Indlæg af

Store Rulledag

Onsdag d. 20. maj blev banen en del grønnere. Det var vores lille bidrag til regeringens plan for et grønnere Danmark, og vi ventede altså ikke til 2030, selvom nogen sikkert synes, at det har varet længe nok. Den dag rullede 10 frivillige tørvetrillere med greenkeeperne i front 300 m2 rullegræs ud på de anlægs-steder […]

18. maj 2020 – Kære klubmedlemmer

I begejstringen over færre begrænsninger var vi i bestyrelsen for optimistiske i vor udmelding til Jer i går.   Klubhuset er åbent fra i morgen og toilettet til højre for indgangsdøren og handicaptoilettet kan bruges fremover. Omklædningsrummene må fortsat ikke bruges. I kan bekræfte tid og udskrive scorekort.   I lokalet på første salg må […]

Onsdag d. 20. maj er store rulledag..

– hvor vi ruller rullegræs ud på 1. gule teested, 4. green, 11. nye gule teested og 12. gule teested. Arbejdet på hul 1, hul 11 og hul 12 udføres fra kl. 14.00 – 17.00 og berører ikke brugen af teestederne på disse huller. Arbejdet på green 4 begynder om morgenen og varer hele dagen. […]

17. maj 2020 – Kære klubmedlemmer

Bestyrelsen har efter DGUs seneste udmelding d. 17. maj besluttet følgende lempelser i corona-restriktionerne med virkning fra tirsdag morgen, den 19. maj: Klubhuset 1. Klubhuset åbnes, så scorekort kan udskrives, tider kan bekræftes, buggier kan bestilles via golfbox, bugginøgler kan tages i nøgleboksen, og opslagstavler og toiletter kan benyttes. 2. Omklædningsrummene må fortsat ikke benyttes […]

Bestyrelsen har vedtaget  “Ide, Målsætning og Plan for Ebeltoft Golfbane 2020-2030”  læs her

Det er afgørende for golfklubbens eksistens, at banen er velplejet og løbende bliver forbedret. Det er muligt, at højne plejekvaliteten og forbedre banen mærkbart indenfor de givne fysiske rammer og de begrænsede økonomiske muligheder. Det er vigtigt at banen plejes og forbedres efter en fast og langsigtet plan, for at undgå velmente, men tilfældige og […]

30/4 – Baneinformation

Midlertidig lokal regel for urevne bunkers Da der pt. ikke er river i bunkers, og det kræver lidt omhu at glatte efter sig med skoene eller jernet har DGU tilladt følgende midlertidige lokal regel: Hvis bolden ligger i en bunker i et urevet område, må spilleren enten droppe fri af det urevne område uden straf […]

30. april 2020 – Kære klubmedlemmer

DGU har i dag meddelt justerede anbefalinger der betyder: At vi går tilbage til almindelige tidsintervaller så snart det er muligt, uden at mange allerede bookede tider annulleres. At det er muligt at lukke igennem, når der holdes behørig afstand At man må være mere en 1 person i bagrummet, når der holdes behørig afstand […]

22. april 2020 – Kære klubmedlemmer

DGU kom i dag med nye muligheder for klubaktiviteter – gældende indtil den 10. maj, hvor DGU kommer med ny udmelding.   De nye muligheder er, at der kan afvikles klubber i klubben matcher og sponsormatcher. Vi vender snarest tilbage vedr. de planlagte sponsormatcher, hvoraf den, der var planlagt til den 26. april tidligere er […]

Nyhedsbrev – Status

De overordnede mål – bestyrelsen er enige om de overordnede mål, der skal navigeres efter, når arbejdsopgaverne udmøntes i praksis. Målene er: At fastholde de eksisterende medlemmer At rekruttere nye medlemmer At øge antallet af sponsorer At sikre en bæredygtig økonomi. På bestyrelsesmødet den 11. Marts 2020 blev banens udvikling føjet til klubbens overordnede mål. […]