Gitte Lykke Skouboe – Klub sekretær

Jacob Fredberg – Chefgreenkeeper

Ralph Siddons – Greenkeeper

Anette Havmøller – Rengøringsassistent