Sommerbane fra torsdag d. 9/4

Sommerbane

 

Fra Skærtorsdag morgen d. 9. april går vi over til sommerbane, for da er vi blevet okkuperet af foråret.

Det betyder:

– at der spilles fra de ordinære teesteder

– at det nye gule teested på hul 8 er sat i spil

– at scorekort og konverteringstabellerne er i sommerudgave, når det engang bliver aktuelt

– at der ikke spilles med lejeforbedring i tællende runder og matcher

– at der på 14. hul må spilles med lejeforbedring inden for en køllelængde på det gamle vejareal i
højre side, afgrænset af pæle med en mere eller mindre rød top.

 

Teesteder, fairways, greens og semirough er nyklippede og i fin stand, selvom det kolde og tørre vejr gør jorden hård og græsset lidt brunligt, og ikke så flot grønt som vi har været forvænt med i vinter.
I Påskeferien bliver greens klippet fredag og søndag, men alle dage skal nedslagsmærker rettes op.

 

Anlægsarbejderne på hul 1, hul 4, hul 11, hul 12, træningsbanen og Par 3 banen er snart klar til rullegræs og såning, men vi skal have lidt mere varme og især væde. Det er også forudsætningen for at kunne efterså forskellige steder, bl.a. på fairway 14.

 

Baneformanden