

3
Medlemskabet giver ret til at benytte klubbens træningsfaciliteter: puttinggreen, indspilsgreen, driving range og par 3 bane, samt klubhusfaciliteterne.

4
Medlemskabet giver ret til at spille på klubbens 18 hullers bane mod betaling af greenfee

5
Medlemskabet giver ret til at deltage i klubbens turneringer mod betaling af turneringsfee og ½ greenfee

6
Medlemskabet giver ikke ret til at deltage i Dansk Golf Unions (DGU) turneringer, herunder Regions-og Divisionsturneringer

7
Medlemskabet giver ret til DGU kort med anmærkning (F)

8
Medlemskabet (DGUkortet) giver adgang til spil på andre klubbers baner, hvis den pågældende klub tillader det.

9
Medlemskabet giver stemmeret på klubbens generalforsamling, og valgbarhed til klubbens bestyrelse og udvalg.

 

Vedtaget af EGC s bestyrelse d. 11. juni 2018.

(pkt. 9 anden del forudsætter ændring i vedtægternes § 4)