Tag Archive for: nyhedsbrev

Referat fra Bestyrelsesmøde  d. 10.7.2018    Møde nr. 8/18

Referat fra Bestyrelsesmøde  d. 10.7.2018    Møde nr. 8/18

Tid og sted: Kl.18.30 i Klubhuset Deltagere: Bestyrelsen og suppleant. Afbud fra Allan og Jacob.

 

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 7/18
  Godkendt

2   Økonomi og Administration

Art faktisk Budget Års-budget
Indtægter 2.556 2.589 2.983

 

Resultat før                                                                    underskud

 renter og afskrivninger            880.0   920.0       40.0

 2.1
  Økonomioversigt pr. 30.6 2018 (8 mdr. Regnskab)
Udgiftssiden følger pænt budgettet, men på indtægtssiden er vi ca. 40.000 bagefter fordi der ikke er kommet så mange nye medlemmer, som der er budgetteret med

2.2  Medlemsstatus
Status quo

2.3  Nye nøgler/låse til Sekretariat og Klubhus
Udskiftning af låse og nøgler udskydes, da den er dyr og ikke påtrængende nødvendig.

2.4  Tilskudsmidler fra DIF/DGI  ”Bevæg dig for livet”
Ansøgning om midler til hverveindsats er under udarbejdelse af Allan

 

 1. Greenfee

3.1   Status for greenfeegæster
Flere gæster end budgetteret

3.2   Status for Golfringen
Vi er nu på linie med sidste år.

 

4.   Hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer.

4.1 Status for Hvervning:
– 20 firmaer/organisationer har fået invitation til Fyraftensgolf
– 3 arrangementer aftalt, d. 11.juni, d. 8. august, og 4. september
– 5 hjælpere fundet
– Arild hyret
– drejebog for aftenen lavet
– første arrangement afviklet med succes.

4.2  Status for Introduktion
– træning for begyndere fortsætter, når der er ”kunder”
– banetilladelse er opnået af alle forårets begyndere

4.3  Status for Fastholdelse
– efterskolen er gennemført
– begynderturneringer afholdes hver mandag
– Klub 37 spiller også hver mandag.

 

 1. Hjemmesiden

  5.1 Implementering
  Implementeringen er godt i gang. Flot og appetitligt lay out. Jørgen og Henrik redigerer tekster. Kan være klar hen på efteråret.

 

 1. Orientering, sager og spørgsmål fra Områderne

6.1   Banen
Vi har brugt ca. 9.000 m3 af vores vandingstilladelse på 12.000 m3. Hvis det begynder at knibe ophører vi med vanding af fairways og par 3 banens greens.

Der klippes normalt på greens, greenområder og teesteder, men kun sporadisk på fairways og i semirough.

På grund af tørken slider koncentreret trafik hårdt på græsset, f.eks. ved bunkeren på hul 8, selvom der henvises til asfaltstien med skilt. Der opsættes fysiske spærringer på prekære steder.

På grund af tørken springer og ruller boldene mere ukontrollabelt end ellers, f.eks. på 8. fairway.
I stedet for at lave sær-løsninger som f.eks. waste-areas, som er fremmedelementer på vores bane og irriterende når spilleforholdene er normale, vil vi investere i forbedringer, som også er værdifulde under normale spilleforhold. For hul 8 vedkommende vil det være vanding i højre side af fairway/semirough og flytning af gul tee til højre, så drivevinklen bliver ind i fairwayens hældning og ikke med hældningen, som nu. Samme ide, som flytning at 11. gul tee til højre.

6.2   Klubhuset
Vask til køller er sat op.
Huller i indkørselsvejen kan ikke repareres effektivt så længe det er knastørt.
Advarselsskilt ved udkørslen er sat op.
Skærm ved affaldscontainere er sat op.

6.3   Sponsorer
Der er tilmeldt 19 hold til Pro-Am og planlægningen kører fint. Forventet overskud kr. 18.000

6.4   Begyndere
Klub 37+ kører fint, men undertiden bliver deltagerne presset af bagfra kommende ”gamle” spillere, som burde vide bedre. Der blokeres fremtidig 3 starter ekstra.

 1. Diverse
  Ingenting (Fodbold VM)

 

 1. Næste møde
  Tirsdag d. 14.8 kl. 18.30