Kriterier for udnævnelse og optagelse som Æresmedlem af Ebeltoft Golf Club

Som Æresmedlem kan Ebeltoft Golf Club udnævne en person, der gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats til gavn for Ebeltoft Golf Club og dennes medlemmer.
Udnævnelsen kan være på baggrund af en periode med en stor og særlig indsats for klubben:
-Udvist en længevarende interesse for klubbens liv
-Have været eller er en markant personlighed i Ebeltoft Golf Club
-På værdig vis have repræsenteret klubben
-Have virket på lederplan /som medlem i en usædvanlig lang periode
-Ved sin indsats have sat sig spor i klubbens historie
-Har udført et enestående frivilligt arbejde i klubben

Indstilling af personer til Æresmedlem kan komme fra alle klubbens medlemmer, og udnævnelse til æresmedlem besluttes af den til hver tid siddende bestyrelse.

En person, der er blevet udnævnt til Æresmedlem af Ebeltoft Golf Club, inviteres til klubbens årlige generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfri, har stemmeret på generalforsamlinger og kan altid uden greenfee betaling invitere en gæst med sig til en runde golf i Ebeltoft Golf Club.

Som Æresmedlem opnår man et særligt diplom, der bekræfter udnævnelsen og en buket blomster ved udnævnelse.

Hvis et Æresmedlem udtaler sig krænkende eller taler nedsættende om Ebeltoft Golf Club, vil dette blive behandlet i bestyrelsen, som i sådanne tilfælde suverænt kan afgøre, om personen vil blive frataget sit prædikat som Æresmedlem.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. september 2022

Jette Glargaard / formand

Æresmedlemmer i Ebeltoft Golf Club:

16. april 2016 – Steffen Holm

16. april 2016 – Jørgen S. Jørgensen

18. september 2022 – Henrik J. Jacobsen

7. september 2023 – Bent Vistisen