LOKALE REGLER FOR EBELTOFT GOLFBANE

Hvide markeringer – Out of bounds
Røde markeringer – Strafområde
Blå markeringer – Område under reparation
Grøn/sort top – Område med spilleforbud
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger

Midlertidig Lokalregel pr. 1.11.2023

Bolden SKAL lægges op, eller spilles fra måtte på arealer, der er klippet som fairway eller kortere og inden for en køllelængde fra boldens oprindelige position, ikke nærmere flaget.

1.

Alle markeringer på banen, der angiver afstand og retning, samt opstillede skraldespande behandles som ikke-flytbare forhindringer. Lempelse uden straf efter Regel 16.1.

Straf for overtrædelse af lokalregel: Den generelle straf (Hulspil: Tab af hul, Slagspil: 2 strafslag)

2.

Alle veje og stier, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer. Lempelse uden straf efter Regel 16.1.På Hul 3 må man desuden benytte dropzonen, hvis bolden ligger på stien fra dropzonen og op til overkanten af green.

3.

Hvis en spillers bold er i strafområdet på Hul 15, herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet, selvom den ikke er fundet, har spilleren disse lempelsesmuligheder, hver med ét strafslag:

 1. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 17.1 eller
 2. Som en ekstra mulighed droppes den oprindelige bold eller en anden bold i droppezonen, som er angivet med 4 sorte pæle. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

Hvis det er så godt som sikkert eller en kendsgerning, at en spillers bold lander i en sucker i det generelle område på hul 15 og ikke kan findes, må spilleren droppe en bold i dropzonen uden straf.

4.

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren droppe en bold indtil 2 køllelængder inde på hullets fairway, men ikke nærmere hullet end der, hvor bolden krydsede o.u.b grænsen eller skønnes mistet. Se opslag om lokalregel E-5 på informationstavlen i klubhuset og under Banen på hjemmesiden.

Reglen kan ikke anvendes for den første bold, hvis der er spillet en provisorisk bold.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel 2, 3 og 4: Generel straf efter Regel 14.7a.

Øvrige oplysninger

ORDENSREGLER OG ØVRIGE OPLYSNINGER
Hul 9: I højre side. Adgang forbudt i tilstødende haver.
Hul 16: I venstre side. Adgang forbudt i tilstødende haver.

Afstandsmarkering på fairway. Gul: 150m, Rød: 100m, Blå: 50m.

Afstandsmarkering er til midten af green.

Banen

 1. Spil på banen er underkastet golfetikette-reglerne. Det betyder bl.a., at alle skal lægge græstørv på plads, samle brugte tees op, lukke igennem, råbe fore, reparere nedslagsmærker på greens (brug pitchfork) og rive i bunkers.
 2. Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen, og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for dets sikkerhed. Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, at de ved tegn har tilkendegivet, at der bliver slået. Der må ikke slås bolde ud, når der opholder sig personale eller andre på driving rangens græsareal.
 3. Hver spiller skal anvende eget udstyr.
 4. Vis hensyn, slå aldrig for tidligt. Duk dig når der råbes Fore. Stå aldrig foran bolden når andre skal slå. Vær særlig opmærksom på de blinde huller. Ti stille når andre skal slå. Støjende, råbende adfærd mv. skal undgås.
 5. Der skal startes på hul 1. Klubber i klubben kan ved turneringer benytte start på flere huller efter bestyrelsens anvisninger. Start på hul 3 er i perioden 1.4 til 30.10 kun tilladt ved start før kl. 9.00 og efter kl. 16.00.
 6. Ved brug af bagvogne skal de opstillede skilte om færdsel på banen respekteres. Det er forbudt at køre bagvogne over tee-steder, greens, forgreens, mellem greenbunker og green, i høj rough samt i bunkers.
 7. Der skal tees op på tee-steder. Bags, buggys og bagvogne må ikke placeres på tee-steder.
 8. Indgang og udgang fra bunkers skal ske fra laveste side. Det er ikke tilladt at gå på bunkerkanterne. Der skal rives i bunkers, og efter rivning skal hele riven placeres i bunker med skaftet pegende i spilleretningen.
 9. På greens skal udtagning og isætning af flag ske omhyggeligt, således at hulkant beskyttes.
 10. Træning er ikke tilladt på banens arealer, der henvises til træningsarealer. Indspil på puttinggreen er ikke tilladt.
 11. Udslag på drivingrange er kun tilladt fra de opstillede udslagsmåtter. Rangebolde må ikke opsamles eller benyttes andre steder end på drivingrange. Såfremt kassen med Rangebolde er tom, må der dog samles bolde på drivingrangeområdet.
 12. Der skal bæres synligt årsmærke/greenfeemærke under spil på banen. DGU medlemskort skal medbringes på banen.
 13. Der henstilles til, at spillere er passende påklædt inkl. passende fodtøj på banen, driving range og øvrige områder. Det er derfor ikke tilladt at være påklædt i joggingtøj, undertrøjer, soltoppe, badeshorts o.l.
 14. Der henvises i øvrigt til de lokale regler, se hjemmeside, opslag i klubhuset og evt. scorekort.

Klubhus

 1. Medbragte drikkevarer må ikke nydes i og omkring klubhuset.
 2. Rygning er ikke tilladt i klubhuset.

Kørsel med buggy

 1. Fører skal være fyldt 18 år.
 2. Kørsel sker på eget ansvar.
 3. Maks. 2 personer pr. Buggy.
 4. Det er forbudt at køre på tee-steder, forgreens, greens, høj rough og i bunkers.
 5. Der skal køres i et moderat tempo.
 6. Der skal tages hensyn til andre spillere på banen.
 7. Lejeren af Buggyen har ansvaret for, at aflevere Buggyen i samme stand, som den er modtaget.
 8. Eventuelle skader på Buggyen er lejerens ansvar.
 9. Instruktion kan eventuelt fås i sekretariatet.
 10. Bremser og blokering skal afprøves inden der køres ud på banen.