Midlertidig lokalregel – spil med lejeforbedring

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i et lempelsesområde i det generelle område inden for en køllelængde fra boldens oprindelige sted og ikke nærmere hullet.

Straf for overtrædelse: Generel straf efter Regel 14-7a (om spil fra forkert sted).

 

Lokalregler for Ebeltoft Golfbane

Klubbens gamle regler om ikke flytbare forhindringer er ophævet, hvorfor såvel blå som røde pæle nu er FLYTBARE, men sæt venligst altid pælene på plads igen efter du har slået.

Læs samtidig nedenstående lokalregler, som er godkendt hos DGU:

LOKALREGLER FOR EBELTOFT GOLFBANE
Hvide markeringer – Out of bounds
Røde markeringer – Strafområde
Blå markeringer – Område under reparation
Grøn/sort top – Område med spilleforbud
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

  1. Alle markeringer på banen, der angiver afstand og retning, samt opstillede skraldespande behandles som ikke-flytbare forhindringer. Lempelse uden straf efter Regel 16.1.

Straf for overtrædelse af lokalregel: Den generelle straf (Hulspil: Tab af hul, Slagspil: 2 strafslag)

  1. Alle veje og stier, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer. Lempelse uden straf efter Regel 16.1.
  2. Hvis en spillers bold er i strafområdet på Hul 15, herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet, selvom den ikke er fundet, har spilleren disse lempelsesmuligheder, hver med ét strafslag:
    1. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 17.1 eller
    2. Som en ekstra mulighed droppe den oprindelige bold eller en anden bold i droppezonen,

som er angivet med 4 sorte pæle. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

  1. Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren droppe en bold indtil 2 køllelængder inde på hullets fairway, men ikke nærmere hullet end der, hvor bolden krydsede o.u.b grænsen eller skønnes mistet. Se opslag om lokalregel E-5 på informationstavlen i klubhuset og under Banen på hjemmesiden.

Reglen kan ikke anvendes for den første bold, hvis der er spillet en provisorisk bold.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel 2, 3 og 4: Generel straf efter Regel 14.7a.

Godkendt af DGU, juni 2023.

ORDENSREGLER OG ØVRIGE OPLYSNINGER
Hul 9: I højre side. Adgang forbudt i tilstødende haver.
Hul 16: I venstre side. Adgang forbudt i tilstødende haver. Afstandsmarkering på fairway. Gul: 150m, Rød: 100m, Blå: 50m. Afstandsmarkering er til midten af green.

Baneudvalget og bestyrelsen

 

God tur på vor dejlige bane!