Lokale regler for Ebeltoft Golfbane

Hvide markeringer – Out of bounds
Røde markeringer – Strafområde
Blå markeringer – Område under reparation
Blå markeringer med sort top – Område med spilleforbud

 1. Alle pæle og afstandsmarkeringer på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer. Lempelse uden straf efter Regel 16.1.
 2. Alle veje og stier, uanset overflade, behandles som ikke-flytbare forhindringer. Lempelse uden straf efter Regel 16.1.
 3. Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren droppe en bold indtil 2 køllelængder inde på hullets fairway, men ikke nærmere hullet end der, hvor bolden krydsede o.u.b grænsen eller skønnes mistet. Reglen kan ikke anvendes for den første bold, hvis der er spillet en provisorisk bold.
 4. Når en spiller vælger at tage lempelse efter Regel 17.1 for en bold i strafområdet på hul 15 kan han, som en fjerde droppemulighed droppe i Dropzonen, som er angivet med 4 sorte pæle.
 5. Overalt på hul 15, undtagen på green og i strafområdet må en bold, der er fæstnet i sit eget nedslagsmærke, løftes, renses og droppes uden straf, så nær som muligt ved det sted, hvor den lå, men ikke nærmere hullet. Bemærk: Det gule teested på hul 2 og vinterteestedet ved siden af, er ikke en del af hul 15, og er derfor ikke omfattet af denne lokale regel. Denne lokale regel gælder ikke når man spiller hul 2.

Øvrige oplysninger

Hul    2: ”Out of bounds” er markeret med hvide pæle.

Hul   9: I højre side. Adgang forbudt i tilstødende haver.
Hul 15: I venstre og højre side.
Hul 16: I venstre side. Adgang forbudt i tilstødende haver.
Hul 18: I hele venstre side samt bag green.

Afstandsmålere, som alene måler afstand, er tilladt.

Afstandsmarkering på fairway. Gul: 150m, Rød: 100m, Blå: 50m.
Afstandsmarkering er til midten af green.

Banen

 1. Spil på banen er underkastet golfetikette-reglerne. Det betyder bl.a., at alle skal lægge græstørv på plads, samle brugte tees op, lukke igennem, råbe fore, reparere nedslagsmærker på greens (brug pitchfork) og rive i bunkers.
 2. Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen, og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for dets sikkerhed. Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, at de ved tegn har tilkendegivet, at der bliver slået. Der må ikke slås bolde ud, når der opholder sig personale eller andre på driving rangens græsareal.
 3. Hver spiller skal anvende eget udstyr.
 4. Vis hensyn, slå aldrig for tidligt. Duk dig når der råbes Fore. Stå aldrig foran bolden når andre skal slå. Vær særlig opmærksom på de blinde huller. Ti stille når andre skal slå. Støjende, råbende adfærd mv. skal undgås.
 5. Der skal startes på hul 1. Klubber i klubben kan ved turneringer benytte start på flere huller efter bestyrelsens anvisninger. Start på hul 3 er i perioden 1.4 til 30.10 kun tilladt ved start før kl. 9.00 og efter kl. 16.00.
 6. Ved brug af bagvogne skal de opstillede skilte om færdsel på banen respekteres. Det er forbudt at køre bagvogne over tee-steder, greens, forgreens, mellem greenbunker og green, i høj rough samt i bunkers.
 7. Der skal tees op på tee-steder. Bags, buggys og bagvogne må ikke placeres på tee-steder.
 8. Indgang og udgang fra bunkers skal ske fra laveste side. Det er ikke tilladt at gå på bunkerkanterne. Der skal rives i bunkers, og efter rivning skal hele riven placeres i bunker med skaftet pegende i spilleretningen.
 9. På greens skal udtagning og isætning af flag ske omhyggeligt, således at hulkant beskyttes.
 10. Træning er ikke tilladt på banens arealer, der henvises til træningsarealer. Indspil på puttinggreen er ikke tilladt.
 11. Udslag på drivingrange er kun tilladt fra de opstillede udslagsmåtter. Rangebolde må ikke opsamles eller benyttes andre steder end på drivingrange. Såfremt kassen med Rangebolde er tom, må der dog samles bolde på drivingrangeområdet.
 12. Der skal bæres synligt årsmærke/greenfeemærke under spil på banen. DGU medlemskort skal medbringes på banen.
 13. Der henstilles til, at spillere er passende påklædt inkl. passende fodtøj på banen, driving range og øvrige områder. Det er derfor ikke tilladt at være påklædt i joggingtøj, undertrøjer, soltoppe, badeshorts o.l.
 14. Der henvises i øvrigt til de lokale regler, se hjemmeside, opslag i klubhuset og evt. scorekort.

Klubhus

 1. Medbragte drikkevarer må ikke nydes i og omkring klubhuset.
 2. Rygning er ikke tilladt i klubhuset.

Kørsel med buggy

 1. Fører skal være fyldt 18 år.
 2. Kørsel sker på eget ansvar.
 3. Maks. 2 personer pr. Buggy.
 4. Det er forbudt at køre på tee-steder, forgreens, greens, høj rough og i bunkers.
 5. Der skal køres i et moderat tempo.
 6. Der skal tages hensyn til andre spillere på banen.
 7. Lejeren af Buggyen har ansvaret for, at aflevere Buggyen i samme stand, som den er modtaget.
 8. Eventuelle skader på Buggyen er lejerens ansvar.
 9. Instruktion kan eventuelt fås i sekretariatet.
 10. Bremser og blokering skal afprøves inden der køres ud på banen.